Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець

Екодемократія: тлумачний словник ідеології Вільної Української Держави

Категорія:

Учень запитав Конфуція: З чого розпочати оновлення держави? Учитель відповів: З виправлення імен. Якщо імена неправильні, то слова не мають під собою основи. Якщо слова не мають під собою основи, то справи не можуть здійснюватися.

151014-slovnyk-2.jpg

Нова Україна починається з виправлення імен.
Нова Україна починається з виправлення імен.

Система

СИСТЕМА – цілісна сукупність елементів, що взаємодіють між собою і з навколишнім середовищем задля досягнення спільної мети. У системи  завжди є мета, яка об’єднує елементи в цілісність. Якщо зникає мета, то зникає й система.

Елементи обов’язково взаємодіють між собою: елемент, який не взаємодіє з іншими, видаляється з системи.

Система завжди відкрита, тобто вона завжди взаємодіє з навколишнім середовищем і є підсистемою (елементом) щодо системи вищого порядку (надсистеми). Докладніше: Системи і системні принципи.

Системи поділяються на живі і неживі. Система є живою тоді, коли у ній гармонійно взаємодіють душа (софт – програмне забезпечення) і плоть (гард – апаратне забезпечення).

Жива система називається організмом.


Організм

ОРГАНІЗМ – жива система. Організмам притаманні метаболізм (обмін речовин), гомеостаз (підтримання рівноваги), ріст, розвиток, відповідь на подразнення, розмноження, адаптивність, мінливість, боротьба за існування, еволюція.

Організми є індивідуальні та колективні (популяції, соціальні організми, суперорганізми). Еволюційними одиницями є колективні організми.


Екологія

ЕКОЛОГІЯ  (від гелл. οἶκος – житло і λόγος – знання) –  наука про взаємодію організмів між собою і з навколишнім середовищем. По-суті, екологія вивчає взаємодію між нетворчими «колективними автоматами», адже віруси, мікроорганізми, рослини і тварини жорстко керуються внутрішніми програмами, зокрема рефлексами та інстинктами.


Людина

ЛЮДИНА (гравець, лат. Homo ludens) – втілена божественно-духовна сутність. Людина має плоть (гард), психіку (софт), дух (оператор) і божественне ядро – частинку Творця Всесвіту. Ця індивідуальна божественна істота, будучи джерелом творчості, робить творчим духовну сутність, яка, у свою чергу, є творчим початком людини. Тому кожна людина має творчий потенціал, який актуалізується в міру розвитку цієї людини.

Людина, яка не усвідомлює свою духовну природу, діє як біоробот, тобто нетворча істота (Homo sapiens).

Найвищим рівнем розвитку людини є стан боголюдини – людини, яка усвідомлює себе втіленою божественною сутністю, відтак може діяти на землі як божественний творець, перетворюючи як себе, так і навколишній простір.

Докладніше:


Соціум

СОЦІУМ – система, що складається з людей: група, організація, народ, сім’я народів, раса. Як і в будь-якій системі, в соціумі є елементи, взаємодія цих елементів, мета, цілісність.  Соціум – це спільнота людей, об’єднаних чимось спільним. Соціум може бути аморфним і структурованим, наприклад «етнос» і «нація»: нація – це державно організований етнос.


Демос

ДЕМОС – вертикально організований соціум чисельністю від 4 до 150 осіб, в якому «всі знають всіх» («природна громада», «екосело»). Нижнє обмеження 4 пов’язане з тим, що для створення базової організаційної структури (БОС) потрібно мати щонайменше чотирьох учасників. Верхнє обмеження пов’язане з природною спроможністю людини підтримувати не більше 150 соціальних зв’язків.

Демос є групою, в якій можливі компетентна взаємна оцінка і добір кращих. Відтак демос є соціальною системою, спроможною до еволюції. Докладніше:


Екодемократія

ЕКОДЕМОКРАТІЯ (еко + «влада демосів») – система управління, за якої на кожному ієрархічному рівні рішення ухвалюються в середовищі відповідного демосу: рою, сотні, полку, коша. Префікс «еко» вказує на те, що йдеться про демоси в їх первинному, істинному значенні – як природні еволюціонуючі спільноти. Докладніше:  Самоуправління демосів екодержави.


Базова організаційна структура

БАЗОВА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  (БОС) – група з чотирьох учасників, кожен з яких виконує одну з чотирьох обов’язкових організаційних функцій:

  • голова – організація роботи групи і персональна відповідальність за результати її діяльності;
  • скарбник – робота з фінансовими і матеріальними ресурсами;
  • суддя – аудит, правова підтримка, контроль за виконанням домовленостей;
  • радник – наукова підтримка, стратегія, аналітика, прогнозування.  

Група з чотирьох чоловік дозволяє сформувати групу психологічного комфорту – квадру, кожен з членів якої виконує одну з чотирьох системних ролей: програматор, синхронізатор, коректор, ефектор. Докладніше:

БОС – це мінімальна ієрархія («священний лад»), адже у ній є вертикальна структура – керівник і три помічники. В українській традиції організована група з чотирьох учасників називається "чата". 

Далі буде ...

Підписуюсь на новини

Останні записи

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.

Це тільки початок. Давайте пропозиції, які терміни екодемократії треба розкрити, уточнюйте існуючі тлумачення. Укладання словника - це колективна робота.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Андрій Солтівский.

1.Все гармонійно викристалізовується.
2."Досконала жива система називається організмом" Чи можна назвати тварину досконалим організмом? Можливо, краще сказати жива система називається організмом.

Живе Слово творить і перемагає

Зображення користувача Ігор Каганець.

Згоден. Будь-яка жива система вже є досконалою за визначенням. Знаком якості є сам факт наявності в ній життя.

Андрій Солтівский каже:
1.Все гармонійно викристалізовується.
2."Досконала жива система називається організмом" Чи можна назвати тварину досконалим організмом? Можливо, краще сказати жива система називається організмом.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Андрій Пасічник.

Гард і софт утворюють неживу систему. А дух і плоть утворюють живу систему.

Зображення користувача Ігор Каганець.

Поки що це справді так, проте розвиток йде до стирання різниці між "психікою" і "софтом". Наприклад, граючи в суперником у шахи, вже неможливо визначити, хто він - машина чи людина.

Тому доцільно використовувати загальні визначення:
психіка (душа) - це досконалий софт;
плоть - це досконалий гард.
Поєднання одного з другим творить феномен життя.

Андрій Пасічник каже:
Гард і софт утворюють неживу систему. А дух і плоть утворюють живу систему.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Миро Продум.

Зверніть увагу, що демос - це еволюційна одиниця. Оскільки в демосах працюють механізми добору кращих і демоси еволюціонують, то екомережа також еволюціонує – подібно до популяцій інших живих істот, тільки незрівнянно швидше.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!