Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Майдан-3 буде революцією озброєних до зубів інтелектуалів

Формування структурованої нації – це мета українського національно-визвольного руху, сучасними етапами якого стали Майдан-1 і Майдан-2. Остаточну крапку має поставити Майдан-3. Яким він буде?

Після апофеозу свята демократії, що відбулося 25 травня 2014 року, народ почав поступово відходити від чаду і здивовано запитувати: Що це було?

Для здивування є вагомі причини, адже ще два місяці тому українці масово підтримали Майдан: революцію гідності, український націоналізм, переформатування системи, ліквідацію олігархічної влади, відділення влади від бізнесу, несприйняття Партії регіонів і Московського патріархату (як кажуть в народі – МП ФСБ). А тепер вони обрали президентом (увага!): 

1) засновника Партії регіонів,
2) прихожанина і спонсора МП,
3) олігарха, який найбільше збагатився саме за влади Януковича,
4) міністра уряду Азарова,
5) українофоба, який навіть публічно вимагав, щоб українці покаялися перед євреями за неіснуючі злочини.

Зазвичай, навіть одного з цих пунктів було б достатньо для отримання учасником виборчих перегонів «вовчого білета», натомість українці обрали своїм президентом носія усієї цієї гримучої суміші, дружно проігнорувавши кандидатів від Майдану. Чому?

Коли інтелектуали поводяться як ідіоти

Пояснення криється в розумінні базових інстинктів людини і поточному стані українського народу. Почнемо з того, що людина є соціальною істотою, понад те: еволюційною одиницею Homo sapiens є не сім’я, а популяція, тобто народ. Відповідно, базовим інстинктом людини є прагнення до єдності, яка відкриває нові можливості для тісної взаємодії і взаємодопомоги.

Основою єдності є інформаційна взаємодія, а вона забезпечується тільки тоді, коли члени спільноти перебувають на одному психоінформаційному рівні, як кажуть, «на одному рівні вібрацій». Подібним чином для сприйняття радіопередач на довгих хвилях треба мати довгохвильовий приймач, а не короткохвильовий чи FM.

Проте будь-яка спільнота складається з людей, які суттєво відрізняються за своїми розумовими здібностями. То як досягнути єдності? Швидко піднятися на вищий рівень мислення неможливо, тож залишається єдиний вихід: вся спільнота опускається на рівень найменш розумної людини. В результаті інтелектуальний рівень такої спільноти визначається рівнем найменш розвиненої людини. Зливаючись з натовпом, навіть інтелектуали поводяться як ідіоти. 

Психологія натовпів: навіюваність і консервативність  

Вперше цей феномен детально описав Гюстав Лебон у своїй праці «Психологія натовпів» (1895). Прагнення спільноти до єдності він назвав «психологічним законом духовної єдності натовпу» і звернув увагу на навіюваність як фундаментальну властивість натовпу. При наявності зовнішньої загрози прагнення до консолідації і вразливість до навіювання різко посилюються.

Значний розвиток ідей Лебона здійснив Серж Московічі, який у своїй праці «Доба натовпів» (1981) зробив дуже важливе для нашої теми зауваження: натовпи консервативні, їхня революційність завершується реставрацією того, проти чого вони рішуче виступали. При цьому він констатує, що нині нема потреби збирати натовпи на виокремленій території, адже завдяки засобам масових комунікацій кожна людина, навіть перебуваючи вдома, вже є членом натовпу нового типу.

Фундаментальною ознакою натовпу є його неструктурованість, аморфність. Стосовно народу такий аморфний стан називається етносом – на відміну від структурованого стану нації. Ось як про це писав видатний український політолог Ольгерд Бочковський: «Народ — це, так би мовити, націотворчий сирівець, з якого може розвитися нація. Народ — це етнографічна, національне не викристалізувана ще маса. Нація ж — масово усвідомлений й організований колектив. Народ — це етногенний розчин; нація — це викристалізуваний суспільний агрегат» (Вступ до націології, ~1932).

Етнос – натовп нового типу

Майдан-2014 можна розглядати як народження нового українського етносу. З причини властивої етносам аморфності вони поводяться подібно до натовпів.

По-перше, натовпи консервативні, тому Майдан не спромігся навіть повернутися до традиційного сонячно-блакитного прапора, натомість до кінця стояв під синьо-жовтим прапором паразитичної держави, за переформатування (тобто ліквідацію) якої він виступав.

По-друге, подібно до натовпів, в ситуації загрози, коли конче потрібна єдність, колективний інтелект етносу опускається до найнижчого рівня. Це пояснює, чому на президентських виборах співучасниками лохотрону стали не тільки «пересічні обивателі», а й освічені люди. І на це нема ради, бо доки існує «натовп нового типу», доти від буде вразливий до зовнішнього керування.

Маніпуляція здійснюється у три ходи: 1) суспільство залякується справжньою чи вигаданою загрозою, 2) задля самозахисту воно інстинктивно консолідується на найнижчому інтелектуальному рівні, 3) після інтелектуального обвалу з цим «колективним ідіотом» можна робити все що завгодно.   

Питання: чи можливо цьому ефективно протидіяти? Так, можна. Для цього треба аморфний, неструктурований український етнос перетворити на «викристалізуваний суспільний агрегат» – на структуровану націю. Іншими словами, киселеподібний етнічний натовп треба перетворити на структуровану національну організацію.

Нація – антинатовп

Структурованість нації полягає в тому, що вона складається з соціальних клітин – громад, в яких люди особисто знають один одного, займаються спільною діяльністю і спроможні оцінити один одного.    

Етнос можна уявити у вигляді корабля з корпусом без перегородок: якщо десь з’являється пробоїна, то вода легко його затоплює. Натомість нація – це корабель з герметичними відсіками, що робить його стійким до пробоїн. Це дуже груба, механічна аналогія: насправді перевага нації над етносом значно більша. В деяких важливих ситуаціях етнос і нація взагалі поводяться  протилежним чином, зокрема, в ситуації серйозної загрози нація не лякається, а мобілізується і переживає інтелектуальний підйом.

Яким чином? Ми вже згадували, що в соціальних клітинах люди знають один одного, відтак мають природних лідерів, думка яких авторитетна. Лідери взаємодіють з іншими лідерами і також знають, хто чого вартий. Невимушено вилаштовується етномережа з неформальною ієрархією лідерів.

У мирний час кожен займається тим, що його цікавить. Проте в ситуації кризи етномережа спроможна миттєво створити формальні структури, мобілізувавши для їх керування компетентних людей, до яких є довіра.  Таким чином, нація має розвинену систему соціальних ліфтів, яка активізується в ситуаціях загрози, відтак інтелектуальна піраміда не обвалюється  (як це властиво для етносів), а випростовується, вибудовує нові поверхи і тягнеться догори. Тому інтелектуальний рівень нації визначається інтелектуальним рівнем найрозумніших її членів.  

Тепер виникає практичне питання: як перетворити аморфний етнос на структуровану націю? Тут є три головні напрями роботи: ідеологія, вибори, самоорганізація громад.

Національний солідаризм – солідерство націоналістів

По-перше, народ має усвідомити, що зараз він перебуває у стані етносу, а для радикального поліпшення свого життя йому треба сформувати націю. Це інформаційний, просвітницький, ідеологічний напрям  роботи.

Ідеологію перетворення етносу на націю ми називаємо національним солідаризмом, який передбачає висування лідерів та їх активну взаємодію – «со-лідерство». Багато корисного для нової української нації можна взяти у Швейцарії з її досвідом масової народної самооборони, самоврядування і державного суверенітету без ЄС і НАТО.

Вибираємо тільки тих, кого знаємо

По-друге, потрібно створити докорінно іншу систему формування владної вертикалі. Первинним носієм влади є окрема людина, яка для виконання громадських і державних справ делегує частинку своєї влади іншій людині. Проблема в тому, що за нинішньої виборчої системи людина персонально не знайома з тим, до кого потрапляє ця її частинка влади, а між виборцями і обранцями є посередник – мас-медіа. Кожен знає: де з’являється посередник, там виникає ґрунт для зловживань. В результаті вибір людей некомпетентний, тобто вибору як такого й нема. Вся існуюча система виборів – це ілюзія. Вибір компетентний тільки тоді, коли людина персонально знайома з тим, кого вона обирає.

Окрім того, є речі, які треба робити особисто, наприклад, зачинати дитину чи влаштовувати її до дитячого садочка. Відповідальні батьки мають пересвідчитися, що доручають дитину надійним вихователям. Подібно зі своєю частинкою влади: її можна віддавати тільки в надійні руки, інакше вона буде використана проти вас.

Це означає, що прямі вибори мають бути замінені багаторівневим делегуванням, коли громади висувають своїх сотників, сотники зі свого середовища висувають полковників, полковники – кошових, кошові – гетьмана. Причому вага голосу кожного сотника, полковника та кошового визначається кількістю людей, які делегували їм свою владу. За такого підходу виключається небезпека того, що між громадянином і делегатом всунуться маніпулятивні мас-медіа, а до органів влади проникнуть паразити або ворожа агентура.   

Свою владу треба захищати

По-третє, треба масово розгорнути формування громад – як територіальних, так і за інтересами – в яких люди особисто знайомі і спроможні один одного оцінити. Для цього треба знайти максимально простий принцип такої самоорганізації.

Враховуючи віковічну українську традицію і поточну ситуацію воєнної загрози, яка ще триватиме для України протягом десятиліть, можна стверджувати, що первинним носієм влади є власник легальної вогнепальної зброї. Тобто тільки легально озброєний громадянин має право обирати і бути обраним, тому що:

– він спроможний захистити свої рішення, а тому є реальним носієм влади, яку від нього не відбереш;

– він є соціально зрілим і психічно здоровим (інакше не отримає дозвіл на зброю),

– він є економічно спроможним, адже придбання зброї та її утримання вимагає певного матеріального рівня.

Озброєність є потужним чинником духовного об’єднання людей, між ними легко виникає своєрідне «братство зброї». Осередки з принаймні трьох власників легальної зброї можуть стати центрами кристалізації нової української нації з новим суспільно-політичним устроєм.

Нова аристократія

Формування структурованої нації – це мета українського національно-визвольного руху, сучасними етапами якого стали Майдан-1 і Майдан-2. Остаточну крапку має поставити Майдан-3. Яким він буде?

Як відомо, є три головні типи державного устрою, які мають тенденцію чергуватися: новий цикл започатковує аристократія (влада кращих), після неї приходить демократія (влада всіх), яку змінює охлократія (влада гірших). Після цього знову настає час аристократії.

Є три головні ознаки аристократії: гідність, націоналізм, інтелектуальність. Майдан-2 був революцією гідності й сумбурного націоналізму. Майдан-3 буде революцією озброєних до зубів інтелектуальних націоналістів. На відміну від попереднього Майдану він буде безкровним, адже насильство провокується беззахисністю, натомість озброєність заохочує до миру.    

Банзай! По-нашому – Хай Буде! 

ТНМК. Банзай! (mp3, 4,56 Мб)

 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Гра в пазли

Гра в пазли: вільний софт «Добра Новина» та його самоактивація в кінці світу

Після знайомства з проектом «Галілея-IV» та його несподіваним «зникненням з радарів» виникають запитання: Чому Галілейська церква не виступила засновником нових місцевих церков? Чому її вплив на...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

А що ви розумієте під Майданом-3? Новообраний парламент? Тут йдеться про дещо інше.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Коментарі

Зображення користувача Андерс Брейвік.
0
Ще не підтримано

На Майдані-3 інтелектом і не пахнутиме. Прийде нове покоління олігархів?

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

А що ви розумієте під Майданом-3? Новообраний парламент? Тут йдеться про дещо інше.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача cBіт Розумний.
0
Ще не підтримано

Правильно сказано щодо громад, але я впевнений, що Порошенко і К не захочуть прийняти закони щодо зброї. Для цього і створюються територіальні батальйони - скажуть вони. Отже - Майдан 2-а - GUN Майдан! І тут Асоціація власників зброї та партії Свобода повинні обєднатися разом з Майданом і всіма небайдужими. Уже давно настав час виставити владі ультиматум - 2-а тижні на прийняття закону про зброю. А ні - самоозброєння (шляхом контрабанди, іншого шляху поки що не бачу), обєднання в громади (в першу чергу для захисту самих себе від міліції, яка захоче цю зброю забрати). А там піде і люстрація, і знищення корупції. (Пропоную термін "боротьба з корупцією" замінити на "знищення корупції", так як слово "боротьба" несе в собі значення довготривалого процесу, який ми ось уже 23 роки спостерігаємо).

"Народ не повинен боятися влади. Влада повинна боятися народу"
"V означає ВЕНДЕТТА"

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Дякую! Я півгодини тому, незалежно, подумала так само про те, що був якийсь психічний вплив. Дякую, ви гарно все пояснили, чому таке незрозуміле сталось.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

Цитата:
Тобто тільки легально озброєний громадянин має право обирати і бути обраним, тому що:

– він спроможний захистити свої рішення, а тому є реальним носієм влади, яку від нього не відбереш;

– він є соціально зрілим і психічно здоровим (інакше не отримає дозвіл на зброю),

– він є економічно спроможним, адже придбання зброї та її утримання вимагає певного матеріального рівня.

До цих трьох пунктів я б ще додав:
– створив (створила) щасливу сім'ю.

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Цікаво як будемо визначати і по яких ознаках чи щаслива сім'я чи ні..якщо сім'я подібна як в рекламі зубної пасти,то вона щаслива ,чи як..дякую..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

Ну Ви ж знаєте, скільки разів на день Ваш сусід б'є свою дружину. ;)

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Аватар Арій каже:
Ну Ви ж знаєте, скільки разів на день Ваш сусід б'є свою дружину. ;)

Значить на скільки часто б"є, то на стільки сильно він її любить, чи не так?=)

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

Ну так, кожен робить свої висновки. ;)

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Оксана Лутчин.
0
Ще не підтримано

“поступово відходити від угару” - поступово відходити від чаду.

Творімо разом мову Сенсар!

Зображення користувача Андрій Ясун.
0
Ще не підтримано

Ми спілкуємося, - це чудово. Але завжди одні і ті ж люди. Не розумію, чому нема нових людей в НО? А з недавніх подій виходить, що на лохотрон люди ведуться більше, ніж на правдиву інформацію. Дійсно, навіть люди, які рахуються інтелектуальними, скептично відносяться до НО, страдають стереотипами і, колючи пальці, стараються латати гнилі міхи. А найгірше, що переконати їх неможливо. Та й чи варто? Кого ж тоді переконувати?

Si vis pacem, para bellum

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Переконувати потрібно дітей пане Андрій..Дорослих не розбудиш..Одиниці..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Устим Кармелюк.
0
Ще не підтримано

Тому що Усі,тут, дуже серйозні.. а Гра, річ несерйозна ) Просто з серйозним результатом ..

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Ви праві ..хтось із відомих сказав,що найжахливіші речі,робляться із серйозним виразом лиця..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

Цю фразу сказав Олег Янковський у фільмі «Тот самый Мюнхгаузен». Хоча, гадаю, її творці фільму запозичили у когось, можливо, у того ж самого барона Мюнхгаузена. ;)

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Богдан ДуБ.
0
Ще не підтримано

Бо 20го лютого були статті про те, як чарівно метафізично просинаєтсья Україна, але не було дзвонів "Везіть техніку (МЧС) на Майдан для підтримки піхоти!"

Бо патріоти досі кладуть життя за територіальну цілісність, свої ж їх вбивають (своя ж армія, + командування, місцеве населення, і уся країна - підтримкою влади і просто байдужістю), а на НО замріяно розповідають яким аристократичним буде 3й Майдан.

Бо "Не той простір"

"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

У житті українського соціального організму наш сайт виконує свою функцію. Це світоглядна і оздоровча функція, і вона унікальна. Пишемо про те, що знаємо, і не закликаємо до того, чого не розуміємо.

У кожного своя спеціалізація. Головне - добре робити свою роботу. Претензії, що ми не займаємось іншими справами, не приймаються.

До речі, 20-го тобі персонально було надано посильну підтримку. Було зроблено й багато інших важливих справ, про які не писали на сторінках НО. Не про все варто писати.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Насправді боротьба з корупцією є ще одним видом корупції. Виглядає це так. СБУ заводить на людину справу, як правило надуману. Потім її викликають і пояснюють про наслідки. Звинувачуваний починає домовлятися відчуваючи свою беззахисність. Йому кажуть скільки і справа кладеться в шухляду. Якщо звинувачуваний не хоче домовлятися, то його теж не засудять, а будуть тероризувати поки він не здасться.

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

В деяких країнах Європи право голосу має лише платник податків

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Для врятування держави достатньо однієї великої людини
Вольтер

Зображення користувача Олег Подорожній.
0
Ще не підтримано

Більшість людей неспроможна зрозуміти важливість інформації, яка подається на НО, нажаль. Якщо потрібно їх залучати потрібно змінити підхід.

Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Аналіз хороший. Ключове питання?

Цитата:
Ми спілкуємося, - це чудово. Але завжди одні і ті ж люди. Не розумію, чому нема нових людей в НО?
Зображення користувача Олексій Репецький.
0
Ще не підтримано

Цікаво як буде виглядати і проходити майдан 3? Які у кого думки або мрії?

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Все буде так, як ми захочемо, але відбудеться не так, як ми думаємо. Будуть сюрпризи.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Сергій Стецько.
0
Ще не підтримано

Пропоную кожному, хто має для цього бажання і наснагу написати своє бачення Майдану 3. Світ невидимий стане видимим!

Ми завжди успішні!

Зображення користувача Сергій Стецько.
0
Ще не підтримано

Оце посилання в статті - "публічно вимагав," - де Порошенко слиною сходиться проти українців і показує точно і стисло хто такий "новий" президент УКРАЇНИ. Коли я своїм простим знайомим (голосували за Рошенка) сказав, що будуть сюрпризи - наприклад на пост Прем*єра запропонують Азарова, або Ющенка, або навіть... Януковича! - У них стали квадратними очі - чад проходить...

Ми завжди успішні!

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Стецько Сергій каже:
О...сказав, що будуть сюрпризи - наприклад на пост Прем*єра запропонують Азарова, або Ющенка, або навіть... Януковича! - У них стали квадратними очі - чад проходить...

На мою думку ПМУ я чомусь вважаю, що це буде Юця Тимошенко

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Хороші пропозиції п. Стецько . Треба кожному написати мрії про Майдан-3. Вмикаймо уяву.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача cBіт Розумний.
0
Ще не підтримано

Волею долі (чи випадку) мене мобілізовують у мій районний батальйон з охорони порядку. Сьогодні отримав мобілізаційне посвідчення. Чекав у черзі біля військкомату і бачив мвйбутніх колег. Заради експерименту спробую надавати їм світоглядну інформацію. Буде можливість - опишу процес та результати. Це може знадобитись для нових підходів подачі матеріалу. Щодо Майдана-3: перед новою владою треба поставити кілька ультиматумів: зброя, знищення корупції (чи є результати), люстрація, вбивці Майдану. І вказати строки. Якщо не буде виконано - починати Майдан -3

"Народ не повинен боятися влади. Влада повинна боятися народу"
"V означає ВЕНДЕТТА"

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Бажаю вам, Світе, хорошого настрою! Потім розкажете, як справи.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Олексій Репецький.
0
Ще не підтримано

Мені особисто здається, що Майдан повинен будти більше внутрішньою подією, а не зовнішною. Виходячи навіть с цієї статті, коли люди збираються натовпом - вони втрачають індивідуальність і розум. Тому революція повинна починатися всередині людини, а зовнішні прояви стануть резонансом внутрішніх змін.

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Так ви праві Олекса..Єдина правдива революція-це революція у нас всередині..причому більшою мірою у серці,а потім у голові..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Устим Кармелюк.
0
Ще не підтримано

Евріка! )

Зображення користувача Улько Коломийський.
0
Ще не підтримано

В усьому винен (Я)! Тому, що я не досяг достатнього успіху, щоб інші бігали за мною, і допитувались рецептів, як це мені вдалося. Тому, що я не спілкувався з достатньою кількістю людей, та й з тими, що спілкувався був не достатньо переконливий. Тому, що я не склав "шаблон" подачі інформації. Тому що, я не спромігся організувати сотню прихильників ТГ хоча б з 3-ох чоловік, ба навіть просто долучити 1-го (гравця, інвестора). Тому, що я не достатньо спілкувався з іншими прихильниками НО, щоб ми не зациклюватись у "просторі Майдану" а піднялись би над ним(чи не опускались до нього) і діяли "зверху" та постійно рухались шляхом (Навчання-Творення-Вдосконалення) і обмінючись досвідом і спільними діями досягали синергії...
Я нашим найближчим пріоритетом бачу практичне творення Держави-Корпорації. Ми повинні готуватися до виходу книги "Арійський Стандарт" 2014 , бути у якнайвищому Просторі(Головне шукайте Царства Божого, а решта додасться) і максимально її поширювати, підтверджувати власним досвідом і знаннями. Створювати сотні - (духовно-культурно-інтелектуально-(можливо і економічно)-патріотично-спортивні товариства, в цю еліту буде багато бажаючих потрапити.(Київ повинен показати взірець) Потрібно залучити достатню кількість людей і ресурсів, щоб Корпорація перетворилась з віртуальної в реальну, ну або хоча б щоб діяли підприємства створені виключно прихильниками ТГ.
Озброєні до зубів інтелектуали!)) - давайте практично діяти в цьому напрямку і можливо майдану-3 не знадобиться.
На сайті НО були статті про найсучасніші Корпорації, давайте будемо кожен висловлювати свої ідеї, якою ми хочемо бачити Корпорацію, і практичну її діяльність і тоді побачимо, хто чим би міг займатися.

Зображення користувача Олексій Репецький.
0
Ще не підтримано

Що означає скорочення ТГ?

Зображення користувача Устим Кармелюк.
0
Ще не підтримано

Певно що.. Третій Гетьманат.

Пм. ВІтаю Друже! )

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Дякую, Улько! Дуже точно все сказано.

Завдяки війні у кшатріїв уже почалася самоорганізація - і це підбадьорює.

А нам треба робити те, що крім нас ніхто не зробить: здобувати і поширювати знання, просвітлювати людей і навчати їх самозціленню, об’єднувати в нові громади, формувати власний інформаційний простір і зміцнювати матеріальну базу.

Людей, які цікавляться питаннями самовдосконалення, треба активніше долучати до мережі НО. Чим більше світлих людей об’єднається, тим швидше підуть наші справи.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Улько каже:
На сайті НО були статті про найсучасніші Корпорації, давайте будемо кожен висловлювати свої ідеї, якою ми хочемо бачити Корпорацію, і практичну її діяльність і тоді побачимо, хто чим би міг займатися.

А що тут висловлювати? Є тут така чудова схема побудови могутньої корпорації, що ми запросто могли б конкурувати з будь якими суб"єктами підпр. дія-ті.
Но в силу відсутності знань про самих себе, а й відповідно людина яка не знає про себе у такому випадку й нічого НЕ може знати про іншого, тооо відповідно таким чином такий колектив навіть й фундаменту вдарити для побудови Корпорації просто не в змозі..

Тому я наприклад на таку подію в середовищі НО, вже давним давно як не чекаю.. принаймні при моєму житті таке навряд чи відбудеться)

Зображення користувача Устим Кармелюк.
0
Ще не підтримано

Книга https://www.google.com.ua/#q=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C

Шкода не українською.. Але техніка простюща і дієва .. ну, як на мене ) Все гарно пояснюється та розкладається..

пм. було б мовою, можна було б викласти в Бібліотеку на сайті.. Для бажаючих осмислювати.. (осенсорювати??)

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Aльберте, я ось уже тижнів два слухаю аудіо-лекції Бхатма йога і читаю 108 раз мантру Харі Кришна (займає хв. 15-20). Мантра має всього три слова, які у різноманітному порядку повторюються. (Харi', Кришнà, Рàма.) Записала голос Л. Тугутова методом повторення мантри, додала і свій голос, записавши разом. Вмикаю креатуру і долучаю ще мій живий голос, виходить хор. Вважаю, що дуже ефективна мантра. Коли на вулиці (окремне місце) сідаю і повторюю, то інші дивляться на мене широко відкритими очима, притягуються, прислухаються, призупиняються. Коли я розмовляю потім з кимось, то вже думають, що я досягнула чогось незвіданого. У мантрі важливі наголоси і тон, важливі звуки тому і є санскрит. Я переконалась, що музиканти, не вміють вимовити звуків мантри, а я то думала, що вони мають слух. Потім, язик не у всіх вимовляє звуки правильно. Я вже як професіонал, миттєво бачу расу. )))) Додам, що я не маю музикального слуху, просто вивчила три слова, які написані у дві стрічки.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Устим Кармелюк.
0
Ще не підтримано

Санскрит ? )

http://grafichne.info/mova.html

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Дякую, Устиме, гарне посилання показали. А тепер вимовте:
Хата- Кхата , Збіжжя- Субіджя, Кохати- Гохаті. І відчуйте у своєму горлі, що вам легше вимовити. Оці гортанні звуки і є удосконаленнням людини. Втрачаючи їх, спрощуючи вимову, ми відлучаємось від вібрації Всесвіту, яка несе нам інформацію, бо матерія створена зі звуку. І друге, що назви ідуть відповідними звуками ,на які реагує Всесвіт та наше вухо, що переносить вібрацію на наше тіло.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Олексій Репецький.
0
Ще не підтримано

А чи не спробувати проводити живі онлайн міропреємства за допомогою Google Hangouts, чи інших сервісів і запрошувати на них інших людей, яким би ця інформація була важлива і корисна?