Важливість: 
5

Категорія:

Про етимологію слова «господь», його первинне значення і символіку

Це двокореневе індоєвропейське слово означає «центр сили» або «центр влади». Саме в такому значенні воно вживається в Євангелії. Символом, який відповідає слову «господь», є свастика.   

151225-isus.jpg

Радіймо, арії!
Радіймо, арії!

Словом «господь» в Євангелії називається боголюдина (Заповідь людині любити бога – це релігійна вимога ставати боголюдиною).

Слово «господь» вказує на таку якість боголюдини, як спроможність бути сувереном, керівним центром, паном самому собі. Звідси «господар» – самостійний власник, «господарство» – впорядкований економічний організм.

Саме на цю якість вказує етимологія слова «господь». Первинне його звучання, що зустрічається у старих книжках, – «оспот» (пізніше «оспоть»). Це двокореневе давньоарійське слово, яке складається з коренів *ос і *пот.

Корінь *ос означає: ось (вісь), центр, полюс (центр обертання).

Корінь *пот означає: потуга, сила, могутність, потенція, спроможність (лат. potis, англ. potence).

Головним символом центру є свастика, відтак свастика є символом боголюдини, господа.

Саме тому свастика є емблемою господа Ісуса Хреста: цей символ «колись давно був емблемою Хреста і в цьому значенні вживається до самого кінця середніх віків» – пише Рене Генон у статті «Ідея Центру в давніх традиціях» (1926).   

Отже, господь – «ось потуги», «центр сили», «керівний полюс». Його сенс – повністю самокерована людина – боголюдина.

Вираз «господь Ісус Хрестос» вказує на те, що Ісус Хрестос був боголюдиною, а не втіленим іудохристиянським (філонівським) «логосом».  

Наші інтереси: 

Пізнаємо істинні значення слів. 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка