Важливість: 
5

Категорія:

Нова раса, народження якої профінансує постіндустріальна економіка

Глобальний процес автоматизації рутини дедалі прискорюється і вимагає докорінної зміни соціальної структури. Якщо індустріальній формації потрібні були стандартизовані «живі гайки», то постіндустріальна формація гостро потребує неповторних творчих особистостей. Але звідки їх взяти?

170521-novarasa.jpg

Збагачуймось, бо ми того варті!
Збагачуймось, бо ми того варті!

Треба визнати, що протягом останніх століть здійснювалися системні заходи, спрямовані на те, щоб відучити людину від творчості, ба навіть позбавити її цієї можливості на фізичному рівні.      

Три головні інструменти уярмлення

На це була спрямована іудохристиянська пропаганда, яка заперечувала наявність у людині «свого бога», який є творчим початком. Замість головної заповіді Ісуса Хреста «Люби господа, бога твого», тобто свою рідну божественну сутність, були запроваджені деструктивні «Десять заповідей Ієгови».

Після цієї духовно-світоглядної диверсії було здійснено глибинну деформацію психіки за допомогою масової індустріальної освіти.

«Контрольний пострілом» стала масова примусово-добровільна вакцинація дітей, спрямована не лише на загальне ослаблення організму, а передусім на дезорганізацію мозкової діяльності. Найбільш видимим проявом є прямий зв’язок між вакцинацією і аутизмом, проте зрозуміло, що значно серйознішим і поширенішим є малопомітне руйнування тонких нейронних структур.    

Масова творчість – вимога нової економіки

Результатом комплексних зусиль з опускання людини (гомо люденс, гравця, творчого актора) до рівня біоробота стало формування суспільства, в якому тільки 5% спроможні до самостійного, критичного, творчого мислення.

Проте нова епоха дедалі більше потребує творчих людей. На нинішньому етапі це, зокрема, виявляється в гострому дефіциті працівників у сфері інформаційних технологій: саме тут найвища оплата праці, саме тут найшвидше стають мільярдерами.    

Головна економічна причина в тому, що сучасні технології уможливили автоматизацію більшості виробничих процесів – від надання довідкової інформації та освіти до машинобудування і будівництва. Відтак рутинне тиражування зразків стає щоразу дешевшим, натомість різко зростає попит на творення цих зразків.

Кожна нова суспільно-економічна формація є діалектичним запереченням попередньої: принципово важливі якості цивілізації змінюються на свою протилежність. В нашому випадку це означає перевертання пропорції 5/95 на 95/5: постіндустріальне суспільство потребує, щоб до творчості були спроможні 95% населення.

Яким чином пробуджується творчість

Активація творчих можливостей людини означає пробудження у ній внутрішнього бога. Оскільки людина є триєдиною істотою, то перехід з нетворчого у творчий стан означає докорінне перетворення на духовно-світоглядному, психічному і фізичному рівнях. Якщо використовувати комп’ютерні аналогії, то це можна порівняти з тим, що за комп’ютер, який досі працював в автоматичному режимі, сідає кваліфікований оператор, який перевантажує програмне забезпечення і на порядок збільшує тактову частоту процесора.

Для людини це означає перехід на суттєво вищий рівень вібрацій. Згідно з принципом перевертання, для цього використовуються три згадані вище інструменти – світогляд, освіта, розвиток плоті, але з протилежним спрямуванням. Завдяки їм людина скидає нав’язане їй ярмо і повертається до свого природного стану.

Три головні інструменти визволення

1. Правдивий світогляд і його практична реалізація у формі релігійної практики, тобто відновлення зв’язку між людським і божественним.

2. Очищення психіки від паразитичних програм, наповнення її знаннями і позитивними емоціями, розвиток мозку, добрі справи.  

3. Розвиток фізичного тіла:

  • відмова від всього, що його знищує (вакцинації, алкоголь, тютюн, мертва їжа);
  • перехід на високовібраційне харчування (жива рослинна їжа);
  • правильна фізична активність;
  • правильний режим дня, узгодження життя з природним оточенням та його циклічністю.

Нова раса

Що можна сказати про спільноту, яка матиме передовий світогляд, ефективніші мислення і організацію, якісно іншу систему харчування, відсутність хронічних хвороб, перебування у просторі позитивних подій?

Це не що інше, як нова раса, адже раса – це людська спільнота, яка за властивим їй поєднанням фізичних, психічних і духовних ознак відрізняється від будь-якої іншої і завжди відтворює тільки собі подібних.  

Головна відмінність нової раси – спроможність до масової творчості.

Чому формування постіндустріального суспільства означає формування нової раси? Тому, що це економічно вигідно.

Найважливіша професія постіндастріалу

Як ми вже з’ясували, найголовнішим завданням переходу до постіндустріального суспільства буде пробудження в людині спроможності до творчості. Рух у цьому напрямку матиме потужні економічні і, додамо, політичні та релігійні стимули.

Головними напрямками суспільних перетворень стають формування правильного світогляду, позитивного мислення і здорового тіла.

Для успішного розвитку ці три напрямки мають весь час перебувати у збалансованому стані, тобто духовні, психічні і фізичні зміни мають бути тісно пов’язаними.

Успішне і швидке здійснення такого збалансованого перетворення потребує підтримки від людей, які володіють не лише знаннями, а й особистим досвідом метаморфози від гомо сімплекс до гомо дуплекс.

Це означає, що найважливішою, найбільш запитаною і найбільш оплачуваною стане професія тренера з пробудження внутрішнього бога.

Це головний ресурс постіндустріальної цивілізації.

Радіймо!     

Наші інтереси: 

Для отримання задоволення від процесу міжрасового переходу треба його очолити. Ті, що будуть плестися у хвості, страждатимуть. 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка