Важливість: 
5

Категорія:

Істина, Правда і Віра у схемах за 5 хвилин

Беремо аркуш чистого паперу і з самого низу малюємо вісь часу зліва направо. Це лише для того, щоб пам’ятати: зліва – минуле, справа – майбутнє. Посередині ставимо крапку – це теперішній стан системи: «те, що є» (існує) тут і тепер. Такий актуальний стан системи називається «Істина» – від кореня *іст–*ест–*єсть, закінчення «ина» вказує на одиничність (Істина завжди конкретна).

150916-doroga-2.jpg

Прямий - значить правдивий
Прямий - значить правдивий

Істина

Припустимо, що йдеться про людину. Тоді крапка позначає поточний стан людини – її істинний стан.

Істина завжди актуальна, тому вона постійно змінюється.

Істина – це об’єктивна реальність.

Хто може осягнути Істину? Хіба що Творець Всесвіту. Всі інші мають тільки своє обмежене, часткове бачення Істини. Проте це не дає підстави говорити, що «у кожного своя Істина», адже Істина одна для всіх. Правильно казати: «у кожного власний погляд на Істину».

А що там у минулому?  Минуле – це те, що було, і чого вже нема. Світло погаслих зірок або світлина з нашого дитинства.

Людські уявлення про минуле коливаються у широкому діапазоні – від точних до помилкових. Фраза «істинні уявлення про минуле» є засадничо помилковою, адже Істина і минуле – несумісні і навіть протилежні поняття. Справді, адже минуле – це «те, чого нема», а Істина – це «те, що є». Тому правильно казати «точні уявлення про минуле» – в розумінні, що ці уявлення «досить точні», у межах допустимої похибки.

Отже, маємо систему «тут і тепер». В якому напрямку відбувається її розвиток? Усі живі системи цілеспрямовані, адже «система – це сукупність елементів, що взаємодіють один з одним і навколишнім середовищем задля досягнення спільної мети». У кожної системи своя мета, тобто своє майбутнє – те, що «має бути».

Слово «майбутнє» є підтвердженням цілеспрямованості нашого Всесвіту й усіх його елементів, систем і підсистем. Адже це не те, що якось там «відбудеться пізніше», а те конкретне, що «має бути» – згідно з задумами Творця.   

А яка мета у людини? Еволюційна, тобто найголовніша мета кожної людини – перетворитися на боголюдину. Тому малюємо справа ще одну крапку і пишемо «Боголюдина».

Що потрібно для перетворення Людини на Боголюдину? Передусім потрібна інформація, яка точно приведе з точки А в точку Б. Найточнішою інформацією про перехід А–Б володіє Бог-Творець (РА).

Правда і кривда

Те, що відповідає задумам Творця, тобто є «ПО задумам РА» (ПО-РА), трипільці називали ПО-РА-ВА, де «ва» вказує на походження від чогось або відповідність чомусь (як у словах «молитва», «гонитва», «линва» тощо). Подібними до «ПО-РА» є вирази «по-божому», «по-нашому», «по-доброму». Цікавим є слово «пора» – «відповідний час», «вчасно», «тоді, коли треба», «коли цього хоче РА».

У трипільській, тобто первинній арійській мові, голосні і приголосні чергувалися – це було зручно для точної передачі інформації голосом і для магічного співу.  

Але після того, як слова почали записувати і економити зусилля на зображенні букв, голосні почали пропускати. Відтак первинне слово ПОРАВА («те, що по волі РА») перетворилося на ПРАВ.  

Інформація про шлях, що відповідає ПРАВі, тобто найкоротший, найлегший, найефективніший, найприємніший шлях від А до Б, називається ПРАВ-ДА («да» – частка, що вказує на жіночий рід: борода, колода, ягода, вода тощо).

Малюємо Правду у вигляді тонкої стрілочки від А до Б. 

Тобто ПРАВДА – це інформація про прямий шлях від поточного (істинного стану людини) до її еволюційної мети (того, що має бути).

Правда – це об’єктивна реальність (так само як Істина). Але хто володіє повним знанням Правди? Тільки сам її автор – Бог-Творець. Натомість кожна людина може мати своє, суб’єктивне, обмежене бачення правди. Тому так і треба казати: «кожна людина має своє бачення правди». Натомість вираз «у кожного своя правда» є помилковим, адже Правда існує об’єктивно. 

Якщо суб’єктивне людське бачення Правди спрямовує до мети, то це також правда, хоч і недосконала (пишемо з малої букви).

Натомість усе те, що не спрямовує до мети або веде кудись в інший бік, називається кривда (від «кривий», «покручений», «заплутаний»).  

Правда – це те, що спрямовує до мети.

Кривда – це те, що веде на манівці.

Віра

Правда є інформацією, тому вона здійснює тонкий, «невидимий» вплив на реальність. Якщо ж ця інформація починає керувати енергією, вона перетворюється на потужну силу – відчутну і наочну.

Віра – це сила, основана на переконаннях.

Правдива віра – це сила, основана на правдивих переконаннях.

На санскриті прикметник «віра» означає «героїчний, потужний, сильний, відмінний, видатний», а іменник «віра» має значення «Людина, герой, знавець, актор, вогонь».

Правда і Віра співвідносяться як «інформація і матерія», «те-що-веде і те-що-рухає», «невидиме і видиме», «тонке і грубе».

Ось такі ази аріянської філософії. Вона називається Динамізм – від гелленського слова «δυναμις» (дунаміс): сила, потужність, могутність, спроможність, потенція, вартість, значення, сенс.  

Висновки

1. Істина – це поточний стан («те, що є»).

2. Минуле – це те, чого вже нема.

3. Майбутнє – це «те, що має бути», еволюційна мета.

4. Еволюційною метою людини є перетворення на боголюдину.

5. Правда –  це інформація про найкоротший, найлегший і найприємніший шлях до еволюційної мети.

6. Віра – це «сила, основана на переконаннях», або «переконання, що дають силу».

7. Правдива віра – це сила, основана на Правді. 

Продовження: Праве і ліве – це зовсім не те, що ви думали.

Наші інтереси: 

Пізнаємо базові поняття філософії динамізму. 

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для популяризації НО

 
Форум Підтримати сайт Довідка