Зображення користувача Володимир Іваненко.
Володимир Іваненко
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: НАПРЯМИ НАУКОВОЇ, ОСВІТНЬОЇ Й ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нижче подається орієнтовний перелік напрямів наукової, освітньої й просвітницької роботи, на основі яких формуватимуться плани й програми наукових досліджень, спеціальності й спеціалізації, за якими Український Університет готуватиме фахівців і будуватиме свою адміністративно-організаційну структуру та здійснюватиме популяризацію наукових знань серед широких верств населення.

Щось тут повторюється й варіюється, а щось напевно залишилося поза увагою, ще не враховано. Ми продовжуємо напрацьовувати сферу інтересів Українського Університету. Відтак будемо вдячні за цікаві підказки, пропозиції чи застереження.

Запитання й пропозиції просимо надсилати нам електронною поштою на адресу: [email protected].

Ми підійшли до окреслення кола інтересів, яке визначатиме суб'єктність і об'єктність Українського Університету, його самобутність і унікальність, напрями його наукової, освітньої й просвітницької діяльності, а з часом і його структурну організацію (інститути, центри, школи тощо).

Спочатку я мав намір викласти поданий нижче матеріал у формі статті з окресленням пріорітетності того чи іншого напряму, а потім дійшов думки просто подати цю інформацію в алфавітному порядку.

Отже, нижче подається орієнтовний перелік напрямів наукової, освітньої й просвітницької роботи, на основі яких формуватимуться плани й програми наукових досліджень, спеціальності й спеціалізації, за якими Український Університет готуватиме фахівців і будуватиме свою адміністративно-організаційну структуру та здійснюватиме популяризацію наукових знань серед широких верств населення.

УКРАЇНА І СВІТ: міжнародні відносини і глобалістика та українська перспектива; історія України в міжнародних відносинах; відносини України з окремими країнами; Україна як суб'єкт і об'єкт міжнародних відносин; місія України, виняткове геополітичне місце в сучасному світі; геополітичні орієнтири України; імідж України і шляхи створення позитивного іміджу України у світі.

УКРАЇНА: БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ: історичне коріння й природа корупції в Україні; актуальні проблеми і перспективи подолання корупції; відстежування і аналіз процесів боротьби з корупцією в Україні; Україна без корупції як фактор успішного розвитку України й піднесення її позитивного іміджу в світі.

УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ: загальне українознавство; історичний досвід українознавчих студій; теорія, методологія і організація українознавчих студій; сучасний стан, актуальні проблеми й перспективи розвитку українознавства; джерельна база і джерельний потенціал новітнього українознавства; українознавство у світовому гуманітарному просторі; українознавство ХХІ століття, нові підходи та завдання.

УКРАЇНСЬКА ГЕОГРАФІЯ І ЕКОЛОГІЯ: загальні проблеми географії і екології України; географія і екологія України в історичній перспективі; історична географія України; політична географія України; фізична географія України.

УКРАЇНСЬКА ЕТНОГРАФІЯ І ЕТНОЛОГІЯ: український фольклор; українська народна культура і українські народні традиції; звичаї та обряди; календарні свята; українське народне житло житло і побут; українська оселя і світлиця; український погляд на народи й культури інших народів світу.

УКРАЇНСЬКА ЕТНОМЕДИЦИНА: традиції народної медицини й нетрадиційних методів лікування; історія української народної медицини; актуальні проблеми народної медицини; перспективи розвитку народної медицини; народна медицина й офіційна медицина; етнофітологія (фітоетнологія).

УКРАЇНСЬКА ЕТНОМУЗИКОЛОГІЯ: українська етномузикологія і музикознавство; історія української музичної й пісенної культури; актуальні проблеми української музичної культури; феномен музикальності українців; українські народнопісенні традиції як чинник українського відродження.

УКРАЇНСЬКА ЕТНОПСИХОЛОГІЯ: історичний досвід, актуальні проблеми і перспективи етнопсихології; психологія українського народу; українські національні духовні орієнтири; етнічна самосвідомість і самоідентифікація; еволюція і відродження національної гідності.

УКРАЇНСЬКА ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ: історичний досвід, актуальні проблеми і перспективи; історія, сучасний стан і перспективи розвитку української аристократії та еліти; сучасний стан і актуальні проблеми розвитку українського суспільства, української родини, української особистості.

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ: загальні проблеми історії й історіографії України; теорія, методологія й організація історичних досліджень; історичні періоди розвитку українських земель; історія українських земель, областей, районів, міст, сіл, хуторів; Україна як колиска потужних цивілізацій минулого й сучасної європейської цивілізації.

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: етнологічні засади культури; українська культура як цивілізаційний феномен; українська культура як спосіб життя і традиції; українська культура як середовище формування особистості українця; українська культура як основа світогляду, вірувань і звичаїв українців.

УКРАЇНСЬКА КУХНЯ: харчування у повсякденному житті й побуті українців; традиційні українські страви як феномен національної кухні; календарно-обрядові страви та їхнє значення для українського способу життя; сучасний стан і актуальні проблеми здорового харчування українців.

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА: історія української мови й літератури; українська мова як чинник українського інформаційного простору; мова і майбутнє України; культура української мови і мовлення; практична стилістика української мови; історія, актуальні проблеми й перспективи розвитку української літератури; історичний розвиток, сучасний стан і актуальні проблеми української мови в країнах компактного проживання українців; мовна ідентичність українців за межами України.

УКРАЇНСЬКА НАУКА І ТЕХНІКА: наукознавство; історичний досвід, актуальні проблеми і перспективи українських наукознавчих досліджень; теорія, методологія, організація наукових досліджень; історія науки і техніки; парадигми сучасної науки; теорія і практика інноваційної діяльності; науковий потенціал України; внесок українських учених, винахідників, конструкторів, ІТ технологів у світову скарбницю.

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА І ШКІЛЬНИЦТВО: історичний досвід, актуальні проблеми і перспективи домашнього та шкільного виховання та освіти; вища школа та її роль в системі освіти й виховання в Україні; освіта та виховання як чинник формування цілісної особистості українця; українознавчі аспекти реформування системи освіти й виховання в Україні.

УКРАЇНСЬКА СВІТОВА СПІЛЬНОТА: світове українство як явище, як факт і фактор розвитку українства; історія, сучасний стан і тенденції розвитку української діаспори; роль української діаспори у розвитку України; актуальні питання взаємодії українського суспільства і діаспори; світова українська єдність; мовна ідентичність українців за межами України; звичаї, традиції, обряди українців за межами України; українознавча наука, освіта та просвіта як факт і фактор розвитку світового українства.

УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ І ПЕРЕДБАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО: історичний досвід, актуальні проблеми і перспективи стратегічних досліджень; стратегія розвитку України: близька, середня й далека перспективи; футурологічне мислення як засіб і фактор стратегічного поступу України й українства; визначальна роль України у ХХІ столітті й третьому тисячолітті; важливість і значення відновлення звичаєвого світогляду як стратегічна умова й перспектива поступального розвитку України.

УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ: українська філософія й українська ментальність в історичній перспективі; українська мітологія й вірування українців; українська духовна мудрість; українська світоглядна парадигма; філософія родинності як феномен української ідентичності; українські філософські школи; учення про ноосферу як продукт і явище української філософії; ноосферне мислення;  українська національна ідея.

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПЕРЕКЛАДУ: історичний досвід, актуальні проблеми і перспективи; перекладознавство; теорія і практика перекладу; критика перекладу; редагування перекладів.

УКРАЇНСЬКЕ БАЧЕННЯ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ: світова історія з погляду української перспективи; світова історія в українському прочитанні; історичні країнознавчі студії (українське американознавство, українське германознавство, українське росієзнавство і под.).

УКРАЇНСЬКЕ КНИГОДРУКУВАННЯ, ВИДАВНИЧА ТА БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА: історія рукописних книг і книгодрукування; актуальні проблеми і перспективи розвитку видавничої справи; історичний досвід, актуальні проблеми й перспективи вивчення українських книгозбірень видатних діячів минулого; видавнича й бібліотечна справа в епоху інтернету.

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО: козацтво як явище української культури; історія козацтва; козацькі традиції; військово-політична організація козацтва; козацтво як прояв демократії; конституція Пилипа Орлика як факт  і фактор конституційного права; актуальні проблеми козацтва; перспективи розвитку козацтва; відтворення характерницької культури справжньої людини в умовах сучасного урбаністичного суспільства.

УКРАЇНСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО: історичний досвід, актуальні проблеми й перспективи розвитку краєзнавства; історія міст і сіл України; краєзнавство як основа розбудови культурного середовища міст і сіл; інформаційне та культурно-дозвільне середовище міст і сіл; зелений туризм (екотуризм).

УКРАЇНСЬКЕ ЛІДЕРСТВО І НАУКА ПРО ЛІДЕРСТВО: засади науки про лідерство; лідерство як державотворчий чинник; український парламентаризм; українське лідерство (політичне, ділове, жіноче, молодіжне) і селекція (відбір), виховання, навчання, рекрутування, кандидуювання (супроводження) в електоральному процесі; лідерство й принципи державного устрою; звичаєві засади українського урядування; лідерство як рушій зміни та оновлення системи державного урядування.

УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО: історія, актуальні проблеми й перспективи розвитку декоративно-ужиткового мистецтва - вишивки, ткацтва, розпису, гончарства та ін.; історія, актуальні проблеми й перспективи розвитку українського малярства, театру, музики, кіно, телебачення та ін.

УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО ТА НАЦІЄЗНАВСТВО: історія, актуальні проблеми й перспективи розвитку українського народу; народознавство і націєзнавство; народознавство і створення та формування української політичної нації; національна ідея з погляду народознавства і націєзнавства; українська аристократія та еліта у світлі народознавства та націєзнавства.

УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО: історичний досвід, актуальні проблеми і перспективи українських правознавчих досліджень; історичний досвід українського державотворення з погляду правознавства; історія, актуальні проблеми і перспективи розвитку звичаїв і українського права; права людини і громадянина в Україні в історичній перспективі; права народу і нації в Україні в історичній перспективі; права людини і права нації як наукова й практична (політична, правна, соціологічна, психологічна) проблема.

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ: історія, актуальні проблеми і перспективи; філософія українського націоналізму; теорія і практика українського націоналізму; українська національна ідея у світлі теорії й філософії націоналізму; український націоналізм і питання державотворення; український націоналізм і національні меншини України; український націоналізм і нацизм та шовінізм.

УКРАЇНСЬКІ РЕЛІГІЇ ТА ВІРУВАННЯ: релігійна карта України в історичній перспективі; тенденції розвитку й актуальні проблеми релігій та вірувань українців; релігійна толерантність українців і проблеми захисту українського релігійного простору від тоталітарних релігій і сект; проблеми створення єдиної помісної церкви в Україні; спроби і перспективи повернення до національних дохристиянських вірувань.

УКРАЇНСЬКІ СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: інформаційний простір і інформаційний суверенітет України; українська журналістика й засоби масової інформації; журналістикознавство, теорія, методологія, організація наукових досліджень у галузі стратегічних комунікацій; психологія журналістської творчості; PR та GR; національний інформаційний простір як чинник функціонування й розвитку української держави, українського суспільства, української культури та піднесення рівця національної й громадянської свідомості українців.

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ГОСПОДАРЮВАННЯ: українські традиції господарювання як система і чинник народовідтворення; історія, актуальні проблеми й перспективи розвитку українського землеробства і агрокультури, економічного розвитку України; учення Сергія Подолинського про перетворення сонячної енергії як основа новітньої української та світової економічної школи; історія, актуальні проблеми й перспективи розвитку української промисловості; кредитні спілки як явище української національної традиції.

Окремо хочу сказати про напрями і форми ВИДАВНИЧОЇ Й ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Українського Університету:

1. Наукові записки (Журнал) Українського Університету українською та англійською мовами. У найближчим часмо запускаємо журнал в онлайновому форматі. У перспективі матимемо й паперовий варіант.

2. Публікація монографій, збірників праць учених і матеріали наукових симпозіумів, конференцій і мемінарів за напрямами діяльності Українського Університету. Так само вони публікуватимуться передусім в онлайновому форматі. Паперове тиражування здійснюватиметься на замовлення.

3. Важливою частиною видавничого проекту буде видання серій "Бібліотеки Українського Університету":
- найкраще з української літератури, мистецтва й науки українською, англійською та іншими мовами;

- світова література, мистецтво й наука про Україну;

- науково-популярні й документальні відео-, аудіо- й друковані публікації тощо.

Ця частина проекту також запускатиметься передусім в онлайновому режимі з поступовим переходом  і до паперових форм у модерному форматі тиражування на замовлення.

4. Виставки, виставки-ярмарки, фестивалі (музичні, кінофестивалі та ін.).

Повторюю: це - орієнтовний перелік напрямів наукової, освітньої й просвітницької роботи Українського Університету. Щось тут повторюється й варіюється, а щось напевно залишилося поза увагою, ще не враховано. Ми продовжуємо напрацьовувати сферу інтересів Українського Університету. Відтак будемо вдячні за цікаві підказки, пропозиції чи застереження.

Запитання й пропозиції просимо надсилати нам електронною поштою на адресу: [email protected].

Щоб бути в курсі становлення й розвитку Українського Університету, будь ласка, уподобайте нашу сторінку на Фейсбуці: https://www.facebook.com/Ukrainian-University-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-871332626315710/.

Якщо ви підтримуєте цей проект і готові сприяти становленню й розвитку Українського Університету, будь ласка, приєднуйтеся до групи підтримки: https://www.facebook.com/groups/1716187868610451/.

(с) Проф. Д-р Володимир Іваненко.

АНОНС: Наступний запис буде присвячено потребам і перспективам співпраці з фахівцями відповідних профілів, на яку Український Університет розраховує як уже тепер, так і в перспективі.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Френк Герберт: Ну як вам друге дно Вулика Геллстрома?

«Вулик Геллстрома», «Дюна» і 10 принципів Джигаду – політичний проект Френка Герберта

«Життя у вулику передбачає не регламентовану монотонність, а МЕТАМОРФОЗУ. Коли комаха досягає межі своїх можливостей, вона чудесним чином перетворюється на абсолютно нову істоту. У цій метаморфозі я...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Коли стане можливим навчання за вказаними спеціалізаціями?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Коментарі

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Коли стане можливим навчання за вказаними спеціалізаціями?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)