Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 36
  • Переглядів: 38

Символіка Української держави інформаційної епохи – Третього Гетьманату

Категорія:

Творення нової держави завжди відбувається на основі нового світогляду. Концентрованим виразом світогляду є символіка, передусім прапор і герб. Ця стаття започатковує серію футурологічних публікацій, присвячених проектуванню України нового циклу.  

vidznaka_ukrayinskoyi_galyckoyi_armiyi_-_galyckyy_hrest.jpg

Галицький хрест. Відзнака Української Галицької армії (1918-1920)
Галицький хрест. Відзнака Української Галицької армії (1918-1920)

Попередня стаття:
 Майдан – це антикримінальне повстання. Революція ще попереду!

Майдан-2014 стимулював роботу з формування українцями нової держави, яка має прийти на зміну нинішній. Це буде перша у світі держава інформаційної епохи: інформаційні технології будуть забезпечувати нові організаційні форми, а не старі, як це є в усіх існуючих державах. 

З’ясувалося, що ця держава нового циклу має називатися «Українська держава» і вона має бути правонаступником Української Народної Республіки  Михайла Грушевського та Української держави (Другого Гетьманату) Павла Скоропадського.

УНР і Гетьманат – це дві закономірні фази розвитку українського національно-визвольного руху XX століття – від хаотичної романтики УНР до практичної реалізації Гетьманату. Учасники цього руху, незалежно від політичних поглядів, були українцями і працювали на Україну в міру своїх можливостей і розуміння життя. Такого погляду дотримувалися голова ОУН і останній президент УНР Микола Плав’юк та його однодумці, адже спадкоємця УНР вони назвали «Українською державою». Саме їй – майбутній Українській державі нової епохи – вони передали естафету правонаступництва.    

Державний прапор: Сонячно-блакитний

Головним символом є прапор, або стяг. Стяг – це «те, що стягує», виступає в ролі центру тяжіння, точки кристалізації. Стягом Української держави є сонячно-блакитний прапор.

Співець української Визвольної революції видатний поет Олександр Олесь 1917 року вітав українське військо такими словами:

Українське військо,
мов з могили встало,
Загриміло в бубни,
в сурмоньки заграло,
Розгорнуло прапор
сонячно-блакитний,
Прапор України!
Рідний, заповітний!

Слово «блакитний» (старовинне – «облочистий») означає «водянистий», тому цей колір завжди зображувався прозорим, світлим, легким. Відповідно, «сонячно-блакитний» буквально означає «сонячно-водяний». Цей прапор символізує життя, яке народжується завдяки взаємодії Сонця і Води.

Як відомо, вода – це основа живих істот, наприклад, людське тіло становить 80% води. Без води нема життя. Але життя нема й без Сонця, адже воно дає енергію, світло, тепло. Поєднання жовтого кольору Сонця і блакитного кольору води дає зелений колір, який символізує біологічне життя. Тобто символіка сонячно-блакитного прапора основана на констатації фізичного феномену поєднання тепла і вологи, які разом народжують життя.     

У метафізичному сенсі сонячно-блакитний прапор символізує поєднання божественного і матеріального. Сонце символізує активний, творчий, божественний, сонячний, гарячий, інформаційний, структуруючий  початок. Вода символізує пасивний, матеріальний, холодний, пластичний, хаотичний початок, який радо і податливо відгукується на будь-який зовнішній структуруючий вплив. 

На сонячно блакитному прапорі Сонце вгорі, а Вода – внизу. Так є у природі, тому сонячно-блакитний прапор водночас символізує природний порядок. Натомість перевертання кольорів символізує руйнування природного порядку, обман і протидію задумам Творця Всесвіту.    

Державний герб: Сокіл – символ Святого Духа

Гербом нової Української держави інформаційної доби є Сокіл – традиційний арійський символ Святого Духа. Святий Дух – це потік позитивної, чистої, життєдайної інформації та енергії:

Молитва до Святого Духа
Царю Небесний, Утішителю,
Душе Істини,
що всюди єси і все наповняєш,
Скарбнице добра і Давче життя,
прийди і в нас оселися,
і освяти, Благий, наші душі.

Первинним джерелом Святого Духа є Творець Всесвіту, частинка якого живе у душі кожної людини. Тому Святого Духа ще називають силою Бога-Творця. 

Вторинним джерелом Святого Духа є бог-егрегор варни брахманів, відомий під іменами Ілля та Велес. Ці слова мають спільний корінь *віл – *іл. Первинним є корінь *іл (ель, їл, ило, йло) – дух, тобто щось нематеріальне, польове, егрегорне: наприклад, Гавриїл – «дух говоріння», Михайло – «дух могутності», «ельфи» – астральні істоти, Полель – «дух кохання», Енліль – сумерський бог творчості, Ярило (Ариїл) – сонячний бог, дух сонячної енергії. Похідними від цього кореня є англійські слова:

will – воля, намір, прагнення, сила, енергія.

well – благо, джерело, криниця, гарний.

Тобто Ілля (Іль, Ель) і Велес – це те ж саме ім’я, просто Ілля – значно древніше. Вони мають однакове значення – Святий Дух. Тому церкви, присвячені Святому Духу, ще називалися церквами Святого Іллі, або Іллінськими (так називалася соборна аріянська церква у Києві часів великих князів Аскольда та Ігора).     

Слово «сокіл» означає «сонячний». Цього птаха називали сонячним тому, що він літає найвище, отже найближчий до сонця. Окрім того, на такій висоті соколу ніхто не загрожує, тому він символізує перебування у Просторі волі, де засадничо не існує жодних загроз. 

Наші далекі предки називалися «сколотами», тобто «сонячними», «ярими». У скіфів і сарматів сокіл вважався символом шляхетності і царської влади. «Слово о полку Ігоревім» більше 10 разів порівнює руських князів із соколами і називає їх «соколичами», тобто дітьми сокола. В українській традиції гарних молодих людей донині називають «соколами». «Соколами» називалися фізкультурно-виховні товариства в українців та інших слов’янських народів. Атакуючий сокіл, що блискавкою падає з неба, називається «скоропад», таке прізвисько давали людям швидким, прудким, легким.

Зображення Сокола як символу Святого Духа збереглося на срібних монетах святого Володимира Великого, який, подібно до римського аріянського імператора святого Костянтина Великого, взяв аріянську церкву під захист держави і гарантував навічно для її розвитку 10% з державного бюджету.

 

Зліва: Срібленик Володимира Великого зі знаком Сокола на зворотній стороні. Справа: Цегла з Соколом князя Володимира, знайдена в 1908 році в руїнах Десятинної церкви.

Інформація та інформаційні технології є визначальними у III тисячолітті, тому гербом першої держави інформаційної епохи є Сокіл – символ Святого Духа, тобто чистої, істинної, продуктивної, життєтворящої інформації:

На відміну від «Тризуба», який має багато трактувань (трійця, тризубець, паросток тощо), у «Сокола» одне-єдине значення: пікіруючий сокіл як символ Святого Духа, а де Святий Дух – там і ВОЛЯ. Святий Дух – головний символ інформаційної епохи, покровитель вільних, творчих людей.

Зображення «Сокола» відрізняється тим, що у нього виразно видно два пташині крила – як на гербі Святого Володимира. Натомість у «Тризуба» на крилах зображені перетинки – як у кажана. 

Крило кажана з перетинками і «Тризуб» з перетинками.

«Тризуб» легко перетворюється на «Сокола» – для цього треба лише прибрати перетинки на крилах. 

Релігійний прапор: Український хрест?

Українці – це не тільки громадяни Української держави, а й планетарна духовна спільнота, зберігач традиції Білої раси і творець передового світогляду. Тому державний сонячно-блакитний прапор потребує доповнення духовно-світоглядним, релігійним, ідеологічним прапором.    

У метафізичному сенсі сонячно-блакитний прапор є кольоровим еквівалентом символу хреста, який також позначає поєднання божественного і земного. Горизонтальна лінія символізує розділення на божественне і матеріальне: божественне вгорі, матеріальне внизу. Вертикальна лінія (вектор згори донизу) долає це розділення і символізує рішуче подолання межі та поєднання божественного з матеріальним, невидимого з видимим.

Така взаємодія божественного і матеріального дає гармонію, добро, благо. Про це свідчить саме слово «хрест», яке складається з двох коренів: *хр-*кр – хороший, красивий, *ст – сталий, стабільний, сталевий. Тому слово «хрест» буквально означає «оберіг добра і краси».

Сказане вище пояснює, чому саме хрест є головним оберегом арійської людини, а також те, що людина, яка досягнула боголюдської реалізації, позначається терміном «хрестос», що на гелленській (давньогрецькій) мові означає: добрий, красивий, хороший, досконалий. Хрест – це арійська символіка, натомість в ортодоксальному іудаїзмі та ісламі слово «хрест» і його зображення є табуйованими.

Головним символом первинного – арійського хрестиянства (аріянства, гелленохрестиянства, язичницького хрестиянства, пізніше – козацького хрестиянства) – є сонячний хрест, інша назва – кельтський хрест. Класичним прикладом є два сонячні хрести біля Іллінської церкви – родової церкви-усипальниці Богдана Хмельницького у селі Суботів Чигиринського району Черкаської області. 

Справа: стародавній хрест, датований 1799 роком, на цвинтарі Іллінської церкви в с. Суботові Чигиринського повіту Київської губ. Джерело: Г. Г. Павлуцький. Дерев'яні і кам'яні храми. – К.: 1905 р., с. 115. Зліва: хрест без дати біля вівтарної стіни церкви (фото SD.ORG.UA – 2011  р).

Кельтський хрест

У наш час подібний сонячний хрест набув популярності в цілому світі як символ європейської ідентичності, символ Білої раси. Його називають «Кельтський хрест» і розглядають як символ первинного хрестиянства (язичницького, або арійського хрестиянства), яке гармонійно поєднувало етнічні традиції і вчення Ісуса Хреста. Натомість символом протилежного вчення – іудохристиянства – є розп’яття.

Духовно-світоглядним прапором оновленої всесвітньої української громади може бути (як пропозиція) малиновий прапор з «Українським хрестом»:

Малиновий колір – це поєднання червоного і синього. Він означає поєднання чоловічого початку, який символізується червоним кольором, і жіночого початку –  синій колір. Це давня народна традиція, наприклад, новонародженого хлопчика обв’язують синьою стрічкою – щоб потім гарно одружився, а дівчинку – червоною стрічкою – щоб успішно вийшла заміж.  

Сонячний («кельтський») хрест зображується білим кольором, який традиційно символізує чистоту, святість, духовне світло.

П’ять взаємопов’язаних білих кругів символізують п’ять стихій: земля, вода, повітря, вогонь і – в центрі – ефір.

Внутрішній малиновий хрест позначає боголюдину (див. вище). Хрест на тлі п’яти білих кругів вказує на те, що реалізована людина панує над усіма п’ятьма стихіями.

Малиновий хрест водночас поєднує дві сварги (свастики), що обертаються у протилежних напрямках, що символізує баланс атаки і оборони, чоловічого і жіночого. Як відомо, жіночі зображення, а також писанки і дитячі колиски завжди прикрашали захисною сваргою, що обертається проти годинникової стрілки. Натомість для чоловіків властиве застосування атакуючої сварги (за годинниковою стрілкою): бачимо її на статуях Будди, на печатці Карла Великого, у храмах Ісуса Хреста. 

Сварга символізує Центр, навколо якого обертається світ. Тому внутрішній малиновий хрест вказує на Україну як колиску і центр Європи, адже вона почалася з Трипільської цивілізації 7500 років тому.

Висновок

1. Україна стоїть на порозі творення нової держави інформаційної епохи. Її назва – Українська держава, устрій – Третій Гетьманат (після гетьманатів Богдана Хмельницького і Павла Скоропадського). Ця держава є правонаступником УНР і Української держави 1917–1920 років, на відміну від нинішньої держави, яка вважає себе правонаступником СРСР і маріонеткової УРСР.

2. Державним прапором Української держави є Сонячно-блакитний прапор (Сонце вгорі, Вода внизу).

3. Державним гербом є Сокіл Волі – символ Святого Духа, тобто чистого, святого, життєтворящого потоку інформації та енергії.

 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Сергій Середина.
0
Ще не підтримано

Якщо прибрати дві перетинки отримаємо семірічную структуру, якщо не прибирати те дев'ятирічну.
Нагадує ситуацію з септенером і сучасним уявленням про Сонячну систему?
9=8 планет+1 Сонце
Чому саме так?
24 серпня 2006 р. астрономи позбавили Плутон статусу дев'ятої планети. Основною "проблемою" Плутона стала його орбіта, пересічна з Нептуном. Згідно з новими правилами, в Сонячній системі залишилося вісім планет - Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.
Контури тризуба виділяють дев'ять внутрішніх областей і одну зовнішню. Можна було віднести до цієї області транснептуновиє об'єкти. Але краще вважати цю область областю інших зірок. Якщо перерахувати все по порядку, отримаємо приблизно таку картину
1. Сонце
2. Меркурій
3. Венера
4. Земля
5. Марс
6. Юпітер
7. Сатурн
8. Уран
9. Нептун
10=1. Зірки, або інші джерела Світла

Якщо розглядати тепер схему тризуба з такою ось галактичної точки зору, то потрібно звернути увагу на дитяти з крилами ( янгол ) в центрі схеми.
Центр схеми - це голова сонячной дитяти?
Її можна було б співвіднести з Сонцем і цифрою 1.
Свідомість первинна, це як би всепроникающє світло.
Цікаво, що зовнішня область схеми теж примикає до центру схеми.
Як би сонячне дитя входить в галактичне співтовариство.
вони як би сполучені якоюсь світловою пуповиною( волоссям), яка йде від верхівки дитяти в зовнішню ( зоряну) область


Коментарі

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Дякую! Відчувається енергія! Згадайте хрест Андрія Первозванного, трошки розверніть хрест і буде в ціль. Не треба поперечної лінії, яка розділяє. Нам треба єднатись і підніматись вверх. Дякую.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Сокіл-скоропад Святого Духа блискавично долає всі перешкоди. Вертикальний вектор згори вниз.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Андрій Солтівский.
0
Ще не підтримано

Все секладається гармонійно. А який Галицький хрест!

Живе Слово творить і перемагає

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Прошу всіх відійти від давньої релігійної фальші, яка лежить болотом на голові і каменем на шиї. Хрест- як кінець. Вже жили, мали і закінчили. Достатньо цвинтару!
Якщо Штайнер в своїй титанічній праці писав, що його наука може не сподобатися релігійним отцям, бо не існує їхнього хреста і розробив цілу науку. Це 100 років тому.
Якщо Павло Тичина пише пророцтво, в "Золотий гомін", що освячує Вкраїну хрестом Андрій Первозванний- це 100 років тому. Це йшло як підказка, бо показував, який знак-хрест є вірним.
Може проснетеся і піднімете голову від землі догори. Дякую

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Хрест існував задовго до того, як з’явилися цвинтарі. Інформаційна атака проти арійської символіки здійснюється зі сторони тих, хто виступає проти арійства - це іудаїзм та іслам.
У Європі ними здійснюється кампанія з заборони хреста, передусім динамічного хреста - свастики.
На стелі Софії Київської вже замалювали свастику, бо вона виявилася неполіткоректною.
Хрест - це головний символ Білої раси. Хто виступає проти хреста, той виступає проти всієї нашої традиції.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Воїн Світло.
0
Ще не підтримано

Дякую! Як на мене, то це самий вірний і простий шлях, для чесної Гри! "Ця стаття започатковує серію футурологічних публікацій, присвячених проектуванню України нового циклу."
Маніпулятори ОППО і "влади" (бюджетожери) сприймуть в штики, бо на відміну від них, під цей шлях маємо економічні механізми для творення. Без сторонніх кредитів і... без повертання тих, які вони набрали і ще наберуть, але як фізичні особи, а не повноважні представники старої України.

Пройти будь-яке випробування - піти на випробування. Це неминуче.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Зараз робитимемо наголос на практику творення моделі нової України. Це дозволить менше витрачати часу на виснажливі дискусії. Найпереконливіший аргумент - наявність успішно працюючої системи.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Воїн Світло.
0
Ще не підтримано

П. Миро, яке Ваше бачення, стосовно цього допису в ф.б.?:

" Ігор Піскіжов-Кінцісвітній Чудово, пане Ігорю. Погоджуюсь з усім викладеним. Прийшов час, напевно, організації і проведення круглого столу з питань підготовки проектів Універсалів і Засадничих програм розвитку України. На мою думку, участь в круглому столі мають брати представники:
1. Правого сектору («Тризуб» ім.. С. Бандери, УНА-УНСО та ін..)
2. Арійської стрілецької асоціації.
3. Прихильники заснування Третього Гетьманату
4. Козацькі (косацькі) організації – прихильники відновлення Звичаєвого Ладу
5. Рада Старійшин: Лук’яненко Л.Г., Хмара С.І., Шухевич Ю.Р. та ін..
Круглий стіл має символічно пройти в «Будинку вчителя».
З радістю долучимося до організаційної та фінансової підтримки такого заходу."

Пройти будь-яке випробування - піти на випробування. Це неминуче.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Це знову убити купу часу. Давайте краще робити все своє, а кому сподобається - той приєднається.
Від змагальності поглядів треба переходити до змагальності діючих прототипів.
Творімо державу для себе - таку, щоб нам було зручно.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Оксана Лутчин.
0
Ще не підтримано

Дякую. Хороше вирішення.
Мовні зауваги:
“людське тіло на 80% складається з води.” У дієслова складати є свої значення, скажімо, складати доповідь (рівняння, уявлення), складати дрова. - людське тіло становить 80% води.
“Натомість у «Тризуба» на крилах зображені перетинки (перепонки)” - перепонка -росіянізм.
“Вертикальна лінія (вектор згори донизу) долає це розділення і символізує рішуче подолання межі “- долати вжито у значенні розмежовувати? Чи має інший зміст? Треба удосконалити це речення.
“Про це говорить саме слово «хрест», яке складається з двох коренів “ - Про це свідчить саме слово “хрест”, яке має два корені.
“Він означає поєднання чоловічого початку, яке символізується червоним кольором, і жіночого початку, символізованого синім кольором.” - Він поєднує чоловічий початок, який символізує червоний колір, і жіночий початок — це синій колір.

Творімо разом мову Сенсар!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Дякую, Оксано, за вашу велику роботу!

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Лада Світло.
0
Ще не підтримано

Дякую, пане Ігоре!

Дуже важлива інформація про правонаступництво від УНР.

Колір прапора Української держави - Сонячно-блакитний (жовто-блакитний). Знання про це є у кожного українця на підсвідомості.

Зображення користувача Сергій Середина.
0
Ще не підтримано

Але наука говорить, що насправді світло Сонця біле, а вода прозора.
Білий сполучає в собі всі кольори, у тому числі блакитний і жовтий.
Якого кольору Сонце?

"Цей прапор символізує життя, яке народжується завдяки взаємодії Сонця і Води."

Життя народжується завдяки взаємодії землі, води, вогню, повітря, ефіру. За ефіром є ще два рівня наближених до божественного джерела.

93=сокіл=Сонце(укр)
93=Земля=семья=добро=завет(рос)
93=цифра=буква=чакра=тайна(рос)
93=ангел(рос)
93=крест(рос)
93=древо(рос)

якщо вважати, що ці слова несуть в собі додаткову інформацію,
яка розкривається в їх метриці, в парі цифр 93
те який сенс в цих цифрах?
чого тут 3
і чого 9 ?

зображення тризуба має абстрактний вигляд
можна назвати його соколом
можна побачити в нім 3 вертикальних стовпа
можна побачити в нім 9 областей, позначених жовтим контуром

3
трійця: батько, мати, дитя
наприклад праве крило сокіла - батько
ліве крило сокіла - мати
а в середині - дитя

9
а якщо сонячного сокола розглядати як сонячну систему?
тоді 9 = 8 планет + 1 Сонце ?

як би космічний корабель "Сонячна система"
рухається Чумацьким шляхом

тобто не кажан з перетинками, а Сонячний Сокіл як сонячна система...

або дерево життя

Зображення користувача Сергій Середина.
0
Ще не підтримано

Якщо прибрати дві перетинки отримаємо семірічную структуру, якщо не прибирати те дев'ятирічну.
Нагадує ситуацію з септенером і сучасним уявленням про Сонячну систему?
9=8 планет+1 Сонце
Чому саме так?
24 серпня 2006 р. астрономи позбавили Плутон статусу дев'ятої планети. Основною "проблемою" Плутона стала його орбіта, пересічна з Нептуном. Згідно з новими правилами, в Сонячній системі залишилося вісім планет - Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.
Контури тризуба виділяють дев'ять внутрішніх областей і одну зовнішню. Можна було віднести до цієї області транснептуновиє об'єкти. Але краще вважати цю область областю інших зірок. Якщо перерахувати все по порядку, отримаємо приблизно таку картину
1. Сонце
2. Меркурій
3. Венера
4. Земля
5. Марс
6. Юпітер
7. Сатурн
8. Уран
9. Нептун
10=1. Зірки, або інші джерела Світла

Якщо розглядати тепер схему тризуба з такою ось галактичної точки зору, то потрібно звернути увагу на дитяти з крилами ( янгол ) в центрі схеми.
Центр схеми - це голова сонячной дитяти?
Її можна було б співвіднести з Сонцем і цифрою 1.
Свідомість первинна, це як би всепроникающє світло.
Цікаво, що зовнішня область схеми теж примикає до центру схеми.
Як би сонячне дитя входить в галактичне співтовариство.
вони як би сполучені якоюсь світловою пуповиною( волоссям), яка йде від верхівки дитяти в зовнішню ( зоряну) область


Зображення користувача Леонід Українець.
0
Ще не підтримано

Сергій каже:
Але наука говорить, що насправді світло Сонця біле,

Так, справді, сонячне світло у космосі є білим. Але через розсіяння в атмосфері, спостерігач з Землі сприймає його як жовте. Особливо в перші хвилини після сходу Сонця. Сам бачив.
Тому згідно з антропним принципом можна вважати, що саме жовта складова сонячного спектру є найважливіша на даному етапі планети Земля.

За зоряною класифікацією Сонце має спектральний клас G2V. У популярній літературі Сонце досить часто класифікують як жовтий карлик.

https://t.me/ETEPHET

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

П. Миро, дякую за навчання почитати про те, що хрест забороняють в ісламі. Аргумент не вдалий. Я подивилась як вишивали свастики і вони не йшли прямим хрестом. Поєднання знань старого і нового - це і буде еволюція. Прошу прочитати цю статтю. http://ar25.org:81/article/vsesvit-pochynayetsya-z-krapky.html Потім, нема причини вам відстоювати хрест, їх повно повсюди, накатана дорога.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Вакула Коваль.
0
Ще не підтримано

Яка різниця від того, що строго науково, Сонце - біле, а вода прозора? Біло-прозорий (лляно-серпанковий) прапор? :)
Діти малюють Сонце жовтим! Сприймається воно жовтим та теплим! Теплим є якраз жовтий колір, а не білий.
Взагалі, Сонце - кругле, а на прапорі жовтий прямокутник означа не конкретно Сонце, а теплу енергію в широкому сенсі.
Жовто-блакитне це ЯН та ІНЬ, або ЯР та Ніга, якщо по-українськи.
Якщо розмістити на прапорі білий колір, то прапор треба робити однокольоровим, бо в білому кольорі є всі кольори. Або біло-чорним. Бачте до якої трансцеденції приводять "строгонаукові" знання. Може, вони тут зайві?
Те, що жовто-блакитний сприймається природньо, приємно, красиво - це не менш, а більш важливим науковий факт.
Всю іншу інформацію (кров, завзяття, козацтво....) можна прописати чорним по білому у Конституції. Не треба ускладнювати прапор іншими кольорами.
У держави є різні прапори. Жовто-блакитний це державний. Малиновий, з козацьким хрестом, червоно-чорний - це для окремих організацій та структур. Всім цим прапорам є просте і природне пояснення без складних, малодоказових та незрозумілих для українців нумерологічних викладок.
У тризубі зі перетинками "під кажана", прописане слово "ВОЛЯ". Тож тризуб без перетинок, "сокола", можна було б використовувати на військових чи ще якихось прапорах, але й "ВОЛЮ" відкидати не бажано.

VAKULA

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Згоден! Тільки додам, що у Соколі також можна прочитати слово ВОЛЯ, так що одне другому не заважає.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

П.Вакула, дякую за ваші ідеї. Кольори нашого прапора гарні і хай будуть гарними, бачимо природу і малюємо. Сонце діти малюють на білому аркуші, тому вибір простий. Важлива суть нашого прапора, що в ньому нема тепла, вогню, пасіонарності. Терези, які малюють на іконах, показують для рівноваги двох властивостей. Розгадка - Сонце несе світло і тепло - білий і червоний. При поєднанні них вийде рожевий колір, а не жовтий. Рожевий колір- це перша нижня чакра, що находиться в статевих органах людини і там починається зародження життя. У волозі і теплі. Тому і виходить малиновий колір, венозна кров, добавивши блакиті. Як завершення, колір тім"яної верхньої чакри є таким. Тому червоний колір розбавляється білим, щоби не спалити вогнем. Бо при перетині з водою чорний колір вийде коли спалено, тобто без добавки білого до червоного. Ось такі терези. Вважаю, що чорний колір взагалі неможливо мати на прапорі, все згоріло. Бог - білий, дія йде через повітря, прану. Жовтий колір може бути славою, золотом, інтелектом, як досягнення, але ніяк не базою. Він не є основою початку. Обов"язково потрібно додати червоний колір, бо він є першопочатком. Основа життя = тепло і світло + вода. Кольори самі приходять. Дякую.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Вакула Коваль.
0
Ще не підтримано

Пані Зоріно, з Вашими знаннями, можна було б і мою точку зору дуже гарно обґрунтувати! :)
Але ж хіба недостатньо для прапору того, що він, по-перше, красивий, по-друге означа гармонію життя, дуальність, рівновагу між активною та пасивною силами, ЯР-НІГА, чоловічим та жіночим, творчістю-активністю та відпочинком (відновленням)-накопиченням?
Всі інші важливі та правильні кольори можна використати в інших українських прапорах.
Це буде одночасно і достатньо зрозуміло для всіх і не відходитиме від звичаю.
Теперішня символіка, навіть зі перевернутим прапором, спрацювала, пробудила українців, тому дуже сильно міняти її не слід.
Чому потрібен вогонь на прапорі? По-моєму, достатньо жовтого тепла. Чому в жовтоблакитному прапорі нема пасіонарності? По-моєму, є. Україна не завойовницька держава. Ми "завоюємо" світ теплом, гармонією, просвітительством.

VAKULA

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Дякую, пане Вакула. Червоний колір, вогонь, означає ініціацію, рушійну силу, дію. Не жовтий, а червоний колір є чоловічим і на українському прапорі нема чоловічого початку. "Арії йдуть за вогнем"- таку мала підказку уві сні і повинна була вивчити кольори, бо і сама не знала, якого кольору вогонь. Поставте знизу смужку червоного до цього жовто-блакитного прапора, якщо ніяк з ним розпрощатися. Хай вогонь гріє воду і вона літає. Козаки носили багато червоного неспроста, бо дає активність. Хоч повторю, що ідеально - це малиновий і білий кольори. Я проаналізувала багато прапорів, майже всі мають червоний, або суміш з червоним.Тільки в африканських прапорах нема цього кольору.
Білий колір означає світло, знання. Він йде разом з червоним, як підказка, вміло і вміру користуватися вогнем, бо інакше вогонь спалить. Від вогню-тепла залежить все подальше, він іде першим. Пробудилися українці, бо Слово є Бог, молилися до оп"яніння. Треба і кольорами підкріпитися до того ж. Те саме і за хрест. Горизонтальна лінія в хресті - це лежати, а не стояти. Хрест іде знаком Х, і свастика так само. Свастика знак дії і процвітання, легко приймаємо її.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Якщо українці прочитують на своєму гербі слово ВОЛЯ, то це однозначно Сокіл - символ Святого Духа, адже де Святий Дух - там і воля.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!