Важливість: 
4

Спецтема:

Категорія:

Демос – універсальна організаційна структура постіндустріальної екомережі Міжмор’я

Багаторівнева соціальна екомережа складається з демосів – самоорганізованих і самокерованих природовідповідних (екологічних) структур, які легко створюються, розмножуються і взаємодіють між собою. Демоси – це своєрідні «соціальні пазли», з яких легко складається гармонійна «картина» нової цивілізації. 

160205mizhmorya-3.jpg

Екомережа Міжмор'я-онлайн
Екомережа Міжмор'я-онлайн

Нова цивілізаційна система називається екомережею тому, що вона твориться на основі природних пропорцій як соціальна екосистема. Вищим рівнем екосистеми є співдружність (конфедерація республік, скуфія). Це буде утворення нової – постіндустріальної – суспільно-економічної формації.  

Обов’язкові умови існування демосу

 1. Визначена кількість демосів-засновників нижчого рівня (наприклад, для заснування сотні потрібно не менше 4 роїв).
 2. Визначена кількість людей-засновників (наприклад, сотня починається з 40 членів).
 3. Виборна старшИна з 5 осіб: голова, радник, правник, захисник, скарбник.
 4. Єдиний механізм делегування повноважень, входження у групу і виходу з неї.

Системні характеристики демосу

 1. Ієрархічний рівень (від 2 до 7).
 2. Кількість членів.
 3. Тип демосу – лідерський або колективний.
 4. Вид демосу: територіальний (громада), діловий (проект) або духовний (братство).  

7 рівнів екосистеми Міжмор’я

Соціальна екосистема має 7 рівнів, структури якої мають такі назви:

 1. Засновник
 2. Рій
 3. Сотня
 4. Полк
 5. Кіш
 6. Республіка
 7. Співдружність (конфедерація, скуфія, цивілізація).

Первинна одиниця – засновник

Все починається з прихильника цивілізації Міжмор’я - творця нового світу, людини-гравця, вольового актора.  

Структура другого рівня – ройовий демос

Для заснування ройового демосу потрібно не менше 5 осіб, адже з самого початку треба розподілити 5 системних ролей. У лідерському демосі розподіл ролей здійснює голова, а думка членів демосу має рекомендаційний характер. У колективному демосі розподіл усіх ролей відбувається  шляхом рейтингових голосувань членів демосу. 

Максимальна чисельність рою – 20 осіб (якщо більше 20, то він ділиться на 2, 3 або 4 рої). Рішення про набуття і позбавлення членства в демосі завжди ухвалює голова рою (ройовий). 

Структура третього рівня – сотня і сотенний демос

Для заснування сотні треба, щоб чотири або більше ройових обрали з поміж себе сотника, сотник затвердив старшину сотні (скарбника, суддю, радника і захисника), а загальна чисельність членів сотні була не меншою 40.

У лідерських демосах сотник, використовуючи дані рейтингів, призначає скарбника сотні з-поміж скарбників роїв, суддю сотні – з-поміж суддів роїв, радника і захисника – з ройових радників і захисників. 

У колективних демосах сотник затверджує старшину, висунуту ройовими скарбниками, суддями, радниками і захисниками.

Замість членів ройової старшини, які вийшли з демосу для роботи в сотні, у роях негайно обираються нові члени старшини.

Максимальна кількість роїв у сотні – 20, максимальна кількість членів – 150 («обмеження Данбара»).  

Сотенний демос складають старшина сотні (5) і старшина всіх роїв, що належать до цієї сотні. Відтак чисельність сотенного демосу перебуває у межах від 25 (4х5+5) до 105 (20х5+5).

Відтак, на третьому рівні організації екомережі маємо:

 • сотенний демос чисельністю від 25 до 105 членів,
 • сотенну спільноту чисельністю від 40 до 150 членів.    

Саме на рівні сотні виникає повноцінний демос, тобто еволюціонуюча спільнота персонально знайомих однодумців. 

Структура четвертого рівня – полк і полковий демос

Для заснування полку треба, щоб чотири або більше сотники обрали з поміж себе полковника, цей полковник затвердив старшину полку (полкових скарбника, суддю, радника і захисника), а загальна кількість членів полку була не меншою 400.

У лідерських демосах полковник призначає полкового скарбника з-поміж скарбників сотень, полкового суддю – з-поміж суддів сотень, полкових радника і захисника – з сотенних радників і захисників. 

У колективних демосах полковник затверджує старшину, висунуту сотенними скарбниками, суддями, радниками і захисниками.

Замість членів сотенної старшини, які піднялися на роботу в полк, у сотнях негайно обираються нові члени старшини.

Максимальна кількість сотень у полку – 20, максимальна кількість членів – 20х150=3000. 

Полковий демос складають старшина полку (5) і старшина всіх сотень, що належать до цього полку. Відтак кількість полкового демосу становить: від 25 (4х5+5) до 105 (20х5+5).

Відтак, на четвертому рівні організації екомережі маємо:

 • полковий демос чисельністю від 25 до 105 членів,
 • полк чисельністю від 400 до 3000 членів.   

Структура п’ятого рівня – кіш і кошовий демос

Для заснування коша треба, щоб чотири або більше полковники обрали з поміж себе кошового, цей полковник затвердив старшину коша (кошових скарбника, суддю, радника і захисника), а загальна кількість членів коша була не меншою 4000. Усе інше – аналогічно до сотні та полку.

Відтак, на п’ятому рівні організації екомережі маємо:

 • кошовий демос чисельністю від 25 до 105 членів,
 • кіш чисельністю від 4000 до 60000 членів (20х3000).     

Структура шостого рівня – республіка і республіканський демос

Для заснування республіки треба, щоб чотири або більше кошових обрали з-поміж себе президента, цей президент затвердив старшину республіки (державних скарбника, суддю, радника і захисника), а загальна кількість членів республіки була не меншою 40000. Усе інше – аналогічно до сотні, полку і коша.

Відтак, на шостому рівні організації екомережі маємо:

 • республіканський демос чисельністю від 25 до 105 членів,
 • республіку чисельністю від 40000 до 1.2 млн членів (20х60000).

Структура сьомого рівня – Міжмор’я і конфедеративний демос

Для заснування Співдружності (конфедерації) Міжмор’я треба, щоб чотири або більше президенти республік обрали з поміж себе Координатора, цей Координатор затвердив старшину Співдружності (скарбника, суддю, радника і захисника), а загальна кількість членів Співдружності була не меншою 400000. Усе інше – аналогічно до сотні, полку, коша і республіки.

Відтак, на сьомому рівні організації екомережі маємо:

 • колективний (конфедеративний) демос чисельністю від 25 до 105 членів,
 • співдружність чисельністю від 400 тисяч до 20.4 млн. членів (20х1.2).

Константа мінімального періоду повноважень

Чергові вибори в демосі відбуваються не раніше завершення мінімальної каденції:

 • у рою – 1 тиждень,
 • у сотні – 2 тижня,
 • у полку – місяць,
 • у коші – 3 місяці,
 • у республіці – 1 рік,
 • у співдружності – 3 роки.

Метрика демосів

 1. Рівень
 2. Назва структури
 3. Мінімальна чисельність засновників
 4. Мінімальна чисельність демосу
 5. Максимальна чисельність демосу
 6. Мінімальна кількість членів структури
 7. Максимальна кількість членів структури
 8. Мінімальний термін повноважень
1
2
3
4
5
6
7
8
2
рій
5
5
20
5
20
1 тиждень
3
сотня
4
25
105
40
150
2 тижня
4
полк
4
25
105
400
3000
1 місяць
5
кіш
4
25
105
4000
60000
3 місяці
6
республіка
4
25
105
40000
1.200000
1 рік
7
співдружність
4
25
105
400000
24.000000
3 роки

Як бачимо, у кожному демосі старшина складається з 5 посадовців (1+4), а починаючи з рівня сотні демоси влаштовані за тим самим архетипом 4–25–105.  

Що це дає?

1. Людина, яка має досвід перебування в рою і сотні, знає як працює вся система, адже організаційна модель та ж сама, незалежно від того, які це демоси по вертикалі (сотня–полк–кіш–республіка–співдружність) чи по горизонталі (територіальні, ділові, за інтересами).

2. Голова керує чотирма помічниками, яких добре знає, і несе персональну відповідальність за всю роботу в демосі. Кожен член старшини після завершення мінімального терміну може бути негайно переобраним.

3. Голови обирають зі свого середовища кращих голів, судді – кращих суддів, скарбники – скарбників,  радники – радників, захисники – захисників. У такий спосіб вмикається механізм добору кращих і формування п’яти професійних блоків:

 • голови – політичний блок,
 • радники – науковий блок,
 • судді – правовий блок,
 • захисники – силовий блок,
 • скарбники – економічний блок.

Усі інші напрямки діяльності входять до  одного з цих п’яти блоків.

4. Коли член старшини обирається для роботи на вищому рівні, на звільнене місце негайно обирається інший член демосу. У такий спосіб вмикаються соціальні ліфти, і що швидше росте система вгору, то більше можливостей у молодих реалізувати себе і зробити кар’єру.     

5. Уся система управління екомережі здійснюється за допомогою смартфонів, в реальному режимі часу. Можна сказати, що наша мета – Intermarium-online.

6. Кожна людина може одночасно бути членом не більше 6 демосів різних видів: по два варіанти (лідерський і колективний) кожного з трьох типів (територіальний, діловий, за інтересами). Якщо людині не подобається один демос певного типу (наприклад, лідерський діловий), вона  вільно з нього виходить і приєднується до іншого (звісно, якщо її візьмуть).   

7. Екомережа вмикає механізми вироблення колективних рішень, і водночас дає можливість самореалізації природженим лідерам. Кожен член екомережі  може заснувати лідерський демос. Так, ройовий може проголосити заснування сотні (і він стане у ній сотником, якщо знайде досить прихильників), сотник може заснувати лідерський полк.

На рівні кошів і гетьманату допускається тільки колективна модель. Керування такими великими системами настільки ускладнюється, що покладатися на одноособові рішення лідера стає занадто ризиковано. Якщо помилкова політика полковника може призвести лише до розпуску лідерського полку, то на рівні кошів і гетьманату помилка лідера може призвести до фатальних наслідків для всієї держави.   

Розвиток законів екомережі

Екомережа «Міжмор’я» не тільки самоорганізована, а й самокерована: вона самостійно виробляє правила свого розвитку, отже є суверенною (вільною). Незмінними залишаються тільки описані вище фундаментальні соціальні пропорції та обмеження: 1–20, число Данбара, керівна п’ятірка, персональна відповідальність та інші. Проте після заснування Співдружності Міжмор’я (але не раніше) їх також можна буде змінити рішенням Ради президентів.   

Навіщо потрібна роль Захисника?

Новацією цієї статті (у порівнянні з «Самоуправління демосів екодержави») є введення до старшини ролі Захисника. Вона потрібна для того, щоб уже з первинного, ройового рівня формувати варну кшатріїв (захисників). Оскільки кожен демос прагне діяти ефективно, то в процесі його діяльності відбудеться природне структурування на варни – соціальні підсистеми, основані на природному тяжінні до «сродної» (за Сковородою) діяльності. Так, для виконання функцій голови, радника і судді громада зазвичай висуватиме людей брахманського типу, для виконання функції скарбника – господарів-безнесменів, для функції захисника – кшатріїв (воїнів-силовиків).

Додаткова інформація

У статті Тлумачного словника демоси.

Навіщо написана ця стаття?

Це стаття написана для початку програмування екомережі: Пайтон і Демос: перший клас. Програмування починаємо вже тепер, не чекаючи, поки знайдуться на це гроші. Нормальне фінансування  з’явиться тоді, то почнеться осмислена і організована робота.

Софт "Демоси" є основою багатомовного інтернет-сервісу: Intermarium-online – інтернет-сервіс для заснування Співдружності Міжмор’я силами громадянського суспільства

Докладніше у статтях:

Велика Скуфія переможе!

Наші інтереси: 

Це модель майбутнього устрою постіндустріальних республік, тому його треба знати, передусім розробникам екомережі Демоси. 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка