Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

7 принципів формування Вільної Української Республіки і Співдружності Міжмор’я

Спецтема:

Сучасна глобальна криза є наслідком вичерпання, загнивання і розпаду індустріальної суспільно-економічної формації. Засобом розв’язання цієї кризи є перехід до постіндустріальної формації.  

160314mizhmorya.jpg

Міжмор’я - співдружність народів Центральної Європи
Міжмор’я - співдружність народів Центральної Європи

Ключовим елементом кризи є гібридна війна Москви проти України – війна за Гартленд. Вона триватиме доти, доки українці разом з ближніми народами Європи та зовнішніми союзниками заснують постіндустріальну цивілізацію у формі Співдружності Міжмор’я.

Дослідженню міжцивілізаційного переходу присвячено багато статей на сайті AR25.ORG. Здобуті знання можна звести до 7 головних принципів-дороговказів.

1. Успішна реалізація проекту Міжмор’я визначається тим, наскільки він відповідатиме цінностям постіндустріальної формації

Якщо будувати Міжмор’я на нинішніх світоглядних і організаційних засадах, то це буде ще одна нежиттєздатна бюрократична структура. Вона лише проїдатиме ресурси і марнуватиме час. Союз Міжмор’я як проект минулого не тільки безглуздий, а й неможливий.

Міжмор’я має перспективу тільки як постіндустріальний проект. Сутність постіндустріальної формації описано у статті Індастріал, ультраіндастріал, постіндастріал – що це таке?

2. Український національний проект має бути вигідним для країн Міжмор’я, США та інших геополітичних союзників України

Успішність системи залежить від того, наскільки вона відповідає інтересам надсистеми. Успішність національного проекту залежить від того, наскільки він може бути цікавим для інших націй.

Це означає що, творячи новий український національний проект, одразу ж треба готувати міжнародне середовище для його розгортання. Понад те, треба ініціювати творення зародків постіндастріалу не лише в Україні, а й Литві, Польщі, Білорусі, США та інших країнах, причетних до проекту Міжмор’я. Про це у статті Вільні республіки Міжмор’я як політичний проект постіндустріальної Європи.

3. Творення цивілізації Міжмор’я має відбуватися в термінах постіндустріальної парадигми

Новий проект потребує відповідного філософського, політологічного, наукового апарату. Ключовими поняттями постіндустріальної формації є:

1. Республіка («суспільна справа») – форма державного правління, коли органи влади формуються народом знизу догори. Антонімом до слова «республіка» є слово «диктатура» – коли органи влади формуються пануючою верхівкою згори донизу.

2. Число Данбара (=150) – максимальна кількість соціальних зв’язків, які людина спроможна пам’ятати й підтримувати.

3. Демос – спільнота чисельністю до 150 осіб, в якій «всі знають всіх». У демосах люди спроможні адекватно оцінювати один одного і висувати кращих – про це у статті Демократія і еволюція: організаційні основи цивілізаційного стрибка.

4. Екологізм – філософська надбудова над екологією – наукою про розвиток і взаємодію живих систем. Екологізм не лише прагне науково пояснити явища і процеси, що відбуваються в навколишньому середовищі. Він шукає відповіді на гострі проблеми, що постають перед людиною і суспільством через деградацію природи, а також гуманітарну кризу як наслідок дисгармонії між людиною і довкіллям. Фактично екологізм охоплює всі сторони сучасного життя, тому його можна розглядати як передову філософію нової доби. Польсько-американський професор Андрій Тарґовський до складників екологізму відносить екодемократію, екоосвіту, екоюстицію, екоінфраструктуру та інші підсистеми.

5. Демосократія – багаторівнева система управління, за якої на кожному рівні добір кращих відбувається всередині демосу. Ця система основана на повазі до природи, природних законів і пропорцій. Серед іншого, до природних феноменів належать мова, етнос і нація (державно організований етнос).

6. Соціальна екологія – інтегративна наука, що досліджує закони розвитку системи «людина – суспільство – техносфера – природне середовище». Соціоекологічний підхід допомагає людським спільнотам налагоджувати гармонійні стосунки з навколишньою природою (зокрема, штучною природою – техносферою) і здійснювати з ними коеволюцію.

4. Постіндустріальну цивілізацію треба творити за допомогою постіндустріальних технологій

Прообразом такої технології може стати Intermarium-online – інтернет-сервіс для зручної самоорганізації прихильників ідеї Міжмор’я в багатомовну, багаторівневу, самофінансовану і самокеровану соціальну мережу з власним політичним представництвом.

Цей інтернет-сервіс розробляється як стартап – спочатку формується «зерно», а далі воно саме проростає, розмножується, знаходить потрібні ресурси і пробиває собі дорогу в життя.  

5. Співдружність Міжмор’я необхідно творити силами громадянських суспільств за підтримки урядів Литви і США

Українська владна верхівка проти Міжмор’я, оскільки цей проект, особливо в його постіндустріальному (читай – антипаразитичному) виконанні означає крах олігархічного режиму.

Польська влада змушена діяти в цьому питанні надзвичайно обережно, оскільки залежить від польського електорату, а також керівництва Євросоюзу, не зацікавленого у формуванні в Європі конкурентного утворення. Ще обережніша позиція керівництва Білорусі.

Хто відверто зацікавлений у Співдружності Міжмор’я, то це Литва і США, оскільки Міжмор’я є головним глобальним чинником їхньої державної безпеки. Проте й вони в цілому схильні розглядати Міжмор’я як ще один союз індустріальної формації, тобто як бюрократичний проект минулого.

Проте постіндустріальний перехід треба здійснювати негайно, адже будь-які затримки – це додаткові втрати і страждання. Це означає, що проект Міжмор’я треба творити силами громадянського суспільства, народної дипломатії і приватної ініціативи без огляду на інерцію офіційних структур. Про це у статті: Як заснувати постіндустріальну Співдружність Міжмор’я – запитання і відповіді.  

6. Ігрофікація реальності: поєднуємо приємне з корисним

Найефективнішою формою діяльності є гра. З цієї причини ігрові методи дедалі ширше застосовують у громадських, бізнесових і навіть державних структурах. Відтак ігрофікація є активним компонентом творення системи Intermarium-online – мережевої основи Співдружності Міжмор’я.  

7. Успішна реалізація проекту Міжмор’я можлива тільки у Просторі позитивних подій

Надзвичайно важливою подією останніх 10 років стало відкриття «просторів подій». Його сенс у тому, що події з людиною визначаються її перебуванням на відповідному рівні внутрішніх вібрацій. Про це у статті Здоров’я людини і простори буття.

Таким чином, успішність проекту визначається не кількістю, а якістю його учасників. Це означає, що критично важливим напрямком проекту Міжмор’я є оздоровлення і омолодження творців Співдружності Міжмор’я, піднесення їх у простір позитивних подій.


Додаток: Україна – найслабкіша ланка старого світу, тому творення нового світу почнеться з неї

В Україні сконцентровані найгостріші проблеми індустріальної формації:

  • злиття пострадянської державної бюрократії з олігархатом;
  • найвищий у Європі рівень корумпованості влади;
  • найнижчий у Європі рівень життя;
  • поєднання соціального і національного гніту: українці досі мають статус людей другого сорту, обіг української мови швидко скорочується,
  • вимирання народу – приблизно півмільйона на рік.

Водночас Україна володіє найвищою у світі концентрацією природних ресурсів і найпасіонарнішим населенням: приблизно 10% бере участь у волонтерському і добровольчому русі, ще 10% їх підтримують. У 2015 році Україна посіла перше місце в Європі за обсягом постачання ІТ-послуг і кількістю розробників (понад 90 тисяч, що на 20% більше, ніж у 2014 році – не враховуючи тіньової економіки).

Перебуваючи в центрі конфлікту між старою і новою формаціями, Україна має найкращі можливості для його усвідомлення і розв’язання. Відтак українці мають найкращі шанси для реалізації своїх найсміливіших ініціатив з перетворення світу.

Дерзаймо! Всесвіт за нас! 

Продовження: Як легко заснувати постіндустріальну республіку Міжмор’я

Наші інтереси: 

Переходимо до практичної реалізації теоретичних напрацювань.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Андрій Солтівский.
0
Ще не підтримано

Тобто формування Вільної Української Республіки можливе тільки водночас з формуванням Співдружності Міжмор’я. Таке усвідомлення вже підносить українців до вищих вібрацій. Хай буде!

Живе Слово творить і перемагає

Коментарі

Зображення користувача Андрій Солтівский.
0
Ще не підтримано

Тобто формування Вільної Української Республіки можливе тільки водночас з формуванням Співдружності Міжмор’я. Таке усвідомлення вже підносить українців до вищих вібрацій. Хай буде!

Живе Слово творить і перемагає

Зображення користувача Андрій Ясун.
0
Ще не підтримано

Така тиша в коментарях!.. Аж дзвенить. Чомусь ідеї не приходять мені у голову. З якої ноти починати?..

Si vis pacem, para bellum

Зображення користувача Сергій Ждан.
0
Ще не підтримано

Вочевить, Міжмор'я будуть створювати національні сили ряду країн. Для того, щоби вони очолили уряди, потрібний світовий союз націналістів - інтернаціонал? А ще раніше варто мати місцеві осередкі? На базі маленьких громад?

Все починається з Любові.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Так, треба поширювати ідеологію націоналізму в усьому світі і формувати націонал-солідаристський інтернаціонал. Для цього й досліджуємо модель АНСДП - універсальну модель самоорганізації для усіх народів, якій йдуть правим шляхом.

Сергій Ждан каже:
Вочевить, Міжмор'я будуть створювати національні сили ряду країн. Для того, щоби вони очолили уряди, потрібний світовий союз націналістів - інтернаціонал? А ще раніше варто мати місцеві осередкі? На базі маленьких громад?

Все, що робиться з власної волі, – добро!