Торки

Торки — літописна назва тюркомовних племен огузів (узів), які наприкінці 9 — на початку 10 століття кочували в степах на північ від Аральського та Каспійського морів аж до дельти Волги. Наприкінці 10...

УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: НАПРЯМИ НАУКОВОЇ, ОСВІТНЬОЇ Й ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нижче подається орієнтовний перелік напрямів наукової, освітньої й просвітницької роботи, на основі яких формуватимуться плани й програми наукових досліджень, спеціальності й спеціалізації, за якими...