Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
 • Відвідувань: 0
 • Переглядів: 0

Ієрархія і консенсус в АНСДП: лідерство, мудрість, право, сила, гроші

Категорія:

Ця стаття спрямована на розвиток організаційної моделі постіндустріального суспільства. У ній показано практичне застосування принципів ієрархії, консенсусу, а також горизонтального та вертикального розподілу влади.

170729-ariyanstvo.jpg

Аріянство: зґард (магічний оберіг) "Гуцульський хрест"
Аріянство: зґард (магічний оберіг) "Гуцульський хрест"

Принцип ієрархії

В арійській традиції в будь-якій множині сутностей обов’язково має бути ієрархія, починаючи від найважливішої, яка завжди має бути на першому місці. Наприклад, у тріаді «цілісність, різноманітність, справедливість» ці поняття розміщені в ієрархічному порядку:

 • 1) найважливішою є «цілісність», адже без неї система перестає існувати (вмирає);
 • 2) далі йде «різноманітність», адже без неї припиняється розвиток;
 • 3) потім – «справедливість», адже без неї неможливий стабільній розвиток.

Цій тріаді точно відповідає тріада «єдиноначальність, свобода, вдячність», адже:

 • 1) єдиноначальність забезпечує цілісність,
 • 2) свобода забезпечує різноманітність,
 • 3) вдячність забезпечує справедливість.

Ієрархія в назві АНСДП

Прикладом ієрархічного підходу є назва ельфійської партії «Аріянська Національно-Солідаристська Демосократична Партія»:

 • 1) найважливішим є аріянський світогляд – це фундамент партійного будівництва;
 • 2) національний солідаризм – це основана на аріянстві політична ідеологія (інші назви – республіканізм, консерватизм, традиціоналізм);
 • 3) демосократія – це технологія реалізації згаданої ідеології;
 • 4) партія – це юридична форма.  

З цієї ієрархії випливає, що найбільшою цінністю є світогляд (стоїть на першому місці), натомість партія – це те, від чого найлегше відмовитись (4 місце).

Подібним чином в переліку питань порядку денного на першому місці має стояти найголовніше питання, а в переліку підписів під документом нагорі має бути найголовніший підпис.

Наприклад, коли ми почнемо творити «Біль про права» АНСДП, то на першому місці має бути найголовніше право.

Ієрархія в демосах

Цей же принцип ієрархії виконується для 5 базових старшинських посад у демосах:

 • 1) голова (лідерство);
 • 2) радник (мудрість);
 • 3) суддя (право);
 • 4) шериф (сила);
 • 5) скарбник (гроші).

Усім керує лідер. Якщо він з якихось причин не може керувати, його функцію перебирає на себе друга особа в ієрархії демосів – радник. Якщо з ним щось сталося, керування бере на себе суддя. Після нього – шериф, далі – скарбник. Таким чином, за будь-яких ситуацій у демосі завжди є людина, яка забезпечує цілісність, відтак в демосі зберігається влада і він залишається самокерованою спільнотою.

Описана ієрархія влади випливає з ієрархії демосу Ісуса Хреста, а також  системного аналізу феномену влади.

Структура євангельського демосу також вказує на ієрархію засобів (аспектів), потрібних для правильного розвитку спільноти:

 • 1) «любов» – бажання добра і прагнення до єдності: це те, на чому тримається феномен аріянського лідерства, і що дає голові цілеспрямованість, відповідальність, харизму;
 • 2) «мудрість» – відчуття гармонії і вміння застосовувати знання для  спільного блага (радник);
 • 3) «право» – спроможність забезпечувати справедливість (суддя);
 • 4) «сила» – вміння застосовувати примус і захищати від зла (шериф, осавул);
 • 5) «гроші» – вміння оперувати матеріальними ресурсами (скарбник).

Консенсус у демосах

Виробляючи важливе рішення, лідер враховує всі 5 описаних вище аспектів. Правильне рішення забезпечується консенсусом, тобто повною згодою всієї старшини: голови, радника, судді, шерифа, скарбника.

Консенсус є головним чинником цілісності демосу. Якщо консенсус не досягається, то потрібно змінити склад старшини на такий, при якому забезпечується консенсус.

Іншими словами, будь-яке важливе питання не ухвалюється доти, доки по ньому нема консенсусу. Якщо ж вирішення питання є критично важливим, а думки розділилися, тоді будь-хто зі старшини може ініціювати переобрання (перепризначення) обох незгідних сторін, яке має привести до консенсусу.   

У лідерських демосах призначення нових членів старшини здійснює голова.

У колективних демосах відбувається переобрання старшини усіма членами демосу.

5 гілок влади

В організації АНСДП, а в перспективі – в усій постіндустріальній республіці – влада розподілена між 5 гілками. Кожна гілка може заблокувати рішення, з якого нема консенсусу. Подолання суперечності досягається шляхом перевиборів.    

Розподіл влади в АНСДП

Як ми вже знаємо, первинні ройові демоси можуть об’єднуватися в сотні, далі – у полки, коші, гетьманат. Якщо питання не вирішується низовим демосом, воно виноситься на рівень демосу вищого рівня. Наприклад, якщо сотні бажають мати власний вищий навчальний заклад, то їм для цього треба об’єднатися в полк чи навіть кіш.  

Таким чином, влада розподілена по всій ієрархії демосів. Питання виноситься нагору тільки тоді, коли його не можна вирішити на місцевому рівні. Якщо питання не вирішується існуючою структурою вищого рівня, тоді у ній проводяться перевибори або створюється нова структура.  

Влада вибудовується як знизу догори, так і згори донизу: низові демоси можуть засновувати демоси вищого рівня, а останні можуть засновувати спеціалізовані демоси нижчого рівня. Наприклад, бізнесові будівельні демоси можуть об’єднатися в сотенну будівельну корпорацію, а вона може заснувати торговельний демос чи піар-агенцію.       

Розподіл ресурсів в АНСДП

Для формування структур вищого рівня з власною старшиною і створення ними спеціалізованих демосів (наприклад, згаданих вище навчальних закладів чи торговельних проектів), потрібні ресурси. Їх надають учасники об’єднання. В якості внесків можуть бути гроші, робота чи матеріальні ресурси. Наприклад, для створення навчального закладу один демос дає землю, другий – приміщення, третій забезпечує вчителями, а четвертий – грошима. Все це оцінюється у грошах на основі загальної згоди.

Для фінансування первинних (ройових) демосів доцільно застосувати принцип десятини, коли учасники демосів роблять добровільні щомісячні внески (дарування) в розмірі 10% від отриманого доходу.

Особливістю АНСДП є те, що всі дарування обліковуються і записуються в актив дарувальникам у внутрішній валюті – галах (позначаються знаком блискавки ϟ). Галія – це і соціальна енергія, і засіб для голосування, і слава (глорія). Внески на підтримку власних демосів записуються як внески на підтримку всієї системи АНСДП.

Спільний ринок

АНСДП розвиватиметься вгору тоді, коли демоси матимуть стимул для об’єднання. Такими стимулами можуть бути:

1) вирішення завдань, які потребують великої кількості учасників;

2) зростання чисельності демосів, що вимагає їх структурування (наприклад, якщо число бажаючих увійти до рою перевищує 20 осіб, то йому треба розділитися на 4 рої, збільшити загальну чисельність до 40 учасників і заснувати сотню).

3) доступ до спільного ринку для продажу і купівлі товарів за гали.

Очевидно, що можливості ринку в рамках рою мізерні. Вони різко зростають при його долученні до сотень, полків, кошів і, нарешті, при об’єднанні всіх локальних ринків у спільний ринок гетьманату.

Ринок – це великий об’єднавчий чинник і стимул дотримуватися правил чесної гри. Якщо демос діє не чесно, то інші демоси не захочуть мати з ним справу, що означатиме відлучення його від структури вищого рівня, як наслідок – автоматичне видалення зі спільного ринку. Для подолання ізоляції члени такого демосу можуть або заснувати власний ринок, або влитися в інші демоси.   

Продовження: Компетентність, висування кращих і соціальні ліфти в АНСДП і постіндустріальних республіках

Наші інтереси: 

Творимо органічну модель нової спільноти. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Маємо твердо усвідомити, що консенсус - це обов’язкова умова цілісності, а цілісність - це обов’язкова умова життєспроможності. Тому й співаємо "Боже, нам єдність подай".

Цілісність важливіша ніж правильність. Якщо демос помилився, він згодом може виправити помилку. Якщо ж демос втратив цілісність, то він просто зникає - і тоді вже нема що виправляти.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Наразі в Україні чітко виражений демос фарисеїв. Коли ми вже їх відлучимо від ринку України?

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Тоді, коли сформуємо власний ринок. В цьому випадку ні з ким не треба буде боротися. Нам треба створити таку систему, щоб вона була привабливою і до неї хотіли приєднатися.

Володимир Самотий каже:
Наразі в Україні чітко виражений демос фарисеїв. Коли ми вже їх відлучимо від ринку України?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Постійне підтримання консенсусу (однозгідності) в демосах дуже важливе, адже завдяки йому плекається взаємна довіра, реалізується синергія (взаємопосилення) членів демосу, уникається небезпека розколу і саботажу рішень.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Маємо твердо усвідомити, що консенсус - це обов’язкова умова цілісності, а цілісність - це обов’язкова умова життєспроможності. Тому й співаємо "Боже, нам єдність подай".

Цілісність важливіша ніж правильність. Якщо демос помилився, він згодом може виправити помилку. Якщо ж демос втратив цілісність, то він просто зникає - і тоді вже нема що виправляти.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Якщо з якогось рішення нема консенсусу, то це зазвичай свідчить, що питання ще недопрацьоване, має внутрішні вразливості. Тому так важливо отримати підтримку зі сторони ВСІХ членів старшини. Адже для того, щоб справа потерпіла провал, достатньо однієї вразливості - юридичної, безпекової, економічної тощо.

Все, що робиться з власної волі, – добро!