Важливість: 
3

Категорія:

Символіка пальців і аріянський символ боголюдини. Творимо!

Відроджуючи правильну символіку, ми повертаємо собі спроможність жити власною головою і творити свій, український світ.

150803_tvorymo-2.jpg

Аріянський жест "Боголюдина". Творимо!
Аріянський жест "Боголюдина". Творимо!

Ця стаття є продовженням дослідження, розпочатого публікацією Творимо! – вітальний жест творців нової козацької нації. Щоб зрозуміти сенс цього жесту, треба дослідити значення пальців руки в арійській традиції.

I. Великий палець: Бог, сила, голова, ефір, життя

Рахунок починаємо з великого пальця, адже він найсильніший (протилежний йому мізинець – найслабкіший). Число 1 символізує Творця Всесвіту, а також принцип  цілісності та єдиноначальності.

Великий палець протистоїть решті пальців («один проти чотирьох»), що дозволяє руці захоплювати предмети. Області в людському мозку, які відповідають за координацію і чутливість великого пальця, значно більші областей, що відповідають за інші пальці. У системі Су Джок великому пальцю відповідає голова (верхня частина людини). В арійській традиції варна брахманів (святих мудреців) розглядається як голова народу (великої людини). 

Великому пальцю відповідає стихія ефіру. Концентрований ефір називається праною. Умовою концентрації ефіру є стан святості: що більше святості, то більше прани.   

Хай там що, але завдяки найбільшій силі та числу 1 великого пальця він вважається найближчим до світу божественного, святого, чарівного. Саме тому в давні часи персні на цьому пальці носили королі та архієпископи. Відтак великий палець є символом божественної влади, святості, життя.

Усе сказане вище дозволяє пояснити, чому жест «великий палець вгору» означає: «добре!», «гарно!», «живемо!», «йдемо вгору!» – тобто те, що якась ситуація, справа або обставина у своїй гармонії досягають ідеального стану. І навпаки, жест «великий палець вниз» означає «погано», «йдемо вниз». У стародавньому Римі він означав «смерть».

II. Вказівний палець: дух, управління, рука, вогонь, зброя

Призначення другого пальця випливає з його назви: він вказує на мету, тому вважається «управляючим». З самого дитинства ми пам’ятаємо, як нам погрожували вказівним пальцем у момент наших пустощів і непослуху. Він також вказує нам правильну дорогу.

У людини керування здійснює її втілена духовна сутність, тому вказівний палець є символом духовного складника людини. У системі Су Джок вказівному пальцю відповідають руки (середня частина людини).

Оскільки другий палець вказує на ціль, то жест з випрямленим вказівним пальцем імітує прицілювання з пістолета чи револьвера. Відтак цей палець пов’язаний зі зброєю або, в ширшому сенсі, з технікою, яка посилює людину. Англійське слово «аrm» (арм) означає і «рука», і «зброя», і «могутність». Слово «арматура» (armature) означає інструменти, оснащення, обладнання, технічні деталі. Наше слово «гармата» – це первинне «армата», тобто різновид «оснащення», «інструментарію війни». В арійській традиції варна кшатріїв (воїнів) розглядається як руки народу (великої людини).   

Вказівному пальцю відповідає стихія вогню. Число 2 символізує структуруюче розділення: на керівника і підлеглих, суб’єкт і об’єкт, мету і шлях до неї, біосферу і техносферу тощо.  Це діалектична дуальність, яка прискорює розвиток.

III. Середній палець: плоть, інстинкти, земля, плодючість, творчість

Число 3 знаменує подолання протистоянь і перехід до динаміки, розвитку, творчості. Третій палець символізує чоловічу силу (фалічний знак), в ширшому сенсі – плодючість, біологічну силу, творення нової істоти. Тому його можна вважати символом земного, фізичного, тілесного складника людини.

Негативне значення жесту з випрямленим середнім пальцем надало іудохристиянство, у якому гріховним вважається все природне: «зачаття брудне», «новонароджені мають первородний гріх», «жінка після пологів брудна», «земне життя – долина сліз», «плоть гріховна, її треба умертвляти», «святі були мучениками» та інша маячня.  

У системі Су Джок середньому пальцю відповідають ноги (нижня частина людини). Він вважається пальцем фізичної дії, земної реалізації. При бажанні це легко можна перевірити, пробуючи різними пальцями клацнути когось по лобі: найсильніше клацання вийде середнім :)

Вважається, що середньому пальцю відповідає стихія землі. Відтак третій палець можна вважати символом фізичного складника людини, її плоті та пов’язаних з нею рефлексів, інстинктів, життєвих програм.

Безіменний і мізинець

Четвертий і п’ятий пальці використовуються порівняно рідко, тож вони найменше розроблені.

П’ятий палець – мізинець – означає мізерний, слабкий, маленький.

Четвертий палець взагалі не має виразної назви: він або «безіменний», або «підмізинний», тобто ще пасивніший за мізинця.

Відтак четвертий і п’ятий пальці не мають виразної символіки, чого і варто було очікувати.   

Природна трійця

Перший, другий і третій пальці найрозвиненіші, а їхня символіка випливає з їх природної функції в людському організмі:

1. Великий палець: божественна сутність, божественна сила, святість, священна влада, ефір, голова.

2. Вказівний палець: духовна сутність, воля, управління, зброя, техносфера, вогонь, руки.

3. Середній палець: фізична сила, біологічна життєспроможність, плодючість, земля, дітородні органи.

Наголосимо, що згадана трійця основних пальців є природною, натомість інші комбінації мають вторинний, допоміжний характер.

Поєднання описаних вище трьох символічних комплексів, пов’язаних з трьома основними пальцями, логічно приводить до символів вищого порядку. Ось вони.

Боголюдина

Поєднання божественного, духовного і психофізичного формує боголюдину. Людина – це дух, душа (психіка) і плоть. Якщо ж вона усвідомлює свою божественну природу, то перетворюється на боголюдину – вінець земної еволюції.

Розвиток від людини до боголюдини є метою істинною релігії (від ре–лига, тобто відновлення зв’язку), тому згадана трійця – це релігійний символ. «Боголюдина» – це первинне, головне значення жесту трьома основними пальцями.

Творення

Народження будь-якої системи починається з принципу єдності (одиниця), далі відбувається розділення (структурування) на діалектичні протилежності (двійка), після чого настає синтез (трійка) з переходом до активної дії, динамічного, творчого розвитку.

З цієї причини жесту «Боголюдина» відповідає дієслово «Творимо!». Це вказує на релігійну мету шляхетних людей – творення боголюдських якостей у собі, у своїй громаді, у своїй державі.  Здійснюючи творчість, людина уподібнюються Творцю Всесвіту. Аріянська філософія перетворення людини на боголюдину називається динамізмом.  

У сучасному контексті три основні пальці вказують на те, що нова Українська держава буде Третій Гетьманатом – після Першого Гетьманату Богдана Хмельницького і Другого Гетьманату Павла Скоропадського. Третій Гетьманат буде державою творчості.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Це буквальне прочитання символіки трьох пальців: святість, озброєність, плодючість. Згадані три фундаментальні настанови мають назву «Еволюційний імператив». Слідуючи йому, народ здобуває еволюційну життєспроможність і колективно наближається до релігійної мети.

Чому від нас приховали жест «Боголюдина»

Згаданий жест є аріянським (аріохрестиянським), тобто належить до первинного хрестиянства. Аріянство – це релігія знань (віди), основана на метафізичних принципах і законах природи.

Агресивне просування іудохристиянства після диверсії Ярослава «Мудрого», а особливо після антиаріянських походів хана Батия, призвело до зачистки давньої символіки. Серед іншого, знищувалися такі символи аріянства як сварга і дракон, а жест «трійця» заміненили «двійкою» (другий і третій палець), яку  бачимо на всіх іудохристиянських іконах. 

Головна ідея аріянства полягає в тому, що людина має потенціал перетворення на боголюдину за прикладом Ісуса Хреста. Саме цю ідею демонструє Ісус Хрестос у Східниці.

Дерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в ІспаніїДерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в ІспаніїДерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в ІспаніїДерев'яна статуя богородиці Марії з Ісусом, 12 століття, село О'Себрейро (O'Cebreiro) в Іспанії

Натомість головна ідея іудохристиянства полягає в запереченні боголюдського потенціалу і представленні людини «рабом божим». Для цього іудохристиянство ввело інший жест: великий палець (бог, голова) загинається і поєднується з підмізинним пальцем (переводиться в неактивний стан), при цьому активізується мізинець. В «іудохристиянській двійці» сила великого пальця підмінюється слабкістю (мізерністю) мізинця та підмізинного.

Оскільки пальці символізують людину, то жест без великого пальця символізує «людину без голови». А навіщо рабам власна голова? Їм досить зовнішнього керування. Логічно.  

У сучасних реаліях так само «безголовим» є рухівсько-свободівський партійний жест. Можна це вважати випадковістю, проте «Рух» і ВО «Свобода» досі не мають власної світоглядної системи, тому змушені покладатися на чужу «голову».

Висновок

1. Символіка жесту з трьох перших пальців визначається символікою кожного з цих пальців.

2. Перший палець символізує божество, другий – дух, третій – плоть. Тому головне значення цього жесту – Боголюдина.

3. Досягнення боголюдського стану – вища еволюційна мета людини. Боголюдська реалізація – головна мета істинної релігії.

4. Рух до боголюдини є творчим процесом. Творячи себе, громаду і націю з власною державою, людина уподібнюється Творцю Всесвіту. Тому жест «Боголюдина» супроводжується закликом «Творимо!»

5. У боротьбі проти аріянства, іудохристиянство підмінило «арійську трійцю» на «іудохристиянську двійку».

6. Відродження істинних знань про природу людини і світу, відновлення рідної символіки та історії є фундаментом творення Третього Гетьманату – держави творчості.

7. Жест «Боголюдина» несе в собі не тільки мету, а й засоби її досягнення,  сконцентровані в Еволюційному імперативі: Освячуйся! Озброюйся! Плодися!   

Творимо!

Наші інтереси: 

Символіка - це сконцентрований світогляд. Важливо вияснити, що означає це аріянське вітання. 

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для популяризації НО

 
Форум Підтримати сайт Довідка