Зображення користувача Микола Стригунов.
Микола Стригунов
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Люби бога свого всіма силами своїми – розвивайся якомога швидше до боголюдського стану

F = m * a. Що більше прискорення, то більша сила. Чим людина ближча до божественності, тим вона щасливіша і спроможніша бути щасливою. Тож будьмо якнайщасливішими щонайшвидше! І, набуваймо віри. Віра - це зовсім не те, що прийнято про неї вважати!

svitlosvitubrentborupssha-2.jpg

Світло світу (художник Брент Боруп, США)
Світло світу (художник Брент Боруп, США)

 

Погляд з логічної точки зору на найперші заповіді

Визначення віри

Важливість віри з погляду Доброї Новини

Віра, та її визначання, в сучасній психології

Опис віри, як здатності до чудотворення,  Б. Гречухіна

Короткий опис Скайленду

 

 

Погляд з логічної точки зору на найперші заповіді

Втілювання у життя найперших заповідей є найголовнішим у житті хрестиянина. Власне, це є  метою хрестиянина. Втілення у життя можливе лише при розумінні того, що втілюєш. Як каже цифрона 4

Людина крокує
По Планеті
Тільки розуміння
Та прозріння
Творення Вищого
Здійснення
   Вітаємо!

Оця стаття і є намаганням додати розуміння задля творення та здійснення Вищого.

Я цілком згоден з розумінням вельмишановного добродія Ігора Каганця. Оце розуміння викладене ним у статтях «Що означає любити Бога твого всім серцем, всією душею, всією силою і всією думкою (+аудіо)»,  «Заповідь людині любити бога – це релігійна вимога ставати боголюдиною (+аудіо)»,  «Звідки походять дві найголовніші заповіді аріянства і що вони означають (+аудіо)», «Не «що?», а «як?»: істинне розуміння двох найбільших заповідей аріянства (+аудіо)», «Дві найбільші заповіді аріянства: ставай боголюдиною і організовуй ближніх – своїх однодумців».

Та хочу дещо додати. «Люби бога всіма своїми силами». Як думаєш, що це означає?  Я, ось, думаю, що це означає:  «Ставай богом якнайшвидше, якнайскоріше». То ставати богом потрібно якнайшвидше. Чому я думаю саме так?  Бо для мене є очевидним природне правило F = m * a. Тут F – це сила, а – це прискорення, тобто, швидкість збільшення швидкості, ну а  m -  це маса, тобто міра інерції. Так, при збільшенні сили, зростає прискорення. То я вже усвідомлюю, що треба любити бога, тобто, ставати богом. Якщо я збільшуватиму силу, докладену до цього, то ставатиму богом швидше. Якщо я докладу до цього всі свої сили, то становлення богом відбуватиметься якнайшвидше. Саме тому я думаю, що ставати богами треба якнайшвидше.

Ще  причина так думати. Поки Український етнос ще є на Землі. А його знищують! Та  його наявність є умовою створення нами нової Української нації! Отже, стаємо богами якнайшвидше!

І ще причина. Наші близькі помирають. Щоб вони жили якнайдовше, треба ставати якнайсильнішими щонайшвидше. Та допомагати їм ставати якнайсильнішими, аби вони жили якнайдовше. Збільшуємо життя!

Та ще є причина. Чим людина сильніша, тобто святіша, ближча до божественності, тим вона більш щаслива і спроможна бути щасливою. Тож будьмо якнайщасливішими щонайшвидше!

Друга частина. «Люби свого ближнього, як самого себе». Тож цілком логічно випливає з усього цього, що і своєму ближньому треба допомагати ставати богом якнайшвидше!

 

Визначення віри

  Центральних понятям, на мій погляд, Доброї Новини є віра. Віра також дуже сильно повязана з любовю до бога. І, я тут трохи покажу, як саме. Поняття віри було сильно спотворене в масовій свідомості. Початок цьому поклав ще Тертуліан зі своєю фразою: «Вірую, бо абсурдно!» Але, поняття  слова «віра», як безпосередньо випливає з Доброї Новини, має зовсім інший сенс! Віра, як явище, дуже багатогранне (бо, велике), і, водночас, просте. Просте в тому сенсі, що не складається з інших явищ. Не має якісно різних частин. І, тому його визначення має досить багато різних пунктів, які відображають різні грані віри. Віра – це 1) любов до свого бога, тобто, любов до себе в цілому, до себе, як до триєдиної істоти. А, любов до самого себе є для людини зразком любові до інших; 2) цільність, монолітність, звязність особистості. Те, наскільки частини особистості – тіло, душа та дух, взаємно інтегровані, те наскільки вони є єдиним цілим. Протилежністю до віри в цьому є шизофренія, та дисоціативний розлад особистості; 3) цільність та повнота сприйняття світу, навколишньої дійсності. Тобто, усвідомлення дійсності без жодних фільтрів; 4) вміння використовувати сутність явищ, речей та подій. І, вміння бачити  людину в цілому, та звертатися до людини в цілому, як до Людини (А, це звучить гордо:)). Це грунтується на знаннях про  цю цілісність, триєдність; 5) використання  речей, явищ та подій в геть незвичний спосіб сприймається людьми нижчих рівнів буття, як здатність до чудотворення. Тобто, коротко, віра – це 1)любов до свого бога, до себе в цілому; 2) цільність, триєдність особистості; 3)цільність та повнота сприймання навколишньої дійсності; 4)вміння використовувати  речі, явища та події в незвичний спосіб. Вміння бачити людину в цілому, та  взаємодіяти з нею; 5)здатність до чудотворення. Тож, культивування віри, в тому сенсі, як дуже старанне (з докладанням всіх сил), та як дуже наполегливе поліпшення своїх фізичних, моральних, інтелектуальних, та розумових (соціальних, або  ж, духовних) здібностей та якостей, – ці слова мають той же сенс, що і найперша заповідь, та слова «царство Боже здобувається Силою.». А, саме, мають сенс якомога швидшого набуття божественності, ставання богом. І, це є найважливішою дією в житті аріохрестиянина, та, водночас, сутністю аріо-хрестиянства.

Також, сутність віри непогано відображена, хоч і частково, в інформсоті Голь.

 Інформосота Голь

Головне Око

Стимулює надихає

Найвищу мрію

Еволюції триєдиної.

Світла небесного

Прагну!

 

 Важливість віри з погляду Доброї Новини

   Характерні риси (якості) людини, яка впритул наблизилась до набуття царства Божого, вказані в першій та в останній Заповідях Щастя. Але, вирази для позначення цих рис, більшість людей не розуміє. Бо, вочевидь, їм це просто не потрібно. Так, вбогий духом – це людина, яка вважає найбільш важливим у своїм житті набуття якомога більшої кількості віри та духа. Попри вже наявну їх велику кількість. По аналогії з просто вбогим, який бажає набувати якомога більше грошових цінностей та набувати вищого соціального статусу. Попри будь яку кількість вже наявних. Не багатство, або/та соціальний статус, а саме віру та дух вважає за найважливіше в житті набувати вбогий духом! А, гнаний через праведність – це людина, супроти якої діти диявола ведуть інформаційну війну, тобто, зводять хуцпістські наклепи, та замовчують її досягнення. Найбільш яскравим прикладом людини, яка гнана через праведність, є Дональд Трамп.

    В Добрій Новині найбільшою є так звана «пригодницька частина». На думку вельмишановного добродія Ігоря Каганця, вона призначена виключно для того, аби зацікавлювати та приваблювати людей читати Добру Новину. На мою думку, призначення цієї частини приваблювати та зацікавлювати, становить близько однієї чверті всього її призначення. Інші три чверті її призначення – це показувати важливість та можливості віри, та давати приклади дій з вірою.

  Тож, віра в Добрій Новині, прямо, або опосередковано вказана, як головна річ в житті аріохрестиянина: 1) у пригодницькій частині Доброї Новини; 2) в Заповідях Щастя; 3) у найперших заповідях; 4) в словах «царство Боже здобувається Силою».

 

Віра, та її визначення, в сучасній психології

    Стан віри, або стала наявність віри, називається сучасною психологією его-станом «Дорослий» (за версією Е. Берна), або «Людина» (за версією авторів Концепції Суспільної Безпеки). Его-стан «Людина» характеризується тим, що людина думає, почуває та діє так, як потрібно задля конструктивного вирішення наявної ситуації, кризової, або конфліктної, але, частіше, просто не допускає такої ситуації.

    Для его-стан «Людина» характерні розумність, вдумливість, завбачливість, зрілість почуттів, здатність до компромісів, знання самого себе, врахування загальних закономірностей та особливостей наявної ситуації. Це – активний стан, в якому ми тверезо та по діловому зважуємо факти, враховуємо реальний стан справ, можливості та обмеження конкретної ситуації, стан її учасників, конструктивно використовуємо попередній досвід. Мовні формули стану «Людина» припускають можливість суперечки.

   Его-стан «Людина» не має підваріантів, оскільки конструктивна поведінка має лише  один єдиний варіант. Цей стан потрібен задля вирішення проблем, потрібен задля конструктивних суперечок та задля конструктивної критики, коли одночасно показуються як негативні боки наявної проблеми, так і позитивні. Також він потрібний для вирішення труднощів в ділових перемовинах.

     В неочікуваній ситуації «Людина» людини – це єдиний конструктивний его-стан, який відповідає на питання «Як саме змінити ситуацію на краще?»

  Втілення его-стану «Людина» потребує узгодженої активної діяльності всіх структур мозку.

     Сила віри може визначатись кількісно за сучасним  тестом Е. Берна «Три «Я» . В наведеному тесті Е. Берна може бути оцінена віра будь якої сили, звісно, у відомому діапазоні сили віри. Так, вірно оцінити свої можливості на 10, по десятибальній шкалі, зі всіх питань, притаманних его-стану «Людина» («Дорослий»),  може лише Ісус Хрестос. Тож, характерні риси дій та світогляду з наявністю віри там чітко та вірно вказані. Також,  віра може бути якісно оцінена за особливостями складання візерунку №16 у тесті Б. Нікитина «Продуткивність Гри»(ПГ, в оригіналі ПТУР). Але, цей візерунок запропонований Б. Гречухіним, і, тому він є не у всіх версіях цього тесту. Тест ПГ Б. Нікитина мало розповсюджений, тож, посилань на нього обмаль. І, всі відомості про нього у відкритому доступі є лише частковими та уривчастими.

 

Опис віри, як здатності до чудотворення,  Б. Гречухіна

   Як на мене, то це описання  віри є досить точним та правдивим.

  При складанні цього візерунка менш, ніж за одну хвилину, виникає тріумфуючий сміх, або вигук радості. Тоді як вирішення, що зайняло понад три хвилини, часто супроводжується обуренням. Цей сміх народжений подоланням зла. Це осміяння зла. Чудо – це здатність бачити світ у дзеркалі сміху, дистанціюватися від реальності, і досягти неможливого (Для когось. – Моя прим.) - створити Чудо. З одного боку, Чудо - це виявлення істини, а з іншого - порушення причинних законів (Та ні. Просто, це є використанням цих законів в геть незвичний спосіб. – Моя прим.). Подібно до цього, люди, які склали цей візерунок - "чарівники", що творять чудеса, здатні з'єднати раніше нез'єднані способи складання - ортогональний та діагональний (матерія і дух), і, одночасно, вони - знають свою «силу», сповнені усвідомлення своєї значущості та усвідомлюють свою перевагувони хочуть бути у центрі уваги, вони демонстративні та кокетливі. Самоприниження і гординя - не знецінюють один одного в компромісі, але доводять один одного до поезії гордості та смирення у своєму зіткненні. Ця сутичка знищує самозадоволення гордині, її важкість, і народжує гордість, яка підіймає серце, яка дає легкість та політ, легковажність та легке ставлення до себе, бешкетність фантазії та диво здогадки. Складання цього візерунка - чудернацький жарт. Але, наскільки цей жарт потребує більше зусиль, аніж  серйозність!   Рішення принципово двозначне (Помилка. Цілком однозначне. – Моя прим.), балансує на межі реального та ірреального, того, що існує насправді, і того, що лише "здається". Воно, рішення, є порушенням "законів" складання ( Лише помилкових та суто уявних законів. - Моя прим.), не просто чудо, а чудо-Юдо (від "Юда"), але воно також породжує блаженний стан свободи – тепер всі попередні візерунки можуть бути складені інакше, в об’ємі! (Цікаво, а як в обємі може бути складений візерунок з одного кубика? – Моя прим.) Це дивовижний стан сюреалізму, де все більш реально, аніж у житті, де неможливо відрізнити сон та дійсність (Цілком можливо..Просто, стан віри-ясності є незвичним для більшості людей. –Моя прим.). Які ж риси характеру, або здібності, відповідальні за успіх у цьому візерунку? Питання, на яке неможливо відповісти (Відповідь на це питання – дивись вище, в попередніх розділах цієї статті.. – Моя прим.). Візерунок передає стан, в якому знаходиться, або може перебувати людина, стан відчуженості від повсякденних фактів, але не їх фактичності. Лише софістично, тут можна говорити про здібності (Ні, здібності до цього стану розвиваються постуво, і звуться творчими.  Починаючи, приблизно, з 12 ніків, починається розвиток віри.. – Моя прим.) до цього стану. У чуді укладені свавілля, наруга та осміяння реальності, але в чуді є й відновлення зруйнованої та забутої чистоти вічної істини. In falso veritas. (автор, вочевидь, тут є жертвою хуцпи. – Моя прим.)     

Християнство амбівалентне до чуда, а обиватель - до чудернацьких людей. 

 Короткий опис Скайленду

      Сучасна Ураїна дуже мало якісно відрізняється від УРСР. Вона повинна еволюціонувати. Стати Республікою Україна. Поетична назва Республіки Україна – Гартленд. Ну, а Гартленд, в свою чергу, повинен породити Скайленд. Аби описати його досить докладно,  по перше, потрібне докласти дуже великих зусиль. А, по друге, інакше, ніж віршами, цей опис не виходить  ні в кого.

Місто Золоте

Над небом, над лазурним, є місто Золоте,
З величними брамінами, з відсутньою стіной.
А, в місті тим є сад, завжди там пахнуть квіти
Й живуть  істоти там чудової краси

 

Перша – наче вогняно-злотий Верп
Інша – Золотий Дракон ширококрилий

І з ними – Сокіл Золотий,

Чий погляд є такий проникний

Та солодкий.


А в небі, та й в лазурнім, яскраво сяє зірка.

Вона твоя, о друже мій, вона завжди твоя.
Хто любить – той любим, хто Світлий – той Святий;
І хай веде тебе зірка шляхом в чудовий сад.

 

Тебе зустріне там вогняно-злотий Верп,
І, Золотий Дракон ширококрилий;

І, ними – Сокіл Золотий,

Чий погляд є такий проникний

Та солодкий.

 


Звукона Голь

 

Головне Око

Голос глобальний

Огранка

Місто-держава

Гавань

Господня

Гь Голь Гь"

 

Інформосота Голь

 

Головне Око

Стимулює надихає

Найвищу мрію

Еволюції триєдиної.

Світла небесного

Прагну!

 

Енергосота Голь

 

Головне Око:

Контролюю відповідальність Думки Слова Дії.

Дотримуючись

Правил Творця

Взаємодію!

 

Реальсота Голь

 

Головним Оком

Відповідальність Думки-Слова-Дії Пізнав!

Зміст Правил Творця

Людям надав!

 

Ну, а ті, хто там живе - люди з дуже великою вірою

Шоста Раса

Час відчиняє

Потік ефіру

          Сміливо направляє

Ковзає

      Пливе

               Просуває

        Стабільності рутину

Змиває

                Створюємо!

 

      Цікаво, чи багато хто розуміє, що люди шостої раси вміють керувати гравітацією? До речі, в цій цифроні це говоритися прямо… А, інакше, аніж керуючи гравітацією,  підвісити чимале місто на орбиті просто не вийде…

   Як це не дивно, питання самовдосконалення та обожнення, є центральним, також, для Даосизму. Але, до створення поняття «віра» там, нажаль, не дійшли. Але, це вже тема іншої статті

Наші інтереси: 

Ставання богом. Розуміння потреби в цьому. Розуміння  обмеження в часі. Розуміння сутності віри. Набування віри шляхом усебічного самовдосконалення.   Допомога в цьому своїм ближнім.

 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Піарники знову в ударі. Кадр з фільму «Хвіст крутить собакою» (Wag the Dog, 1997).

Підготовка до СКК «Вибори-2024»: у Демпартії США знайшли причину затримок зі зброєю для України

Про це 14 квітня 2023 року повідомив Юрій Швець – головний російськомовний рупор Демократичної партії США – на своєму ютуб-каналі, що має 1,28 млн користувачів. Виявляється, що головною причиною,...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Чудова стаття! Правильний підхід. Особливо сподобалась фізична формула. Справді, що швидший розвиток, то більша сила. Це аріянський підхід, адже аріянство - це релігія знань: Антиохійський аріянський центр, заснований святим апостолом Петром (+аудіо)

- В чому сила, брате?
- Сила в ньютонах, а робота в джоулях.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Чудова стаття! Правильний підхід. Особливо сподобалась фізична формула. Справді, що швидший розвиток, то більша сила. Це аріянський підхід, адже аріянство - це релігія знань: Антиохійський аріянський центр, заснований святим апостолом Петром (+аудіо)

- В чому сила, брате?
- Сила в ньютонах, а робота в джоулях.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Леонід Українець.
0
Ще не підтримано

Також можна зменшувати масу :)

https://t.me/ETEPHET

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Так, можна зменшувати масу. Але ж йдеться про особистість. Як саме зменьшувати масу в цьому випадку? Як зменшується маса особистості? Хоча...Змемшууючи прив'язаність до матеріального...Так, це тема для окремої статті, також дуже важливої. Дуже дякую!.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Леонід пожартував. Ісус заповідав не зменшувати масу, а збільшувати силу.

Що більша індивідуальна і колективна маса, то більша сила.

Масу треба збільшувати разом зі збільшенням прискорення.

Микола Стригунов каже:
Так, можна зменшувати масу. Але ж йдеться про особистість. Як саме зменьшувати масу в цьому випадку? Як зменшується маса особистості? Хоча...Змемшууючи прив'язаність до матеріального...Так, це тема для окремої статті, також дуже важливої. Дуже дякую!.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Сергій Ждан.
0
Ще не підтримано

Прискорення - це поглиблення, і властиве ІЛІ. Як сам ЛІІ, я це дуже добре розумію і підтримую. Також думаю, що тепер так само важливо (а може і важливіше) розширення: можна 2-3 аріям досягнути до боголюдини, а спільнота з 20-30 боголюдей було би краше, правда? А причини хай залишаються тіми ж самими. Тож крім внутрішньої роботи з собою, варто давати увагу і ближнім:(а інших робити бдижніми), і всіх їх підтягувати до себе, а далі рухатись разом.

Все починається з Любові.

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Звичайно, дуже приємно так думати. Але, нажаль, це не відповідає істині. Це властиво лише деяким ІЛІ. І, властиво також деяким людям інших соціотипів. Якщо людина докладає сили, для того, аби бути в єдності з Богом, то відстань між людиною та Богом, завдяки цьому, прискорено зменшується. Коли ця відстань повністю зникає, то людина стає частиною Бога, богом. Чим більше докладається сил для зменшення відстані між людиною та Богом, тим швидше ця відстань зменшується. Відповідно, тим швидше людина стає частиною Бога, тобто, богом. Докладання сили до зменшення відстані між особистостями зветься любов'ю. Ось, і все.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Як я зрозумів, сенсовна зв'язність Доброї Новини є дуже великою. Ось, частину того, що я зрозумів, я і викладаю в цій статті, як її розширення.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Андрій Середюк.
0
Ще не підтримано

Б.К.С. Айенгар "Йога-сутри Патанжали. Пояснение" с предисловием Иегуди Менухина; Пер. с англ.- М.: Альпина нон-фикшн, 2007.-386с. ISBN 978-5-9614-0664-1
"Эта книга - подношение моему Незримому, Первому и Непревзойденному Гуру - Богу Патанджали."
Б.К.С. Айенгар
:-))

Середюк Андрій Миколайович