Зображення користувача Володимир Федько.
Володимир Федько
  • Відвідувань: 31
  • Переглядів: 32

Ріхард Яри на сторінках щоденника полковника КДБ СРСР Бориса Бутенка

Світ:

У 2015 році юзер Олег Бутенко нарешті розшифрував і оприлюднив в Інтернеті записки свого діда-чекіста – полковника КДБ СРСР, почесного працівника держбезпеки, Бутенко Бориса Петровича (1911-1989). Це унікальний історичний документ: щоденникові записи! Чому документ унікальний? Практично невідомі випадки, коли співробітники органів державної безпеки СРСР вели щоденникові записи, пов'язані зі службовими обов'язками. Існує велика мемуарна література. Широко відомі, наприклад, спогади П.А. Судоплатова, генерал-лейтенанта держбезпеки СРСР. Але вони були написані ним через 40 років після завершення кар'єри в органах державної безпеки. Тут же ми маємо справу з документом, який, в основному, був написаний під час проведення контррозвідувальної спецоперації на території Польщі. Для нас, українців, ймовірно найцікавіший персонаж з цих записок – це Ріхард Яри, один з лідерів ОУН.Стилістично документ являє собою щоденникові записи службового характеру. Це сухий документ, написаний лаконічно, з великою увагою до деталей.

Перший запис в щоденнику датований 15 травня 1951 року, останній - 2 листопада 1964 року (Повідомлення про смерть Андрія Мельника в Люксембурзі).

У документі згадується багато реальних людей, в основному, з українського націоналістичного підпілля, що жили в післявоєнні роки на території Польщі, Німеччини та Західної України. Ретельно записані імена, прізвища та підпільні імена людей, їх адреси; також ретельно записані радіочастоти, за якими центр в Мюнхені обмінювався повідомленнями з підпіллям в Польщі. Така інформація має значення тільки в режимі реального часу, тому можна стверджувати, що документ писався під час описуваних подій.

З якою метою документ був створений – невідомо. Бутенко Б.П. дбайливо зберігав документ, протягом життя вносячи в нього різні доповнення та корективи. У щоденнику є маса виправлень одним почерком, але різними чорнилами і олівцем. За деякими записами видно, як з роками змінювався почерк Бутенко Б.П., але документ повністю написаний почерком однієї людини – почерком Бутенко Б.П. Щоденник зберігається в родині Б.П. Бутенко і ніколи не публікувався раніше.

Чому Бутенко приділив так багато уваги Ріхарду Яри?

Можливо тому, що Бутенко з 1945 по 1947 рр. працював у контррозвідці в радянській зоні окупації Австрії, а Ріхард Яри в той час проживав в Австрії?

Полковник Бутенко Б.П. до 1967 року працював в Першому головному управлінні КДБ СРСР (зовнішня розвідка). Ріхард Яри помер в 1969-му. Не виключено, що їх спілкування продовжувалося до самої смерті Яри… Але це версія. Швидше за все, ця сторінка історії назавжди залишиться загадкою.


Фотографія Бутенко Б.П. зроблена в його робочому кабінеті у Відні в липні 1946 року.


До теперішнього часу опубліковано кілька версій біографії Ріхарда Яри і версія, представлена ​​в записках Бутенко Б.П., внесе в цю палітру версій кілька нових фактів.

Багато деталей біографії Ріхарда Яри залишаються не з'ясованими. Наприклад, невідома етнічна приналежність Яри. Висуваються версії, що він був чехом, євреєм, німцем, українцем і т.д. Будь-які достовірні вказівки на цей рахунок відсутні. До сих пір невідомо, яку роль Ріхард Яри зіграв в розколі ОУН в 1940 р. І, зрозуміло, висуваються різні припущення щодо співпраці Ріхарда Яри зі спецслужбами різних країн.

Але знайомство з численними версіями його біографії дозволяє припустити, що Ріхард Яри був «людиною-колобком», який добре себе почував в будь-яких обставинах і при будь-якій владі: і в Австро-угорської імперії, і в Польщі, і в Третьому рейху, і в радянській зоні окупації Австрії і, нарешті, в незалежній Австрійській республіці. Причому жив Ярий на широку ногу: наприклад, в Берліні за нацистів, маючи дружину-єврейку, він купив особняк в Ванзеє, досить розкішний, щоб влаштовувати в ньому світські прийоми. Після війни, пішовши з політики, Ріхард Яри жив у власному маєтку в околицях Відня.

У «щоденнику Бутенко» записи про Ріхарда Яри займають 24 сторінки, з 152-ї по 175-ту.

Тексти записів у щоденнику Бутенко Б.П. (з коментарями автора публікації - онука Олега) подаються за оригінальною публікацією в Інтернеті.
Повний текст щоденника знаходиться за адресою: http://www.zapiskichekista.com і можна його скачати у PDF-форматі.


[…]

Доклад о мошеннике Р. Яром в Берлине (подчеркнуто)

Когда в 1921 г. разбитые УСС, (неразб.) очутились в Польше, они решили создать тайную военную организацию – УВО, кот. собиралась построить самост. государство в польском государстве через захват существующих отечественных организаций – с/х, торговли, промышленности, расширения укр. школ, и т.п. и наконец создания подпольных воен. кадров. Эта идея нашла отклик среди украинцев запада и УВО стала заметной по диверсионным актам против поляков. (Абзац на полях выделен вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой; также на полях написан символ, напоминающий «Б» или «6»).

Тогда оказалось, что Петлюра, тоже окопавшийся в Польше и ратовавший за самостийную Украину, принял меры к разложению УВО. Для этого он послал в Галицию своего доверенного Коновальца чтобы парализовать выступления УВО и прекратить диверс. акты. К. это удалось очень легко, т.к. по прибытии его во Львов поляки как раз массовыми арестами укр. интеллигенции и особ. офицеров, посадили чуть не все руководство УВО.

К. удалось не только выполнить задание Петлюры, но и стать самому во главе УВО т.к. других руководителей не было. При помощи УВО К. сам пожелал сделать полит. карьеру. (Нижняя часть абзаца от слов «т.к.» на полях выделена вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой).

Узнав в конце 1922 что поляки якобы хотят его арестовать, К. выехал в Берлин и поселился там в качестве уполномоченного УВО за границей. Т.к. нем. языком он владел слабо, ему пришлось искать помошников. Таким образом (неразб.) к К. и в УВО Р. Ярый. (Верхняя часть абзаца на стр. 152 на полях выделена тремя вертикальными чертами, проведенными шариковой ручкой).

(Очень короткая черта посредине страницы).

Рихард Франц Марьян Ярый, (подчеркн. шариковой ручкой) родился в Жешове в 1898 в семье австрийского (майор) офицера, чеха из Моравской Остравы.

Я. в 1917 г. окончил военно-техн. учил. в Мѐдлинге (близ Вены) лейтенантом сапером. Везде выдавал себя за немца. В 1918 г. уволен в отставку после чего в укр. галицийской военной миссии в Вене записался в УГА, отрекомендовавшись офицером кавалерии, и направлен в Галицию. Вскоре в кавбригаде ему дали ст. лейтенанта. (Предыдущий абзац и верхняя часть абзаца на полях выделены двумя вертикальными чертами, проведенными шариковой ручкой).

В 1921 г. ему дали капитана, а в 1921 г. с остатками УГА (бригада генерала Крауса) был выброшен в ЧСР, где был прикомандирован к рабочей сотне бежавших войск в кач. коменданта (в Кошице) и здесь женился на Рейзель (Розе) Шпильфогель, зарегистр. брак в евр. общ. м. Перемышляны (Льв. обл.). Жене было присвоено имя Ольга.

Я. после этого, чтобы добыть денег, занялся спекуляцией лошадьми интерниров. укр. армии и за это попал под суд укр. горной бригады в Дойч-Габеле. Следствие вел капитан Жук. В суматохе ликвидации бригады дело было забыто и Я. драпанул в Берлин, где и сошелся с Коновальцем.

(Короткая черта посредине страницы, проведенная шариковой ручкой).

Я., владея нем. и укр. языками, ловкий в поведении, с элегантной наружностью, красноречив и интеллигентен быстро стал незаменимым помошником Коновальца. В это время успешно развивались связи УВО с рейсфером. В 1923 г. в Мюнхене были созданы разведывательные курсы для чл. УВО и Я. был руков-м этих курсов.

УВО располагало сведениями о построении и снабжении подразделений войска польского и передало их рейсферу. В отделе информации последнего в связи с этим возник план использования групп УВО в Польше по военной разведке, но Берлинский отдел к. р-ки отказался финансировать это дело. Тогда план был передан отделу к. р-ки 1-й нем. дивизии в Кеннигсберге (капитану Вайс), к которому поехал и Ярый. Вайс отнесся благожелательно к сотрудничеству с УВО и информировал об этом гос. ведомства в Берлине. Чтобы добиться положит. решения вопроса Я. врал Вайсу о «силе» и деят. УВО и позже получил деньги от Вайса на цели шпионажа в Польше, где в 1923 г. кое-как работал разведотдел УВО, а в остальном орг-я представляла слабое создание, парализованное поляками арестами и разгромами.

В нач. 1924 г. рейхфер с участием Я. организовал шп. школу УВО в Голландии. Возвратившись из Голландии в Берлин, Я. через кеннигсбергские связи проник в министерство рейсфера и завоевав там доверие, передавал туда все собранные УВО разведстведения по Польше. О получаемых Я. («Я.» вставлено) (размере) за это суммах никто точно не знал, он ловко вращал делами, поняв, что является незаменимым для УВО и имеет много приятелей из офиц. рейхсфера, кот. его защищали. Все протесты против такого хозяйничания со стор. чл. УВО встречали отпор Коновальца, покровительствовавшего Ярома. А Я. устраивал званые встречи с офицерами рейхсфера и тем фундаментировал позиции в последнем.

Из-за проделок Я. чл. УВО покидали ее ряды, но Я. все сходило. Быв. руководитель разведки УВО Иосиф Думин (От начала предложения подчерк. шариковой ручкой) в 1926 г. подал доклад с приложением доказательств лживой деятельн. Ярого (в министерство рейсфера). Думин писал также, что когда в кассе УВО не было денег, Я. потребовал у него фамилии нем. агентов из группы ст. лейт. Рауха, чтобы продать их полякам. Доклад Думина влияния на Я. никакого не оказал и был передан самому Я. для ответа Думину.

В 1925 г. Я. купил виллу с прекрасным фрукт. садом в Берлине – Фалькензее. Сначала он таил это приобретение, затем выдавал его за наследство отца, потом – матери, потом – за приданое жены. Это все враки, т.к. родные супругов Ярых были бедными, всем становилось ясным, что приобретение сделано на средства УВО.

Празднества и приемы в доме Ярых стали в Берлине очень часты и общеизвестны. Супруга Я. хвасталась сумасшедшими драгоценностями.

Круги УВО продолжали выступать против мошенничеств Я., но убрать его не удавалось. Он единственный имел доступ во все отделы министерства рейхсфера, имел там много приятелей и УВО, надеясь на восточную войну, боялось потерять поддержку Ярого.

В 1929 г. позиция Ярого в УВО была настолько сильна, что он побудил Коновальца переселиться в Женеву, чтобы самому безконтрольно хозяйничать в Берлине. Тогда он завязал влиятельные знакомства в МИДе, где выдавал себя за представителя УВО.

УВО постоянно нуждалось в деньгах и Коновалец и Ярый умело путем пропаганды и обмана добывали их у доверчивых укр. эмигрантов Германии, Канады и США. Субсидии шли через руки Ярого и распределяя их он сумел приобрести друзей в Зап. Украине.

Одним из друзей Ярого был руководитель УВО в Зап. Укр. (добавл.) (во Львове) быв. капитан Головинский (дважды подчеркнуто шариковой ручкой), который довел организацию до развала. Чтобы показать немцам УВО сильной, Ярый и Коновалец начали завоевывать на свою сторону союзы укр. молодежи, давали им денежные субсидии для изданий и уже помогали деньгами отдельным их руководителям, оказавшимся в нужде. (Верхняя часть абзаца на полях до слова «организацию» выделена знаком Ú, проведенным шариковой ручкой).

Успех был на лицо. Почти все укр. орг. молодежи оказались на их стороне и в знак благодарности за матер. поддержку на Венском конгрессе УВО – ОУН в 1929 г. избрали Коновальца главарем ОУН (преобразованной УВО). ОУН-УВО увеличилась за счет указанной молодежи и вновь предприняла ряд акт. выступлений в Польше в 1930 г.

На это поляки ответили сильнейшими контрмерами. Войсковыми и полицейскими операциями они разрушили целые деревни, общественные дома, театры, библиотеки и т.д. Погромы и пытки укр. населения дошли до такой степени, что вся Европа начала протестовать против этого. Ярый и Коновалец, хорошо живущие за границей, использовали трагедию укр. народа в своих целях, призывая эмиграцию в США и Канаде собирать деньги на ОУН «защитницу украинцев». Американские доллары потекли в кассу ОУН и Ярый вновь оказался владельцем крупных денежных сумм, за которые устраивал поездки многим руков. укр. молодежи поездки в Германию, одурачивая их. (Часть абзаца от начала страницы до слова «американские» на полях выделена двумя вертикальными линиями, проведенным шариковой ручкой и знаком Ú).

Ярый не пил, боясь выболтать лишнее, но спаивал других в этих целях. Но случалось, что пьяный он болтал, что ради карьеры он готов был шагать по трупам коллег. Так он выболтал, что заманил Думина (два слова подчеркн. шариковой ручкой) на чешскую границу и думал убить его в лесу. Когда это ему не удалось, донес в Кенигсбергский полицей президиум, что Думин является польским и большевистским агентом. (Нижняя часть абзаца от слов «его в лесу» на полях выделена двумя вертикальными линиями, проведенным шариковой ручкой; очевидно, впоследствии линии были перечеркнуты).

В начале 1932 г. в рядах ОУН поднялся вопрос об идейных связях с НСДАП. Ярый вначале сопротивлялся этому, но в конце 1932 г. сам сумел подыскать себе друзей в НСДАП, в частности, писателя фон Леерса. После захвата власти национал-социалистами Я. пытался использовать это положение для себя. (Верхняя часть абзаца до слова «друзей» на полях выделена вертикальной линией, проведенной шариковой ручкой).

Десять лет тому между всеми укр. орг.-ми было заключено соглашение, что в случае войны все украинцы перейдут из польармии в немецкую, чтобы там сразу создать укр. части. Ярый, пользуясь этим, заранее отрекомендовался разным нем. ведомствам комендантом будущего укр. легиона в Германии. Дело не выгорело, Ярый почестей не приобрел и принялся при помощи евреев и поляков добиваться выбора своего в председатели союза иностранных журналистов в Берлине. И это ему не удалось.

Тогда, уже при третьей империи, он пытался завладеть укр. научным институтом в Берлине, директор был Мирчук (три слова вставл.). В мае 1933 г. он явился туда с фон Леерсом чтобы принять институт (неразб.) быть там уполномоченным министерства народного просвещения. Дело расстроилось и он вновь остался ни с чем.

Но до того в институте Ярый заимел кое-какое влияние, распоряжался большей половиной стипендий инст-та, распределял их среди своих приверженцев. Немцы постепенно начинали понимать его махинации и охладевать к Ярому. Тогда он пошел на провокацию и с этой целью в рижской русской газете поместил анонимную статью, в которой укр. институт изобразил как предприятие секретных отделов министерств рейсвера и иностранных дел, рассчитывая вызвать шум в инопечати, что заставит фаш. правительство закрыть институт. Из этого вновь ничего не вышло, шума не поднялось, статье никто не придал значения. В окт. 1933 Ярый снова пытался взять верх, заставив еврейского журналиста Гельмута Кошорке написать и поместить в Берлинской газете «Фольксцейтунг» статьи «Украинцы в Вильмерсдорфе» и «Ярый – руководитель украинцев», в кот. рекомендовался Ярый как украинский Гитлер.

(Короткая черта посредине страницы).

23 июня 1934 г. в Свинемюнде был выдан полякам Скиба, который из Данцига д/б выехать в Германию с важными военными докум. Польши д/ рейсфера. Получив Скибу в свои руки, поляки разоблачили его как нем. агента, руководимого Ярым. Скиба отдал полякам агентов Ярого в Данциге Федыну, Зулецкую, Зайко и студентку Чайковскую.

(Короткая черта посредине страницы).

11 и 12 янв. 1934 внешнеполит. департамент НСДАП от своего источника X/X72/A (возможен вариант: X/X721A) получил достоверные данные, что Ярый в картотеке польского посольства в Берлине числится (наряду с Сушко) секретным агентом поляков, передал им правильные данные о разведслужбе министерства рейхсфера. Коновалец тоже работал на поляков и сообщал им о связях Ярого в нем. кругах. (Абзац на полях выделен вертикальной линией, проведенной шариковой ручкой и знаком Ú).

(Короткая черта посредине страницы).

Сообщение No33 внешнеполит. департ НСДАП от 26 янв 1934 г. – Коновалец известен среди украинцев Берлина своей хитростью и наглостью. У него мало ума и образования необходимого для руководства организацией. Все делается Ярым, умным и обазованным, имеющим превосходные связи.

(Короткая черта посредине страницы).

В ответ на протесты низов «оздоровить» ставшую на службу немцам ОУН, Коновалец ответил убийствами недовольных – своих же оуновцев. 25.7.34 г. во Львове убивают директора укр. гимназии Ивана Бабия за его по пытку оградить своих учеников от влияния ОУН. Там же покушаются на редактора О. назарука и руководителя ФНЄ Д. Палиева.

29.V.34 убивают студента Бачинского.

В 1936 г. “ чл. ОУН – Копача, Ковалукивну (?), Мельника.

В 1937 г. покушаются на Дмитриена, убивают рабочего Бабия и все под видом измены.

На судебном процессе по делу Перацкого Ярослав Сольский – референт пропаганды провода ОУН в Галиции заявил: «Я разоблачаю деятельность ОУН с тем, чтобы облегчить ликвидацию орг-ии укр. националистов, деятельность которой я считаю вредной для укр. народа».

Другой подсудимый на этом же процессе – Роман Михаил сказал: «Я охотно приму смертельный приговор, если только мои показания помогут ликвидации ОУН и откроют глаза украинской молодежи на фактическое положение».

(Длинная черта посредине страницы)

Разработку ОУН в Германии, в частности Ярого и Коновальца, вел внешнеполитический департамент НСДАП, которым руководил Арно Шинкеданц. Шинкеданц лично был связан со Скоропадским Павлом, которого не считал серьезным политическим деятелем, но выплачивал ему содержание (около 2500 марок в месяц) и сдерживал его политические акции (шариковой ручкой сверху приписано «амбиции»), мешающие немцам, да отбивался от надоедливых денежных и других мелочных домаганий гетмана. а тот стремился все доказать свою значимость в укр. полит. движении, обливал грязью ОУН и др. группы. (На полях два абзаца выделены квадратной скобкой [).

(Длинная черта посредине страницы)

162 (вся страница на полях выделена вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой).

История УВО (подчеркн.)

(из обвин. закл. поляков по делу убийства Перацкого, совершенного Мацейком 15.VI.13)

УВО возникла в (зачеркнуто «Вост.») Галиции в период окончания польско-советских боев в 1920 г. Ее основатели, выходцы из разбитой укр. галицкой армии, собрали отд. группы быв. военных и создали тайную «Начальну Колегию військових організацій» (приказ No1 от 2.IX.1920). Соответств. традициям 1918-1919 гг. «Начальна Колегія» выступила с призывом подготовить воор. восстание в соотв. время, «чтобы освободить укр. народ» и образовать в Галиции за короткое время сетку воор. боевок, т.н. роив, кот. подчинялись «повитовым и окружным коллегиям». (подчеркн. шариковой ручкой). Эти вооруж. приготовления нашли соотв. отклик в дипломатических действиях быв. правительства Евгения Петрушевича, кот. после поражения ЗУНР спрятался в Вене и начал на международной арене действия чтобы отнять у Польши юго-вост. земли и образовать там укр. державу.

Впервые УВО выступило на сцену орг. покушения на Пилсудского, приехавшего 25.IX.1921 г. во Львов. Стрелял боевик Ярослав Федак, сын адвоката и директора тов-а «Дністер» во Львове, но ранил только Львовского воеводу Грабовского. Арест Федака и участников сетки парализовал на нек. время деят. УВО. (Верхняя часть абзаца до слова «адвоката» на полях выделена двумя вертикальными чертами, проведенными другими чернилами).

В это время во главу конспират. движения выдвигается быв. комендант УСС полковник Евгений Коновалец. Он вопреки Петрушевичу, сумел в кор. срок завоевать доверие быв. участников УГА и через женитьбу на дочери адвоката Федака получить доступ в полит. круги в Галиции. (Зачеркнуто «Получив»).

Став гл. комендантом УВО, Коновалец реорганиз. (зачеркнуто «сделал») УВО по образцу военных формирований с иерархическим единоличным руководством округов и толкнул УВО в 1922 г. на новые действия. (Под этими словами через всю страницу проведена горизонтальная черта шариковой ручкой).

Предлог для это дали введенные на юг-зап. землях Польши выборы в сейм и сенат. «Правительство» Петрушевича и послушная ему часть укр. партий в Галиции под видом протеста против «аннексии Галиции выступило с лозенгом бойкота выборов. УВО взяла на себя роль исполнителя прокламации путем применения принуждений и террора. От пули террориста УВО погиб тогда организатор избирательного блока «хлеборобив» Сидор Твердохлиб. Новые аресты заставили Коновальца и его ближайших подчиненных бежать тогда за границу, где начальная коллегия осталась уже постоянно, руководя деят. организации через посредство Краевого Коменданта УВО, подчиненного Коновальцу. (Часть абзаца от слов «Новые аресты» до слова «посредство» на полях выделена двумя вертикальными чертами, проведенными шариковой ручкой; страница от начала до конца второго абзаца выделена вертикальной чертой, проведенной шариковой ручкой).

Дальнейших действий УВО не прервало и постановление Совета амбасадоров от 15.III.23 г. окончательно признавшего суверенитет Польши на Галицию, и даже ликвидация «Правит.» Петрушевича. Акции УВО в Галиции образовали цепь нападений и убийств. Делом боевок УВО, получавших из-за кордона деньги и оружие, была целая серия покушений на украинцев – сторонников Польши, неудачное покуш. на президента Войцеховского во Львове 5.IX.1924 г., вооруж. нападения на почты в Дунаеве, Калуше, Богородчанах, Львове и повитовую кассу в Долине, 19.X.1926 г. убили школьного инспектора Сабинского во Львове.

На этих судебных процессах выявилось, что УВО в своей деятельности было связано с нем. разведкой, проводя в Польше шпионаж. Этот факт, являвшийся финанс. основой УВО и ставил ее в полит. зависимость от немцев, выявил отриц. реагир. даже в кругах крайних нац-в. Коновалец, обороняясь от обвинений, пробовал возражать против этого, однако на стр-ах «Сурмы» признал, что УВО ведет военно-информационную разведку, но якобы для собств. целей.

Действия УВО привели ее к критическому положению. Односторонний террорист. характер, сужение деятельности и наконец связь с иноразведкой, все больше оказывало отталкивающее действие на укр. общественность в самой Галиции и ни эмиграц. группы, которые культивировали особенно сильно традиции борьбы за т.н. Великую Украину. При таком положении вещей нац-ие элементы все чаще начали искать отдельные группировки (осередки), образуя собственные организации с иными окрасками деятельности.

В 1924 г. в Праге образовалась «организация укр. национальной молодежи» - ОУНМ, кот. быстро присоединила к себе многочисленные круги студенч. молодежи в Галиции и создала в 1927 г. собств. орган – «Национальну Думку». Одновременно в 1925 г. ряд товариществ надднепрянских украинцев (зачеркнуто «при - ») объединились в Праге в Легию украинских националистов – ЛУН, выдвигая в своей программе, в отличие от УВО, на первый план принцип т.н. соборности Украины. В конце-концов ОУНМ и ЛУН образовали общее представительство (репрезентацию) под назв. «Союз организаций укр. националистов» – СОУН (1927 г.) и выступили с призывом созвать великий националистический конгресс, который бы охватил укр. движение в целом.

Факты, свидетельствующие о непопулярности УВО, заставили Коновальца искать компромисса. Подхватив тенденцию СОУН, он сам стал распространителем идеи конгресса и объединения всего движения в единой организации. Т.о. УВО по сути отказалась от амбиции взять в свои руки все нац. элементы, однако открыла себе возможность фактически их опекать. Ту возможность УВО целиком и использовало.

Образование ОУН, ее устройство и закордонный провид. (подчеркн.).

В такой борьбе за место и влияние в новой организации Коновалец, имевший свободу передвижения за кордоном и деньги, сумел в короткое время взять новое движение в свои руки и постепенно подчинить его себе. В результате, Конгресс националистов, состоявшийся с 27.I. по 3.II.1929 г. в Вене дал УВО фактическую победу. Созданная на Конгрессе ОУН, задуманная первоначально ее инициаторами (зачеркн. «как») в противовес УВО, стала новым и очень выгодным инструментом действий УВО.

В ОУН Коновалец, ставший главарем Провода, получил ряд выгод и возможностей. Была ликвидирована зревшая вне УВО тенденция (зачеркн. «отделения») размежевания с УВО и ликвидирована попытка ввести в Галиции тайную конкурентную организацию. Вместе с этим изыскано для сотруднич. с Коновальцем т.н. надднепрянцев, кот. сторонились УВО. Одновременно, ОУН благодаря объединению ряда организаций, приобретала вид единой национальной репрезентации и своею идейно-политической годилась лучше, нежели террористическая и дескридитированная УВО, вести деятельность на международной территории. В конце-концов, когда указанные сопернеческие организации перестали существовать, УВО-ОУН не отказалась от продолжения своей обособленной тенденции, сохраняя собственные и тщательно оберегаемые «осередки» денежной, политической и боевой позиции.

Завладеть Проводом для УВО сделалось возможным прежде всего (зачеркн. «потому») на базе особых организационных форм, которые учредил Конгресс 1929 г.

Соотв. положений того «устрою» высшей законодательной властью являются т.н. «Зборы укр. нац-в», кот. раз в 2 года должны проводить сессии (они после Конгр. вообще не созывались). Участвовать в «Зборах» имели право члены Провода и орг. суда, гл. контролер, секретари округов теренів и чл. ОУН, имеющие самостоятельные задания. Т.к. существов-е секретарей и поручение им «самостоят.» заданий зависело факт. от самого главаря Провода, поэтому и состав уч-в Зборов зависел от его решения.

Позиция главаря ПУН, а (провода) является доминирующей. В его руках находится высшая исполнительная власть. Согласно положений «Устрою» он распределяет среди членов Провода (их 8) референтуры и назначает своего зама. Референты явл. только его советниками с тем только положением, что «2/3 членов Провода могут требовать приостановки введения какого-либо постановления в жизнь».

Состав ПУНа во время убийства Перацкого был таков: главарь Евг. Коновалец, секретарь – Владимир Мартынец (подчеркн. шариковой ручкой), референты: организационный – инж. Николай Сциборский (подчеркн. шариковой ручкой), политический – инж. Дм. Андриевский (подчеркн. шариковой ручкой), военный – ген. Николай Капустянский (подчеркн. шариковой ручкой), идеологический – д-р Дмитрий Демчук (подчеркн. шариковой ручкой), пропаганды – Вл. Мартынец (подчеркн. шариковой ручкой), связи – Макар Кушнир (подчеркн. шариковой ручкой), финансов – Эмиль Сеник (подчеркн. шариковой ручкой).

Суд – гл. судья Кушнир, судьи – Андриевский и Демчук, ген. прокурор – Мартынец.

Военный штаб ОУН (не предусм. уставом) – шеф ген. Виктор Курманович, члены Алексей Бойнив (подчеркн. шариковой ручкой) (вышкол), Роман Сушко (подчеркн. шариковой ручкой) (канцелярия), инж. Михаил Селешко (подчеркн. шариковой ручкой) и ген. Капустянский. Однако ВШ не был настоящим руководителем военных дел ОУН, т.к. они фактически сосредотачивались в руках Головної Команды УВО (вставл.) в составе: комендант – Коновалец, секретарь – Мартынец, референты: боевой – Э. Сеник, связи, разведки и кадров – (На полях приписка: «Сл. иметь в виду, что наряду с ПУН, сущ. и действовала УВО», со стрелкой, направленной вниз страницы, к слову «Команды»). Ричард Ярый, обучения – Р. Сушко, финансов – Андрей Федына, по делам Буковины и Прикарпатья – Ярослав Барановский.

Кроме указанных органов ПУН, за кордоном существовали т.н. секретари, т.е. представители ПУН, а, постоянно находящиеся в отдельных местностях, где епрезентовали интересы ОУН перед местными властями. Такими секретарями были: в Италии – Евгений Онацкий, в Бельгии – Андриевский, во Франции – Алексей Бойкив, в Австрии – Николай Сушко, в Болгарии – Иван Шиманский (испр.) и потом инж. Николай Ницкевич, в Швейцарии – сам Коновалец (в 1930 г. переселился из Берлина в Женеву), в Англии – Ляхович, в Литве – Осип Ревюк, в Германии – Ярый с замом Сидором Чучманом, в Данциге – Андрей Федына с замом Александром Згорлякевичем (Федына опекал Лебедя после его бегства из Варшавы в Данциг. На Федыну и Ярого ссылался лебедь когда его 23.IV.34 г. арестовали в Берл.).

Найденные поляками у Сеника документы, знач. часть названных репрезентаций и, в первую очередь, ковенская, берлинская, данцигская и рижская имели характер «разведочных экспогатур». Деятельность всех заграничных властей ОУН является тщательно законспирированной не только относительно т.н. Базы, но и во взаимных отношениях. Обуславливается что в первую очередь употреблением условных шифров, выражений и псевдонимов.

Представители ОУН пользовались следующими псевдонимами –

Коновалец – Вера, Вирский, Вирленко, Полковник, Евген.

Мартынец – Туратти, Тур, Туркович, Волянский, Сокирка, Редактор.

Сциборский – Орлянский.

Андриевский – Стобар, Идалист (?).

Капустянский – Нызола, Александрович.

Дмитро Демчук – Д.Д.

Кушнир – И. Дуб, Богуш.

Сеник – Канцлер, Грабивский, Кащук, Брощак, Милько, Урбан.

Курманович – Торк, Курма.

Бойкив – Дубчак, Игорь, Гранит.

Р. Сушко – Сыч, Сычевский, Николай Мельничук.

Ярый – Рико, Карпат.

Федына – Сак, Саковский, Мойсей.

Я. Барановский – Славко, Фиалко, Фиялкович.

Чучман – Стемпняк.

Ревнюк – Панас, Иван, Бартович, Йонас Бартовициус.

Онацкий – Конь, Итал, Винар.

Н. Сушко – Винтер.

Згорлякевич – Вуйко.

 

Прага – Володивка.

Берлин – Карпативка, Оберша.

Женева – Зеня.

Ковно – Казань, ленивка.

Брюссель – Стобаривка.

Данциг – Мимозовка, Сакивка, Пристань.

Рим – Ромка.

Париж – Дубовка.

Финансы ОУН – УВО (подчеркн.)

Размер фондов содержался в Проводе в исключительной тайне и был м/б известен лишь более выским руководителям, исключительно членам Начальной Коллегии (испр.), т.к. все доходы поступали (зачеркн. «иск») только УВО, следовательно ОУН, как таковая,  (добавл.) находилась на полном ее содержании. (Подчерк. шариковой ручкой от слова «только» до конца абзаца).

В той обстановке понятно, что Коновалец, связывающий в своих руках главенство над обоими организациями, сумел силой нарастающей традиции вождизма и личным проворством прийти к роли самовластного распорядителя конспиративных фондов. От него исходят все бюджетные распоряжения, это он, а не финреферент, собирает и проверяет все счета и отчеты, он назначает оплаты, дает в заем и помощь, санкционирует отдельные выплаты и дает указания, если признает что доходы данного подразделения недостаточны. При таком положении вещей роли финреферента ПУНа Сеника (два слова подчерк. шариковой ручкой) и финреферента УВО (подчерк. шариковой ручкой) были скорее формальные, нежели фактические.

Доходы с Америки поступали больше к Федыне в «Мимозовке», кот. являлся «распределительной станцией», переводя по поручению Коновальца часть поступлений на Базу, часть Коновальцу или другим указанным им чл. ПУНа. Другие доходы, напр., с Литвы, попадали прямо к Коновальцу и он ими распоряжался по своему усмотрению. Единой кассы не было.

Так, напр., в 1930 г. поступило: через Данциг 15, 596 (испр.) дол., через Коновальца 713 дол., всего с переводами из Ковна 22.785 дол. (ок. 202.750 злотых). В том числе Федына переслал в Край 3,960 дол. и Коновалец – 365 дол. – всего 4. 325 дол.

В 1931 г. через Данциг поступило из Америки 16.516,5 дол. С этой суммы Федына по поруч. К. переслал в Польшу 7.425 дол.

В 1932 г. доходы из Америки сильно сократились в связи с чем переводы с Данцига на Базу ограничились в первых трех кварталах 2.740 дол.

В 1933 финансы поправились и К. назначил Базе сумму ок. 81.000 злотых, взяв на себя и расходы по ранспорту и свзи ок. 20.000 зл.

(Строчка пропущена в тексте).

База, кроме постоянных денежных поступлений из-за кордона, получала оттуда специальные средства на процессы, и бесплатно бумагу и оружие, а также собирала для себя в Крае взносы и продавали литературу. при этом еще боевки по собств. иниц. искали для себя фонды путем грабительских нападений на почты и т.д. Из документов Сеника видно, что доход Краевой экзекутивы за I полугодие 1931 г. составлял 30.531 злот., а расход: ОУН – 15.091 зл., боевой референт. УВО – 2.326 зл., процессы – 8925 злот., помощь заключенным и разное – 4.530 зл., всего – 30.872 зл. Кроме того по графе ОУН израсходовано на финанс. легальной газеты «Украинский голос» 6700 зл., на помощь и оплату главарям 3.385 зл.

Как видно, львиную долю заграничных финансов съедало содержание членов начальной коллегии и Провода. Такие выплаты зачастую содержались в секрете, под видом специальных фондов (нпр. Ярый, Панас), другие выплаты некот. членам производились вдвойне – с бюджета УВО и ОУН (Мартынец и Сеник).

Однако наивысшее содержание получал Коновалец (как верховный комендант УВО) (подчеркн. шариковой ручкой) – 150 долларов ежемесячно плюс средства на администрацию, канцелярию, секретариат и разъезды.

При этом многие «секретари» оплачивались более чем скромно. Так, «секретарь» в Болгарии Иван Шиманский, развивший там активную деятельность, получал всего 5 дол. в месяц, и оказался в страшной нужде. Когда хлопоты оуновцев и даже Сциборского (зачеркн. «не») о фин. поддержке Ш. (зачеркн. неразб.) Коновалец отклонил, Шиманский покончил самоубийством (май 1933 г.).

Из изданий, кроме «Сурмы» которую оплачивало литовское правительство, больше всего денег съедали «Розбудова нації» печатавшаяся в Праге (главарем ЦССУС, а там был Яр. Барановский) и «Украинский националист», издававшийся в Праге и Вене.

Теракты (подчеркн.)

Деятельность боевого реферата УВО во Львове в 1933 г., в которой принимали участие арест. по д. Перацкого Пидгайный, Мигаль и Кочмарский. По поручению Бандеры Пидгайный возглавил одну из боевок во Львове, а Мигаль – разведку этой боевки. Оба они получили задание скупать оружие и боеприпасы.

Пидгайный и Мигаль предприняли боевую акцию в связи с подготовкой к покушению на сов. консудьство во Львове. Это покушение исполнил 21.X.1933 г. 18-летний Николай Лемик, убив из револьвера секретаря консульства Майлова и ранил (возьного (?)) Джугая. На суде Лемик заявил что убийство совершил по приказу ОУН. На следствии в 1934 г. показал, что Бандера его информировал о том, что в связи с задуманной УНДО акцией протесты против преследов. украинцев в СССР, ОУН решила опередить эту демонстрацию покушением на сов. консула. Бандера распространил среди боевиков анкету в поисках добровольцев для этого теракта – их нашлось 75% из числа всех боевиков. Пидгайный показал, что перед актом Бандера долго раговаривал с Лемиком и дал ему указание как исполнить убийство и как вести себя после.

(Короткая черта посредине страницы).

Львов. экзекутива ОУН намеревалась также убить редактора журнала «Нові шляхи» проф. Антона Крушельницкого за его якобы пробольшевизм. Пидгайный в посл. момент отменил этот приказ, т.к. по д. Лемика был арестован боевик кот. был поручен теракт. Вскоре и Крушельницкий закрыл журнал и уехал в СССР.

(Короткая черта посредине страницы).

9.V.34 г. в Стрийском парке по приказу Бандеры был убит врач Яков Бачинский, кот. ОУН подозревало в связях с польской полицией.

Вначале с целью разведки с Б. познакомилась Мария Косив (Косивна).

После этого Пидгайный дал приказ Кочмарскому подобрать себе боевиков и приготовиться к убийству Б. По согласованию с Пидгайным Кочмарский взял себе в помошники Ивана Яроша и предложил совершить убийство отравленными ножами, которые дал Пидгайному Бандера. Одновременно Пидгайный дал Кочмарскому и Ярошу пистолеты.

Нападение было совершено 31.III.34 г. (дата вставлена) так: показал убийцам Б-ого Мигаль и разговорами задержал кго до назначенного времени на улице. Когда Б-ий, попращавшись с Мигалем, пошел к себе домой на ул. Декарта, Кочмарский и Ярош догнали его в темноте и ранили его ножами, но слабо. Тот поднял крик и нападающие убежали, бросив ножи . В тот же вечер Кочмарский встр. с Пидгайным и вернул ему пистолеты. Б-й выжил. Тогда Мигаль, боясь что тот его заподозрил, потребовал от Пидгайного убить его. По приказу Пидг-го Кочмарский и Бабий сделали новую засаду в парке Костюшки. Мигаль и Сенькив (кот. дал эти показания) затащили Б-ого в ресторан «Винда» на ул. Коперника и оттуда провели его через парк, но акт не был соверен т.к. Кочм. и Бабий их не видели.

К дальнейшим попыткам была привлечена «тройка» Мирона Каромишина куда входили Каромишин – кл. «Хмара», Гриць Мацейко – кл. «Гонта» (подчеркивание от слова «Гриць» до слова «Гонта»), и еще «Зализняк» (фам. неизв.). Кочмарский и его боевка засела в Стрийском парке у ул. Кадецкой (испр.), а Екатерина Зарицкая и Сенькив вызвали Б-ого якобы к больному сердцем Мигалю. Б-й поверил и пошел на ул. Кадецкую, где по плану первым отлучился (?) Сенькив, но здесь тоже неудача, т.к. Кочмарский раньше времени распустил боевку.

Далее Пидгайный, Мигаль и Сенькив показали – После неудачи в Стрийском парке Мигаль и Сенькив сами вызвались убить Б-ого. Пидгайный, кот-ого принуждал Бандера, дал им пистолеты маузер 6,35 (Сенькиву) и «Гишпан» 7,65 (Мигалю). 9.V.34 г. они пригласили Б-ого в ресторан, вывели в Стрийский парк и там убили, потом встретились в обусл. месте с Косивною, отдали ей пистолеты и в ресторане сошлись с Пидгайным, где отчитались перед ним.

(Короткая черта посредине страницы).

В июле 1934 г., как показали Мигаль и Малюца (?), они д/ были избить посла Михаила Матчака (?) (подчеркн. шариковой ручкой) из Укр-соц-радик. партии за критику ОУН в «Громадському голосі». Этого не случилось, т.к. 25 июля боевик Михаил Цар на ул. Св. Петра застрелил директора укр. гимназии во Львове Ивана Бабия.

По показ. Пидгайного, Мигаля, Малюцы и Кочмарского это убийство было соверш. по приказу Бандеры. Убийство организовал Малюца, кот. возглавил руководство акцией после ареста Бандеры. Она д/б проведена накануне 6.VII.34 г. перед судом Лемика, где Бабий д/б выступать в качестве свидетеля.

Каромишин и «Зализняк» осмотрели местность, назначили роли боевиков, дали им цианкали на случай поимки их.

Роль убийцы была назначена Цару. Цар, убив Бабия, во время бегства сильно поранился, был захвачен и умер в тюр. больнице 14 августа.

(Короткая черта посредине страницы)

[…]


Б.П. Бутенко. Київ, 1950-і роки. (На задньому плані будинок КДБ УРСР, вул. Володимирська, 33).


Біографічна довідка:

  • Бутенко Борис Петрович народився 28 листопада 1911 р. в місті Слов'янськ.
  • З 1935 по 1938 працював теплотехніком на промислових підприємствах Слов'янська.
  • До органів НКВС потрапив за т.зв. "Беріївському заклику" в 1939. У грудні 1940 р. закінчив школу НКВД в м.Києві.
  • Під час війни брав участь в організації партизанського руху в Україні. Багато разів переходив лінію фронту. Учасник Сталінградської битви. Нагороджений багатьма бойовими орденами і медалями, золотими іменними годинниками, особистою нагородною зброєю.
  • З 1945 по 1947 працював у контррозвідці в радянській зоні окупації Австрії.
  • До 1967 працював в Першому головному управлінні КДБ СРСР. Полковник. Почесний співробітник держбезпеки.
  • З 1967 по 1977 працював на київському заводі "Арсенал" інженером.
  • Помер 5 квітня 1989 року у Києві.

Наші інтереси: 

Знати правду про український національно-визвольний рух та його учасників, якою б гіркою вона не була.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Це схоже на конспект з різних джерел для службового використання. Автор записав те, що було дозволено для його рівня доступу.

Тут викладено погляд Москви на свого запеклого ворога - український націоналістичний рух. Звісно, погляд заангажований, проте корисний для формування цілісної картини тодішньої реальності.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Коментарі

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Це схоже на конспект з різних джерел для службового використання. Автор записав те, що було дозволено для його рівня доступу.

Тут викладено погляд Москви на свого запеклого ворога - український націоналістичний рух. Звісно, погляд заангажований, проте корисний для формування цілісної картини тодішньої реальності.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Скорiше збiрка плiток. Чим власне й займалася бiльшiсть спiвробiтникiв, якi працювали "пiд дахом" дипломатичних та подiбних представництв СРСР. Яскравий приклад: повiдомлення таких "бутенкiв" напередоднi 22 червня 1941 року.

Хай Буде!

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Взагалі-то, ведення подібних щоденників категорично забороняється. Очевидно, що автор - чекіст Бутенко - переслідував якусь мету, якщо вів такий щоденник на протязі майже 14 років. Очевидно, що цей щоденник зберігався у нього вдома, де і залишився після його смерті у 1989 році.

В щоденнику є ще цікаві теми... Я зараз досліджую і порівнюю інформацію...

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Все ж таки цiкаво, де той кадр працював до 1935 року. Невже байдикував до 24 рiчного вiку?
А уся його "освiта" однорiчна "школа" НКВД 1939-1940 р.р.?
Порiвняйте хоча б iз освiтою такого собi Грiгорiя Петровiча Клiмова, який вибрав волю й втiк на захiд, у ранзi майора й написав там купу книжок.

Хай Буде!