Зображення користувача Валерій Швець.
Валерій Швець
  • Відвідувань: 19
  • Переглядів: 20

Формула крові і спорідненість народів – дослідження

Світ:

Як для окремих людей, так і для цілих народів кровна спорідненість завжди відігравала ключову роль. З давніх давен і по теперішні часи кревна спорідненість людей давала і дає право на успадкування майна. У монархічній Європі вона давала право і на успадкування влади.

21062504.jpg

Валерій Швець

Російська імперія сотні років вела війни в Європі під приводом об’єднання всіх слов’янських народів під однією монаршою рукою. Правда, самі росіяни при цьому, як виявляється, слов’янами не були.

Одним з потужних чинників Другої світової війни було намагання Гітлера об’єднати в одній державі всі германські народи Європи. Поетичним варіантом терміну спорідненість народів є кровна спорідненість народів. Автору даної статті вдалося надати буквальний сенс цьому поетичному виразу.

За реальну основу спорідненості народів автор взяв саме формулу крові цих народів і написав вже цілу низьку статей даного спрямування [1-5]. Але після кожної статті з’являються нові важливі деталі досліджуваної проблеми і як результат нова стаття.

Для кожного народу характерна своя, властива лише йому, комбінація груп крові з частками, тобто долями від загальної кількості, з якими вони зустрічаються. Це – як відбитки пальців окремих людей.

У даній статті ми візьмемо до уваги всі існуючі групи крові людини, а їх, із врахуванням резус-фактора, вісім: перша, друга, третя і четверта з позитивним резус-фактором, перша друга, третя і четверта з негативним резус-фактором. Ми розглянемо 105 країн світу, населення яких становить більшість населення Землі. Саме для цих країн нам вдалося знайти дані для частот восьми груп крові серед їх населення.

Розглянемо восьмивимірний простір, оберемо в ньому Декартову систему координат, а частоти, з якими зустрічаються кожна з восьми груп крові, відкладатимемо вздовж її осей. Кожному народу відповідатиме точка у цьому восьмивимірному просторі, координатами якої будуть якраз частоти відповідних восьми груп крові. Відстані між цими точками і визначатимуть рівень спорідненості народів за групами крові [1,2].

Відстань між двома точками в Декартовій системі координат визначається як 

Мал. 1. Кожна точка має своїми координатами частоти, з якими зустрічаються перша, друга і третя групи крові серед населення різних країн світу (експериментальні дані з [6]).

Населення України

            Нижче наведені таблиці, що визначають відстань за групами крові між населенням України і населенням країн світу, а також між українцями і населенням країн світу. Так само, як долю населення довільної країни, що має певну групу крові, звичайно визначають у відсотках, то у відсотках визначатимемо і відстань за групами крові. Цю відстань ми розбили на чотири інтервали: близькі родичі (0 – 5), не дуже далекі родичі (5 – 7.5) і далекі родичі (7.5 – ∞).

Таблиця 1. Близькі родичі населення України

1

Північна Македонія

2.4

2

Сербія

3.2

3

Польща

3.2

4

Хорватія

3.7

5

Боснія і Герцеговина

4

6

Ізраїль

4

7

Латвія

4.1

8

Словенія

4.2

9

Фінляндія

4.7

10

Австрія

4.9

 

Серед близьких родичів населення України ми бачимо всі народи Балканського півострова, що розмовляють слов’янськими мовами. Це потужний аргумент на користь спільного етнічного походження цих народів від одних предків і на одній землі. І дійсно, в останні сторіччя існування Західної Римської імперії ця група племен виокремилась з масиву слов’янських племен, що мешкали на території Польщі і Правобережної України і переселилась в межі колишньої Римської Імперії на Балкани.

Природним є і той факт, що населення Польщі є також і нашим близьким родичем, і близьким родичем Балканських слов’янських народів. Це також свідчить про те, що об'єднання, а це дійсно було об'єднання, а не акт загарбництва, Польщі і Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтського та інших земель у спільну державу – Річ Посполиту (Справу Загальну) – також мало під собою потужну етнічну основу.

Цікавим є приналежність до наших близьких родичів за формулою крові населення Ізраїлю. Видається сумнівним спільне походження українців і євреїв, але те, що вони сторіччями жили поруч сумнівів не викликає. Найімовірнішим кандидатом на етнічне першоджерело єврейського народу є Хазарський каганат, який сторіччями межував з етнічними українськими землями.

Дещо дивним є наявність серед близьких родичів населення України латишів і фінів. Таку спорідненість швидше можна було б очікувати для населення Центральної частини Російської федерації.

 А от спорідненість українців з австрійцями здається природним, оскільки до складу Австрійської імперії сторіччями входили слов’янські народи, що чисельно у багато разів перевищували австрійців. Це якраз ті слов’янські народи, з яких починається таблиця.

          Таблиця 2. Не дуже далекі родичі населення України

1

Туреччиина

5.3

2

Румунія

5.3

3

Молдова

5.4

4

Словакія

5.7

5

Болгарія

5.8

6

Чеська республіка

5.8

7

Швеція

6

8

Угорщина

6.2

9

Литва

6.2

10

Ліхтенштейн

6.4

11

Греція

7.3

12

Естонія

7.4

13

Люксембург

7.5

14

Німеччина

7.5

 

У цій таблиці цікавим фактом є те, що список не дуже далеких родичів населення України починається з населення Туреччини. Виглядає так, що за формулою крові Туреччина є цілком європейською країною і доволі близькою до українців. Автору не вдалося розшукати формулу крові кримських татар, але із загальних міркувань вони навряд чи стоять від українців далі, ніж турки, а отже мають бути нашими близькими родичами.

У цій таблиці є всі сусідні з нами країни, крім Російської федерації. Є також і сусіди наших сусідів – такі як Німеччина. Це – не менш цікаве, ніж наявність у цьому списку Туреччини.

Серед не дуже далеких родичів українців ми бачимо також литовців. Отже, Велике князівство Литовське, Руське, Жемайтське та інших земель, що постало в тому числі і на українських землях після занепаду нашої давньої батьківщини-Русі під навалою Золотої орди, мало під собою і спільну етнічну основу. До речі, мовою державного управління у цьому князівстві була руська (давньоукраїнська). Автору не вдалося знайти формулу крові білорусів, але, оскільки білоруси є результатом етнічної взаємодії давніх литовців і русинів, тобто українців, то слід очікувати, що білоруси є нашими ближчими родичами, ніж литовці.

Є у цьому списку і шведи, що зайвий раз підкреслює колосальну роль цього народу у формуванні Давньоруської держави. Так само є і греки, колонії яких сотні років існували у Північному причорноморрі в межах етнічної території українців.

В Таблиці 3 наведені далекі родичі населення України. До них належить решта народів світу. Початок цього списку наступний:

1

Російська федерація

7.9

2

Франція

8.2

3

Данія

8.4

4

Кіпр

8.7

5

Швейцарія

8.8

6

Сполучені штати

8.9

7

Бельгія

9.1

8

Ліван

9.2

9

Іспанія

9.2

10

Бразилія

9.6

11

Нова Зеландія

9.8

12

Сполучене королівство

10.5

13

Іран

10.8

14

Канада

10.9

15

Італія

11.1

16

Португалія

11.4

17

Норвегія

11.5

18

Марокко

11.6

 
Як і слід було очікувати, список далеких родичів населення України починається з народів Європи, що не потрапили до перших двох таблиць. Тут присутні також країни, створені на інших континентах вихідцями з Європи. У ненаведеній частині цієї таблиці містяться народи Азії і Африки. Звертає на себе увагу той факт, що населення Російської федерації не належить ні до наших близьких родичів, ні до не дуже далеких родичів.

Населення Російської федерації

        Таблиця 4. Близькі родичі населення Російської федерації

1

Естонія

2.4

2

Молдова

3.1

3

Латвія

4.3

 

Близьких родичів у населення Російської федерації виявилось на диво мало. Це – три колишні республіки Радянського союзу, надзвиайно зрусифіковані за роки його існування. Ще одна причина такої близкості щодо Естонії і Латвії може полягати у тому, що народи цих двох країн утворились за рахунок угро-фінських племен, що заселяли ці землі на початку нашої ери. Землі корінної Московії у також були заселені цими племенами від давніх часів.

Щодо Молдови, то додатковий фактор близькості може полягати у тюркскій складовій населень Молдови і Російської федерації, що доволі суттєва для обох країн. Не дуже далеких родичів у населення Російської федерації вже значно більше.

Таблиця 5. Не дуже далекі родичі населення Російської федерації

1

Угорщина

5.3

2

Польща

6.4

3

Фінляндія

6.5

4

Північна Македонія

6.8

5

Казахстан

7

6

Ізраїль

7

7

Іран

7.3

8

Словакія

7.5

 

Близькість населень Угорщини і Фінляндії не викликає здивування з огляду на фіноугорське населення корінних земель Московії на початку і в середині нашої ери. Близькість населень Польщі, Північної Македонії і Словакії вимагає детальнішого аналізу, що буде зроблено далі.

Близькість населення Казахстану зрозуміле з огляду на значну тюркську складову від часів Батиєва нашестя на ці землі, адже Московія до 1700 року була улусом Золотої орди. Близкість населення Ізраїлю можна пояснити тим, що Хазарський каганат межував не лише з етнічними землями українців, але і з етнічними землями угро-фінських племен, що стали етнічною основою населення майбутньої Московії.

Населення України і інших країн Європи є вже далекими родичами населення Російської федерації. Характерною особливістю останньої таблиці є мала кількість європейських народів, що є не дуже далекими родичами населення Російської федерації, а також і мала кількість інших народів світу.

Сотні років тривало цілеспрямоване перемішування українців і росіян в межах Російської імперії, а ще більше в межах її спадкоємця – Радянського союзу. Фактор пам'яті формули крові про різне походження цих двох народів виявився сильнішим за фактор штучного перемішування.

Інші народи Європи

 Серед народів Європи особливий інтерес для українців становлять поляки. Таблиця 6 якраз і містит близьких родичів населення Польщі.

Таблиця 6. Близькі родичі населення Польщі

1

Латвія

2.7

2

Північна Македонія

2.8

3

Україна

3.2

4

Словенія

3.7

5

Молдова

3.9

6

Фінляндія

4.5

7

Угорщина

4.7

8

Ізраїль

4.7

 
Тут населення України є єдиним населенням великої країни, що є близьким родичем населення Польщі. Ціким є і факт близькості населення Ізраїлю до населення Польщі. Це, на думку автора, можна пояснити тим, що після краху Хазарського каганату його єврейське населення перемістилось до економічно розвинутої Речі Посполитої, минаючи неспокійні землі України, що все середньовіччя знаходилась у стані війни. Після третього і останнього поділу Польщі, коли більшість її теориторії відійшла до Російської імперії, єврейське населення у дуже великій кількості переселилось вже на теориторію України.

Продовжуючи єврейську тему можна подивитись на близьких родичів населення Ізраїлю.

Таблиця 7. Близькі родичі населення Ізраїлю

1

Україна

4

2

Північна Македонія

4.2

3

Польща

4.7

4

Латвія

4.8

 

У населенн Ізраїлю дуже мало близьких родичів  і на першому місті серед них населення України.

Від середніх віків і до середини двадцятого сторіччя євреї жили переважно на території Польщі. Але перед тим Хазарський каганат межував саме з етнічною територією українців. Тому не дивно, що українці і поляки є близькими родичами населення Ізраїлю. Це також є наслідком і того, що поляки і українці близькі родичі між собою. Сотні років спільного життя з поляками на одній землі і сотні років перед тим спільного існування поруч з українцями.

Останній чинник виявився сильнішим за перший. Формула крові добре пам'ятає історію походження народів.

Виникає природне запитання: чи пов'язане генетично більшість населення Ізраїлю саме Палестиною, де зараз інує ця держава, чи походження єврейського народу насправді не таке очевидне, як на тому наполягає офіційна історія?

Українці України

 Більшість країн світу є практично моноетнічними. Для них великої різниці між населенням і провідним етносом немає. Україна не відноситься до таких країн. У ній, відповідно до перепису 2001 року, 17% населення складають етнічні росіяни. Інші етнічні меншини в Україні не є значними. Тим паче не є моноетнічним населення Російської федерації. Виокремити з її населення всі етнічні меншини, крім етнічних росіян, практично неможливо. Для цього у нас немає надійної інформації. Немає навіть достовірних даних щодо долі українців серед населення Російської федерації. За нашими оцінками ця доля становить не менше 15%. Це число ми і візьмемо до уваги.

 Ми виокремимо з населення України росіян. У цьому разі населення України стане практично моноетнічним. Ми виокремимо з населення Російської федерації українців. Населення Московії при цьому все одно залишиться поліетнічним, але ступінь його однорідності стане вищим.

          

клацніть, щоб збільшити 

Таблиця 8. Близькі родичі українців

1

Сербія

2.2

2

Боснія і Герцеговина

3.4

3

Північна Македонія

3.9

4

Австрія

4.3

5

Словенія

4.5

6

Хорватія

4.5

7

Ліхтенштейн

4.5

8

Швеція

4.6

9

Польща

4.7

10

Литва

5

 

Як ми бачимо, близькі родичі українців і населення України дещо відрізняються. До близьких родичів українців додались шведи, литовці та населення Ліхтенштейну, зате перестали бути близькими родичами євреї, фіни і латиші. Отже, саме російська складова збільшувала нашу близькість до цих народів.

Між українцями і слов’янськими народами Балканського півострова – сербами, македонцями, боснійцями, словенами, хорватами – більше тисячі років не було активного обміну населенням. Було лише спільне походження і переселення зазначених народів з материнської землі в межі Римської імперії на Балканський півострів.

За тисячу років пам’ять про спільне походження не стерлась у українців і зазначених балканських народів. Отже формула крові доволі консервативна характеристика народу і його біологічної природи.

Таблиця 9. Не дуже далекі родичі українців

1

Ізраїль

5.2

2

Туреччина

5.4

3

Люксембург

5.6

4

Німеччина

5.6

5

Румунія

5.8

6

Фінляндія

6

7

Латвія

6

8

Булгарія

6.1

9

Греція

6.1

10

Франція

 6.3

11

Словакія

6.6

12

Данія

6.6

13

Чеська республіка

6.8

14

Швейцарія

7

15

Кіпр

7

16

Сполучені штати

7.2

17

Молдова

7.3

18

Бельгія

7.5

 

Не дуже далеких родичів українців порівняно з населенням України стало майже вдвічі більше. Тут додалась Франція, Данія, Швейцарія, Сполучені штати, Бельгія, Кіпр, а перестали бути не дуже далекими родичами естонці, угорці і населення Російської федерації. Це знову додатково свідчить про суттєву угрофінську складову в населенні Російської федерації. Отже, українці є доволі близькими родичами з провідними народами Європи.

Близькі родичі населення Російської федерації без українців

 З наступної таблиці видно, що близькі родичі населення Російської федерації без українців не змінились. Їх дуже мало і серед них немає жодного європейського народу з межами колишнього Радянського союзу.

Таблиця 10. Близькі родичі населення Російської федерації без українців

1

Естонія

3.5

2

Молдова

4.7

 

Таблиця 11. Не дуже далекі родичі населення Російської федерації без українців

1

Латвія

5.9

2

Угорщина

6.6

3

Казахстан

6.8

4

Іран

7.5

 

Не дуже далеких родичів населення Російської федерації стало суттєво менше. Серед них немає жодного слов’янського народу, так само як і серед близьких родичів. Немає також жодного європейського народу за межами колишнього Радянського союзу, крім угорців. Наявність серед не дуже далеких родичів казахів і персів свідчить, про наявність у населення Російської федерації поряд з угрофінською і суттєвої тюркської складової.

                        Висновки.

  • 1. Наш шлях у Європу – це не тільки голос нашого розуму, але і поклик нашої крові.
  • 2. Не існує зв’язку між спорідненістю народів за групами крові і спорідненістю народів за мовою спілкування.
  • 3. Термін "слов’янські народи" не має під собою етнічної основи, а лише мовну спорідненість. Не всі наші близькі родичі є слов’янами за мовою. Не всі слов’яни за мовою є нашими близькими родичами.
  • 4. За групами крові українці є типовим європейським народом і всі європейські народи є їх близькими або не дуже далекими родичами.
  • 5. Ступінь спорідненості українців і населення Російської федерації знаходиться на рівні спорідненості українців з іншими народами Азії.
  • 6. У населення Російської федерації немає близьких родичів серед європейських народів.
  • 7. Формула крові є доволі консервативною субстанцією і зберігає пам’ять про міжетнічні контакти тисячолітньої давнини.
  • 8. На часі дослідження спорідненості народів на основі порівняння їх гаплогруп, але тут ми знаходимось лише на початку шляху.

Список використаних джерел:

1.Швець В. Т. Наше місце у світі. Формула крові. Бінтел – журнал геополітичної аналітики. 2020.  № 2.  55  – 60 с. http://bintel.com.ua/uk/article/subscribe/

2.Швець В. Т. Проста математична модель спорідненості народів. Наука в Південному регіоні України.  Здобутки та перспективи розвитку.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  50-річчю Південного наукового центру НАН України і МОН України. 16 квітня 2021 року м. Одеса, Україна, -51-54. https://pnc.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/zbirnik_nauka_v_pivdennomu_regioni_ukraini.pdf

3.Швець В. Т. Українці і поляки один народ, або коли можна буде говорити про Нову Річ Посполиту. Народний оглядач. щоденна газета неофіційної інформації, настроїв і громадської думки. - sd.org.ua. - 2020. – 6 червня. https://www.ar25.org/article/ukrayinci-y-polyaky-odyn-narod-abo-koly-mozhna-bude-govoryty-pro-novu-rich-pospolytu.html

4. Швець В. Т. Європейці і формула крові. (Дослідження). Народний оглядач. щоденна газета неофіційної інформації, настроїв і громадської думки. - sd.org.ua. - 2020. – 01 серпня   https://www.ar25.org/article/yevropeyci-i-formula-krovi-doslidzhennya.html

5. Швець В. Т. Українці. Формула крові. Повне дослідження. Народний оглядач. щоденна газета неофіційної інформації, настроїв і громадської думки. - sd.org.ua. - 2020. – 27 серпня   https://www.ar25.org/article/ukrayinci-formula-krovi-povne-doslidzhennya.html

6. Blood type distribution by country. http://bintel.com.ua/uk/article/subscribe

Інші статті автора: 

Основою справді високої культури є аристократизм (про шкідливість заочної освіти)

Українське село у Другій світовій війні

Бути правим: про те, що настав час для консолідації правих сил в Україні

Наші інтереси: 

Наукове обґрунтування спорідненості народів.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Френк Герберт: Ну як вам друге дно Вулика Геллстрома?

«Вулик Геллстрома», «Дюна» і 10 принципів Джигаду – політичний проект Френка Герберта

«Життя у вулику передбачає не регламентовану монотонність, а МЕТАМОРФОЗУ. Коли комаха досягає межі своїх можливостей, вона чудесним чином перетворюється на абсолютно нову істоту. У цій метаморфозі я...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Дуже цікава стаття! Отже, найближчими кровними родичами українців є серби! Тож, це наш справжній братній народ! Також, дуже шкода, що про білорусів відсутні відомості. А, те що дуже близькими до українців за кров'ю є австрійці - це також дуже цікаво та важливо! А, те, що шведи виявились до нас кровно ближчими, ніж поляки - велика несподіванка!

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Коментарі

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Дуже цікава стаття! Отже, найближчими кровними родичами українців є серби! Тож, це наш справжній братній народ! Також, дуже шкода, що про білорусів відсутні відомості. А, те що дуже близькими до українців за кров'ю є австрійці - це також дуже цікаво та важливо! А, те, що шведи виявились до нас кровно ближчими, ніж поляки - велика несподіванка!

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Валерій Зміївський.
0
Ще не підтримано

Цікаве дослідження і досить неймовірні результати... Слово "неймовірні" означає, наскільки сильно нас ламала імперська машина в школах і інститутах, а потім в житті....щоб ми повірили в "історичну брехню" московських професорів у чекістських погонах...

Зображення користувача Юр Цікавий.
0
Ще не підтримано

Десь промайнула інформація про генетичну близкість євреїв України до етнічних українців. Мабуть наші українські юдеї не є етнічними євреями, лише навернені юдеї, адже вербування серед місцевого населення відбувається всюди. І чи є насправді справжні євреї? Австріяки навряд чи є німцями, мабуть такі самі онімечені гети, як і в минулому чехі. А мої рідні румуни і молдовани - латинізовані дакі, також гетського коріння. До речі словник молдован має багато слів спільного з нашими коріння, і не всі вони запозичені. Деяку ясність в цьому питанні може додати книга пана Василя Кобилюха "Праукраїна і Санскрит".

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Нагадаю, що все насення Ізраілю - це близько 5 мільйонів людей. В одному Нью-Йорку євреїв живе більша кількість. І, більша частина цих людей - це імигранти з Радянського Союзу. А, якщо зі складу населення України вилучити росіян, то
населення Ізраілю перестає бути нашими близькими кровними родичами.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

6.Bood type distribution by country. https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_type_distribution_by_country

Виправлення останнього посилання у статті.