Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 56
  • Переглядів: 66

Азбука націоналізму: народ, етнос, нація (+ аудіо)

Категорія:

Рух у напрямку націоналізму вже став світовою тенденцією, проте невизначеність понять суттєво гальмує його розвиток. Як говорив Конфуцій, «якщо слова не мають під собою підстав, то справи не можуть здійснюватися». Отже, саме час навести лад з термінологією націоналізму.

190112homo-3.jpg

Гомо сімплекс і гомо дуплекс – етнос і нація
Гомо сімплекс і гомо дуплекс – етнос і нація

– Тоді перше запитання: Що таке «нація»?

Насправді це третє запитання. Два попередні – що таке «народ» і що таке «етнос»?

Аудіоверсія статті Азбука націоналізму: народ, етнос, нація

Народ

Усі живі істоти спроможні продовжувати свій рід лише в популяціях. Популяція – це група, яка відрізняється від інших і спроможна до стійкого відтворення в наступних поколіннях.

Людські популяції називаються народами. Головною умовою існування народу є збереження ним власної самобутності (ідентичності). Зникає самобутність – зникає народ: асимілюється іншими народами – стає для них поживою. Врешті, це випливає з самого визначення народу як групи, спроможної зберігати власну самобутність у нащадках.

Народ – це колективна істота, «велика людина». Людина може бути «простою» (сімплекс, несамостійною) або «складною» (дуплекс, «з власною головою»). Подібним чином народ може перебувати у двох станах – етносу і нації. Коли говоримо про конкретну людину, то завжди запитуємо: «Це гомо сімплекс чи гомо дуплекс?» Так само, коли говоримо про народ, обов’язково уточнюємо: «Це етнос чи нація?»

Етнос

Етнос – це такий стан народу, для якого властиві аморфність, слабка вертикальна структурованість, відсутність єдиного керівного органу,  слабкість етнічної еліти. Етнос нагадує людину, неспроможну до самостійного мислення, а тому залежну від зовнішніх впливів. Через слабкість власного самоуправління етнос легко потрапляє під зовнішнє управління – відверте чи приховане.

Головною силою, яка утримує цілісність етносу, є відчуття «свої – чужі». Критеріями визначення своїх є зовнішній вигляд (антропологічний тип, тобто расова основа), мова і звичаї (світогляд, релігія, культура).

Етнос зростає передусім шляхом власного розмноження, а також, в меншій мірі, шляхом асиміляції представників інших етносів. 

Нація

Нація – це політично організований народ з власною системою управління. Нація подібна до людини, яка живе своїм розумом, має «власну голову», спроможна керувати собою.

Інструментом самокерування є своя держава. Тому нація – це державно організований народ. Це народ, який став політичною одиницею. Відповідно, це народ з власною політичною елітою, вирощеною ним ізсередини. Керування нацією здійснює рідна етнічна еліта.

Набуваючи стану нації, народ стає на порядок сильнішим і динамічнішим.

Націоналізм

Виходячи з наведених визначень, націоналізм – це ідеологія і практика перетворення аморфного етносу на структуровану націю з власною державою.

Згідно з націоналізмом, світовий процес перетворення етносів на нації є природним процесом дорослішання людства. Тому націоналісти з повагою ставляться до націотворення інших народів і дотримуються правила: «Своє люби, чуже шануй». Ідеальним вважається людство, яке складається з націй, тобто самокерованих, суверенних, вільних народів.

Псевдонація («політична нація»)

Якщо етнос не витворив власний орган державного управління, а отримав його іззовні, то це псевдонація. Це народ, який керується верхівкою, яка не вирощена ним, відтак не сприймає його за свого, рідного. Так, зокрема, буває в народів, які керуються колоніальною адміністрацією або стали жертвою перехоплення управління.

Для маскування факту наявності псевдонації, використовують термін «політична нація», який позначає населення певної території, яке штучно згуртували в одну державу. Конструкція «політична нація» є тавтологією, адже саме слово «нація» вже означає політичну одиницю.

Для чужорідної верхівки, яка управляє «політичною нацією», самобутність етносу і його етнічне структурування є перешкодою для здійснення влади. Тому «політична нація» (псевдонація) неминуче рухається до втрати етнічної ідентичності. Ідеологією «політичної нації» є етатизм. Націоналізм і етатизм – антагоністичні ідеології. 

Антинаціоналізм і псевдонаціоналізм

У сучасному світі націоналізмом можуть називати те, що насправді є запереченням націоналізму. Відвертим антинаціоналізмом є шовінізм – ідеологія, основана на зневазі та нетерпимості щодо інших народів і спрямована на їх пригноблення, поневолення та примусову асиміляцію (етноцид). Очевидно, що шовініст засадничо не може бути націоналістом, оскільки націоналізм визнає природне право народів на власну самобутність, державність і розвиток.

Антинаціоналізм може маскуватися і набувати форм псевдонаціоналізму. Йдеться про імітацію націоналізму і паразитування на ньому. Згаданий вище етатизм також може видавати себе за націоналізм.

Для того, щоб надійно розпізнати націоналізм, треба розуміти три фундаментальні ідеї, що прямо пов’язані з такими поняттями як «етнос», «нація» і «людство».

Плекання самобутності (етнос)

Засадничою ознакою народу є його самобутність (ідентичність) – расова, мовна, світоглядно-релігійна. Відтак засадничою рисою націоналізму є плекання власної етнічної ідентичності і позитивне ставлення до розвитку ідентичності інших народів. Натомість байдуже або негативне ставлення до увиразнення етнічної ідентичності вказує на антинаціоналізм.

У глибшому сенсі прагнення до самобутності є проявом природного прагнення кожної живої істоти до самореалізації. Рух народу до самореалізації неминуче супроводжується творенням форм, які максимально сприяють цій самореалізації. Самобутність дозволяє народам досягати максимальної ефективності. Метафорою самобутності є одяг, пошитий на фігуру конкретної людини – саме такий одяг є для людини найзручнішим, саме в ньому вона найкраще реалізує свій потенціал.  

Вищість загального блага (нація)

Будь-яка система зберігає цілісність лише тоді, коли її загальні інтереси стоять вище інтересів її окремих складників. Це випливає з самого визначення: «Система – це сукупність елементів, які взаємодіють задля досягнення спільної мети». Вищість загального блага – це фундаментальний закон існування соціальних систем, будь це бджолиний рій чи мурашник, людська сім’я чи міжнародна організація. Як тільки власні інтереси починають переважати над загальносистемними інтересами, система втрачає спільну мету і розпадається.

Вищість загального блага – це те, що відрізняє націю від етносу. У стані етносу найвищими цінностями народу є родинні цінності. У стані нації загальнонаціональні цінності перевищують родинні цінності. Пріоритет родинних інтересів – це ознака колоніальних народів. Пріоритет національних інтересів –  це ознака націй.  

Еволюційна змагальність (людство)

Рушієм еволюції людства є правильна змагальність між народами, їх природне прагнення стати кращими, сильнішими, авторитетнішими. Правильна змагальність полягає в тому, що перевага досягається вдосконаленням себе, а не ослабленням інших гравців. Лише таку змагальність визнає націоналізм. З цієї точки зору, націоналізм – це ідеологія індивідуальної і колективної еволюції народів шляхом правильної змагальності.  

Для того, щоб бути конкурентоспроможним гравцем, кожен народ має жити власним розумом, власною силою, власними ресурсами. Самокерований народ має власний державний і релігійний центр. Націоналізм засадничо заперечує паразитування однієї народної спільноти на тілі іншої, виступає проти паразитичних процесів у цілому.

З погляду націоналізму, етнос – це дитячий вік народу. Дітей не можна обманювати чи визискувати, їм треба допомагати в дорослішанні, їх треба виховувати і навчати. Взаємодіючи з етносами, зрілі нації допомагають їм виплекати власну еліту і стати суб’єктами світової історії – націями-гравцями на глобальній арені. У такий спосіб нації здобувають собі нових друзів.

Ознаки не-націоналізму

Якщо не реалізується хоча б одна з цих трьох фундаментальних ідей, то маємо справу з чим завгодно, але не націоналізмом.

1. Політична сила, яка не працює на посилення етнічної ідентичності (расової, мовної, культурної, релігійної), не є націоналістичною.

2. Політична сила, яка не ставить національні інтереси вище приватних чи групових, не є націоналістичною.

3. Політична сила, яка не працює на динамічний розвиток нації та активне вдосконалення її членів, не є націоналістичною.

Націоналізм – це права ідеологія

Оскільки націоналізм оснований на природних законах і спрямований на виконання правил Творця Всесвіту, він є правою ідеологією.

Правій ідеології націоналізму протистоїть ліва ідеологія етатизму, проявами якої є комунізм, соціалізм, соціал-демократія.

Ще однією лівою ідеологією є лібералізм, проте він засадничо не має державної реалізації, відтак реальне протистояння відбувається між націоналізмом і етатизмом. На новому оберті еволюційної спіралі це ідеологічне протистояння набуває форми цивілізаційного конфлікту – між постіндустріальною і ультраіндустріальною формаціями. Проте це вже тема наступної розмови.

Продовження: 5 обов’язкових ознак націоналізму

 

 

Наші інтереси: 

Пізнаємо основи націоналізму. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Андрій Будкевич.
5
Середнє: 5 (2 голосів)

Юрій Іллєнко (видатний український кіномитець): «Останнім часом почали піарити старе нове гасло «політична нація». Що це таке «політична нація». Півстоліття тому таке вже було за часів Брежнєва. Тоді була проголошена політична нація – «савецкій народ». Нація не може бути політичною. Це піар - технологічний трюк. Політичною може бути частина народу, а саме – партія…
…Політична нація – це демагогічне протиставлення етнічній нації політичного фантома з метою зруйнувати останню…», - з книжки «За українську Україну», Київ 2005.

Коментарі

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Програмна стаття для обговорення, як на "Народному Оглядачі", так і для створення фільму.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ідеологія націоналізму має бути сформульованою максимально чітко, зрозуміло, доступно. Так, щоб людина, навіть будучи пробудженою серед ночі, могла виразно сказати, що таке народ, етнос і нація, і в чому полягають Три закони життя.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Якщо тут поставите свої запитання, то ми їх розглянемо у наступній передачі на Intermarium.TV.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Теорія українського націоналізму зупинилася в розвитку десь у кінці 1940-х років. По війні ряд українських і російських теоретиків розглядали "національний солідаризм", як подальший розвиток націоналістичної теорії. На початку 1950-х НТС (Народно-Трудовий Союз) навіть пропонував: "национальний солидаризм, как новая русская идея".

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

З метою плекання національної ідентичності пропоную замість слова азбука вживати слово абетка.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ми зацікавлені в тому, щоб виводити нашу ідентичність з якомога давніших часів.

Слово "азбука" походить від акрофонічних назв двох перших букв:

"Аз" - "ас", втілена божественна сутність, істинне Я.
"Буки" - букви, "боуки".

Акрофонія забезпечує зручність запам’ятовування буквенної системи і несе приховане послання: аз буки віди, глаголь добро ест (я пізнав букви, мова - це скарб...)

Докладніше у статті: Глаголиця – священне письмо брахманів

Натомість "абетка" - це значно примітивніша конструкція, яка походить від сучасних назв "а" і "б" і є скороченою калькою з латинського "альфабет" (а-бет, абетка).

Так що "азбука" значно глибша, давніша, інформативніша, енергетичніша і автентичніша, ніж "абетка".

Ельф Цілісний каже:
З метою плекання національної ідентичності пропоную замість слова азбука вживати слово абетка.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Іван Закала.
0
Ще не підтримано

"У 2018 році стало зрозумілим, що політика президента України Петра Порошенка – це також націоналізм, проте якийсь «стихійний», адже в ньому багато нечіткості й недомовок." Пане Ігоре не смішіть людей. В Україні панує режим внутрішньої окупації іншої нації. Порошенко її чільний представник. В Україні поки що немає української нації і українського націоналізму. Вона ще не оправилася після голодомору і другої світової війни. І щоб українська нація не створилася влада Порошенка, через відкриті кордони, вислала знову міліони українців із своєї землі, працювати на чужі нації.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Мільйони українців працюють і служать на своїй землі. А певна частина поїхала працювати за кордон. Їх ніхто туди не посилав. Вони вибрали свій шлях ще за Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича.

Не треба облудно перекладати вину на Порошенко.

Цитата:
І щоб українська нація не створилася влада Порошенка, через відкриті кордони, вислала знову міліони українців із своєї землі, працювати на чужі нації.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

Я - живий свідок, як люди з України потоками виїжджали 1996 року.
Тоді я в’їхала в Україну на постійне проживання з великими труднощами: влада не хотіла моїм прикладом показувати, що Україна - приваблива для українців діяспори. Вона навмисно мені підсувала документи російською мовою, і багато подібного... Так мені пояснили цю дивну поведінку колишні українські політв’язні.

Володимир Федько каже:
Мільйони українців працюють і служать на своїй землі. А певна частина поїхала працювати за кордон. Їх ніхто туди не посилав. Вони вибрали свій шлях ще за Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича.
Не треба облудно перекладати вину на Порошенко.

Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">І щоб українська нація не створилася влада Порошенка, через відкриті кордони, вислала знову міліони українців із своєї землі, працювати на чужі нації.</blockquote>

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Після Голодомору і початку Німецько-радянської війни у українців була можливість боротися проти повернення радянської окупації!

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Зміцнення української армії, стратегічний союз з США, просування української мови, відрив від Москви православної церкви України, поступовий демонтаж олігархату, електронні декларації, поширення прозорості у держзакупівлях, відновлення інфраструктури... Будь-якого президента, який це робитиме, доведеться визнати націоналістом. Саме ці речі об’єктивно робить Порошенко.

За останні два роки він сильно змінився - в кращу сторону. Не все ідеально, але ми з вами також не ідеальні, а більшість українців взагалі перебуває в стані духовного мороку.

На мою думку, Україна в цілому розвивається у правильному напрямку, причому досить швидко. Якщо пришвидшити зміни, то система може не витримати перенапруження і вибухнути.

Єдиний вихід для кожного з нас - підніматися у простір позитивних подій і творити навколо себе гармонію. Навчати людей, виховувати дітей, очищувати природу. Творити свої проекти.

Іван Закала каже:
"У 2018 році стало зрозумілим, що політика президента України Петра Порошенка – це також націоналізм, проте якийсь «стихійний», адже в ньому багато нечіткості й недомовок." Пане Ігоре не смішіть людей. В Україні панує режим внутрішньої окупації іншої нації. Порошенко її чільний представник. В Україні поки що немає української нації і українського націоналізму. Вона ще не оправилася після голодомору і другої світової війни. І щоб українська нація не створилася влада Порошенка, через відкриті кордони, вислала знову міліони українців із своєї землі, працювати на чужі нації.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

- «Людські популяції називаються народами. Головною умовою існування народу є збереження ним власної самобутності (ідентичності)».

- «(Нація) подібна до людини, яка живе своїм розумом, має «власну голову», спроможна керувати собою».

Якщо я добре зрозуміла, Ігоре, «нація» - природнє утворення, бо кожна жива істота - людина, чи народ - покликані рости. А розвиватися можна тільки природньо-цілісно - йдучи ПРАВим шляхом.

Це означає, що деструктивна система, готова знищити націю, штучно розбиває природу-цілісність, йдучи лівим шляхом.

Тобто, саме тому ти прирівнював значення «нація» і «природа» ? Якщо так, тоді кажу собі «εύρηκα» (еврека!) - це блискучо :) !

Натомість мені незрозуміле одне місце в цьому реченні:
«Для маскування факту псевдонації використовують термін «політична нація», який позначає населення, що належить до однієї держави».

&gt; Йдеться про вислів «...належить до однієї держави» : якої ?
Може слід уточнити «...різнороднє населення. яке (штучно) згуртували в одну державу» ?

Або, може додасиш, попередньо, до трилогії «народ, етнос, нація» визначення «населення» ? Тоді твоє речення буде ясніше ?

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Дякую, Зірко! - уточнив це речення.

Додам, що населення може бути і різнорідне, і однорідне. Головне, що "політичною нацією" керує чужорідна верхівка.

Зірка Вітошинська каже:
- «Людські популяції називаються народами. Головною умовою існування народу є збереження ним власної самобутності (ідентичності)».
- «(Нація) подібна до людини, яка живе своїм розумом, має «власну голову», спроможна керувати собою».
Якщо я добре зрозуміла, Ігоре, «нація» - природнє утворення, бо кожна жива істота - людина, чи народ - покликані рости. А розвиватися можна тільки природньо-цілісно - йдучи ПРАВим шляхом.
Це означає, що деструктивна система, готова знищити націю, штучно розбиває природу-цілісність, йдучи лівим шляхом.
Тобто, саме тому ти прирівнював значення «нація» і «природа» ? Якщо так, тоді кажу собі «εύρηκα» (еврека!) - це блискучо :) !
Натомість мені незрозуміле одне місце в цьому реченні:«Для маскування факту псевдонації використовують термін «політична нація», який позначає населення, що належить до однієї держави».
&amp;gt; Йдеться про вислів «...належить до однієї держави» : якої ?
Може слід уточнити «...різнороднє населення. яке (штучно) згуртували в одну державу» ?
Або, може додасиш, попередньо, до трилогії «народ, етнос, нація» визначення «населення» ? Тоді твоє речення буде ясніше ?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Андрій Будкевич.
0
Ще не підтримано

З огляду на те, що чимала кількість людей не знає правильного тлумачення (етимології) важливих слів - нація, народ, етнос, націоналізм, то цей текст наукового змісту вкрай потрібний як тепер, так і на позавтра...

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Саме так, Зірко! Народ (етнос і нація) - це природне утворення, тому може існувати лише згідно з законами природи, а тому йти правим шляхом.

З цієї причини націоналізм надихається природою, діє разом з природою і є продовженням природи.

І це пояснює, чому майже всі екологи Веймарської республіки були об’єднані в НСДАП.

Нація і натура, народ і природа - це спільнокореневі, а тому змістовно пов’язані слова.

Лівацтво однаково виступає як проти природних законів, так і проти народів. Ліваки - це противники Творця.

Зірка Вітошинська каже:
- «(Нація) подібна до людини, яка живе своїм розумом, має «власну голову», спроможна керувати собою».
Якщо я добре зрозуміла, Ігоре, «нація» - природнє утворення, бо кожна жива істота - людина, чи народ - покликані рости. А розвиватися можна тільки природньо-цілісно - йдучи ПРАВим шляхом.
Це означає, що деструктивна система, готова знищити націю, штучно розбиває природу-цілісність, йдучи лівим шляхом.
Тобто, саме тому ти прирівнював значення «нація» і «природа» ? Якщо так, тоді кажу собі «εύρηκα» (еврека!) - це блискучо :) !

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

"Лівацтво однаково виступає як проти природних законів, так і проти народів. Ліваки - це противники Творця".

Годжуся.
Хоча саме ліві чи ненайбільше виступають проти забруднення довкілля : у Франції праві називають їх "кавунами", бо зверху - "зелені", зі середини - "червоні"!

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ліві виступають, а праві роблять. Після приходу до влади правого Трампа, екологічна ситуація в США поліпшилась.

Зірка Вітошинська каже:
"Лівацтво однаково виступає як проти природних законів, так і проти народів. Ліваки - це противники Творця".
Годжуся.
Хоча саме ліві чи ненайбільше виступають проти забруднення довкілля : у Франції праві називають їх "кавунами", бо зверху - "зелені", зі середини - "червоні"!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Додав аудіоверсію цієї статті. Її також можна слухати на нашому радіоканалі "Аріянство - релігія Гри".

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Цитата:
Націоналізм – це ідеологія і практика перетворення аморфного етносу на структуровану націю з власною державою.

- Трохи доповню це визначення: "Націоналізм – це ідеологія і практика перетворення аморфного етносу на структуровану націю з власною державою, та ідеологія і практика подальшого буття народу у вигляді нації з власною державою." Та додам до цього дещо, на мій погляд, важливе. Для людей з високими творчими здібностями (тобто, для пасіонарних людей, людей з сильними лідерськими якостями, вождів або вожаків) націоналізм в побуті є життєво дуже важливою річчю. В побуті націоналізм - це свідоме підкреслення своїх, спільних для всього народу, рис. Для пасіонаріїв практика націоналізму - це єдиний спосіб набути любові оточуючих їх людей. І, головний спосіб бути щасливими. Бо, пасіонаріїв-манкуртів люди дуже сильно ненавидять. І, заздрять їхнім успіхам та радіють їхнім невдачам. А, пасіонаріїв-націоналістів люди сильно люблять. І, радіють їхнім успіхам, та сумують з їхніх невдач. Найбільш яскравим прикладом пасіонарія-націоналіста є Дональд Трамп.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Андрій Будкевич.
5
Середнє: 5 (2 голосів)

Юрій Іллєнко (видатний український кіномитець): «Останнім часом почали піарити старе нове гасло «політична нація». Що це таке «політична нація». Півстоліття тому таке вже було за часів Брежнєва. Тоді була проголошена політична нація – «савецкій народ». Нація не може бути політичною. Це піар - технологічний трюк. Політичною може бути частина народу, а саме – партія…
…Політична нація – це демагогічне протиставлення етнічній нації політичного фантома з метою зруйнувати останню…», - з книжки «За українську Україну», Київ 2005.