Зображення користувача Валерій Швець.
Валерій Швець
  • Відвідувань: 2
  • Переглядів: 4

Українці й поляки – один народ, або Коли можна буде говорити про Нову Річ Посполиту

Світ:

Сотні років триває суперечка про те, чи є українці та московити одним народом. При цьому ніколи не виникало питання, а чи можливо, що насправді одним народом є українці і поляки.

Питання крові – це головне питання історії людства. Нагромаджуючи протягом життя матеріальні блага, кожна звичайна людина завжди намагається передати їх у спадок найближчій по крові людині: батько і матір сину, або дочці, брату, або сестрі тощо. Люди часто готові віддати  життя за своїх кревних родичів, за свій народ. Тисячі років історії людства тривали династичні війни. В певній мірі, навіть найкривавіша війна всіх часів і народів – Друга світова – також мала чітко окреслену расову складову. Люди, що ведуть осмислений, а не рослинний, спосіб життя завжди прагнуть дослідити свій родовід на сотні років вглиб віків. Міфи про братерську кров часто є засадничими у формуванні імперської ідеології – Російська імперія і міф про триєдність російського народу: великороси, малороси, білоруси.

Що відрізняє міф від наукової теорії? Відсутність наукової аргументації у першому випадку і наявність її у другому. Ми вже писали у попередній статті про те, що формула крові народу, тобто набір частот, з якими зустрічаються серед нього різні групи крові, може слугувати тим маркером, за яким можна дослідити його спорідненість з іншими народами світу [1, 2]. Ми ще раз повертаємось до цього питання, використовуючи на цей раз статистичні дані, що охоплюють практично всі країни світу, і беручі до уваги резус-фактор крові [3].

Сотні років між українськими націоналістами і московитськими шовіністами триває суперечка про те, чи є українці та московити одним народом. Точка зору московитських шовіністів, що збігається з офіційною точкою зору їх держави, – українці і московити один народ, до того ж слов’янський. Слов’янськість розуміється у цій суперечці як кровна спорідненість з іншими народами Європи, що розмовляють слов’янськими мовами, а не лише спорідненість мовна. Точка зору українських націоналістів – слов’янами за мовою і по крові є лише українці, а московити – народ угро-фіно-тюркського походження, що нині розмовляє слов’янською мовою, штучно створеною на основі церковно-слов’янської мови.

При цьому в українських націоналістів ніколи не виникало питання, а чи можливо, що українці і поляки один народ, на відміну від українців і московитів? Не виникало з однієї простої причини. Століттями українська творча інтелігенція, так само як і весь український народ, виховувалась у антипольському дусі.

Отже, звернемось до фактів. Частоти груп крові народу можна розглядати як Декартові координати точки у просторі відповідної розмірності. Будемо виходити з найпоширенішої в медицині практики, чотирьох груп крові: 1 (О), 2 (А), 3 (В), 4 (АВ), що в комбінації з двома значеннями резус-фактора утворюють вісім таких координат. Таким чином, кожному народу відповідає точка у восьмивимірному просторі. Рівень спорідненості різних народів визначається відстанню між такими точками. Детальніше про алгоритм обчислення ми розповідали в наших попередніх статтях [1, 2]. Зазначимо, що на відміну від них, нами використані лише дані, що стосуються населення країн, але не окремих народів, що там мешкають. Всього розрахунки виконані для 105 країн світу, але ми тут наведемо лише початкову частину загальної таблиці, де країни розташовані у порядку зменшення спорідненості (збільшення відстані).  У таблиці 1 всі відстані взяті щодо населення України. Ми запропонували таку класифікацію спорідненості: 0 – 5 – близькі родичі, 5 – 7.5 – не дуже далекі родичі, 7.5 – 10 – далекі родичі, >10 – дуже далекі родичі або не родичі взагалі. Орієнтиром у такій класифікації може служити хоча б відстань за формулою крові між населенням Південної та Північної Кореї. Ця відстань становить 4.347. При цьому ні у кого не виникає сумнівів, що це один народ.

Звертає на себе увагу, що з десяти найбільш споріднених з населенням України народів, шість є слов’янськими за мовою. Це маленький двомільйонний народ Північної Македонії, це значно більший за чисельністю народ Сербії, це найбільший після українців за чисельністю слов’янський народ – поляки, а також хорвати, населення Боснії і Герцеговини, далі населення неслов’янських Ізраїлю і Латвії, слов’янської Словенії, неслов’янських Фінляндії і Австрії. Не дуже далекими родичами є турки, румуни, молдовани, слов’янські народи: словаки, болгари, чехи, неслов’янські народи: шведи, угорці, литовці, населення Ліхтенштейну, греки, естонці, німці, люксембуржці. Далі йдуть вже дуже далекі родичі московити і населення Південної Африки тощо. Тому на питання: «Чи є українці слов’янами не лише за мовою, але і по крові?» слід відповісти ствердно, оскільки більшість їх найближчих родичів є саме слов’янами за мовою і близькими кревними родичами. Особливо приємно, що найбільший після українців слов’янський народ поляки є нашим найближчим родичем. Якщо ж українців і поляків порівнювати з північними і південними корейцями, то підстав вважати їх одним народом значно більше, ніж це є стосовно корейців.

Таблиця 1

Країна

Відстань

1

North Macedonia

2.449

2

Serbia

3.151

3

Poland

3.162

4

Croatia           

3.742

5

Bosnia and Herzegovina    

4

6

Israel

4

7

Latvia

4.138

8

Slovenia

4.243

9

Finland          

4.69

10

Austria           

4.899

11

Turkey           

5.278

12

Romania

5.282

13

Moldova        

5.372

14

Slovakia        

5.47

15

Bulgaria         

5.831

16

Czech Republic         

5.831

17

Sweden          

6

18

Hungary         

6.164

19

Lithuania       

6.164

20

Liechtenstein 

6.355

21

Greece

7.284

22

Estonia

7.377

23

Germany        

7.483

24

Luxemburg    

7.483

25

Russia

7.906

26

South Africa  

8.246

В Таблиці 2 відстані наведені щодо поляків. Тут вже населення України займає третю позицію рейтингу. А передує їй та сама Північна Македонія, що і у Таблиці 1, практично з тим самим рівнем спорідненості. Взагалі, і для українців, і для поляків багато близьких родичів живе саме на Балканах. Можливо, обмін населенням між цими регіонами Європи тривав тисячоліттями. Але як символічно, що маленький слов’янський балканський народ македонці є надзвичайно і однаково близьким і для поляків, і для українців. Весь список близьких і не дуже далеких родичів поляків і українців доволі схожий. Тут вже коментар зайвий.

Таблиця 2

Країна

Відстань

1

Latvia

2.742

2

North Macedonia      

2.828

3

Ukraine          

3.162

4

Slovenia        

3.742

5

Moldova        

3.881

6

Finland          

4.472

7

Hungary         

4.69

8

Israel  

4.69

9

Serbia

5.092

10

Croatia           

5.099

11

Bosnia and Herzegovina       

5.292

12

Slovakia        

5.506

13

Romania        

5.718

14

Czech Republic         

5.831

15

Austria           

6.325

16

Bulgaria         

6.325

17

Russia

6.38

18

Turkey           

6.485

19

Estonia          

6.544

20

Lithuania       

7.211

21

Sweden          

7.483

У Таблиці 3 відстані наведені вже відносно московитів. У московитів практично нема близьких родичів, якщо не рахувати три маленькі республіки колишнього Радянського Союзу: Естонію, Молдову і Латвію, які активно і результативно асимілювались у часи існування тої держави. Звертаю увагу, що жодного слов’янського народу нема серед близьких родичів. Навряд чи такий народ можна вважати слов’янським по крові. А якщо і слов’янським, то лише за мовою. Не дуже далекі родичі московитів – це угорці, фіни, казахи. Згадаємо тезу про угро-фіно-тюркське походження московитів. Правда серед не дуже далеких родичів зустрічаються і три слов’янські народи: поляки, македонці і словаки. Як кажуть, не без того.

Таблиця 3

Країна

Відстань

1

Estonia          

2.449

2

Moldova        

3.056

3

Latvia

4.254

4

Hungary         

5.339

5

Poland

6.38

6

Finland          

6.519

7

North Macedonia      

6.79

8

Kazakhstan    

6.964

9

Israel  

7.021

10

Iran    

7.302

11

Slovakia        

7.469

Чи можна вважати українців і московитів братніми народами? Формально вони далекі родичі, якщо вести мову про населення. Але ступінь спорідненості швидко зменшується, якщо з населення України виокремити 20% етнічних московитів. Вона зменшується ще більше, якщо з населення Московії виокремити 15% українців. У такому вигляді населення України і Московії перестають бути навіть далекими родичами. І це не дивлячись на чотириста років існування українців і московитів в межах однієї держави. Ні, ми, на мою думку, з ними не кревні родичі.

Чи випливає із безпрецедентно високої кревної спорідненості польського і українського народів необхідність творення ними спільної держави – Нової Речі Посполитої? У жодному разі. У нинішніх умовах це не вигідно в першу чергу полякам. Без нас це країна, що бурхливо економічно розвивається найвищими темпами в Європі. Це єдина країна, населення якої продовжує зростати, тоді як решта країн Європи вимирають. На мою думку, це відбувається тому, що Польща – це єдина країна Європи, яку очолюють реальні націоналісти, а не витворені спецслужбами. Україна в усьому є протилежністю Польщі. Її економіка ледве животіє, її населення вимирає, її здебільшого очолюють люди, яким до української національної ідеї як до неба.

Ми з поляками однояйцеві близнюки, але про спільну державу – Новітню Річ Посполиту, або Балто-Чорноморський союз мова йтиме лише у разі, коли для більшості українців націоналістичне гасло «Армія, Мова, Віра» стане святим.

Література:

1. Швець В. Т. Українці та їх крові родичі з точки зору математика. Народний оглядач. щоденна газета неофіційної інформації, настроїв і громадської думки. - sd.org.ua. - 2020. – 3 березня.

2. Швець В. Т. Українці і братні народи. Чорноморські новини. – № 19. – 12 березня 2020

3. RACIAL & ETHNIC DISTRIBUTION of ABO BLOOD TYPES
BLOODBOOK.COM Sorted by Population Groups

http://www.bloodbook.com/world-abo.html#Ukranians

Наші інтереси: 

Досліджуємо перспективи Міжмор’я. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вгору просування – без краплі вагання!

Динаміка демосів: стартап, ріст, розмноження, омолодження – дороговказ для Aryan Softwerk

Для досягнення режиму керованої молодості – «вічного життя» – демос має бути досить численним. Тож йому треба кількісно зростати, але зростати не механічно, а органічно – як жива істота. Аналогії між...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Згоден - це два близнюки, вихованих у різних родинах.
Але геном є найважливішою підвалиною і етнопсихіки, і світогляду.
Шкода, що стаття надрукована у скороченому варіанті.

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Тут варто було уточнити термінологію. Йдеться про подібність лише фізичного компоненту народів. Тому коректніше було б написати "Українці й поляки – одна раса".

За двома іншими компонентами - етнопсихіки (мови) і світогляду (духу) - українці і поляки вочевидь відрізняються, тому є різними народами.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Згоден - це два близнюки, вихованих у різних родинах.
Але геном є найважливішою підвалиною і етнопсихіки, і світогляду.
Шкода, що стаття надрукована у скороченому варіанті.

Зображення користувача Сергій Білецький.
0
Ще не підтримано

у снажинній теорії все, що фактично не заборонено, може і буде відбуватися

Зображення користувача Сергій Ждан.
0
Ще не підтримано

Радіймо. Валерію.
Дивлячись на карту, хочу поставити питання стосовно білорусів (настільки гарно Біларусь притулилась до Україні і Польщі), чиї вони близькі родичі?

Все починається з Любові.

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

На жаль, я не знайшов даних щодо білорусів, так само, як і кримських татар. Думаю, що білоруси за формулою крові - це щось середнє між українцями, поляками і литовцями. На числах це середнє мало б означати близьких родичів, хоча і не таких близьких як поляки і серби. Щодо кримських татар, то їх формула крові мала б бути чимось середнім між формулою крові українців і турок, причому ближче до українців. На числах це також мало б означати близьких родичів, хоча і не таких близьких, як поляки і серби.

Пропоную переглянути повну версію даної статті за адресою: http://blog.i.ua/user/7624238/

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Північні та південні корейці - це уже два різні етноси (етносоціальні організми, популяції, народи). У них не лише суттєво інша ментальність, а й суттєві відмінності генофонду, що видно з відстані за формулою крові, яка перевищує 4 (це більше, ніж відстань між Україною та Ізраїлем).

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Тим не менше, питання об'єднання двох Корей не знімається з порядку денного. Я мав контакти і з сербами, і з поляками - більше з поляками. При тих контактах мене завжди супроводжувало відчуття фізичної і ментальної близькості. Це і підтвердив запропонований алгоритм. Питання спорідненості українців і ізраельтян також має раціональне пояснення, але для його висвітлення потрібно більше інформації. Коли я отримав цю близькість на числах, то це було для мене певним сюрпризом. Зазначу лише, що відповідно до інших моїх розрахунків для євреїв Німеччини їх формула крові близька до формули крові німців. Так само і щодо євреїв Польщі і поляків.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Надійний союз з Польщею може бути лише на основі аріянства - так, як це було за Речі Посполитої в ті часи, коли там процвітало аріянство.

Цитата:
"До початку 17 ст. у Речі Посполитій релігійне життя характеризується значною віротерпимістю. Проте вже з другої половини 16 починається європейська католицька реакція. У другій чверті 17 ст., особливо з кінця 30-х рр., у Речі Посполитій посилюються репресії щодо представників некатолицьких течій. Як зазначав Михайло Грушевський, Польща, що за часів Зигмунта-Августа вважала себе чи не найбільш вільнодумним краєм у світі, півстоліття тому стала царством темної реакції та клерикалізму".

Це зі статті про Юрія Немирича.

З католицькою Польщею важко буде порозумітися. Вона чотири століття займалася асиміляцією українців, тобто присвоєнням собі того, що їй не належить. І зараз робить те ж саме, заохочуючи еміграцію молодих українців на навчання і роботу.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Питання віри ніколи не стосувалось простих мірян, а лише православного кліра, оскільки зачіпало його матеріальні інтереси. Це при тому, що він завжди апелював до вищої духовності. Різниця між католицькою і православною картиною світу настількі несуттєва з точки зору рядового віруючого, що про це не варто навіть серйозно говорити, особливо у давні часи. Теза про релігійні утиски - це робочий інструмент імперської ідеології Московії. Не варто її педалювати. Зараз ми живемо у часи, коли питання різноманітних християнських конфесій відійшли на далекий план. Християнські храми у більшості країн Європи майже порожні майже завжди.
Польща вже відбулась. Чи відбудеться Україна? Ми вжи двадцять дев'ять років балансуємо на грані краху. Хто знає, як воно станеться при наявності 73% байдужих до долі України. Не виключено, що прапор нашого етносу далі понесуть лише поляки.

Щодо євреїв, то у мене є цікаве пояснення близькості українців і євреїв Ізраїлю, німців і євреїм Німеччини, поляків і євреїв Польщі за формулою крові. Можливо з часом я її оприлюдню. Занадто багато ризиків.

Бетальніше мою аргументацію закликаю читачів подивитись на моєму сайті на i.ua http://blog.i.ua/user/7624238/

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Щодо політики поляків. Вони чинять правильно. Українці - це дуже добрий генетичний матеріал, попри захаращені дурницями мізки. Ніхто не заважає нам чинити так само щодо поляків. Але як це робити щодо поляків, коли ми не робимо це щодо самих українців в Україні. Ми - свідомі українці не господарі у своїй країні. Нами правлять чужинці за посередництвом нашої черні, якої у нас у рази більше, ніж у поляків.

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Я не думаю, що запропонований мною аналіз спорідненості на основі формули крові досі невідомий людству. Швидше, він свідомо приховується з міркувань політкоректності.

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Питання спорідненості українців і поляків - це лише перша теза даної статті. Друга теза: наскільки ми далекі від московитів, поза тим, що чотириста останніх років прожили у їх державі. Третя теза - це визначення, кого можна вважати слов'янином.

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Ще одне. Думаю в більшості європейських сучасних держав різниця у формулах крові населення в різних частинах цих держав перевищує різницю між українцями і поляками. Лінія фронту між Україною і Московією проходить якраз там, де формула крові, якщо її сприймати як функцію координат, змінюється майже стрибком.