Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 6
  • Переглядів: 7

Вертикальна структура арійського суспільства

Категорія:

Еліта зобов’язана виявляти ініціативу, брати владу у свої руки і організовувати свій народ, інакше його «організує» ворог, розпочавши зі знищення цієї еліти.

150412-prapor.jpg

22 березня - Свято сонячно-блакитного прапора природного порядку
22 березня - Свято сонячно-блакитного прапора природного порядку

Три рівні еволюційного розвитку людини

Людина є триєдиною сутністю: вона має дух, душу (психіку) і плоть. Цим вона відрізняється від тварин, які мають тільки психіку і плоть.

Проте не всі люди усвідомлюють, що вони є втіленими духовними сутностями, натомість вважають себе розумними тваринами. Це особливо характерно для тих, які навіть не задумуються над тим, хто вони.

Відтак людьми, в точному сенсі цього слова, можна вважати тільки тих, які поводяться як духовні істоти. Натомість усіх інших доцільно розглядати як потенційних людей, тобто таких, які мають потенціал зростання до рівня людини.

З цієї причини в мові Сенсар («носій сенсу»), тобто в окультуреній українській мові, використовуємо такі терміни:

Гомо сапієнс (Homo sapiens) – втілена духовна сутність, яка не усвідомлює своєї духовної природи. Латинське слово «Homo» (англ. Home – оселя) означає «вмістилище для духа», «психофізична оболонка». Слово «sapiens» означає «розумна», а розум є властивістю душі. Тому  «гомо сапієнс» живе як істота, яка має плоть і психіку («гардвар» і «софтвар», на Сенсарі – гард і софт ). 

Людина (буквально «гравець», Homo ludens) – втілена духовна сутність, яка усвідомлює свою духовну природу. Людина – це звучить гордо. Це звання зобов'язує. Якщо продовжувати комп’ютерні порівняння, то людина, це не лише гард і софт, а й оператор, який керує психофізичною системою згідно з власною волею. Видимою ознакою зв’язку з «духовним оператором»  є наявність совісті (*со – спільний, *вість – звістка, інформація). Людина завжди має совість. Якщо совісті нема, то це лише Гомо сапієнс – потенційна людина. 

Кожна духовна сутність є носієм божественного ядра, іскри Божої (образу Божого), є божественною сутністю. Якщо людина усвідомлює свою боголюдську природу, то вона є боголюдиною.

Боголюдина – це людина, яка досягла релігійної мети (релига – відновлення зв’язку) і усвідомлює себе втіленою божественною сутністю – частинкою Творця Всесвіту. Синонімами слову «боголюдина» є син Божий (той, хто перебуває в повній єдності з Творцем Всесвіту), хрестос (*хр–*ст – постійно красивий-хороший), мамай (первинний, першолюдина), будда (пробуджений). Видимою ознакою зв’язку зі своєю божественною сутністю є спроможність творити добро. Повне відновлення зв’язку приводить до фізичної метаморфози – перетворення плоті, формування «прославленого тіла» (див.: Динамізм – філософський фундамент аріохрестиянства).   

Отже, за рівнем еволюційного розвитку розрізняємо:

Гомо сапієнс (потенційна людина, душевна істота)

Людина (гравець, вольовий актор)

Боголюдина (реалізована людина)

Людина і шляхетна людина

Людина є шляхетною тоді, коли вона йде шляхом самовдосконалення задля досягнення релігійної мети – поєднання божественного і людського. Кожна людина має свій індивідуальний релігійний шлях, який позначається терміном дгарма. Якщо людина не йде шляхом самовдосконалення, то вона не є шляхетною людиною.

У широкому значенні слово «дгарма» означає цілісну сукупність законів і правил, що ведуть до мети. Дгарма стосується і окремої людини, і соціальної підсистеми (варни), і всього народу, і навіть Усесвіту.

Народ і нація

Народ – це спільнота, яка належить до одного біосоціального організму, незалежно від рівня еволюційного розвитку його членів. Тобто народ складається з боголюдей, людей і гомо сапієнс.

Головними об’єднуючими ознаками для народу є спільна мова і спільна психоенергетика (під’єднання до народного егрегора, психоенергетична цілісність). Ці два чинники дають відчуття єдності та ідентичності, що дозволяє чітко розрізняти «своїх» і «чужих». 

Народ може перебувати на різних рівнях внутрішнього впорядкування: від аморфного стану етносу («етнічний натовп») до високо організованого стану нації. Тобто етнос і нація – це дві крайні форми організації народу. Нація – це ієрархічна (вертикально структурована) організація людей одного народу.

Арійське ядро нації

Слово «арійський» означає «шляхетний». Аріями є люди, які усвідомлюють свою дгарму і йдуть релігійним шляхом самовдосконалення. Кожен вільно обирає свій шлях.

Є чотири різновиди такого шляху: дгарма брахмана (мудреця), дгарма кшатрія (воїна), дгарма господаря (бізнесмена) і дгарма спеціаліста (виконавця, найманого працівника).

Якщо людина відчуває, що обраний шлях не відповідає її природі, талантам і здібностям, то вона його змінює і пробує йти іншим шляхом.  

Арії, що йдуть тим самим релігійним шляхом, тяжіють один до одного. Це веде їх до об’єднання у три арійські варни: брахмани, кшатрії і господарі.

Спеціалісти (виконавці, наймані працівники) – є шляхетним середовищем, з якого арійські варни черпають кадри.  

Таким чином, одночасно маємо:

  • народ,
  • націю (організацію людей і гомо сапієнс)
  • арійське ядро з варновою структурою (організацію шляхетних людей). 

Арійська нація

Народ розвивається правильно, якщо в ньому постійно збільшується частка арійського ядра. Народ, в якому домінують організовані шляхетні люди, перетворюється на арійську націю.

В ідеальній арійській нації кожний член народного організму усвідомлює свою дгарму і організаційно належить до одного з чотирьох об’єднань (соціальних підсистем) шляхетних людей.

Принцип цілісності, або закон 95%

Головною умовою існування будь-якого організму є збереження його цілісності. У людських спільнотах цілісність досягається тим, що до самостійного мислення спроможні не більше 5%, натомість 95% схильні їх підтримувати. Це фундаментальний механізм самозбереження нації, який діє на рівні колективного (соціобіологічного) інстинкту. Це той випадок, коли «одна голова – добре, а дві – погано». 

На практиці описаний інстинкт самозбереження виявляється в тому, що 95% членів спільноти чекають від 5% чітких пропозицій, щоб їх дружно підтримати. Якщо ж пропозицій нема, то ці 95% переживають стан інтелектуального ступору і готові підтримати що завгодно.

Відповідальність національної еліти

5% самостійно мислячих людей концентруються в арійському ядрі. Це еліта нації. Розуміючи свою відповідальність, вона повинна відмовитися від помилкового уявлення, наче більшість щось може вирішувати і цей «вибір» треба поважати. Більшість може тільки підтримувати.

Еліта зобов’язана виявляти ініціативу, організовуватися, брати владу у свої руки і організовувати свій народ, інакше його «організує» ворог, розпочавши зі знищення цієї еліти.

Нам пощастило жити у прекрасні часи. Україна народжує нову українську націю і починає жити за природними законами. Настає час шляхетних людей. Радіймо!  

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Якщо признати,що у тварин нема Божого Духу,то ми будемо їх дальше нищити і здирати з них шкіру..адже вони неповноцінні..тим самим будемо ходити по колу як вже ходимо тисячі років а еліта-жерці нам буде розказувати байки про життя і все інше..Якщо уважно придивитись до людей і тварин ,то між ними є лише одна відмінність.Вона полягає у тому,що тварини не піклуються про своїх батьків..а все інше все так само по аналогії як у людей..А часом взагалі думається,що мій кіт Обама набагато ближче до Бога ніж більшість цивілізованих гомо-сапів...

Вірю в те, що розумію.

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Людина – це звучить гордо. Це звання зобов'язує. Якщо продовжувати комп’ютерні порівняння, то людина, це не лише гард і софт, а й оператор, який керує психофізичною системою згідно з власною волею.

Видимою ознакою зв’язку з «духовним оператором» є наявність совісті (*со – спільний, *вість – звістка, інформація). Людина завжди має совість. Якщо совісті нема, то це лише Гомо сапієнс – потенційна людина.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Дякую, Ігоре!
От люблю я ці вникання в сенс солов!!!

Ігор Каганець каже:
...наявність совісті (*со – спільний, *вість – звістка, інформація). Людина завжди має совість. Якщо совісті нема, то це лише Гомо сапієнс – потенційна людина...

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Пишете: 5% самостійно мислячих людей концентруються в арійському ядрі. Це еліта нації. Пане Ігоре, який реальний % маємо сьогодні, станом на весну-15?

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

От швидкий радієць! Вчора увечері тільки сформулював ідею, а він сьогодні зранку вже запитує про результати соціологічного опитування :)

Анатолій Висота каже:
Пишете: 5% самостійно мислячих людей концентруються в арійському ядрі. Це еліта нації. Пане Ігоре, який реальний % маємо сьогодні, станом на весну-15?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

5 % напевне що є!
Питання лише в концентрації, а для цього має бути усвідомлення необхідності об'єднуючого чинника і викристалізування лідера.
Нашим об'єднуючим чинником є творення нової держави нового типу.
Концентруймо національну еліту і кристалізуймо лідера! ;)

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Юра Корольчук.
0
Ще не підтримано

Думаю і не тільки я - відділення 5% від їх оточення це дренаж суспільства, в результаті втрати контакту і ідентифікації елітою 5% втрачають звязок із основою після чого вони втрачені. Відділення еліти та створення системи де можна себе реалізувати в т.ч. лідеру абсолютно різні речі бо перший приклад опирається на вертикальну структуру, а другий на горизонтальну, окремо ніяк.

Волю не здобувають на одинці!!!!

Волю не здобувають на одинці

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Якщо признати,що у тварин нема Божого Духу,то ми будемо їх дальше нищити і здирати з них шкіру..адже вони неповноцінні..тим самим будемо ходити по колу як вже ходимо тисячі років а еліта-жерці нам буде розказувати байки про життя і все інше..Якщо уважно придивитись до людей і тварин ,то між ними є лише одна відмінність.Вона полягає у тому,що тварини не піклуються про своїх батьків..а все інше все так само по аналогії як у людей..А часом взагалі думається,що мій кіт Обама набагато ближче до Бога ніж більшість цивілізованих гомо-сапів...

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Ми - вже не будемо! Вірно, друже Явсе! ;)

Явсе Світ каже:
...Якщо признати, що у тварин нема Божого Духу,то ми будемо їх дальше нищити і здирати з них шкіру..адже вони неповноцінні... тим самим будемо ходити по колу

.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Чесно кажучи друже Арсен я не знаю яке буде майбутнє..Можливо прийдеться завтра відправляти наших братів менших на той світ заради їжі чи одягу мені власними руками..не хотілося б..але коли це буде пов'язано із виживанням близьких мені людей,то не буду вагатись..така дійсність..такий хижий світ..я не маю нічого проти м'яса чи іншого в ролі їжі..хто як хоче так хай харчується..але сам процес сучасного інтенсивного тваринництва викликає якесь неприйняття..якесь воно все антиприродне...

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано
  1. "Будь що буде, а буде те, що Бог дасть"
  2. "Майбутнє буде таким, яким ми самі захочемо"

Згоден, що сучасне тваринництво (до солова, ще й рослинництво те ж) тільки "інтенсивне", "ракоутворююче" в масштабах планети - веде не до співПраці, соТворчості з членами одного Творця, а до самоРуйнування під чиюсь дудку. А дудка співає "не вбий"... і всі тільки тим і займаються, що вбивають - працює підсвідомість ;). Тому, головне завдання Хомо люденс, я думаю, все ж таки УСВІДОМИТИ свою божественну сутність.
Та кому я це говорю ;)), Василю! Ти ж один із перших, хто мене перший до такого усвідомлення усвідомлення й спонукав. )))) Дякую Тобі!

Явсе Світ каже:
Чесно кажучи друже Арсен я не знаю яке буде майбутнє..Можливо прийдеться завтра відправляти наших братів менших на той світ заради їжі чи одягу мені власними руками..не хотілося б..але коли це буде пов'язано із виживанням близьких мені людей,то не буду вагатись..така дійсність..такий хижий світ..я не маю нічого проти м'яса чи іншого в ролі їжі..хто як хоче так хай харчується..але сам процес сучасного інтенсивного тваринництва викликає якесь неприйняття..якесь воно все антиприродне...

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

РаДію...

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

В іудохристиянстві взагалі вважається, що у тварин немає навіть душі. Тому їх можна вбивати, їсти, знущатися з них і так далі.

Якщо в хрИстиян запитати, чому вони вважають що вбивати тварин то добре, вони відповідають - в біблії пише, що Бог поставив людей панувати над світом тварин, тому тварини існують тільки для задоволення потреб людей і з ними можна робити все що завгодно.

Явсе Світ каже:
Якщо признати,що у тварин нема Божого Духу,то ми будемо їх дальше нищити і здирати з них шкіру..адже вони неповноцінні..тим самим будемо ходити по колу як вже ходимо тисячі років а еліта-жерці нам буде розказувати байки про життя і все інше..Якщо уважно придивитись до людей і тварин ,то між ними є лише одна відмінність.Вона полягає у тому,що тварини не піклуються про своїх батьків..а все інше все так само по аналогії як у людей..А часом взагалі думається,що мій кіт Обама набагато ближче до Бога ніж більшість цивілізованих гомо-сапів...
Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Підтверджую. Сам там був ;).
Додам, що поняття про Дух існує лише у відношенні до Бога, натомість у людей "вічна душа". Тому про те, що "Дух вічний. Він живе і тоді, коли тіло без руху" навіть не кажіть, бо ... одразу до поповните сонм єретиків ;).

  • Нагадаймо ще раз нашу класифікацію: Іскра Божа (Бог, Людина), Дух (Бог, Людина), Душа (Бог(соборна душа), Людина, Тварина, Рослина), Тіло (Бог(соборне тіло), Людина, Тварина, Рослина, Мінерал).

Поки що таке моє нинішнє усвідомлення.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

А щодо наявності Духу у тварин, то як на мене, проблема знову в недолугій концепції "Творець-Творіння". Бо тоді приходиться розділяти Всесвіт на 2 частини. І якщо людей можна легко включити в поняття "Творця", то з іншими живими істотами вже проблемніше, бо на даному етапі розвитку у них нижчий рівень свідомості. Приходиться їх включати в "Творіння" на рівні з багатьма іншими живими і "не живими" речами. І це при тому, що різниця між людьми і тваринами не така вже й велика, якщо говорити про рівень свідомості.

Ці суперечності вирішуються, якщо перестати ділити Всесвіт і Бога, та сприймати все як одне ціле. Люди, так само як і тварини, рослини, каміння та інші речі, це просто локалізовані точки Єдиного Бога, які перебувають на різному рівні розвитку.

Явсе Світ каже:
Якщо признати,що у тварин нема Божого Духу,то ми будемо їх дальше нищити і здирати з них шкіру..адже вони неповноцінні..тим самим будемо ходити по колу як вже ходимо тисячі років а еліта-жерці нам буде розказувати байки про життя і все інше..Якщо уважно придивитись до людей і тварин ,то між ними є лише одна відмінність.Вона полягає у тому,що тварини не піклуються про своїх батьків..а все інше все так само по аналогії як у людей..А часом взагалі думається,що мій кіт Обама набагато ближче до Бога ніж більшість цивілізованих гомо-сапів...
Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Все пояснюється дуже просто: Творець - також чиєсь Творіння.
А тварини - це все живе - "тварь", соТворене кимось. Суди з такою ж можливістю можна віднести і весь рослинний світ - він соТворений. АЛЕ Є ОДНЕ АЛЕ!
Всі рослини і тварини на Землі-Неньці (і вона є Творцем!) також виступають в ролі Творців, приймають участь в процесі творіння! Рослини продукують органіку - для людей, тварин і наступних хвиль рослин, кисень - для всього живого; тварини споживають рослини і пожирають тварин поїдаючих рослини - перетворюючись врешті решт на органіку для рослин. Це один бік творіння.

Інший - черв'як рухається в ґрунті, а мишка риє нірку - чим не праця Творця?! Чи вони несвідомі, РаДості не відчувають? Як сказати! У нас все ще недосконалі способи їх фіксації ;). Зате ВОНИ Творять ГУМУС, який разом із ХЛОРОФІЛОМ є основою Життя на Землі! А Хомо сапієнс поки що руйнує....

Ще інше - я заглядаю в КЛІТИНУ - там цілий Всесвіт в мініатюрі, а там ще кільканадцять Всесвітів! І хто може запевнити, що Всесвіт один?...

...Мені дуже подобається ФРАКТАЛЬНОСТЬ. Вона в усьому проявлена і дуже добре характеризує БОГА. Бог це все, і в усьому Бог, і все для Бога, і Бог для всього ... ну і так далі... ;) ви мене розумієте ))))).

РаДію і ділюся цією РаДі(йсні)стю з усіма моїми компанійцями-соколійцями-радійцями.
Сонячного настрою, мої СоТворці!!!! )))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

Саме так, друже Арсене! Те, що в деяких ситуаціях можна вважати творінням, в інших - творцем. Тут ми прийшли до плаваючого визначення творця/творіння в залежності від того, на який аспект хочемо звернути увагу в даний момент. Як відносний, поділ на творця/творіння є корисним. Але відносне не потрібно плутати з абсолютним. А абсолютним є тільки Бог (Всесвіт), який є безмежним, неподільним, всеохоплюючим.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

І тут Остапа понесло :)

Арсен Дубовик каже:
Інший - черв'як рухається в ґрунті, а мишка риє нірку - чим не праця Творця?!

Творець і його творіння, або Як приховати явище

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Ну що ж... якби не "понесло Остапа" - Ігор Володимирович не написав би статтю :)

Ще треба одну статтю - про "божественну сутність", бо маємо наступне визначення Творця Всесвіту:

Цитата:
Творець Всесвіту - це велика спільнота. Гармонійна, надзвичайно розвинена спільнота, надзвичайно досконалих божественних сутностей.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Саме так Друже..Той хто розділяє,той сіє погане зерно..Воно зійде потворним і не дасть майбутнього...Той хто спить не повинен рахуватися 95...Але із людської форми випливають інші уявлення...

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Василь Глод.
0
Ще не підтримано

На мій погляд, Боголюдина це не тільки усвідомити свою боголюдську природу,але і досягнути Боголюдського стану на рівні фізичного тіла.

Радіймо!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Саме так, пане Василю! Усвідомлення людиною свого божественного ядра неминуче веде до перетворення її духу, душі і плоті.

Цифрона 100 - 4
Життя за відображенням
Світ здійснює перетворення
Духа, плоті і душі
Свідомість править світом
Змінюємось!

Василь Глод каже:
На мій погляд, Боголюдина це не тільки усвідомити свою боголюдську природу,але і досягнути Боголюдського стану на рівні фізичного тіла.

Все, що робиться з власної волі, – добро!