Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Освічені демоси – визначальна ланка постіндустріального Переходу

Оскільки розпорошення суспільства під гаслами лібералізму і соціалізму досягло межі, то зворотний хід «маятника історії» відбуватиметься в напрямку прискореного відновлення соціальної тканини і перетворення аморфних натовпів на природовідповідні спільноти під гаслами постіндустріального солідаризму.

160723diduh.jpg

Дідух - символ постіндустріального солідаризму
Дідух - символ постіндустріального солідаризму

В Україні і світі відбувається кризовий Перехід до постіндустріальної суспільно-економічної формації. Головний його сенс – звільнення людини від рабства соціальної «мегамашини» – ментального, економічного, технологічного. Для правильного  здійснення Переходу необхідно з’ясувати причини актуальної кризи та її діючі чинники, а також визначити найголовнішу ланку, за яку можна «витягнути» всю проблему.   

1.Чому Україна дійшла до нинішнього стану

Закономірний перехід від індустріальної до постіндустріальної формації  відбувається в усьому світі. Стара система руйнується, а з її перегною виростає нова. Україна виявилася найслабкішою ланкою індастріалу, тому має найбільші можливості для творення постіндастріалу. Ці можливості виникли внаслідок небаченої суперечності між нинішнім занепадом і нереалізованим творчим потенціалом. Маючи найбільшу на планеті концентрацію природного і людського потенціалу, Україна має найнижчий у Європі рівень життя і один з найвищих у світі рівнів корупції.

Слабкість сучасної України є результатом того, що з другої половини 17 ст. вона потрапила під владу рабовласницької Московії. Остання доклала шалених зусиль для знищення непокірних і асиміляції упокорених.

Проте важливо зауважити, що протягом всієї історії Московія перемагала не в чесній боротьбі, до якої вона неспроможна, а засобами прихованої війни – підкупів, нахабного спотворення реальності, таємних убивств, провокування внутрішніх конфліктів, брехливих обіцянок. В сучасних термінах увесь цей комплекс називають «гібридною війною». Головним її наслідком було те, що українці «перемагали» самі себе: «През незгоду всі пропали. Самі себе звоювали» – писав гетьман Іван Мазепа у своїй «Думі». Головною причиною українських поразок завжди була відсутність солідарності.

Організаційні роздори завжди є наслідком відсутності духовної єдності, а також нерозумної довіри до брехливих ворожих обіцянок, неспроможності розрізняти правду і обман.

Але чому в українців не вистачало духовної єдності? Чому була наївна довіра до свого найлютішого ворога?

«Світло об’єднує, пітьма роз’єднує». Первинна причина занепаду колишньої солідарності – у деформації світогляду і втраті спроможності розрізняти добро і зло. Повернення до правдивого світогляду та істинних знань поверне українцям духовну і організаційну єдність, отже – непереможність.

Найяскравішим прикладом духовної солідарності давніх українців є пасіонарний спалах готів, які опанували простори від Каспію до Іспанії і Північної Африки. Джерелом цього спалаху було аріянство: окультурена арійська традиція, осучаснена «релігія знань», відичний світогляд («віди» – відання, знання). Центральною постаттю цього спалаху був брахман Вульфила («Великий волхв», «Волхвило»). У новітній історії особистістю, порівнянною з ним за глибиною мислення і масштабами діяльності, був митрополит Андрей Шептицький. В осягненні творчості цих двох видатних світочів українства треба шукати Мудрість, яка дасть нам солідарність, а з нею – непереможність.         

2. Геополітичні чинники Великого Переходу

Внаслідок Другої світової війни Європа була розділена «між Америкою і Азією»: Західна Європа потрапила під контроль США, а Центрально-Східна Європа з Україною і Балтією – під контроль Московії. Внаслідок ослаблення двох глобальних полюсів і розпаду СРСР обидві частини Європи почали рух до визволення. Відтак погляди народів Центрально-Східної Європи звернулися до США, а Західної Європи – до Росії.

Посилення осі Париж–Берлін–Москва–Пекін веде до формування Континентального блоку, сукупна потужність якого суттєво перевищує потенціал США. Реалізація цього проекту означає розділення між ЄС і РФ Центрально-Східної Європи, «перетравлювання» її Континентальним блоком і ліквідацію США.

Усвідомлення цієї загрози спонукає США здійснити все можливе для недопущення неоголошеного союзу ЄС–РФ. Засобом відсічення ЄС від РФ є формування Балтійсько-Чорноморського союзу, або Співдружності Міжмор’я (Intermarium). Докладніше про це у статті: Геополітична доктрина Третього Гетьманату.

Ключовим гравцем Міжмор’я є Україна, тому США зацікавлені у формуванні України як сильної незалежної держави, дружньої до США. Перешкодою цьому є триваючий в Україні розпад нинішньої пострадянської державної системи. Саме тому 8 грудня 2015 р. віце-президент США Джо Байден під час виступу у Верховній Раді закликав українців до творення нової, демократичної держави – подібно до заснування США: «Якщо ви доб’єтеся успіху – ви станете батьками-засновниками, першими керівниками першої, демократичної, вільної, об’єднаної України. Це надзвичайна відповідальність, надзвичайна можливість. Пам’ятайте про це».

3. Внутрішні чинники постіндустріальної трансформації

УРСР була створена більшовиками в 1919 у Харкові як маріонеткова псевдодержава для панування Московії над українцями. Після проголошення Україною незалежності у 1991 році стала очевидною несумісність вільного українського духу з рабовласницькою формою пост-УРСР. Ця застаріла державна форма перебуває у стані прискореного загнивання і розпаду, що виявляється у вимиранні населення (півмільйона щороку), катастрофічному зниженні рівня життя, масштабній вимушеній трудовій еміграції,  небаченому рівні корупції і мародерства під час війни.

Існуюча суспільно-політична система не підлягає реанімації. Найбільше, що можна зробити, – утримувати її від передчасного розпаду. Водночас усі, спроможні до глибшого мислення, мають докласти енергійних зусиль для творення нової державної системи.

Якою вона має бути? Такою, яка відповідає духу часу – передовим тенденціям світового розвитку. Україна має стати першою у світі постіндустріальною державою і співзасновником нової цивілізації у формі постіндустріальної Співдружності Міжмор’я.     

Сучасна Україна є апофеозом індустріалізму, головною ознакою якого є вражаюче соціальне розпорошення. Характерний індикатор – наявність близько 300 політичних партій.

Формою державного правління в Україні є олігархічно-охлократична диктатура. Уся влада належить олігархату, який маніпулює натовпом (охлосом) за допомогою пільг, субсидій, наркотиків і підконтрольних ЗМІ, а натовп стабільно обирає представників олігархату в органи влади.  

Об’єднані зусилля олігархату (згори) і охлосу (знизу) спрямовані на ліквідацію або витискання з України «середнього класу»: малого і середнього бізнесу, «творчого класу», IT-фахівців, людей освічених, самодостатніх, відповідальних і самостійно мислячих. Саме ці люди складають основу руху цивільних волонтерів і військових добровольців. Їх не більше 10%, проте саме вони зруйнували московські плани розчленування і упокорення України, причому зробили це всупереч корумпованій державній бюрократії.

Це активна меншість. Проте якщо вона організується, то її підтримає пасивна більшість.

Оскільки індустріальна «мегамашина» налаштована на ліквідацію чужорідного для неї «середнього класу», то «середній клас» дедалі більше налаштовується на ліквідацію цієї «мегамашини». Відтак масова організація середнього класу неминуче орієнтуватиметься на постіндустріальний перехід і формування Міжмор’я як вільного простору для творчості та інновацій.  

Оскільки розпорошення суспільства під гаслами лібералізму і соціалізму досягло межі, то зворотний хід «маятника історії» відбуватиметься в напрямку прискореного відновлення соціальної тканини і перетворення аморфних натовпів на структуровані спільноти. Ідеологією відновлення природного стану людства є постіндустріальний солідаризм.    

4. Всесвіт за нас!

Успішність будь-якого системного проекту визначається тим, наскільки він відповідає інтересам надсистеми. Успішність проекту постіндустріального Міжмор’я основана на фундаменті спільних еволюційних інтересів людської цивілізації, ноосфери, Всесвіту.

Людська еволюція основана на висуванні спільнотами істинних лідерів – розумних, шляхетних, відповідальних. Ця спроможність існує тільки у таких спільнотах, де всі знають всіх. Людина неспроможна підтримувати більше 150 живих зв’язків («Число Данбарра»), тому чисельність такого роду спільнот не може перевищувати 150 членів. Солідарні спільноти особисто знайомих людей позначаємо терміном «демоси». Демоси є еволюціонуючими спільнотами. Ноосфера, прагнучи до еволюції, зацікавлена у демосах – природних структурах людства.

Руйнування демосів під час панування індустріальної формації призвело до сповільнення еволюції, зменшення народжуваності, накопичення генетичного баласту, небаченого поширення соціального паразитизму, різкого посилення процесів виродження. Відновлення еволюції відбудеться при переході до постіндустріальної формації, яка діалектично заперечує індустріальну формацію і розвиває продуктивні досягнення доіндустріальної формації на вищому рівні знань і технологій.

Для формування правильної соціальної організації потрібні знання, а для вироблення і поширення знань потрібна правильна соціальна організація. Вирішення цього двоєдиного завдання досягається системою постіндустріальної освіти, спроможною творити і множити освічені солідарні демоси. Формування адекватного світогляду і правильної соціальної структури – головна ланка постіндустріального Переходу.

Висновки    

1. Головною причиною сучасної кризи є руйнування соціальних структур, спроможних до еволюції.

2. Ця проблема вирішується переходом до постіндустріальної формації, що передбачає формування продуктивного світогляду і правильного соціального структурування у вигляді демосів.

3. Найсуперечливішою, а тому найслабшою ланкою індустріальної формації є сучасна Україна, що відкриває можливості енергійного постіндустріального переходу.

4. Геополітичні і ноосферні чинники штовхають Україну до творення нової цивілізації у формі постіндустріальної Співдружності Міжмор’я в союзі з США.

5. Соціальною групою, життєво зацікавленою в постіндустріальних перетвореннях, є український «середній клас».  

6. Головним інструментом творення нового світу є формування системи масової постіндустріальної освіти.

7. Процес самоорганізації постіндустріального суспільства відбудеться як масовий освітній рух середнього класу за Нову Європу.   

 

Наші інтереси: 

Для творення нового суспільства потрібне ясне розуміння простих речей. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Теоретична розробка правильна!
Але практичне втілення займе достатньо багато часу... Мінімум 7-10 років при сприятливому розвитку як внутрішньої, так ї навколишньої ситуації.

300 політичних партій + не менше громадських організацій; наявність ворожої церкви + секстанські організації; молодіжні субкультури деструктивного характеру; просто пристосуванці до любого ладу, який є правлячим; і, нарешті, "п'ята колона" з проросійски налаштованих громадян... Це величезний людський масив, який при нинішній виборчій системі буде формувати Верховну Раду не зацікавлену у реформах і зміні Системи. А Україна це парламентсько-президентська республіка.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Коментарі

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Теоретична розробка правильна!
Але практичне втілення займе достатньо багато часу... Мінімум 7-10 років при сприятливому розвитку як внутрішньої, так ї навколишньої ситуації.

300 політичних партій + не менше громадських організацій; наявність ворожої церкви + секстанські організації; молодіжні субкультури деструктивного характеру; просто пристосуванці до любого ладу, який є правлячим; і, нарешті, "п'ята колона" з проросійски налаштованих громадян... Це величезний людський масив, який при нинішній виборчій системі буде формувати Верховну Раду не зацікавлену у реформах і зміні Системи. А Україна це парламентсько-президентська республіка.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Це означає, що для досягнення мети нам треба оздоровлюватися і омолоджуватися, жити довгим активним життям.

Володимир Федько каже:
Теоретична розробка правильна!
Але практичне втілення займе достатньо багато часу... Мінімум 7-10 років при сприятливому розвитку як внутрішньої, так ї навколишньої ситуації.
300 політичних партій + не менше громадських організацій; наявність ворожої церкви + секстанські організації; молодіжні субкультури деструктивного характеру; просто пристосуванці до любого ладу, який є правлячим; і, нарешті, "п'ята колона" з проросійски налаштованих громадян... Це величезний людський масив, який при нинішній виборчій системі буде формувати Верховну Раду не зацікавлену у реформах і зміні Системи. А Україна це парламентсько-президентська республіка.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Андрій Ясун.
0
Ще не підтримано

І хто в нас буде тепер за Волхвила?
Москві вдалося через Бандеру надурити Шептицького.
Римлянам вдалося роз"єднати готів. Іудо-хрістияни обійшли аріохрестиян у духовних змаганнях.
Для чого людині, гравцю потрібна антитеза, щоб пізнати тезу?

Si vis pacem, para bellum

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Гадаю, що нам треба поширювати ці ідеї. Робити це потрібно в простій доступній формі. В такий спосіб можна залучити значну кількість людей. Спробую (бо не знаю чи знайду на це час) започаткувати цикл лекцій для своїх студентів.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

З вересня це можна буде робити як навчальний курс на кафедрі постіндустріальної філософії Інституту Міжмор’я.

Володимир Самотий каже:
Гадаю, що нам треба поширювати ці ідеї. Робити це потрібно в простій доступній формі. В такий спосіб можна залучити значну кількість людей. Спробую (бо не знаю чи знайду на це час) започаткувати цикл лекцій для своїх студентів.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!