Соціал-національна революція

Націоналізм у ХХІ столітті постає перед потужним викликом мондіалізму-новітньої ідеології тіньових наднаціональних структур управління, які просувають геополітичний проект довічного панування "обраної" меншості над рештою світу. Націоналізм як ідеологія збереження і примноження національної окремішності та самобутності виступає серйозною перешкодою для планів залаштункових ляльководів.

Сьогодні Україна опиняється під перехресним вогнем євразійського та євроатлантичного мондіалістських проектів, натхненниками яких виступає російський імперський неовізантизм та західний неоколоніалізм. Попри позірну антагоністичність цих проектів, вони є однаково небезпечними для нас через свою антилюдяну, антигуманістичну спрямованість та космополітичний вектор. Їх кінцевою метою є надійна інтеграція України як територіальної одиниці, що володіє певними ресурсами (природніми та людськими) у жорстко ієрархізовану систему обслуговування інтересів "обраної" частини людства. Форми пригноблення та подальшого панування можуть ситуативно змінюватись з плином часу, однак незмінним залишатиметься загрожене буття української нації на грані фізичного та духовного виживання.

Наразі серед ключових елементів слід назвати кланово-олігархічну псевдоринкову економіку, маніпулятивну псевдодемократичну політичну систему, дегенеративну примітивізовану масову культуру та пропаганду неповноцінності українства у всіх сферах суспільної активності. Результатом поєднання перелічених елементів може стати тільки класичний антинародний окупаційний режим, завуальований за формою, проте недвозначно антиукраїнський за змістом. Відтак опір неовізантизму та неоколоніалізму набуває характеру національно-визвольної боротьби, в якій українству окрім зовнішніх сил протистоятиме внутрішня "п'ята колона". Безкомпромісний характер цієї боротьби, обумовлений силою і потужністю антиукраїнської агресії, переводить питання буття нації у площину "або"-"або": або Україну вдасться повернути українцям, або продовжуватиметься успішна реалізація ворожого проекту під умовною назвою "Україна без українців". Копромісу чи іншого нейтрального варіанту не існує в принципі.

Відтак шлях еволюційних змін як результату поступового накопичення позитивних зрушень у безрадісному становищі української нації є безперспективним, облудним і небезпечним. Несприятливі умови, що існують сьогодні, будуть змінюватись лише у напрямку погіршення. Безуспішні спроби проведення ефективних політичних і економічних реформ за останні 15 років призвели до відчутної деградації політичної системи і соціальних інститутів та побудови квазі-капіталізму, заснованого на несправедливому перерозподілі національного багатства на користь антинаціональних сил. Відчуження народного суверенітету за допомогою маніпуляції свідомістю і масовою поведінкою призвело до витіснення свідомого громадянина України масою дистанційно керованого "електорату". Демографічна криза об'єктивно загрожує захопленням життєвого простору української нації чужинцями. Низькі соціальні стандарти неминуче сприяють зниженню якості населення в цілому, показників його освіченості, економічної мобільності, конкурентоспроможності та загальної кульутри.

Історія свідчить, що існують відпрацьовані сценарії позбавлення цілих націй історичної суб'єктності, а поточна дійсність підтверджує ознаки успішної реалізації цього сценарію в Україні. Сили темряви спрямовують удар в центр Європи, готуючи знищення української нації як потенційного формотворчого елемента нового справедливого геополітичного ладу на континенті.

Протистояти цьому випробуванню і гідно відповісти на виклик-історична місія України та українців. Сьогодні нація стоїть на грані буття і небуття внаслідок злочинної політики маріонеткових урядів, що свідомо чи несвідомо марнували дорогоцінний історичний час протягом 15 років. Відвернути загрозу може лише масштабний вибух національної енергії, заснованої на інстинкті самозбереження, що виллється в революційні форми. Вибір на користь буття передбачає тотальне очищення і оновлення соціальних, політичних та економічних інститутів шляхом докорінного революційного зламу існуючої системи відносин у всіх сферах життя.

Боротьба за збереження самобутності українців розгортатиметься одночасно і паралельно у двох вимірах: соціальному та національному. Соціальна революція передбачає побудову соціально справедливого солідарного суспільства, а національна революція є передумовою до побудови держави титульної української нації. У результаті творчого синтезу пасіонарних зусиль соціал-національна революція стане чинником фундаментальних змін, що виведуть націю на якісно відмінний рівень історичного буття. Результатом соціал-національної революції стане відновлення справедливості, утвердження українців та їх родин у життєвому просторі та відновлення незаконно узурпованих ворогами прав у всіх сферах життя, а в перспективі-посідання належного місця в оновленому світі.

tiahnybok.info

 

Гравець: 
Народний Оглядач
4

Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

Loading...
 
Форум Підтримати сайт Довідка