Важливість: 
5

Категорія:

Діловою мовою Міжмор’я буде Сенсар

Учасники Міжмор’я переходитимуть на українську тоді, коли їм буде вигідніше її вивчити, чим постійно користуватися перекладачами. А для цього важливо, щоб українською мовою творилися вартісні твори в царині релігії, філософії, оздоровлення, мистецтва, науки, менеджменту, передових технологій, військової справи.

141215-lebedi.jpg

Угору і вперед!
Угору і вперед!

Темою священної мови Великого Переходу зацікавилися десять років тому. Згідно з езотеричною традицією, мова попереднього цивілізаційно-расового переходу називалася Сенсар. Її ще називали «Мовою Сонця», і саме вона лежить в основі сучасної української мови, санскриту та інших арійських (індоєвропейських) мов.

Слово «Сенсар» означає «носій сенсу» (подібно як «буквар» — носій букв), а також «Божественний сенс» (від «сенс Ар»).

Володіння Сенсаром було чи не найважливішим чинником високої культури і могутності Арійської раси (Трипільської цивілізації), адже ця мова формувала передове мислення і забезпечувала точну передачу інформації.

На жаль, нинішня українська мова частково втратила ясність Сенсара, проте цю якість можна доволі швидко відновити. Саме це й має стати головною метою мовної реформи. Адже, повторимо, яка мова, таке й мислення, а яке мислення, така й поведінка. Якщо українці мають амбіції стати сильною і передовою нацією, то починати треба з повернення до рідної мови та її очищення від забруднень і спотворень. Про це писалося у статті «Україні потрібен новий Сенсар» (2005).

Дослідження в цьому напрямку відбуваються на сайті «Народний Оглядач» у рубриці Сенсар - мова нової раси, головним чином завдяки зусиллям мовознавця Оксани Лутчин.

Нині настав час приступити до практичної реалізації ідеї нового Сенсара. До цього нас підштовхнули такі три події.

Мова Царства божого

По-перше, вияснили, що Українську державу нового циклу треба творити у просторі гармонійних подій – Просторі волі, в євангельських термінах – у Царстві божому. У цьому просторі людина діє як бог – вільно, без непереборних перешкод, граючись.  

З цього випливає, що мова Сенсар має бути інструментом підняття у Простір волі. Ця мова має бути такою, щоб у людини, яка говорить Сенсаром, автоматично відбувалося оздоровлення, притягання світлих людей і позитивних подій. Сенсар – мова здоров’я і успіху. Саме за ці магічні якості її й називали Мовою Сонця.

Головним чинником піднесення у Простір волі є відновлення правдивого світогляду. Для цього мова Сенсар має повертати словам їхній істинний сенс.

Візьмемо для прикладу слово «воля». Воно має два головні значення: 1) духовна сила, що робить людину творцем своєї долі, 2) відсутність перешкод, свобода дій. Наявність двох зовсім різних сенсів може означати, що є первинний сенс, який став джерелом для двох згаданих вище вторинних сенсів. Що може бути цим первинним сенсом? Відповідь: Воля – це стан перебування у просторі Царства божого, адже в ньому людина діє свідомо і легко, а зовнішні перешкоди долає граючись.

Інший приклад – слово «рай». Для масової свідомості це місце «на небесах», де в надлишку є всі життєві ресурси, місце спокою та безпеки, де можна відпочити і розслабитись. Проте якби таке місце існувало, то люди у ньому виродилися б за кілька поколінь і, врешті-решт, вимерли. Такий «рай» швидко перетворюється на місце страждань.

То що тоді означає це слово? Рай – це місце, де відбувається інтенсивний розвиток у формі радісної гри. Важливими умовами гри є добровільність, радісні емоції, напруження, змагальність, обмеженість ресурсів, творчість і винахідливість. Де гра, там рай.

Таким чином, рай – це простір Царства божого, а воля – це стан людини в раю. Людина у стані волі називається гравцем. Гравець – це головний сенс слова «людина», звідси латинські ludo – «грати», ludus – «гра», ludens – «той, хто грається», «гравець», ludicia – «музикування», «музична гра».    

Людина, що володіє Сенсаром, має правдивий світогляд, відтак діє продуктивно, свідомо, правильно.

Мова нової цивілізації

Другою подією, що спонукає нас перейти до практичної реалізації Сенсара, є радикальна зміна геополітичної ситуації на планеті. Виявилося, що глобальна конкуренція двох планетарних центрів – США і Росії – не завершилася, а вийшла на новий оберт еволюційної спіралі. Реальністю XXI століття стало утворення осі Париж–Берлін–Москва–Пекін, що веде до формування Євразійського блоку. Його потенціал значно перевищує потенціал США, що загрожує самому існуванню американської держави.

Відтак США життєво зацікавлені у формуванні центрально-європейського союзу Міжмор’я, спроможного відсікти ЄС від РФ. Головним гравцем Міжмор’я є Україна, а її найближчі союзники – Польща і Литва, на підході – Білорусь та інші слов’янські держави.

Формування Євразійського блоку означає розчленування України і колоніальний статус для країн Центральної Європи. Тому формування Міжмор’я повністю відповідає життєвим інтересам України, слов’янських держав і США.

Оскільки Міжмор’я опиняється під потужним пресом з обох сторін – ЄС і РФ, то цей союз має потужні стимули для застосування всього найкращого і найпередовішого – від світогляду до організаційних моделей і технологій. Тому Міжмор’я – це не просто регіональний союз, а нова цивілізація. Гостра потреба країн Міжмор’я у світоглядній єдності і ефективних комунікаціях потребує спільної ділової мови.

Очевидно, що це не може бути російська, німецька чи французька, бо це мови головних ворогів Міжмор’я. Не може бути й англійська, хоча вона дуже важлива для взаємодії з США та іншими союзниками. Мовою слов’янської Європи має бути слов’янська мова: литовська, польська чи українська.

Українська мова тут має очевидні переваги перед польською  і литовською мовами, оскільки:

1) найближча до спільного коріння – до материнської мови, від якої пішли усі арійські мови, зокрема польська і литовська, тому для Міжмор’я вона найзрозуміліша;

2) найчисельніша і має значний потенціал поширення з причини української пасіонарності;

3) найлегша для вивчення, написання і комп’ютерного розпізнавання, адже у ній найкраще дотримується принцип «як пишеться, так читається»,

4) найдзвінкіша (завдяки дзвінкому Р), наймилозвучніша і найпісенніша.

Проте цього не достатньо. Для популяризації української мови у Міжмор’ї доцільно посилити ці переваги: розширювати застосування мови, збільшувати кількість її носіїв, розробляти лінгвістичне програмне забезпечення, заохочувати вивчення в Україні і в усьому світі.   

Учасники Міжмор’я переходитимуть на українську тоді, коли їм це буде вигідно. Скажімо, буде легше вивчити мову і мати прямий доступ до першоджерела, ніж постійно користуватися перекладачами. А для цього важливо, щоб українською мовою творилися вартісні твори в царині релігії, філософії, оздоровлення, мистецтва, науки, менеджменту, передових технологій, військової справи тощо.

Не менш важливий напрямок роботи – надання українській мові більшої універсальності шляхом активації давніх слів, спільних для слов’янських мов. При цьому перевагу треба надавати коротким, лаконічним словам. Наприклад, замість нинішнього літературного слова «немає», доцільно застосовувати давнє коротке «нема», що ближче до польського «nie ma». Доцільно дослідити правила української граматики з погляду їх спрощення – це полегшить вивчення мови.  

Творення окультуреної української мови – універсальної, глибинної, лаконічної, компактної, комп’ютеризованої, з точним сенсом і чіткими правилами – матиме й величезний політичний сенс. Адже українці не просто пропонують використовувати свою мову для Міжмор’я. Вони творять нову мову – Сенсар – спеціально «заточену» під новий цивілізаційний проект та дружньо налаштовану до всіх його учасників.  

Мова магів

Третьою подією, що спонукала до негайної реалізації Сенсара, стало знайомство з кінофільмом 2013-го року «Частоти» (Frequencies / OXV: The Manual). У ньому розповідається про те, що слово спроможне змінювати частоту власних вібрацій людини, а відтак пересувати її між просторами подій. Понад те, існують давні, фундаментальні слова, які мають магічну силу.

Ця тема особливо цікава для тих, які мають досвід оновлення за допомогою технології Живе Слово, що її відкрив український професійний лікар і народний цілитель Олександр Філатович. Ми вже знаємо, що промовляння спеціальних слів дозволяє відновлювати різні підсистеми свого організму і формувати потрібні зовнішні події.

Характерно, що застосування Живого Слова українською мовою у 3–5 разів ефективніше у порівнянні з російською мовою. У результаті люди, які взагалі ніколи не чули українську мову, з власної ініціативи переходять на читання Живого Слова українською, бо це суттєво прискорює процес зцілення. Причиною цього ефекту може бути те, що українська мова має найглибші корені, а відтак сягає найпотужніших енергетичних пластів. Серед іншого це означає, що поширення технології Живе Слово сприятиме популяризації української мови і, як наслідок, сприятиме консолідації учасників Міжмор’я.

Наші інтереси: 

Вдосконалюємо мову - вдосконалюємо себе. 

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для популяризації НО

 
Форум Підтримати сайт Довідка