Зображення користувача Оксана Лутчин.
Оксана Лутчин
3536

Вживання дієслівних форм на -но, -то

 

Кожна мова має власні традиції побудови словосполук та речень. Українській мові властивий розмовний, активний характер побудови синтаксичних конструкцій. У центрі вислову завжди перебуває процес, а не предмет, тобто наголос падає на присудок, а не на підмет. До таких конструкцій належать дієслівні форми на -но, -то, які виступають у ролі присудка.

Людина починається з душі. Її красу формує світле слово... Л. Коваленко.

В українській мові вони набули широкого вжитку. Приклад: “Поснулим душам велено хропти: кого улещено дарами, кого утоплено в крові”. Л. Костенко.

Запам’ятаймо: форми на -но, -то не вживаємо тоді, коли логічно відсутній діяч.

Діти збирали ромашки, якими встелено луг. – !Діти збирали ромашки, які встелили луг. У таких випадках керуємося тим, що луг ніхто не застеляв ромашками.

Грубим порушенням є введення у таке речення діяча у формі іменника або займенника в орудному відмінку. Приклади: Іспит складено студентом. – !Студент склав іспит.

Нами проаналізовано творчість І. Франка. – !Ми проаналізували творчість І. Франка.

Дієслівні форми на -но, -то незмінні, не мають закінчення, тому речення з ними безпідметові, тобто без діяча.

Такі двокомпонентні пасивні конструкції: Відповідальність покладається на вчителя, Питання розглядаються на зборах замінюємо дієслівними формами на -но, -то:!Відповідальність покладено на вчителя, !Питання розглянуто на зборах.

Не властиві українській мові й три- та двокомпонентні конструкції, до складу яких уходить предикативний пасивний дієприкметник доконаного виду. Приклад: Учнівські твори написані на уроці. Ці фрази вимовлені тихо. Картина була підписана автором. Картина була підписана.

Звернімо увагу: у всіх цих реченнях функцію присудка виконують пасивні дієприкметники (написані, вимовлені, підписана), тому вони звучать не по-українськи. Пасивні дієприкметники в українській мові вживаємо лише у ролі означення.

Правильно так: Твори, які написали учні на уроці. Ці фрази вимовлено тихо. Картина, яку підписав автор. Картину підписано.

Зазвичай форму на -но, -то вживають без допоміжного дієслова було, бо воно є зайвим і порушує стрункість тексту: Завдання було виконано – !завдання виконано. Твір було прочитано – !твір прочитано.

Отож, щоб надати текстові природного українського звучання, замінюємо пасивні конструкції активними дієслівними формами на -но, -то.

Коментарі

Зображення користувача Оксана Лутчин.

Одна із складних тем української мови і важлива для Сенсару: перетворення пасивних конструкцій в активні, які надають текстові яскравого національного колориту. Прошу ознайомитись.

Творімо разом мову Сенсар!

Зображення користувача Арсен Дубовик.

+++
Дякую, пані Оксано! Дуже повчально.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Оксана Лутчин.

Так, пане Арсене! Це одне зі складних питань української мови. Свого часу наші сусіди настільки зуміли спотворити нашу мову саме в цій площині, що ми й досі не відчуваємо різниці, де наше, а де чужинське. Дякую за підтримку.

Творімо разом мову Сенсар!

Зображення користувача Арсен Дубовик.

За Вашої допомоги уже формую збірку з Ваших публікацій для власної бібліотеки.
!Дякую ще раз, пануню, Оксано!

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)