Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 2
  • Переглядів: 4

Громадянство Третього Гетьманату: застосовуємо досвід Ізраїлю і Швейцарії

Війна України з Росією викликала особливий інтерес до моделей національної самооборони Швейцарії та Ізраїлю. Проте ці держави можуть бути для нас корисними також у справі етнічної самоідентифікації та громадянства.

141128-ukrayinci-3.jpg

Радіймо, арії!
Радіймо, арії!

Бурхлива дискусія на тему «Що важливіше для народу: дух, мова чи генофонд?» поставила питання про те, як практично визначати, хто може бути українцем і громадянином нової Української держави. Технологія визнання своїх і надання їм громадянства має бути проста й однозначна. Для цього спробуймо все «розкласти по поличкам». 

Українська держава, єврейський досвід

Досвід Ізраїлю для нас корисний тим, що Ізраїль – це єврейська держава. Тобто де-факто і де-юре це держава єврейського народу.

У світлі спроб проголосити Ізраїль «державою всіх його громадян», Інститут сіоністської стратегії у своєму проекті формальної Конституції Ізраїлю запропонував наступне формулювання першої статті Конституції: «Держава Ізраїль є єврейською державою і національним домом єврейського народу, в якому єврейський народ здійснює своє самовизначення у відповідності зі своєю історичною та культурною спадщиною».

На закиди, що євреї не являють собою єдиний народ, так як їх об'єднує лише спільна релігія, міністерство іноземних справ відповідає, що єврейський народ є нацією, всі представники якої мають спільне походження, історію, релігію, мову і культуру.

Для того, щоб припинити дискусії, уряд Ізраїлю схвалив законопроект про єврейський характер держави. У ньому пропонується залишити єдиною державною мовою іврит (зараз в Ізраїлі другою державною є ще й арабська), а також затвердити норми єврейського релігійного права як «джерела натхнення для сучасної нормотворчості».

Євреї створили свою державу через два тисячоліття після втрати державності, причому зробили це на території, яка тривалий час була заселена арабами та іншими народами. Проте у них вистачило волі створити саме єврейську державу, а не «державу всіх громадян» (правду кажучи, тоді б її вже не існувало).

В українців ситуація незрівнянно ліпша, адже вони ніколи – з часів Трипілля, тобто протягом останніх 7 тисячоліть – не втрачали своєї землі, а тому нікого з неї не витискали. Відтак українці мають незрівнянно більше підстав заявити: «Третій Гетьманат є Українською державою і національним домом українського народу, в якому український народ здійснює своє самовизначення у відповідності зі своєю історичною та культурною спадщиною».

Нагадаємо, що згідно з Конституцією нинішня пост-радянська Україна – спадкоємець заснованої у Харкові в 1919 році більшовицької УРСР – є державою громадян усіх національностей. Щоб переконатися, що вона не є Українською державою, достатньо поглянути на її вище керівництво. Так що, услід за лідерами Німеччини, Франції, Великобританії та США, нині можемо сміло сказати: «мультинаціональна ідея не спрацювала».    

Хто такі українці? Порівняння з єврейським підходом

Українці – це ті, які належать до українського народу. У своєму первинному, а тому істинному значенні слово «народ» означає «люди одного роду», «ті, що мають спільного предка». Народ – це кровно споріднений біосоціальний організм, колективна істота.

Подібно до окремої людини, народний організм має дух, душу і плоть:

● дух народу – це його воля до життя,
● душа (психіка) – це мова і звичаї,
● плоть – це генофонд.

Відтак належність до Українського народу визначається духовною, психічною і генетичною спорідненістю:

● на духовному рівні: люди визнають себе українцями і підтверджують це діями на користь української справи;
● на психічному рівні: українці розмовляють українською мовою і плекають українську культуру;
● на генетичному рівні: українці мають спільного предка.

Цей принцип триєдності духу, душі і плоті чітко реалізовано в єврейській традиції. Згідно з нею, повноцінними євреями є ті, що сповідують іудаїзм, переймаються єврейською справою, володіють івритом і мають родичів євреїв. Оскільки протягом розсіяння євреї втратили свою мову (потім її довелося реконструювати), то головним ідентифікатором єврейства було народження єврейською матір’ю.

Для того, щоб неєврею стати євреєм, треба вивчити єврейські історію і звичаї, здійснити обряд ритуального омивання (чоловіки мають здійснити обрізання), вивчити іврит, прийняти іудаїзм і отримати у рабинів підтвердження щодо щирості свого долучення до єврейства. При цьому євреї плекають етнічну чистоту: як публічно заявив головний рабин Росії Берл Лазар, «міжетнічні змішування богопротивні».

Для самоідентифікації українці можуть дозволити собі суттєво простіший і ліберальніший підхід. Українцем є той, хто:

1) визнає себе українцем і переймається українською справою (тобто підтримує її думкою, словом і ділом, що вказує на щирість такого визнання),

2) володіє українською мовою,

3) належить до європейського антропологічного типу. Остання ознака пов’язана з тим, що всі європейські народи походять з України, отже всі європейці автоматично мають українського предка. Якщо ж людина має інший антропологічний тип, наприклад, є мулатом, то після виконання п.1. і п.2 має всі підстави автоматично вважатися «духовним українцем» (почесний статус за заслуги перед українським народом).

Громадянство Української держави

Народ може існувати у двох станах: 1) етносу (аморфний «етнічний натовп») і 2) нації (організований народ з власною державою). Відтак кожен українець є членом українського етносу, а от членами української нації є тільки ті українці, що належать до української державної організації, тобто є громадянами Української держави.

Сучасні українці є членами українського етносу, але не нації, оскільки не належать до Української держави – з причини її відсутності (нинішня держава, наголосимо, не є українською де-юре і де-факто). Тож перед нами стоїть двоєдине завдання – формування Української нації і Української держави. Ця поняття тісно пов’язані: нація творить державу, а держава творить націю.  

Згідно з усталеною термінологією, громадяни – це ті, що володіють політичними правами, тобто можуть обирати і бути обраними в центральні та місцеві органи державної влади. Всі інші мешканці країни можуть бути або підданими (мати право на постійне проживання без політичних прав), або гостями (мати право на тимчасове проживання без політичних прав).

Швейцарський досвід надання громадянства цікавий тим, що його обов’язковою умовою є згода місцевої громади, яка може висувати додаткові вимоги до кандидата, наприклад, деякі кантони можуть вимагати знання двох, а то й трьох мов — німецької, французької та італійської. Це в додаток до  суворих загальних вимог: тривале проживання (зазвичай більше 12 років) на території Швейцарії, законослухняність, фінансова спроможність кандидата, ступінь його інтеграції, знання мови, дотримання правил податкового законодавства.

Ізраїльський досвід цікавий наявністю «часового бар’єру»: будь-який єврей, який емігрував до Ізраїлю до 14 липня 1952 року, набув громадянство, заявивши про своє бажання постійно проживати в Ізраїлі. Після цієї дати громадянами Ізраїлю можуть стати тільки духовні євреї, що визнають своєю релігією іудаїзм, щиро переймаються долею Ізраїлю, є носіями єврейської генетики (мають родичів євреїв) і володіють івритом (хоча б на рівні курсів інтенсивного вивчення).

Українська держава може запропонувати значно простішу і ліберальнішу модель. Згідно зі Стратегемою 21 Національного Собору, вибори мають бути компетентними, а це можливо тільки в колективах до 150 осіб, де люди персонально знають один одного. Такі базові громади в українській традиції називаються сотнями. Відтак громадянином ТГ може бути тільки член первинної громади ТГ – територіальної або екстериторіальної сотні. Врешті-решт, усі політичні процедури здійснюються тільки у громадах, починаючи з сотні, тобто громадянство поза сотнями втрачає сенс.   

Звідси логічно випливає визначення: громадянином Української держави може бути тільки українець, який є членом первинної громади (сотні) ТГ.

Як може виглядати процедура надання громадянства

Оскільки критерії дуже прості, то процедура надання громадянства може зайняти 10 хвилин і виглядати так:

1. Кандидат на громадянство, маючи при собі стандартне фото для паспорту, приходить в офіс місцевої громади ТГ, який має повноваження надавати громадянство ТГ.

2. Кандидат пише власноруч заяву про те, що усвідомлює себе українцем. Для підтвердження щирості такої заяви може написати про те, що корисного для української справи він уже зробив чи планує зробити. Факт написання такого документу підтверджує, що кандидат володіє письмовою українською мовою.

3. Кандидат прочитує свою заяву і відповідає на запитання: це підтверджує його володіння усною мовою.

4. Якщо нема запитань щодо європейського антропологічного типу кандидата (доказ наявності спільного предка), то він тут же сплачує вартість послуги, у паспорт вклеюється фото, ставиться печатка,  громадянин власноруч записує у свій паспорт «українець» і отримує паспорт громадянина ТГ. В іншому випадку кандидат може отримати той самий паспорт, записавши в нього «духовний українець».

5. Дані нового громадянина разом з відсканованим зображенням заяви і аудіовідеозаписом процедури (записуються обидві сторони співбесіди) вносяться в електронний реєстр громади, який є частиною загальнодержавного реєстру. За бажанням громадянин може додатково замовити собі паспорт на пластиковій картці. 

6. Якщо кандидат з ознаками змішаного походження не погоджується зі статусом «духовного українця», він може звернутися до уповноваженого офісу іншої громади.   

У нинішньому паспорті громадянина України відсутній запис про національність. Це логічно, адже нинішня держава – спадкоємець УРСР – продовжує більшовицьку політику стирання національних ідентичностей. Відтак діти вже не знають, якого вони роду, принаймні, не мають документально підтвердження (запис про національність вилучено навіть зі свідоцтва про народження).

Третій Гетьманат виправляє цю хибу. Оскільки ТГ є Українською державою, то всі громадяни ТГ є українцями. Відтак паспорт громадянина ТГ одночасно документує належність до Українського народу.

Спрощена процедура отримання громадянства

Подібно до описаного вище досвіду Ізраїлю, Українська держава вводить дату, до якої надання громадянства відбувається за спрощеною процедурою. Такою точкою відліку є проведення Національного Собору, який проголосить заснування Української держави шляхом Установчих зборів.

До цієї дати всі учасники Установчих зборів (засновники) автоматично стають громадянами Третього Гетьманату – без співбесід та паперових паспортів. Щоб стати засновником, досить володіти письмовою українською мовою (це робоча мова Установчих зборів), зареєструватися на сайті і взяти участь у висуванні делегатів.

Процедура заснування Української держави описана в документі «Третій Гетьманат онлайн».  

Висновки

1. Українська держава створюється як держава українського народу, відтак її громадянами можуть бути тільки українці.

2. Українцями вважаються ті, які усвідомлюють себе українцями і володіють українською мовою.

3. До проведення Національного Собору (заключної фази Установчих зборів) надання громадянства відбувається за максимально спрощеною процедурою: достатньо володіти письмовою українською мовою і зареєструватися на сайті засновників Української держави.

Навіщо українцям потрібна Українська держава? Щоб жити у власному домі.

Чому неукраїнцям, що живуть в Україні, також потрібна Українська держава? Тому, що тільки Українська держава спроможна вистояти у війні з Росією і забезпечити мир в Україні.  

Нинішня мультикультурна держава не спроможна до довготривалого опору і приречена на знищення з усіма руйнівними наслідками для людей і природи України.  

То тепер розумієте, чому євреї створили Ізраїль як державу єврейського народу? 

Продовження у статті: Тонкощі ідентифікації: громадянство Третього Гетьманату

Додаткова аргументація у статті Геополітична доктрина Третього Гетьманату.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Михайло Харачко.
0
Ще не підтримано

чудова і практична думка: дієве очищення від біженців можливе тільки потужним демографічним вибухом. Наприклад, ми не витісняємо темряву з кімнати. а наповнюємо її світлом.

!Кохаймося - Україна потребує багато світлих гравців!

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Коментарі

Зображення користувача Вакула Коваль.
0
Ще не підтримано

Суто теоретично, "м’який" пункт
"3) належить до європейського антропологічного типу. Остання ознака пов’язана з тим, що всі європейські народи походять з України, отже всі європейці автоматично мають українського предка."
неправильний, бо такий антропологічний тип мають і фіноугри, які вже були русичами і зосталися ворогами. Якщо з ними перемішатися, то можна стати азіровськими білорусами, та ще й не буде проти їхньої дружби ніякого захисту.
Але з урахуванням жорсткої культурної і іміграційної політики, є надія, що населення в межах України перемішається з переважною чисельністю українців - асимілюється.

VAKULA

Зображення користувача Олена Каганець.
0
Ще не підтримано

Цей пункт не ідеальний, зате реалістичний. Право визначати тонкощі антропології передається громадам.

Думаю, що громади будуть визнавати українцями всіх корисних членів громади, окрім відвертих негрів та мулатів, проте й вони будуть "духовними українцями", тож братимуть участь в самоврядуванні своєї сотні.

Статус "духовний українець" потрібен для того, щоб тримати в чистоті ідеал фізичної української краси. У цій справі "духовні українці" не визнаються зразком такої краси, а у всьому іншому - це повноцінні громадяни.

Головний засіб плекання расової чистоти - це така демографічна перевага, щоб українців народжувалося суттєво більше, ніж у сусідніх країнах. Потужне джерело завжди чисте.

Зображення користувача cBіт Розумний.
0
Ще не підтримано

Я б ще додав - фізичний огляд. Правда, що робити, якщо у представника чоловічої статі - претендента на громадянство ТГ в нижній частині тіла трохи чогось не вистачатие?

"Народ не повинен боятися влади. Влада повинна боятися народу"
"V означає ВЕНДЕТТА"

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Сучасна медицина дійшла до такої підлості, що лікарі системно залякують батьків і за повністю надуманими приводами спонукають їх робити обрізання своїм дітям - за "медичними показами". Тому обрізання вже не є надійною ознакою приналежності до іудейства.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Наче все правильно написано і з усім можна погодитися..Адже дійсно не хочеться,щоб біля тебе жила "сім'я" таджиків із ста людей,а з іншої сторони юрба хасидів,нехай на своїй землі будують свою країну..А ось на практиці буде все по іншому..Як наприклад зупинити мільйони голодних біженців..Вони все рівно пролізуть і якось вкореняться у заможному краю..не будемо ми їх кулеметами на кордоні зупиняти..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Ніякі кулемети не допоможуть. Єдиний надійний спосіб зупинити наплив біженців - організувати демографічний вибух корінного народу: це приведе до перенаселення і розселення корінного народу на навколишні території.

Явсе Світ wrote:
Наче все правильно написано і з усім можна погодитися..Адже дійсно не хочеться,щоб біля тебе жила "сім'я" таджиків із ста людей,а з іншої сторони юрба хасидів,нехай на своїй землі будують свою країну..А ось на практиці буде все по іншому..Як наприклад зупинити мільйони голодних біженців..Вони все рівно пролізуть і якось вкореняться у заможному краю..не будемо ми їх кулеметами на кордоні зупиняти..

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Михайло Харачко.
0
Ще не підтримано

чудова і практична думка: дієве очищення від біженців можливе тільки потужним демографічним вибухом. Наприклад, ми не витісняємо темряву з кімнати. а наповнюємо її світлом.

!Кохаймося - Україна потребує багато світлих гравців!

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Дякую п. Ігоре! Добре написано, ще більше заявлено, хто Я.
Саме так, я довіряю тому, хто знає і володіє знаннями дороги. Я високо підтримую дух українців, що ми заявляємо про своє Я. Я. Я.
Вважаю статтю чудовою, Ми отримаємо те, чого бажаємо. Отже - МИ Українці, славнії нащадки... Гордимося і обнімаємося!

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Стосовно обрізання- яка брехня. Якщо є проблеми в хлопчика, то треба рухати крайньою шкіркою, все налагоджується. Оголювати крайню плоть, бо моя мати так робила братикові, коли він не міг випускати сечу. Йому було років 3-4. В селі самі находять методи. Мати заглядала днів зо три і все стало добре. Адже і з зубом, коли оголяється корінь, то треба натискати десну до зуба і все налагоджується. З місяць треба зосередитись і все стає на свої місця. Шкода, бо неграмотні самі, а довіряють невідомо кому.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Все вірно .Так і має бути.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Світодар Мирний.
0
Ще не підтримано

Я за національно-територіальні громади. Бо тільки у таких громадах людина може найкраще себе реалізувати. У одній державі їх може бути різних стільки, скільки є націй у державі. Рівно ж як українські національно-територіальні громади можуть бути в інших державах по світу. Інші нації повинні мати право реалізувати свої (дані їм Богом) здібності у тій державі, де вони живуть. Саме тому кожна нація повинна мати рівні виборчі права. Але провідною повинна бути корінна нація. В Україні звісно це українці. У питанні розбудови держави і виборі відносин з іншими державами визначальне право має бути за корінною нацією. І державною мовою повинна бати тільки українська мова.

Зображення користувача Микола Пономаренко.
0
Ще не підтримано

Quote:
Єдиний надійний спосіб зупинити наплив біженців - організувати демографічний вибух корінного народу: це приведе до перенаселення і розселення корінного народу на навколишні території.

Друже Миро, з цим я абсолютно згідний! Проте, хотілося б почути Вашу думку про те, ЯК нам “організувати“ демографічний вибух? :)

Відносно запропонованого проекту закону в Ізраїлі, що це має бути країною виключно єврейською, то я абсолютно впевнений, що він не пройде і не буде прийнятим. Це викрики консерваторів і ортодоксів, які вже були не раз. Але Ізраїль є демократичною країною і навіть дуже ліберальною і подібний закон там не пройде. Давайте почекаємо і побачимо...? Так само подібний закон не пройде в Україні. Бо в Україні не всі сповідують ідеологію Третього Гетьманату. А якщо ТГ буде висувати таку ідеологію в своїй програмі, то ТГ ніколи не прийде до влади і не створить державу Третього Гетьманату. А буде шкода, бо ТГ має великий потенціал стати лідером національного руху.

А раз ідеологія, яка описана в статті, не має шансу стати ідеологією України, то і визнання громадянином чи українцем, як описано, є виданням бажаного за можливе. Сорі.

Проте, мені дуже сподобався вибір Ізраїлю і Швейцарії, як країн для наслідування. І я згідний, що треба мати закони прийняття в громадяни України, які будуть дуже обмежувати прийняття людей не українського походження. Наприклад, я б запропонував закон, який би забороняв прийняття в громадяни мусульман. І не тому що мені ці люди не подобаються, а по причинах збереження українського етносу. Якщо Ви кажете, що лише демографічний вибух може зберегти етнос, і я з цим 100% згідний, то дозвіл мусульманам селитися в Україні створить такий демографічний вибух, але не серед українцвів, а серед мусульман, і через декілька поколінь половина населення буде мусульманським. Тому, враховуючи це, ЗАБОРОНИТИ впуск мусульман в Україну повністю буде єдиний шлях спасти укр. етнос в сучасний час. Ніхто більше, ні один інший народ, не несе нам такої небезпеки.

Також, для деяких народів я б створив навпаки гарні умови для переселення в Україну. Скажемо, наданням безкоштовних пільг, житла, умов для створення бізнесу. Першим таким народом з пільгами я б зробив євреїв. Це принесло б Україні надзвичайну користь і розквіт.

Під кінець приведу невелике відео про історію Ізраїлю, яке допоможе зрозуміти чому я пропоную пільги євреям.

Израиль изнутри
https://www.youtube.com/watch?v=TI8IvWljg1A&index=69&list=PL0C171D53A7BD4126

Хто тут, хто там, а Україна одна!

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

Пане Миколо, за євреїв можете не переживати. У нас їм ну просто дуже добре живеться. При тому, що євреїв в нашій країні мабуть не більше відсотка, але три ключові посади в країні зараз у євреїв. Більша половина уряду і верховної ради завжди була євреї, і це при різній владі. Про олігархів взагалі мовчу. З першої сотні там мабуть абсолютно всі євреї, не враховуючи татарина Ахмєтова. Може саме тому країні зараз погано живеться?

Зображення користувача Микола Пономаренко.
0
Ще не підтримано

Пане Доброславе, сказане вами тільки підтверджує те, за що написав Ігор, - треба брати приклад з євреїв. Тобто, самим йти до влади і зрощувати власних, українських, олігархів. А якщо ми НЕ ЗДАТНІ це робити, то краще дати людям, які здатні це зробити для нас, а ми будемо у них вчитися, що і пропонує пан Ігор. Логічно?

Хто тут, хто там, а Україна одна!

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

А я думаю, що нам не потрібні ні єврейські ні українські олігархи. Нам потрібні успішні люди і бізнесмени. А не ті, хто збагачуються використовуючи владу.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Якщо ми говоримо про те, що для збереження чистоти українського народу потрібно організувати демографічний вибух, то, вочевидь, йдеться саме про українців, а не чужинців.

Цивілізовані засоби поліпшення демографічної ситуації добре описані в дослідженні Володимира Щербини "Євгеніка для України".

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ізраїль де-факто є державою єврейського народу. Наприклад, якщо хтось в еміграційній анкеті у графі "віросповідання" напише не "іудаїзм", а щось інше, то така анкета просто не розглядається.

Ізраїль є єврейською державою і де-юре - згідно з Декларацією Незалежності.

Сенс згаданого закону в тому, щоб остаточно юридично закріпити єврейський характер держави і припинити дискусії на цю тему.

Вільнодум wrote:
Відносно запропонованого проекту закону в Ізраїлі, що це має бути країною виключно єврейською, то я абсолютно впевнений, що він не пройде і не буде прийнятим.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ви пропонуєте дискримінацію за релігійним принципом, тобто визнаєте вільнодумство для себе, а не для інших.

Вільнодум wrote:
Я б запропонував закон, який би забороняв прийняття в громадяни мусульман. І не тому що мені ці люди не подобаються, а по причинах збереження українського етносу.

Третій Гетьманат не визнає екстремізму ні в теорії, ні в практиці.

Вільнодум wrote:
Також, для деяких народів я б створив навпаки гарні умови для переселення в Україну. Скажемо, наданням безкоштовних пільг, житла, умов для створення бізнесу. Першим таким народом з пільгами я б зробив євреїв. Це принесло б Україні надзвичайну користь і розквіт.

У нас підхід простий, універсальний і справедливий. Українцем є той, хто 1) визнає себе українцем і підтримує українську справу, 2) володіє українською мовою, 3) має європейський антропологічний тип.

Українська держава надаватиме громадянство українцям (а також духовним українцям) усього світу без дискримінації за ознакою етнічного походження, як Ви пропонуєте.

Вільнодум wrote:
Під кінець приведу невелике відео про історію Ізраїлю, яке допоможе зрозуміти чому я пропоную пільги євреям.
https://www.youtube.com/watch?v=TI8IvWljg1A

Цікавий фільм - приклад позитивного мислення. Що більше говоритимемо про позитив, то більше його буде навколо.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Пономаренко.
0
Ще не підтримано

Відносно мусульман я запропонував менш радикальне рішення демографічної проблеми, ніж запропоновані методи відбору і очищення етносу, які запропоновані іншими. Відмінність від пропозицій етнічної чистоти і ЗАБОРОНИ в’їзду муслимам в тому, що перше є шовінізмом, а друге є раціональною національною політикою.

Загроза мусульманського радикалізму є реальною і дуже небезпечною, як в цьому переконуються всі країни, які дозволили у свій час селитися муслимам, а зараз дуже за це жалкують. Тому, доки не пізно, треба зробити виключення для цих народів, якщо ми хочемо ВИЖИТИ (ні більше ні менше), як українці.

Хто тут, хто там, а Україна одна!

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Вільнодум wrote:
Тому, доки не пізно, треба зробити виключення для цих народів, якщо ми хочемо ВИЖИТИ (ні більше ні менше), як українці.

Пане Миколо мені до вподоби ваш прагматизм у темі геополітичної доктрини ТГ, тому я хочу вас також у цьому питання підтримати своїм коментарем на рахунок того як ви особисто вашу ж пропозицію пропонуєте втілити?

Як на мене то вашим жидівським улюбленцям (при владі) по завершенню війни на Сході буде абсолютно байдуже хто сюди і в якій кількості переїжджатиме з усього світу. То чи дійсно з вашого боку є доцільним чи то пак прагматично або навіть й взагалі раціонально про таке вам тут писати, замість того аби нам тут написати, що я такий то такий то пан, зроблю для таких то і таких то мрійників наступний подарунок, а саме особисто клопотатиму перед своїми жидівськими улюбленцями що так вправно і вміло керують цією країною про наступне: щоби вони по завершенню війни на Сході України категорично заборонили сюди заїджати особам що сповідують мусульманство власне через що аби уникнути такого напливу буде доцільно аби жиди при владі організували військові пости по відстрілу серед чисельної кількості мігрантів в Україні чи то пак те що ще буде називатися Україною виключно мусульман.. так як їм саме ця категорія мігрантів буде ще більш небезпечнішою в Україні аніж як самі вже покійні українці..

Ну пишіть же пане Микола по своїм прагматичним критеріям, а то в одній статті ви людей ума розуму навчаєте чим мені власне це і подобається=) а в інших пишете як і всі по мрійному, через що я власне тепер мушу вам писати з позиції прагматичності..(

Зображення користувача Микола Пономаренко.
0
Ще не підтримано

Альберт Саїн wrote:
Пане Миколо мені до вподоби ваш прагматизм у темі геополітичної доктрини ТГ, тому я хочу вас також у цьому питання підтримати своїм коментарем на рахунок того як ви особисто вашу ж пропозицію пропонуєте втілити?

Дякую, пане Альберте! Мені також до вподоби Ваше незалежне мислення.

Як те, що я пропоную, можна втілити? Не так, як Ви це бачите? :) Жартую. Особливої мудрості чи якогось абсолютно нового підходу тут не треба. Вже є досвід інших країн, які мають чітку еміграційну політику і їх досвід треба використати. Власне, кожна країна має еміграційну політику. Наприклад, США. Чи може хто-хоче, кому завгодно, попасти в США? Ви б хотіли? То-то і воно. А Ви хочете муслімам відкрити двері в Україну і чомусь вражаєтесь, коли я кажу, що для муслімів треба двері в Україну закрити наглухо, на величезний замок! Так зробила, наприклад, Австралія. Там заборонили в’їзд і поселення мислимам. А євреям, навпаки, дають пільги на переселення в Австралію!

От і все. Дуже просто.

Відносно Ваших страхів, що означені рішення будуть робити євреї, а не українці. То що я тут можу сказати? Лише запитати, а якого біса ви в своїй країні-Україні не є хозяєвами? Ви що, дурні, що віддаєте владу в руки жидам? У вас що, мізків нема кого обирати чи допускати до влади? То якого біса ви тоді звинувачуєте жидів, а не себе, в тому, що ви НЕ ЗДАТНІ до державотворення?

Надіюсь, що моя відповідь прямолінійна і не образлива. Бо я скоріше вболіваю за НЕЗДАТНІСТЬ українців, ніж звинувачую їх в цьому, бо розумію багато обставин і історичних причин того, що трапилось. Але треба бачити те, що Є, таким яким воно Є, а не таким, яким хочеться бачити, бо то буде викривлене дзеркало.

ЩИРО!

Хто тут, хто там, а Україна одна!

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

Мені здається, Ви просто не володієте розумінням, як воно в нас є в Україні. Можливо у США трошки по-іншому. При досить великій пасивності населення, влада здобувається завдяки таким якостям як наглість і брехливість. В цьому плані євреї далеко попереду українців. Величезну роль грають також телеканали, які належать цим же евреям і які перекупили-заснували їх в "бурні дев’яності".

Вина українців в пасивності і наївності. Але все міняється на краще!

Quote:
Відносно Ваших страхів, що означені рішення будуть робити євреї, а не українці. То що я тут можу сказати? Лише запитати, а якого біса ви в своїй країні-Україні не є хозяєвами? Ви що, дурні, що віддаєте владу в руки жидам? У вас що, мізків нема кого обирати чи допускати до влади? То якого біса ви тоді звинувачуєте жидів, а не себе, в тому, що ви НЕ ЗДАТНІ до державотворення?
Зображення користувача Микола Пономаренко.
0
Ще не підтримано

boanro wrote:
Мені здається, Ви просто не володієте розумінням, як воно в нас є в Україні. Можливо у США трошки по-іншому.

Звичайно, що в США по іншому. Але я достатньо близько слідкую за подіями в Україні, відвідую її регулярно, спілкуюсь персонально з рядом людей, щоб мати дуже добру уяву про те, як саме У ВАС все це робиться. Тому, виусловлюючи думку, що українці на даний момент в своїй більшості є народом, який є НЕ ЗДАТНИМ до державотворення, я беру повну відповідальність за ці слова, бо вони мені не менш болючі, ніж вам, повірте. Але я не хочу собі брехати про те, що мій народ може, а що ні? Також, я не буду звинувачувати інших тому, що вони є кращими, а я є нездатним зробити те, що вони здатні. Я краще буду шукати шляхи власного покращення, щоб Я САМ міг робити все, що я хочу в моїй країні, а не чекати на когось зробити це для мене, або звинувачувати якусь нікчемну меншість, яка втирає мені ніс, бо я не здатен цю меншість контролювати...

Відкрийте очі і ВИДЬТЕ! Чи не в цьому була суть наших ВІД? Під словами “відкрийте очі“ розуміється, звичайно, знайдіть РОЗУМ.

Хто тут, хто там, а Україна одна!

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Хочеться ще до ваших слів додати наступне:

Москвини мають підстави глузувати з хохлів. І вони глузують: «Ви, українці, кажете, що ми, москвини, — дикуни, нездари, які не мають ні на макове зернятко творчого духу, а знають лише руйнувати. Кажете, що ми нічогісінько не створили, не збудували за всю нашу історію. Ну, а величезна — на одній шостій планети — московська (підкреслюємо «московська», а не російська) імперія це що? Чи вона виросла з маленького, бідненького Суздальского князівства сама собою, як дуб з жолудя? Кажете, що не ми, москвини, а немосквини, насамперед українці, її розбудували. Так, це правда. Але ви, українці, соромитеся відповісти на ганебне для вас запитання: ЧОМУ ж ті немосквини — отже і ви — її розбудовували? Скажіть: чому? Чому розбудовували нашу, а не свою? Отже, Україна була і є значно культурнішою, сильнішою фізично і духово за Московщину, як ви ж самі запевняєте. А ви не те що свою київську імперію, але навіть і своє старезне, славне на ввесь світ національне ім’я «Русь» не оборонили від нас, москвинів. Викручуєтесь сіном, мовляв, Україна була ослаблена нападами ворожих сусідів: татар і поляків. Дитина глузує з такого вашого викручування, бо знає, що ті самі татари та поляки Московщини не ослабили, хоч пробували не раз.
Так, ми, москвини, запрягли татар і вас, українців, до свого московського державного воза. Так, той наш віз вивезли з болота Суздальщини на височінь Російської (підкреслюємо «російської», а не московської) імперії не ми, москвини, як ви кажете, а насамперед ви, українці. А ми, москвини, сиділи на тому возі і глузували з вас, коли ви надривалися, тягнули нашого воза.

Щобільше! Ви тягнули не лише тому, що ми вас батогом підганяли. Ви, українці, охоче, добровільно самі наввипередки запрягалися до нашого національно-державного воза від І. Брюховецького 1665 р. до П. Шелеста 1965 р. і то без перерви в історії. А хто зв’язав руки І. Мазепі — ми, москвини, чи ваші незлічимі кочубеї? Ваші ж українські історики кажуть, що полтавський бій, який визначив долю України на наступні 300 років, виграв не наш Петро І, а ваш сотник І. Ніс ще перед тим боєм, виказавши нам таємниці Батуринської твердині. Так само і 1917 року загнав звільнену Україну до нашої московської імперії СРСР не наш В. Ленін, але ваша Українська Центральна Рада на чолі з вашим українським істориком М. Грушевським. Підкреслюємо «істориком», бо ж історики знають ХТО збудував московську імперію.

Зрадники, перекинчики, яничари? Так! А хіба ж Московщина не мала їх? Ми, москвини, обдурили вас, українців? Так! А хіба ж це наша провина, що ви легковірні, дурні? Таж з нашої глупоти глузували б навіть дикуни африканські, якби ми не використали вашої глупоти. Недурно ж ви співаєте: «Ой, горенько тій чайці-небозі, що вивела своїх діток при битій дорозі».

Викручуєтесь: «мовляв, ми, москвини, — загарбники, хижі вовки, а ви, українці, — миролюбні християни, плугатарі (воли). Так! Ми, москвини, — вовки-м’ясоїди, і нам смакує воловина. А воли живляться травою, а не м’ясом. Такий стан створив премудрий Творець».

Повторюємо ще, ще і ще: московську імперію, культуру, господарство будували незчисленні галагани, барабаші, прокоповичі, ягужинські, безбородьки, розумовські, ханенки, гоголі, драгоманови, кондратенки, терещенки, родзянки, винниченки, скрипники, любченки, кириченки, корнійчуки, шелести і їм немає ліку. Та є й не абияка різниця поміж білим імперським возом перед 1917 роком і перемальованим на червоний по 1917 році: візник на білому возі сам співав своєї «камаринской», а візник на червоному наказує хохлам співати московську «камаринскую», та ще й на «украинском языке». Хохли, зрадівши, що візник визнав їхнє «наречие» за мову, горлають щодуху московську «камаринскую на украинском языке». На всіх книжках, виданих в Україні українською мовою, завжди надруковано: «На украинском языке».

Так, Московщина завдячує створенням СРСР не В. Ленінові, не Л. Троцькому, не Франції, Англії, США, а найбільше і насамперед… українцям. І не лише яничарам скрипникам, укапістам, зрадникам винниченкам, скоропадським, а навіть патріотам петлюрам, ба навіть і націоналістам міхновським, коновальцям. Як-то? Чому? Щоб відповісти на це, треба написати окрему книжку. Тут відповімо лише одним реченням: українська провідна верства ще не доросла 1917 р. до власної, самостійної державності. Тому-то Наполеон облишив свій намір підтримати Україну, якщо вона повстане проти Московщини за свою державну незалежність. Поляки переконали його, що українська провідна верства ще не доросла до самостійної державності. І вони довели це десятками фактів з української історії. Трохи тих фактів подали і ми тут.

А. Гітлер не хотів взяти Фінляндію до складу своєї імперії. Й. Сталін не хотів зробити Фінляндію сателітом Московщини. Чому? Бо обидва знали, що фінни не зважають на жертви, коли йдеться про незалежність Фінляндії.

Із усього сказаного бачимо, що малоросійство не є самим московством. Бачимо, що москволюбство — це напрям (орієнтація), а малоросійство (і теперішня його удосконалена форма — малоукраїнство) — це параліч думки і волі; це атрофія природнього потягу до свободи; це брак віри в усе шляхетне, високе; це — зникнення історичної пам’яті; це — зникнення національного інстинкту; це — пригноблююче почуття своєї особистої і національної нижчості, меншвартості. Це — капітуляція перед боєм. Коротко — це ДУХОВНЕ рабство, а з нього і рабство розумове та фізичне. Іншими словами малоросійство (і малоукраїнство) — це духовне ВИРОДЖЕННЯ (дегенерація) людини до рівня свійської тварини.
«Московська література, політична і неполітична, різні організації і партії, буржуазні і соціалістичні, цілими серіями плодили на Україні перекинчиків. А коли ж ми виправдовували тих перекинчиків, то як же ми могли повстати проти самого джерела, що ростила ренегатів — проти Московщини, її народу, її культури, її демократії, її політичної місії, проти «генія» московського народу? Ціла прірва ділила таку ментальність тодішньої нашої інтелігенції від ментальності нашого народу, від ментальності Шевченка, який на муки вічні засуджував душу дівчини, що кожному годила і яка несвідомо «цареві московському коня поїла». Чи з такої ментальності, що виправдовувала ренегатство, могла зродитися така ненависть, яка бухала до Іспанії у фламандців? У французів великої війни до тевтонів? В ірландців до англійців? Чи люди такої психіки (а з них вийшли наші пізніші соціалістичні провідники) могли стати акумуляторами того народного гніву, який виріс в Україні з насіння Мазепи, Полуботка, Калнишевського? Чи з такою психікою можна було мобілізувати жадобу історичного розрахунку з «Петра твореньем»? Чи серед тих людей міг з’явитися український Руже де Ліль із своїм гімном, що закликав «зіпсутою кров’ю ворогів зросити наші борозни»? Історичний момент на цілий зріст ставив трагічну і яку ж тяжку дилему: ми чи ВОНИ. І як же ж могли — не кажу рішати — а хоч би ставити на цілий її зріст дилему люди, які допускали вільний перехід від «МИ» до «ВОНИ», і які в ім’я розуму і толеранції виправдували національне ренегатство?»[248].

Навіть і легковірний, сліпий і глухий хохол нарешті збагнув велику, правічну правду, що боротьба за державне визволення України-це, насамперед, боротьба за визволення УКРАЇНЦЯ з його московської (та іншої) ДУХОВНОЇ неволі. «Ніколи не загине той народ, що збагнув причини своїх поразок», — сказав німецький державний муж М.фон ден Брук.

Павло Штепа МОСКОВСТВО

Зображення користувача Микола Пономаренко.
0
Ще не підтримано

Альберт Саїн wrote:
Хочеться ще до ваших слів додати наступне:
Москвини мають підстави глузувати з хохлів. І вони глузують: ................>

Пане Альберте, дякую за цю статтю чи витримку з книжки Павла Штепи. Я хотів дати Вам 10 галів, думаючи, що це Ви самі написали, але потім помітив, що це витримка з ось цієї книжки і тому дав Вам лише 3 гали. Для доповнення цієї теми-позиції хочу привести наступні посилання до компетентних джерел:

З інтернетної газети ДЕНЬ: "Що принижує українців?"
http://www.day.kiev.ua/228216

"...Понад усе український народ принижує його нездатність до самоорганізації. У нього відсутнє прагнення до об’єднання, згуртування і вирішення своїх проблем без участі держави та чиновників. Ця неспроможність відчувається всюди і на всіх рівнях. Наші люди здатні разом випити і пограти в доміно, але не здатні підтримувати порядок у під’їзді та у дворі...."

Реферат: Історія України
http://works.tarefer.ru/33/101093/index.html

"...відсутність чіткої програми подальших дій, обстоювання гетьманом та його сорат­никами ідеї "козацького автономізму", нездатність козацької еліти побачити реальність перспектив створення незалежної українсь­кої держави."

Із біографії Драгоманова М.П.
http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/osobystosti/dragomanov/

"Велику увагу приділяв учений культурно-просвітницькому етапу творення держави, вважаючи, що в суспільстві, яке нездатне керувати собою, самоуправлятися, не може бути й мови про радикальні зміни."

Ментальні характеристики політичної свідомості українців (реферат)

http://5ka.at.ua/load/politologija/mentalni_kharakteristiki_politichnoji_svidomosti_ukrajinciv_referat/48-1-0-11117

" В.Липинський вважав родючу землю і сприятливий клімат не лише благом, а й фактором, що спричинює українську недержавність. Адже такі умови швидко призводили до «дегенерації громадських інстинктів», розвивали лінощі і нездатність до постійного, тривалого і методичного зусилля"

Із опитування українців:
Українська армія НЕЗДАТНА захистити країну!
http://www.ukrbiznes.com/news/news/42473.html

Із статті "Національний Характер Українців"

"... А якщо врахувати, що переворот 1917 p. робили спролетаризовані селяни, які оголосили себе диктаторами, то стане зрозумілим причина «змужичення» провідної верстви з її селянською психологією, традиціями плебсу, нездатного до організації суспільства.

Із біографії Пантелеймона Куліша.
http://www.abc-people.com/data/kulish-p/dat1.htm

" ... дійшовши висновку про нездатність козацтва створити власну державу, гадав, що приєднання до Москви було найменшим із можливих лих .... "

Хто тут, хто там, а Україна одна!

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Ну 3 гали це теж приємно, дякую!

Якщо ви такий поціновувач авторської творчості, то у такому разі, ось прошу вас оцінити мою цитату:

Зображення користувача Наталка Артанія Кобза.
0
Ще не підтримано

Пане Миколо, дивна Ваша пропозиція щодо преференцій саме євреям в Україні. А хто, на Вашу думку, тут і сьогодні має найбільші преференції? І в чиїх руках засереджені найбільші капітали/статки в Україні (не буду перераховувати прізвища)? І хіба ВР України не скидається сьогодні більше на кнесет? То треба ЩЕ більших пільг і віддати землю для заселення? Ну-ну...Тоді українцям точно довелося б, як Колумбу, шукати собі нову землю.

Sapienti sat.

Зображення користувача Микола Пономаренко.
0
Ще не підтримано

Пані Наталко, все, що Ви написали, лише підтверджує велику здатність євреїв до різноманітних сфер економічної, наукової і культурологічної діяльностей, які, в цілому, йдуть на користь України.

Якщо б українці були ЗДАТНИМИ конкурувати з євреями в означених сферах діяльності, то описаних Вами проблем би не існувало і ми б не вели розмов про євреїв. Але так як українці НЕ ЗДАТНІ конкурувати з євреями в багатьох сферах діяльності, то треба у них вчитися і приваблювати їх до розвитку України, що вони не заперечують робити, між іншим, на відміну від мусульман, які будуть бажати лише одного - знищити Україну і її культуру і замінити її Шаріатом!

Тому я повністю підтримую позицію пана Ігоря Каганця, що треба вчитися у Ізраїлю і у Швейцарії. При цьому, як казав Великий Кобзарь -- “Чужому навчайтесь, а свого не цурайтесь“. Ми тут, серед прихильників ТГ, свого не цураємось, що похвально, але ми чомусь стидаємось навчатися чужому. Чому? Нема нічого соромного в навчанні.

Хто тут, хто там, а Україна одна!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ну й добре! Вважатимемо, що порозумілися.

Вільнодум wrote:
Тому я повністю підтримую позицію пана Ігоря Каганця, що треба вчитися у Ізраїлю і у Швейцарії. При цьому, як казав Великий Кобзарь -- “Чужому навчайтесь, а свого не цурайтесь“. Ми тут, серед прихильників ТГ, свого не цураємось, що похвально, але ми чомусь стидаємось навчатися чужому. Чому? Нема нічого соромного в навчанні.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Микола Пономаренко

Quote:
лише підтверджує велику здатність євреїв до різноманітних сфер економічної, наукової і культурологічної діяльностей, які, в цілому, йдуть на користь України.

Відповідь. Як ви можете знати здатність українця і його креативність? Євреї пруться до влади. Їхня креативність - обдурити, а українцю довіритися єврею. Це ви пропонуєте. Треба мати нахабство єврейське і хвалити навіть ескременти. Придумують ходулі і хваляться досягненням. А ми вміємо регенерувати тіло, виростити руки, ноги і ніхто знати не хоче про це. Цікаво виходить.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Микола Пономаренко.
0
Ще не підтримано

Зоріна Небокрай wrote:
Як ви можете знати здатність українця і його креативність? Євреї пруться до влади. Їхня креативність - обдурити, а українцю довіритися єврею. Це ви пропонуєте. Треба мати нахабство єврейське і хвалити навіть ескременти. Придумують ходулі і хваляться досягненням. А ми вміємо регенерувати тіло, виростити руки, ноги і ніхто знати не хоче про це. Цікаво виходить.

Все, що Ви сказали, шановна пані Зоріна, є БРЕХНЕЮ, яка не має ніяких доказіцв, окрім Вашої персональної ненависті до євреїв і інформації, яка є сфабрикована такими, як Ви. І я не хочу Вас ображати. Я Вам співчуваю. Бо Ви, як і міліони інших, підпали під вплив дісінформації і антисемітської пропоганди. Я також там був і все бачив... :)

Якщо хочете бачити світ таким, яким він є, і не бути подібною до москальки, яка слухає лише Путіна і вважає всіх українців фашистами (а Ви є подібною в своєму баченні євреїв до цих одурманених пропогандою москалів), то відктийте очі, розум, і шукайте справжню, правдиву інформацію про євреїв. І тоді Вам стане ясно, що цих людей треба поважати і цінувати, а не плювати на них, як то роблять невігласи.

Приведу декілька фактів. Трошки завелика стаття для коментаря, але важлива.
(російською мовою)

----------------------------------------------

Швейцарский профессор Э. Лапиде прочел в Цюрихе лекцию под названием:
"Четыре чуда в Израиле",
содержание которой мы излагаем ниже.

Государство Израиль - одно из самых молодых в мире. Его территория
вдвое меньше,чем Швейцария, а населения меньше,
чем в Берлине. Израиль не имеет природных богатств, ощущается большая
нехватка воды (в иврите существует 11 слов для определения разных видов дождя и 4 словa для определения росы). После нацистского геноцида евреи открыли ворота своего государства немецким гражданам, паломникам,
дипломатам и изучающим Библию, что свидетельствует о том, что они не
собираются мстить. Евреи - оптимисты. Они живут среди враждебно настроенных к ним народов, однако не теряют надежды на мирную жизнь.
Впечатляют статистические данные о четверти века независимого
существования третьего (современного) израильского государства.
Итак, П. Э. Лапиде определил тему своего выступления двумя словами:

"Четыре чуда".

Первое чудо - это воскрешение "мертвого" древнееврейского языка.
В начале XX века ни один еврейский ребенок не считал иврит родным
языком. Еврейские иммигранты из 121 страны разговаривали на более чем
70 языках. Филологи утверждали, что мертвый язык нельзя воскресить и
приспособить к современным условиям. Сегодня на иврите пишутся труды
по разным отраслям современной науки. Израильские школьники,
осматривая в музее библейские рукописи, найденные у Мертвого моря,
которые были написаны около двух тысячелетий назад, читают их с такой
же легкостью, как в других странах газеты. В израильском парламенте на
этом языке обсуждаются политические и экономические вопросы, связанные
с современностью.
Так, вопреки мнению филологов, возродился "мертвый" древнееврейский
язык, что следует признать одним из чудес современности.

Второе чудо - создание класса земледельцев.
В диаспоре евреи овладевали всеми профессиями, однако не
существовало (за редким исключением) класса евреев-крестьян. Первые
сионисты, понимая, что народ не может выжить на собственной земле без
земледельцев, решили призвать евреев Центральной и Восточной Европы
(где проживало 80 % от
общего числа евреев), к занятию земледелием. Социологи и историки
утверждали, что подобные попытки никогда не удавались. Известен
процесс урбанизации, когда люди массами переселяются из деревни в
город, но в истории не было отмечено обратного процесса - переселения
из города в деревню.
"Не советуем вам делать попытки, которые обречены", - говорили они.
Сейчас в Израиле - миллион земледельцев, чьи родители или деды были
горожанами, не знакомыми с земледелием и животноводством. Израильские
земледельцы отличаются от крестьян других стран тем, что обычно имеют
высшее образование. В киббуцах есть хорошо укомплектованные
библиотеки, даже музеи, налажен культурный отдых, развивается
художественная самодеятельность. Из этого класса выходят выдающиеся
писатели и художники. Израильское сельское хозяйство, передовое по
мировым стандартам, не только полностью обеспечивает страну продуктами
питания, но и экспортирует их.
Как в незапамятные библейские времена, израильтяне стали земледельцами
и пастырями (скотоводами).

Третье чудо - воскрешение нации.
В 1949 году, через год после получения независимости, когда в
Израиль прибыли евреи из 121 страны, в стране восемь месяцев работали
американские и скандинавские антропологи. Они пытались понять, на
каком основании пришельцы со всего света хотят объединиться и создать
единый народ. Свои наблюдения они резюмировали так: "Новое израильское
государство произвело на нас большое впечатление, однако вам не
хватает одной вещи - у вас нет нации. Ваши граждане - представители 90
национальностей, и, чтобы из этой смеси возникла единая нация,
понадобятся процессы продолжительностью не менее чем в 200 лет".
Ссылаясь на пример американских этнических групп, они добавили: "Если
к концу XXI века вы приспособитесь друг к другу и станете
действительно израильтянами, то сможете считать, что
вам повезло".
Спустя 23 года те же ученые снова проводили в Израиле в течение двух
месяцев подобные исследования и пришли к выводу, что вопреки их
прогнозу произошла социальная, экономическая, культурная и
психологическая интеграция в единый народ представителей различных
культур, языков и цивилизаций, прибывших с пяти континентов. Сплочению
нации способствовала и внешняя опасность. Так зло, которое замышляли и
замышляют против Израиля его враги, чудесным образом оборачивается для
этого народа благом. "И разве не назовешь это чудом?" - сказал
профессор Лапиде.

Четвертое чудо - оборона Израиля.
С момента провозглашения государства Израиль военные эксперты
предсказывали ему скорый конец. В их числе был фельдмаршал лорд Б. Л.
Монтгомери, один из руководителей британской армии во время Второй
мировой войны, прекрасный знаток расстановки сил на Ближнем Востоке.
На международной конференции в Лондоне 14 мая 1948 г. он сказал:
"Евреям пришел конец". И никто ему не возразил. На Ближнем Востоке
евреи составляли всего 2,5% населения, а вооруженные силы Израиля были
в 40 раз меньшими, чем арабские. Военные стратеги предсказывали конец
Израиля также и в последующих
войнах - в 1956, 1967 и 1973 гг., однако каждый раз их прогнозы не
осуществлялись. Самой зловещей оказалась последняя из войн, в начале
которой объединенные арабские армии атаковали израильтян неожиданно,
когда те в Йом-Кипур - священный день года - были погружены в пост и
покаяние. У неприятеля было больше танков и самолетов, чем у Гитлера,
когда тот в июне 1941 г. напал на СССР. Израиль отбился, причем только
на Синайском полуострове израильтяне захватили военную технику
стоимостью в два миллиарда долларов.
Если бы арабы использовали средства, брошенные в горнило войны, на
улучшение жизни палестинцев, то каждый палестинец мог бы иметь
собственный дом.
Евреи не вели войн со 160 г. до н. э., когда они под руководством
Маккавеев боролись с Сирией. Около двух тысяч лет у них не было
национального флага, военачальников, армии, даже клочка собственной
земли, которую они должны были бы защищать. Похожее соотношение сил
было в то время, когда маленькая Иудея под руководством Давида
боролась с филистимлянами. Тогда иудеи победили и сделали своей
столицей Иерусалим, где, как и сегодня, начали говорить на еврейском
языке. За все свои победы Израиль может благодарить того же своего
Защитника, на Которого в Псалмах указывал Давид. Надежда на Него
безошибочна.
Когда евреи начали возвращаться в Палестину, она была опустевшей. В
Галилее были болота, а на юге страны - пустыня. После Второй мировой
войны в Святую Землю возвращались жертвы этой войны, люди, многие из
которых, пройдя лагеря, нуждались в лечении и, казалось, не годились
на роль строителей государства. Сегодня, знакомясь с данными
статистики, каждый может убедиться в переменах, произошедших в
Израиле, и в том, что цель существования Израиля, которая была
предначертана в ТАНАХе, рано или поздно будет достигнута.

Хто тут, хто там, а Україна одна!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

п. Микола сказав

Quote:
Все, що Ви сказали, шановна пані Зоріна, є БРЕХНЕЮ, яка не має ніяких доказіцв, окрім Вашої персональної ненависті до євреїв і інформації, яка є сфабрикована такими, як Ви.

Я подумала, а чого це ви, серед нас українців, все хвалите жидів, вже йдіть до них. Українцям передали по спадщині не довіряти жиду. В моєму селі жидом називали того, хто хотів продати стару кобилу, а хвалив як молоду. Працюючі колеги називали жидом того, хто живився за рахунок інших. А ви так сиплете бісером перед жидами.
Я читала твори українських класиків про "пархатих" жидів, що вони тримали шинки, куди йшли пити горілку чоловіки. Ви праві тільки в тому, що українці пили, а жиди їх споювали і гроші рахували.
Жити за хитрістю і виїхати на комусь, це їхній девіз. Честі, гідності, добра і співчуття в них нема- є гроші. Вони роблять війни заради цього. Ось прийде велика хвиля і змиє їхні банки і небоскреби. Тоді і побачимо хто розумніший.
Краще ви, пане Миколо, почитайте праці вчених про археологічні таблиці мертвого моря, про шумерську культуру і тоді гарно взнаєте звідки скопійовані деякі визначні історичні дані. Шумерська культура давніша за єврейську біблію на 2 тисячі років. Євреями там і не пахло, вони самі себе придумали, а потім тільки копіювали і розмножували брехню.
Останні 15 років іде перевертання цінностей, це тільки ви живете за єврейською біблією. Почитайте книгу "Днанадцята планета" проєврея З.Ситчина, він поєднує як може шумерів з біблією, але факт- є фактом, забагато вони на себе взяли.
Я не люблю їх, бо вони цідили і цідять кров з живих істот. Вони створюють страждання іншим- про це говорить їхня релігія і розповіді від очевидців. На світло вилазять єврейські таємниці

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

А чуда дива знаєте як робляться? Пишуться фантазії, які реалізуються через деякий час. Я думала, що це ви вже знаєте, про це вже багато написано. Євреї створили державу на папері, написали книгу, розмножили, через 50 років реалізувалось. Отож давайте творити чудеса, пане Миколо.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Микола Пономаренко.
0
Ще не підтримано

п. Зоріна, а що це за аватар-лице Ви вибрали? Мені здається це одна із голівудських жидівок? :)) Навіть тут Ви сама себе надула! Ха-Ха. Але ця жидівка, за лицем якої Ви ховаєтесь, все одно буде винувата, а не Ви! ;)

Я диспут на тему антисемітизму з Вами персонально закінчив! Більше на цю тему з Вами персонально не буду сперечатись.

Дякую за Ваш час.

Хто тут, хто там, а Україна одна!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

За розпалювання антисемітизму, заклики до дискримінації на релігійній і етнічній основі, екстремістські висловлювання і брутальне спілкування з акціонерами нашого сайту Микола Пономаренко буде заблокований. Це останнє попередження.

Вільнодум wrote:
п. Зоріна, а що це за аватар-лице Ви вибрали? Мені здається це одна із голівудських жидівок? :)) Навіть тут Ви сама себе надула! Ха-Ха. Але ця жидівка, за лицем якої Ви ховаєтесь, все одно буде винувата, а не Ви! ;)
Я диспут на тему антисемітизму з Вами персонально закінчив! Більше на цю тему з Вами персонально не буду сперечатись.
Дякую за Ваш час.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Відповім вам, п. Миколо, за аватар. Це фото незнайомої жінки, яку я люблю. Вона бачить все наскрізь. Красива, гідна, прониклива, безстрашна, добра, приємна і молода.

Моя вина, шановний пане? За мою милість, що називаю правду? А чому це євреї ховаються під видуманими українськими чи російськими прізвищами? Невже їм, "високорозумним", та стидно бути під своїм Макенторг?
Стали порошенками, слюєвими чи кошкіними.
Надіюсь, що знаєте для чого.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Припиняємо ці взаємні звинувачення, вони опускають наш стартап у простір негативних подій. Якщо дуже цікаво - спілкуйтеся приватно. А у нас є важливіші справи.

Зоріна Небокрай wrote:
Відповім вам, п. Миколо, за аватар. Це фото незнайомої жінки, яку я люблю. Вона бачить все наскрізь. Красива, гідна, прониклива, безстрашна, добра, приємна і молода.
Моя вина, шановний пане? За мою милість, що називаю правду? А чому це євреї ховаються під видуманими українськими чи російськими прізвищами? Невже їм, "високорозумним", та стидно бути під своїм Макенторг?
Стали порошенками, слюєвими чи кошкіними.
Надіюсь, що знаєте для чого.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Павло Свищ.
0
Ще не підтримано

маю кілька технічних зауважень:
1) громада до 150 осіб має утримувати офіс з повноваженнями видачі громадянства?
(розумію, що одне приміщення може використовуватися для кількох громад, але питання повноважень залишаються). На мою думку громадянами можуть бути психічно здорові українці, без залежності від алкоголю та наркотиків, також слід відсіяти осіб з криміналу (тут окремі нюанси). Громадянин повинен приносити користь громаді та країні у вигляді податків чи іншому вигляді. Особи що потребують допомоги від держави - субсидій, пенсій по хворобі чи віку - повинні мати гідний життєвий рівень, але мати статус не громадянина а підданого чи жителя. Жителі не мають права обирати та бути обраними.
2) фото можна зробити на місці ))

Суть в тому, щоб робити світ кращим, а близьких людей - щасливішими )

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

1. Раніше кожна громада мала свою церкву. По-теперішньому це звучить "мала свій офіс".

2. Справді, фото можна зробити і в офісі, проте людина повинна мати можливість отримати паспорт з тим фото, яке їй подобається.

3. Щодо громадянства. Хто буде перевіряти психічне здоров’я чи кримінальне минуле і видавати довідки? Досить того, що когось беруть у громаду, отже, роблять членом великої родини. Навряд чи хтось візьме до себе алкоголіка, бандита чи жебрака.

СвітоГляд Щасливий wrote:
маю кілька технічних зауважень:
1) громада до 150 осіб має утримувати офіс з повноваженнями видачі громадянства?
(розумію, що одне приміщення може використовуватися для кількох громад, але питання повноважень залишаються). На мою думку громадянами можуть бути психічно здорові українці, без залежності від алкоголю та наркотиків, також слід відсіяти осіб з криміналу (тут окремі нюанси). Громадянин повинен приносити користь громаді та країні у вигляді податків чи іншому вигляді. Особи що потребують допомоги від держави - субсидій, пенсій по хворобі чи віку - повинні мати гідний життєвий рівень, але мати статус не громадянина а підданого чи жителя. Жителі не мають права обирати та бути обраними.
2) фото можна зробити на місці ))

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!