Словник

І (2) А (1) Б (1) В (5) Г (4) Д (4) Е (2) К (2) Л (3) Н (1) О (1) П (5) Р (1) С (6) Т (2) У (2) Х (2) Ц (2) Ч (1) Я (1)
Демос - самокерована спільнота, де всі знають всіх

демоси

Демоси Міжмор’я (від укр. «демено» – кермо) – це постіндустріальні, природовідповідні, добровільні, солідарні самокеровані спільноти особисто знайомих людей чисельністю до 105 членів з керівним органом (старшИною) у складі 5 осіб, кожна з яких персонально відповідальна за виконання однієї 5 системних функцій: 1) голова: загальне управління (політичний блок), 2) радник: освіта (науково-світоглядний блок), 3) правник: справедливість (правовий блок), 4) захисник: миротворчість (силовий блок); 5) скарбник: господарство (економічний блок). Варни Згадані базові соціальні функції співвідносяться з...

добро

Якщо мислити просто, то в слові добро коренем є бр , префіксом до , закінченням о . Бр також є коренем слова брати, але може бути пов’язаним зі словом боронити. Продуктивний префікс до означає наближення або виконання розпочатої дії. Закінчення о вказує на середній рід слова, отже йому має бути властивий певний універсалізм. Таким чином добро — це те, що треба обирати, брати, а потім, можливо, і боронити. Наведу також приклади написання цього слова в мовах, споріднених з українською. Білоруською — дабро, словацькою і хорватською — dobro, шведською — bra, валлійською — da. Семитомний...

душа

Душа - структура для управління тілом. Душа в народних уявленнях українців На думку видатного народознавця Володимира Михайловича Гнатюка в народних звичаях українців нема цілісного уявлення про душу. Поширеним є уявлення про те, що душа появляється разом з першим рухом зародку в лоні матері. В людськім тілі за народними віруваннями душа перебуває в голові або в крові. Якщо вважати душу структурою для управління плоттю, то такі уявлення цілком зрозумілі. Адже в голові зосереджена найбільша частина центральної нервової системи, а кров є важливим середовищем для здійснення гуморальної регуляції...