Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
822

Народ, етнос, нація, раса – виправлення імен, свята простота

Моя оцінка корисності цієї статті: 
5 - Наша стратегія

Сучасна наука підтверджує традиційні уявлення про прямий зв’язок між духовним, психічним і фізичним компонентами народу. Поліпшення «невидимих» компонентів дозволяє вдосконалювати фізичну основу, а вдосконалена «фізика» відкриває нові обрії для розвитку.

181027-narod.jpg

Нова раса?
Нова раса?

«Народ», «етнос», «нація», «раса». Для цих чотирьох термінів підходить те ж саме визначення: «спільнота, яка відрізняється від усіх інших стійким комплексом якостей і спроможна його передати своїм нащадкам». А в чому між ними різниця?

Народ

Народ – це біосоціальний організм, колективна істота вищого таксономічного рівня, «велика людина». Саме народи є учасниками еволюційної змагальності, тому народ, або популяція є базовою еволюційною одиницею.

Подібно до «людини малої», тобто окремої особистості, народ має дух, душу і плоть. Відтак наведене вище загальне визначення потребує уточнення: Народ – це спільнота, яка відрізняється від усіх інших стійким КОМПЛЕКСОМ ДУХОВНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ і спроможна його передати своїм нащадкам

Народ може володіти різною мірою організованості – від аморфного ЕТНОСУ до державно структурованої НАЦІЇ. Це подібно до того, що гомо сапієнс може перебувати у двох якісно відмінних станах – «гомо сімплекс» (гобіт, «простий») і «гомо дуплекс» (арій, «подвійний»). Про це у статті  Раси Міжмор’я: основи ідентифікації для творення нового світу по-ельфійськи.

Духовним чинником належності до народу є етнічна самосвідомість, відчуття свого, рідного.

Психічним чинником народної ідентичності є рідна мова,  притаманний народу стереотип поведінки (звичай, етнопсихіка, національний характер), спільний народний егрегор (психоенергетичний банк). 

Фізичним чинником народної ідентичності є унікальний генофонд. Усередині народів (популяцій) ймовірність схрещування у багато разів перевершує ймовірність схрещування з представниками інших народів. Це веде до формування унікального колективного генофонду і, відповідно, характерного усередненого колективного фенотипу (фізичних проявів).

Нація

Нація – це народ, який має власну систему управління. Натомість етнос – це народ, який не має такої системи, тому етнос схильний підпадати під зовнішнє керування. В результаті етнос – це об’єкт історії (той, ким керують), а нація – суб’єкт історії, суверен, гравець.

Як бачимо, терміни «етнос» і «нація» позначають перебування народу в одному з двох станів – аморфному і структурованому (сімплекс і дуплекс). А що означає термін раса?

Раса

Раса – це спільнота, яка відрізняється від інших стійким комплексом БІОЛОГІЧНИХ якостей і спроможна його передати своїм нащадкам. Тобто раса (порода) – це фізичний компонент народу. Оскільки кожний народ має унікальний генофонд, то виходить, що кожний народ має власну унікальну расову основу. Притаманну кожному народу «породу» ще називають «малою расою».  

Такий підхід відповідає сучасній популяційній концепції раси. Згідно з нею, раси – це популяції (народи), між якими можуть існувати плавні або різкі переходи. 

Наголосимо, що базовою одиницею еволюції є народ, а раса – це його фізичний компонент, який стало відтворюється у нащадках. Так само у нащадках відтворюються психічний і духовний компоненти народу. 

Великі раси

Усі раси («малі раси») походять від трьох первинних рас – див.: Расове питання в постіндустріальному суспільстві. В ході розвитку ці первинні раси не лише ділилися, а й змішувалися. Тим не менше кожну расу можна досить впевнено віднести до однієї з трьох «великих рас» – європеоїдів, монголоїдів і негроїдів. Велика раса – це загальна тілесна основа народів зі спільним походженням.    

– Чи правильно казати, що етнічні німці і етнічні українці належать до різних рас?

– Так, адже це різні народи  (популяції), у кожного з них є власний унікальний генофонд.

– Чи належать вони до споріднених рас?

– Так, адже вони походять від первинної європеоїдної (білої) раси, відтак належать до однієї великої раси.

Епігенетика

Раніше вважалося, що расові ознаки формуються тільки генетично, тобто є проявом комплексу генів (генотипу), що передається спадково. Також було уявлення, що расова основа народу існує автономно від його психічного і духовного компонентів. Проте згодом з’ясувалося, що спадково передаватися можуть і набуті ознаки. Дослідженням цього феномену займається наука епігенетика (над-генетика).

Згідно з епігенетичними дослідженнями, той самий генотип (генетичну програму) можна по-різному налаштовувати, що приводить до зміни фенотипу (зовнішнього вигляду) і поведінкових реакцій. Це нагадує налаштування роялю: настроєний по-різному інструмент може давати зовсім різне звучання. Ці «епігенетичні налаштування» – епігеном – передаються спадково разом із самим геномом.

Сучасній науці відомі деякі епігенетичні механізми, які дозволяють блокувати одні ділянки генокоду, натомість активувати інші. Встановлено, що епігенетичними «перемикачами» є харчування, стреси, емоції, стан навколишнього середовища, спосіб життя.

Епігенетика підтверджує традиційні уявлення про прямий зв’язок між духовним (світоглядно-вольовим), етнопсихічним (мова, звичаї) і расовим компонентами народу. Поліпшення «невидимих» компонентів дозволяє вдосконалювати видиму, тілесну основу народів, а вдосконалена «фізика» дає нові можливості для реалізації духовних задумів.

Нова раса чи новий народ?

На основі сказаного вище поняття «нової раси» набуває конкретніших обрисів. Раса, повторимо, – це лише один з компонентів народного організму. Частина залежить від цілого. Засобом вирішення сучасної глобальної кризи є формування постіндустріальної цивілізації, а вона почнеться з народу, який оволодіє постіндустріальними світоглядом, релігією, освітою, мистецтвом, мовою, суспільно-політичною організацією, технологіями, харчуванням і цілим способом життя. Правильні дії в усьому зазначеному спектрі позитивно вплинуть на расовий компонент народу, а він, зі свого боку, відкриє простір для вищих проявів духу і душі.   

Якщо вас цікавить розвиток цієї теми, ви можете підтримати наш проект щедрими дарами.
Наші інтереси: 

Уточнюємо термінологію, розвиваємо ідеологію.  

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.

Ця стаття наводить ієрархічний порядок: дух - душа - плоть.

Усі три компоненти взаємопов’язані. Водночас нестачу в одному компоненті можна компенсувати посиленням іншого.

Це як людина (дух, гравець), яка користується програмним забезпеченням (душа, софт) свого комп’ютера (плоть, гард). Слабкий процесор можна компенсувати якісним софтом, слабкі реакції гравця - потужним процесором, а віртуозний гравець може робити чудеса на слабкому комп’ютері.

Проте найкраще, якщо вся система збалансована. Зазвичай так і відбувається в житті: подібне притягується до подібного.

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.

Духом народу (вольовим центром) є його організована еліта.

Еліта формує культуру.

Культура поліпшує расу.

Досконаліша раса відкриває нові можливості у сферах культури і духу.

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.

Згідно з наявними даними, Арійська сім’я народів почалася з першого народу. "Авеста" говорить про те, що для першого поселення чисельністю 1900 осіб (1000 + 600 +300) цар Їма відібрав найкращих - духовно, психічно і фізично.

Це вже був не етнос, а нація, адже наявна соціальна організація (три підгрупи) і керівний орган (цар).

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.

Генофонд (раса) дуже важливий ще й тому, що це найконсервативніша ланка народу як системи дух-душа-плоть. Генофонд легко зіпсувати, але дуже важко поліпшити.

Це як з білою фарбою у відрі. БілизнУ легко втратити, додавши іншого кольору, а от для повернення до початково стану треба докласти неймовірно багато зусиль.

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.

Етнос - це динамічна система, живий організм. До нього можуть долучатися люди різного походження. Долучення відбувається шляхом асиміляції. Повна асиміляція зазвичай відбувається в третьому поколінні.

Критерієм належності до етносу є відчуття "свій-чужий". Людина сприймає етнос своїм (рідним), а етнос сприймає людину за свого.

Для прискореного входження до етносу застосовували спеціальні ритуали посвячення. Тоді можна було стати своїм у першому поколінні.

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.

Головними чинниками визначення "свій-чужий" є: 1) антропологічний тип - це те, що пізнається з першого погляду, 2) мова - це те, що пізнається з першого спілкування, 3) світогляд - це те, що пізнається з першої спільної справи.

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.

Якщо це сконцентрувати, то етнічна спільнота тримається на трьох основах: Раса, Мова, Віра. Це відповідає трьом складникам людини: Плоть, Душа, Дух.

Отже, повернулися до початкової ідеї, що етнос - це соціальний організм, колективна істота вищого таксономічного рівня, "Велика Людина", яка типологічно подібна до "Малої Людини" (індивідума).

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.

Мабуть таки Президент читає Народний Оглядач!

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.

Якщо висловлюватися точно, то

Армія захищає нашу плоть
Мова захищає нашу душу
Віра захищає наш дух (серце є символом духу).

Арсен Дубовик каже:
Мабуть таки Президент читає Народний Оглядач!

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Зображення користувача Сергій Білецький.

26 квітня 1986 року.за п'ять років до виходу України з московської імперіїї.московська філія тоталітарної секти "кгб" здійснила терористичну атаку на Реактор Великої Потужності Каналовий четвертого блоку чаес.радію!