Аватар пользователя Миро Продум
Миро Продум
  • Visits: 1
  • Хиты: 1

Стратегеми 11 - 15. Розділ третій. ДЖЕРЕЛА ЕФЕКТИВНОСТІ

Категорія:

Світ:

У попередній частині документу «25 стратагем НС» ми сформулювали місію та мету Установчих зборів, механізм формування та легалізації їхнього найвищого керівного органу – Національного Собору, а також світоглядно-символічний фундамент духовної єдності і розвитку. У цьому розділі сформулюємо 5 стратегем ефективності Національного Собору.

140828-u_prostori_voli.jpg

У Просторі волі, або Атакуй першим!
У Просторі волі, або Атакуй першим!

Попередні статті:
25 стратегем НС. Розділ перший. ЗАСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ
Стратегеми 6 - 10: Розділ другий. СВІТОГЛЯД І СИМВОЛІКА

11. Піднесення у простір позитивних подій

Ця стратегема основана на відкритті Інститутом метафізичних досліджень Перехід-IV факту чотирьох просторів подій: «волі», «пригод», «боротьби» і «страждань». Чим вищий простір, тим легше в ньому рухатися і досягати мети. Дії у Просторі волі можна порівняти з рухом у повітрі, в якому найменший опір. Три нижчі простори – це «вода», «гори» і «болото».

Головним чинником досягнення Перемоги є піднесення у  простір позитивних подій – Простір волі. Це простір, в якому нема негативу і ворогів, тут людина ясно бачить мету і легко її досягає. Це простір абсолютної безпеки. Щоб потрапити у  Простір волі, треба відірватися від нинішнього Простору боротьби і пройти крізь Простір пригод. Технологія переходу вироблена в результаті понад 20 років метафізичних  досліджень і майже 10 років (з початку 2005 р.) практичних експериментів. Цю технологію вже перевірили на собі понад 10 тисяч українців.

Вже говорили про те, що людина – це триєдина істота, що має дух, душу і плоть. Ефективність технології переходу ґрунтується на тому, що процес «скидання баласту» і перетворення зачіпає одночасно усі ці три складники: світоглядно-вольовий, психоенергетичний і матеріально-фізичний. Ключові засоби переходу: зміна свідомості, творче мислення, долучення до вищих знань, очищення психіки, позитивні емоції, оздоровлююче харчування, фізична активність, вписування у природні цикли, чиста мова, добрі справи.  

Підняття у Простір волі автоматично веде до вирішення всіх проблем. У термінах Євангелія цей простір називається Царством божим, бо людина діє в ньому як бог. Піднесення у цей простір є достатньою умовою досягнення фундаментального здоров’я,  щастя і добробуту: «Шукайте найперше Царства божого і ПРАВДИ його, а УСЕ інше вам додасться» (Нагірна проповідь). 

Проекти «Українська держава» і «Міжмор’я» можна реалізувати тільки у стабільному Просторі волі, до якого треба піднестися через мінливий Простір пригод. Простір волі символізується божественним сонячно-жовтим кольором, а Простір пригод – блакитним (облочистим, водяним) кольором. Тому Сонячно-блакитний прапор – це магічний прапор Перемоги. Перебування у Просторі пригод є для нас проміжним етапом, тому на нашому прапорі виразно домінує сонячний колір Простору волі.   

Найпростішим засобом підняття вгору є наснаження життєрадісними емоціями, формування оптимістичного світогляду, просування позитивних новин, використання будь-яких приводів для поширення радості. Добре відомо, що висока ефективність запорізьких козаків досягалася тим, що усе січове життя було пронизане бадьорістю, оптимістичними прислів’ями та афоризмами, чистою мовою, гумором, жартами, піснями, музикою, танцями.

12. Правдивість і довіра

Існуючі політичні партії для проходження у Верховну Раду змушені говорити народу те, що він хоче почути. А оскільки масова свідомість нашпигована помилковими стереотипами і відверто ворожими закладками, то партії займаються не чим іншим, як системною брехнею. Проте на хиткому піску деформованої реальності не можна збудувати нічого стійкого і гармонійного, що ми й бачимо протягом останніх двох десятиліть  українського державотворення, точніше – його імітації.

Ми не визнаємо цей абсурдний підхід. Наше завдання не в тому, щоб усім подобатися, а в тому, щоб піднести наш народ у світ перемог і процвітання. Нас цікавить не здобуття влади, а надання Україні правильного ладу. Цього можна досягти тільки на твердому фундаменті Істини – незалежно від того, подобається вона сьогодні комусь  чи ні.

Відтак вся діяльність НС спрямована на відновлення правильних уявлень українського народу щодо себе і навколишнього світу. Жодна брехня не визнається ні в міжособистісних стосунках засновників Української держави, ні у взаємодії з іншими українцями. Серед членів НС не може бути жодного брехуна. До брехні також відносимо обіцянки, які не виконуються. Наша мова має бути щира, ясна, точна, лаконічна згідно з заповіддю «Хай буде ваше слово: так – так; ні – ні. А що більше цього, те від лукавого» (Нагірна проповідь).

Правдивість дозволяє задіяти потенціал довіри, який є найбільшою цінністю і найбільшим дефіцитом у нинішньому брехливому світі. Довіра між людьми дозволяє реалізувати дуже прості й ефективні організаційні моделі та технології. Наприклад, творення власної валютної системи, адже головне забезпечення валюти – це довіра до неї користувачів.

13. Орієнтація на кращих

Ця стратагема тісно пов’язана з попередньою. Брехливість більшості політичних організацій викликана тим, що їхня влада опирається на більшість, де, природно, переважають люди з інтелектом нижче середнього. Тому спілкування з такими людьми є спілкуванням з натовпом: воно відбувається на рівні привабливих обіцянок, прихованих маніпуляцій і відвертої брехні.

Така манера спілкування є провальною щодо інтелектуальних верст суспільства, проте вони складають меншість, тому їх думка ігнорується. Проте перетворення аморфного народу на структуровану націю відбувається тільки тоді, коли суспільство зорганізується навколо шляхетних, інтелектуальних, патріотичних лідерів.  

Тому діяльність НС орієнтована передусім на нову еліту, спроможну засвоювати знання і рішуче їх втілювати в життя. А вже потім ця еліта сама знайде способи, як пристосувати ці знання до рівня своїх локальних середовищ і зробити доступними для широких мас. Такий підхід відповідає євангельській настанові: «Як зайдете в яке місто чи село, спитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки вийдете».

Революційні події 2014 року виявили велику кількість нових лідерів у різноманітних сферах нашого життя. Завдання НС полягає в тому, щоб дати їм упорядкований простір для самореалізації заради спільного блага.

Це те, що відрізняє нас від решти партій: вони працюють з натовпом і опускаються до його рівня. Ми працюємо з новою елітою, тому рухаємося вгору і просуваємо високі речі. У такий спосіб ми займаємося структуруванням суспільства. Структурований народ – це вже не етнографічний натовп, а організована нація, для якої створення власної держави – це тільки питання часу. Тому НС – це рух за Національне Структурування. Він веде Україну від охлократичного устрою до аристократичного.

У ширшому розумінні ця стратегема означає, що НС підтримує все здорове, сильне, красиве, розумне, бо «що підтримуєш, те й отримуєш».   

14. Геніальна простота

Найбільшу продуктивність мають прості, ясні, чесні, прозорі підходи. Натомість паразитичні схеми і брехня можуть жити тільки в ситуації туману, пітьми, заплутаності, абсурду. Застосування чіткості, зрозумілості, логічної цілісності, простоти дозволяє звільнитися від паразитичного баласту і вистрибнути на вищий рівень ефективності. 

Слово «просто» пов’язане зі словом «легко», «неважко», «ефективно». За словами Григорія Сковороди, «Слава блаженному Богу за те, що потрібне зробив неважким, а важке – непотрібним». Максимальні ясність, легкість, простота – це дороговказ для творців нової цивілізації.

Сенс цієї стратегеми полягає в тому, що з наявних варіантів треба віддавати перевагу найбільш простим рішенням, адже простота є важливим чинником продуктивності й надійності. Всі структури і процедури треба вибудовувати так, щоб у них не було шпарин для паразитів. 

Слово «просто» не можна плутати зі словами «примітивно» чи «простакувато». Чесне життя – ясне і просте, тобто пряме, відверте, «випростане», щире. Все геніальне – просте! І аж ніяк не примітивне.

15. Автоматизація рутини і прозорість процесів

Все, що можливо, треба автоматизувати. Автоматизація рутинних процедур дозволяє не тільки прискорити роботу та підвищити продуктивність праці, а й уникнути випадкових помилок і досягти прозорості процесів. Тому автоматизація – це потужний засіб ліквідації корупції та паразитизму.

Приклад застосування цієї стратегеми: уся податкова система (за винятком митних зборів, плати за використання земельних ресурсів і акцизів на специфічні товари) замінюється автоматичним збором з кожної грошової транзакції. За митними зборами стежить митниця, а за використанням землі – місцеві громади. Податковий апарат скорочується принаймні у сто разів, принаймні сто тисяч освічених людей звільняються для продуктивної праці, зникає поживний ґрунт для корупції. Кожен громадянин у будь-який момент часу точно знає кількість сплачених ним податків і на які справи вони пішли.   

Інший приклад: реєстрація малого бізнесу чи громадських організацій. Це має відбуватися автоматично після заповнення на сайті електронної анкети, підтвердженням відповідальною особою зобов’язань дотримуватися встановлених правил і сплати реєстраційної послуги. 

Виконання цієї стратегеми досягається розробкою якісного софту (програмного забезпечення). Стандартні процедури делегування політичної волі учасниками Установчих зборів, долучення делегатів до Національного Собору, об’єднання в сотні і полки, формування виборних органів, вироблення колективних рішень та багато іншого повинні мати програмну реалізацію. Відтак автоматизація процесів і розробка софту є пріоритетним напрямком розвитку нашого цивілізаційного стартапу. 

Продовження: Стратегеми 16 - 20. Розділ четвертий. ОСНОВИ НОВОЇ ДЕРЖАВИ

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Кращий коментар

Аватар пользователя Дзвінка Сопілкарка
0
No votes yet

Бурхлива дискусія у коментарях до цієї статті свідчить про те, що далеко не кожен може піднятися у Простір волі, навіть якщо ретельно дотримується усіх рекомендацій.
А от з 15 пунктом я повністю згідна. На мою думку, будь-які дозволи треба скасувати. Для бізнесу має діяти принцип: Дозволено все, що не заборонено законом і не заважає іншим.
А автоматизацію варто починати з ДАІ. Усі порушення можна реєструвати камерами. І спеціальна програма буде стягувати штрафи з банківських рахунків власників автомобілів. А людині на мобільний прийде ММСка з фото і сумою стягнутого штрафу.

Комментарии

Аватар пользователя Авгур Полiн
0
No votes yet

Автоматизацiю та спрощення рутини, выкористала ТОЙОТА ( LEAN та 6С )

Аватар пользователя Дзвінка Сопілкарка
0
No votes yet

Бурхлива дискусія у коментарях до цієї статті свідчить про те, що далеко не кожен може піднятися у Простір волі, навіть якщо ретельно дотримується усіх рекомендацій.
А от з 15 пунктом я повністю згідна. На мою думку, будь-які дозволи треба скасувати. Для бізнесу має діяти принцип: Дозволено все, що не заборонено законом і не заважає іншим.
А автоматизацію варто починати з ДАІ. Усі порушення можна реєструвати камерами. І спеціальна програма буде стягувати штрафи з банківських рахунків власників автомобілів. А людині на мобільний прийде ММСка з фото і сумою стягнутого штрафу.

Аватар пользователя Леонід Українець
0
No votes yet

Орієнтація на кращих є дуже вдалим рішенням, адже лідери, котрі виховують інших лідерів, орієнтуються на найсильніших у своїй команді.

https://t.me/ETEPHET

Аватар пользователя Степан Левський
0
No votes yet

Як стати членом Національного Собору ?

Аватар пользователя Миро Продум
0
No votes yet

Ми під цю справу створимо у нас на сайті спеціальне програмне забезпечення.

Для початку треба сформувати міні-громаду хоча б з трьох гравців. Потім двоє делегують третьому свої голоси. Делегат підтверджує свою згоду і автоматично стає членом Національного Собору.

А поки що треба долучати до нашої мережі шляхетних людей, знайомити їх з ідеєю заснування Української держави, запрошувати до обговорень.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Аватар пользователя Анатолій Висота
0
No votes yet

Хай буде!

Аватар пользователя Миро Продум
0
No votes yet

Найпростішим засобом підняття вгору є наснаження життєрадісними емоціями, формування оптимістичного світогляду, просування позитивних новин, використання будь-яких приводів для поширення радості. Добре відомо, що висока ефективність запорізьких козаків досягалася тим, що усе січове життя було пронизане бадьорістю, оптимістичними прислів’ями та афоризмами, чистою мовою, гумором, жартами, піснями, музикою, танцями.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Аватар пользователя Зоріна Небокрай
0
No votes yet

Я прийшла до думки, що скоро гроші щезнуть, тобто ніякої цінності в них нема. Оце подивилась і послухала людей науки і побачила, що всі вони живуть в скромних умовах, хоч є носії передових методів цивілізації. Свідоме блокування і неінтерес до розвитку країни зі сторони владної верхівки. Певно весь колишній союз, Європа і світ одинакові. Жиди.
Все є куплене і невідомо ким. Бо вони вклали в нафту і газ і тримаються як воші кожуха того бензину, щоби тримати залежними. Генії пропонують такі прості методи енергії, самовідновлюючі- протягни руку і бери і назавжди позбутися рабства. То чи можна надалі думати про гроші. Ми маємо в руках все, і розумні голови і енергійну молодь і бажання - аж тут вилазять гроші,... нема за що робити ці нові генератори, розміром з книжку. Треба придумати якийсь метод, щоби запустити перший крок. Тільки появиться в руках незалежна переносна самовідновлююча енергія, щоби жити де захочу і понести куди захочу, все хитре павутиння грошей здується вітром. Олігархам, жидам капут, бо самовідновлююче грошей надалі не потребує і коштуватиме копійки, кожний зможе це зробити. Почнемо з того, що треба мати вільне світло, тепло і літаючі машини. Познайомтеся з Борисом Молотовим, він є той, хто дасть початок нової держави. Треба об"єднатися з його розумом, здається, він є той старт і реальна цінність. Дякую.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Аватар пользователя cBіт Розумний
0
No votes yet

Я вважаю, що гроші потрібні. Інша справа, до чого їх прирівнювати. Був такий фільм "Візит до Ван гога", де цінність картин оцюнювалася енергією, яка випромінювалася з них. Прихильники концепції "Мертва вода" хочуть, щоб гроші відповідали енергії електростанцій окремо взятої країни. Є думка (також із Росії), що гроші повинні відповідати екологічним проектам на відродження землі, повітря , флори та фауни. І найголовніше - гроші = кількості товарів.

"Народ не повинен боятися влади. Влада повинна боятися народу"
"V означає ВЕНДЕТТА"

Аватар пользователя Миро Продум
0
No votes yet

Гроші забезпечуються довірою тих, хто ними користується. Нема довіри - жодне забезпечення не допоможе. Є довіра - грошима може бути записка на папері.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Аватар пользователя Сергій Ждан
0
No votes yet

1. "Нас цікавить не здобуття влади, а надання Україні правильного ладу". А чи можливе друге без першого? Яким шляхом?

2. До правдивості пропоную додати щирість, бо без неї можливе замовчування правди (і брехні немає, і правда відсутня).

3. Структурування суспільства не подобається, бо воно розділює. А треба об'єднувати. Ми ж єдині?! Просто стоїмо на різних щаблях розвитку. До того ж, невідомо, хто на якому. Хто був останнім, стане першим і навпаки. Пам'ятаєте, збиральники винограду прийшли в різний час, а платню отримали рівну?

Все починається з Любові.

Аватар пользователя Зоріна Небокрай
0
No votes yet

Як живуть в сім"ї , на таких цінностях і твориться новий лад в державі. Кожний має і знає, що він повинен зробити в цій системі і віддає тому, хто потребує, якщо має і знає як допомогти. Нема користі, просто йому добре від того, що поряд хтось щасливий. Той щасливий робиться відданим другом першому назавжди . І так по ланцюгу, мені добре, коли тобі добре. Таким чином ні в кого нема стресу про завтрашній день, взаємна допомога. Навчити того, хто не вміє здобути, і він здобуде сам. Але йому не потрібен надлишок і він ділиться, так навколо нього одні друзі. Звичайно- це для досконалих людей. Я зрозуміла, що означає цифра 4 - безкорисливість, дарування. Так ми переродимося і одночасно все самовідновлююче ніяких грошей не потребує. Ми впритик підійшли до регенерації всього. Тому основна ціль- це віддати любов Землі.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Аватар пользователя Зоріна Небокрай
0
No votes yet

Чому існує мафія? Мафія - це виклик існуючій системі, народжена "дочка" системи. Система бореться з мафією, бо вони 2 чоботи пара. Мафія - це відзеркалення існуючої системи. Вона ніби каже владі, коли тобі можна, то чому мені не можна. Ще мафію назвали сім"єю, значить вона є краще ніж існуюча влада. Нам треба творити сім"ю, тільки на високих цінностях і без паразитування.
Думаю, що напочатку повинен бути спільний банк вкладень, де все записується. Цей банк є спільним і тому ним може користуватись кожний. Нові винаходи не шукають грошей, бо вони беруться з банку. Коли не хватає якійсь галузі, то позичає інша. Але це просто для звітності, бо індивідуально гроші нікому не потрібні, ми живемо в теплі, світлі, достатку. Тому життя стане просто безтурботною грою записів і цифр.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!