Важливість: 
5
Колективна свідомість, або Уявіть собі, що ви комп’ютер

Масове поширення комп’ютерних технологій допомагає краще зрозуміти роботу людської психіки. Розгляньмо це на прикладі таких базових понять психології як несвідомість, підсвідомість, свідомість і надсвідомість. Попри схематичність наведених нижче аналогій, вони корисні для пізнання себе.

Людина і комп’ютер

Людина – це триєдина сутність, яка має плоть, душу (психіку) і втілений безсмертний дух. Подібним чином комп’ютер має «гард» («залізо», апаратну частину), софт (програмне забезпечення, «душу») і людину-оператора, яка є творчим і вольовим компонентом людино-машинної системи.

Свідомість – це властивість духу

Свідомість – це розуміння духовним оператором того, що відбувається в психіці особистості. Тому свідомість властива тільки людям – втіленим духовним сутностям. Тварини і машини не володіють свідомістю, їхні дії визначаються внутрішніми автоматичними програмами. Свідомість – це властивість втіленого духу.

Несвідоме – апаратний софт

Несвідоме – це автоматичні процеси, які людина отримує при народженні. Аналогом є базова операційна система нового комп’ютера. Несвідоме – це «біороботичний» складник людини, це «апаратне», «вшите» програмне забезпечення, включаючи генетичну програму – генокод. Це те, що ми не можемо усвідомити.  

Базова операційна система має 16 опцій, які відповідають 16-ти типам інформаційного метаболізму – соціотипам. Активація одного з цих 16 соціотипів відбувається до народження дитини під дією втіленого духа. Схоже, що соціотип людини визначається характером втіленої духовної сутності та її місією в поточному сеансі життя.     

Оперативна пам’ять і свідомість

Оперативна пам’ять забезпечує швидкий доступ до інформації – тут і тепер. Для того, щоб обробляти інформацію, її треба мати під руками. Це також необхідно для її усвідомлення. Усвідомити можна тільки те, що витягнуто на «робочий стіл» оперативної пам’яті.

Утримання інформації в оперативній пам’яті є дуже енерговитратним процесом. Тому психіка намагається тримати в оперативній пам’яті тільки актуальну інформацію, а всю неактуальну або неприємну витісняє у підсвідомість – на довгострокове зберігання.

Підсвідомість – довгострокова пам’ять

Підсвідомість – це довгострокова пам’ять, своєрідний жорсткий диск. Зберігати інформацію на цьому носії значно економніше, ніж в оперативній пам’яті.

Звідки підсвідомість бере інформацію? Частина витісняється зі свідомості, тобто з оперативної пам’яті, а частина записується напряму, в обхід свідомості (неусвідомлено).

Підсвідомість утримує в собі не лише «фактаж», а й структуровані шаблони, моделі, зразки, алгоритми, схеми, програми, психічні комплекси. Тут зберігається все те, що називається життєвим досвідом. У новонародженого ще нема власного життєвого досвіду, його «вінчестер» майже чистий, а тому наповнюється інформацією надзвичайно інтенсивно. Приблизно 80% усієї інформації людина отримує до 6–7 років.

Підсвідомість також утримує в собі різну хаотичну інформацію, інформаційне сміття, паразитичні програми. Час від часу вони потрапляють в оперативну пам’ять і впливають на мислення. Тому підсвідомість треба очищати – так само, як позбуватися непотрібних речей, захованих у глибоких шафах.

Інформація підсвідомості активується шляхом витягування у свідомість – через цілеспрямоване або «випадкове» згадування, а також у сновидіннях.

Інтелект – вироблення автоматичних рішень

Інтелект – це механізм вироблення рішень за допомогою стандартних процедур. У комп’ютерах цим займається ПРОЦЕСОР. Інтелектуальна діяльність є властивістю психіки, тобто душі. Інтелект не спроможний творити.

Інтелект є у людей і тварин, а також у складних машин – штучний інтелект. Щоб інформація була доступна для вироблення рішень процесором, вона має бути в оперативній пам’яті – «на робочому столі».

Надсвідомість – духовний оператор

Надсвідомість – це мислення і почуття духовної сутності людини. Дух – це оператор, який керує комп’ютером. Саме дух є носієм волі і творчості. Надсвідомість – це інформація «згори» – від духу, а підсвідомість – «знизу».

Розум – властивість духу

Розум (раціо) – це засіб вироблення рішень духовною сутністю людини. Для цього розум застосовує інтелект. Розум духовної сутності керує інтелектом душі.

На відміну від автоматичного (нетворчого) інтелекту, розум виробляє свідомі, вольові, творчі рішення. Інтелект – це автоматичний компонент розуму.

Повноцінне використання розуму називається мудрістю. Для мудрих рішень властива цілісність, єдність з надсистемою, далекосяжність.

Завдяки розуму людина пізнає, творить, керує. Розум бере інформацію не лише з оперативної пам’яті – від інтелекту, а й з духовного світу – з надсвідомості. Розум – це мислення оператора, який керує комп’ютером і за його допомогою виробляє рішення.  

Рефлексія і голос совісті

Рефлексія – це спроможність людини спостерігати за собою «зі сторони». Це дух спостерігає за душею і спрямовує роботу інтелекту. Людина з розвиненою рефлексією вирізняється самоконтролем, пануванням над власними інстинктами і пристрастями, раціональною організацією свого життя. Така людина майже весь час спостерігає за собою, навіть в моменти найсильніших емоційних потрясінь.

Ще одним проявом духу є «голос совісті» – це коли дух підказує людині, що правильне, а що ні.

Гомо дуплекс і Гомо сімплекс

Людина з розвиненою рефлексією в соціології називається «гомо дуплекс», тобто «людина подвійна». Натомість людина з нерозвиненою рефлексією називається «гомо сімплекс», тобто «людина проста». Гомо дуплекс керується розумом, гомо сімплекс – інтелектом.  

Народ і колективна душа

Народ – це «велика людина», етносоціальний організм. Тому він має колективний дух, колективну душу і колективну плоть.

Дух народу – це його організована духовна еліта (духовна група). Вона дає народу розум і є його надсвідомістю.

Душа народу – це його колективна психіка, яка має свої інтелект, свідомість і підсвідомість.

Плоть народу – це його генофонд (колективний генотип, колективне несвідоме) і раса (колективний фенотип, тобто проявлений генотип).

Егрегор – колективна свідомість

Етнос («група своїх людей») – це завжди взаємодія індивідуальних свідомостей його членів. Сукупність свідомостей членів групи в езотеричній традиції позначається терміном «егрегор». «Егрегор є органічною сукупністю актуальних свідомостей всіх членів групи» – писав Володимир Шмаков у своїй славетній праці «Закон синархії» (1915?).

Егрегор народу – це його колективна оперативна пам’ять. Підтримка інформації в оперативній пам’яті потребує значних енергетичних витрат. Тому егрегор – це психоенергетичний банк, який існує доти, доки члени групи живлять його своєю психічною енергією. З цієї ж причини егрегор утримує тільки актуальну інформацію – все неактуальне або неприємне він витісняє в колективну підсвідомість, щоб не витрачати енергію.

Колективна підсвідомість

Як ми вже говорили, підсвідомість – це сховище інформації для довгострокового зберігання. Тому до колективної підсвідомості відносимо не лише сукупність підсвідомостей членів етносу, а й усе те, що збережено в книгах, аудіо- і відеозаписах, архітектурі, мистецтві, музейних колекціях, археологічних залишках тощо. Для того, щоб реалізувати елементи колективної підсвідомості, їх треба «витягти на поверхню» і зробити частиною народного егрегору. 

Наші інтереси: 

Пізнаємо психологію людей і народів. 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка