Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 12
  • Переглядів: 14

Україні потрібен новий Сенсар

Світ:

Українська мова формувалася 30 тисяч років. Відтак, розмовляючи нею, ми відновлюємо цілющий зв’язок з рідним життєвим простором, своїм родом і власним генотипом. У цьому переконаний директор Інституту метафізичних досліджень «Перехід-IV», автор наукового бестселера «Арійський стандарт» Ігор КАГАНЕЦЬ.

— Сучасна Україна нагадує людину з порушенням обміну речовин, — пояснює Ігор Володимирович. — Таке враження, що органи й підсистеми організму втратили внутрішню злагодженість, перестали розуміти один одного і починають конфліктувати. Здебільшого причиною такого розбалансування стає пошкодження біополя людини. Сучасні методи лікування якраз і базуються на відновленні складової біополя — так званого «електромагнітного каркасу людського організму” (енергетичного тіла).

Причому, аналогії між людиною і нацією дуже доречні. Подібність між окремим людським організмом і біосоціальними організмами встановлена багато тисячоліть тому. Адже народи також мають тіло і душу (етнопсихіку), волю і характер, господарство і власний дім — Батьківщину. Сучасна наука вказує на ще одну подібність. Виявляється, що цілісність народу і стан його колективного здоров’я підтримує специфічне поле. Воно невидиме і для переважної більшості людей «нереальне», проте його послаблення чи спотворення відразу ж призводить до цілком реальних проблем: дезорганізації, непорозумінь, соціальних конфліктів, зменшення врожайності, екологічного занепаду, стихійних лих.

Що ж це за поле, на якому тримається природний порядок? Погляньмо на атомне ядро. За всіма законами фізики воно мало б розпастися відразу ж після свого виникнення. Втім, не розпадається, бо його цілісність підтримується когерентним («зв’язуючим», «зчеплюючим») полем з надзвичайно високою частотою. Такі ж поля підтримують цілісність атомів, молекул та живих організмів. Наприклад, когерентні поля живих істот існують у діапазоні міліметрових хвиль. Цей напрямок досліджень під назвою «фізика живого” започаткував український вчений, директор Науково-дослідницького центру квантової медицини «Відгук» Міністерства охорони здоров’я України професор Сергій Сітько. Це фундаментальна наука і практичним її застосуванням є мікрохвильова резонансна терапія (МРТ) та квантова медицина. Її сенс полягає в тому, що електромагнітними хвилями міліметрового діапазону здійснюють дозований вплив на біологічно активні точки, завдяки чому відновлюється цілісний електромагнітний каркас людського організму.

Наступний рівень організації Всесвіту (після атомного ядра, атома, молекули і живого організму) — це соціальні організми, вищим проявом яких є народи. Їхню цілісність також підтримує відповідне поле. Згідно з відкриттям, яке здійснив старший науковий співробітник згаданого Науково-дослідницького центру Володимир Ніс, це когерентне поле існує в діапазоні акустичних (звукових) хвиль, тобто від 20 до 20000 Герц. Відповідно, цілісність цього поля, а відтак і здоров’я біосоціального організму безпосередньо залежить від того, яка мова і які пісні лунають в народному середовищі — рідні чи чужі.

Як доводить Володимир Ніс, мова народу формує певні особливості генофонду, завдяки яким організм людини активізується і зцілюється. Якщо пращури якоїсь людини з покоління в покоління користуються однією і тією ж мовою, то це веде до структурування роботи фізіології представників цього народу, сприяє виникненню сталої вібрації, яка надзвичайно потужно «підживлює» кожного індивіда. Тому спілкування саме рідною мовою («рідна» — від слова «рід», тобто всі попередні покоління) дає можливість дійти до глибинних рівнів своєї пам’яті, щоб спочатку зрозуміти «хто ти», а потім побачити, що з цим можна робити. Тобто мова і генетична пам’ять — взаємопов’язані речі і їхній вплив обопільний.

Українська мова сформувалася на території України, тому ця мова ідеально відповідає українському життєвому просторові: кліматові, ландшафту, геоенергетиці, техносфері, флорі та фауні. Лише українська мова дозволяє перебувати в єдності з цим простором і мудро керувати ним. Коли нам говорять, що вона виникла 300 чи 500 років тому — це брехня. Українська мова з’явилася на цій землі тоді, коли на ній почала формуватися раса європейських кроманьйонців (Біла раса) — приблизно 30 тисячоліть тому. Протягом усього цього часу мова розвивалася разом з місцевою природою та місцевою людністю. Тобто український народ, українська земля і українська мова — це єдина система, цілісність якої підтримується акустичним когерентним полем.

Сьогодні багато українців скиглить, чому вони такі слабкі й нещасні. А звідки взятися силі і щастю, якщо половина українців не розмовляє рідною мовою, розірвавши у такий спосіб зв’язок і з рідною землею, і з власним генотипом, і з сотнями поколінь українських предків?! Погляньте навколо: українці перестали адекватно розуміти одне одного, їм важко планувати спільні дії, вони втратили здатність їх інтуїтивного узгодження.

Населення України на 80 відсотків складається з етнічних українців. Для відновлення когерентного поля України достатньо, щоб вони заговорили рідною мовою. Йдеться про українізацію саме українців, яка жодним чином не зачіпає людей неукраїнського походження. Адже, повторю, для кожної людини найкращою є рідна мова.

Інша справа, якщо людина пов’язала свою долю з певною країною, то в її інтересах підтримувати цілісне поле цієї країни і поважати місцеву мову: в Україні — українську, в Росії — російську, в Німеччині — німецьку, в Англії — англійську тощо. Взагалі, інтенсивне просування в будь-яку країну чужої для неї мови є актом мовної агресії, яка руйнує цілісність національного біополя і підриває його життєспроможність. Саме тому могутні держави дбають про збереження власної мови й енергійно протидіють експансії чужих мов. Настав час цю істину зрозуміти й українцям.

Завдяки рідній мові налагоджується гармонійний зв’язок між людською свідомістю і прихованими талантами та здібностями, що дрімають у її підсвідомості. Проте річ не лише в кращих перспективах самореалізації. Рідна мова робить людину могутнішою і щасливішою, оскільки виступає в ролі каналу, через який людина черпає цілющу енергію рідної землі.

Практичним підтвердженням цього феномену є відкриття Олександра Філатовича — головного лікаря Інституту метафізичних досліджень «Перехід-IV». Він створив найефективнішу у світі технологію масового зцілення індивідуального людського біополя. Вона називається «Живе Слово». Зцілення біополя дозволяє ліквідувати глибинні причини ВСІХ хвороб, радикально оздоровитися і омолодитися. Сама ж технологія полягає в тому, що людина протягом певного часу читає світлі ритмічні тексти українською мовою. Ось, наприклад, один з них:

Променистість Потоку
Чистотою проникнення
Зірковою прозорістю
Вилаштовує, змальовує, змінює
Все Суще
Визначайте!

Цікаво, що перші прояви зцілення людина часто відчуває вже на другий день застосування цієї технології. Оздоровлення відбувається у формі короткочасного загострення хвороб, після чого вони проходять назавжди. Все доволі просто, від людини вимагається лише одне — воля до життя.

Варто пояснити, що головною причиною забруднення і деформації людського біополя є неправильні думки, посилені неправильними словами. Відповідно, очищення і відновлення біополя відбувається генеруванням правильних думок, посилених промовленим словом. Звідси напрошується висновок, що головною причиною хронічних хвороб є не стільки екологічні проблеми, скільки забруднений інформаційний простір, в якому циркулюють брудні думки, агресивні емоції, брехливі ідеї. Тому оновлення України і оздоровлення українського народу треба починати з очищення інформаційного простору та повернення словам їхнього справжнього, істинного сенсу. В давнину це добре розуміли, тож не випадково мудрий Конфуцій радив починати реформування держави з «виправлення імен», адже які слова, такі й думки, а які думки — такі й вчинки.

До речі, дослідження пасіонарного спалаху 55-го ст. до н. е., внаслідок якого народилась Трипільська (Гіперборійська) цивілізація і Арійська раса, вказують на те, що в його основі була особлива мова. Цією мовою були викладені вищі знання, завдяки яким відбувся стрімкий перехід частини раси європейських кроманьйонців (Білої раси) на вищий рівень. В українській традиції це вважалося народженням нового світу, тому середньовічні та козацькі літописи ведуть відлік від 5508 р. до н. е.

Згідно з езотеричною традицією, ця священна мова називалася Сенсар. Її ще називали “Мовою Сонця”, і саме вона лежить в основі сучасної української мови, санскриту та інших індоєвропейських мов. Саме ж слово “Сенсар” буквально означає “носій сенсу” (подібно як «буквар» — носій букв). Володіння Сенсаром було чи не найважливішим чинником високої культури і могутності Арійської раси, адже ця мова формувала передове мислення і забезпечувала точну передачу інформації.

На жаль, нинішня українська мова частково втратила ясність Сенсару, проте цю якість можна доволі швидко відновити. Саме це й має стати головною метою мовної реформи. Адже, повторимо, яка мова, таке й мислення, а яке мислення, така й поведінка. Якщо українці мають амбіції стати сильною і передовою нацією, то починати треба з повернення до рідної мови та її очищення від забруднень і спотворень.

Хай Буде!

------------------------------------
В тему:
Згадай себе!
Живе Слово - нова розробка Інституту метафізичних досліджень Перехід-IV
Надцивілізація волі
Підводні дослідники знайшли нові докази Великого потопу
Гіперборійські традиції українців
Трипільські витоки містобудівних традицій у давніх слов’ян
 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Україна набирає швидкість для стрибка!

Американський трамплін: структура переходу України до реалізованої нації третього рівня

Запропонований підхід дозволяє нам перебувати в центрі націотворення, не перетворюючись з погляду масової свідомості на якусь «екзотику», «альтернативу» чи «андеграунд». Ми перебуваємо в головному...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Андерс Фальке.
0
Ще не підтримано

Дозвольте вставити свої три копійки! Думаю укр мова - тобто руська мова сьогодні мусить набувати таких рис, які дозволять їй вижити та функціонувати на гідному рівні серед високо-конкурентного середовища у світовому вимірі. Наша мова не мусить бути "калиновою" і "слов’їною". Вона повинна бути інноваційною, залізною, блискавичною, орлиною тощо. Потрібно йти у напрямку сили - бо тільки силу поважають, її не використовують, як красу. В одному блозі про це пишуть докладніше. Коротка, але цікава стаття - раджу ознайомитися - за цим посиланням.

Миролюбність і озброєність!

Коментарі

Зображення користувача Андерс Фальке.
0
Ще не підтримано

Дозвольте вставити свої три копійки! Думаю укр мова - тобто руська мова сьогодні мусить набувати таких рис, які дозволять їй вижити та функціонувати на гідному рівні серед високо-конкурентного середовища у світовому вимірі. Наша мова не мусить бути "калиновою" і "слов’їною". Вона повинна бути інноваційною, залізною, блискавичною, орлиною тощо. Потрібно йти у напрямку сили - бо тільки силу поважають, її не використовують, як красу. В одному блозі про це пишуть докладніше. Коротка, але цікава стаття - раджу ознайомитися - за цим посиланням.

Миролюбність і озброєність!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Дякую за допис і посилання, Святославе!
Особливо сподобався коментар Amiran (10) - про те як "суржик, мучительно обламывая свои корявости об украинскую аутентику, становясь частью великого и могучего украинского языка."

та Tustusya (4) - про так звані російські приказки "точки над і" та "с пилу с жару" :)

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Андерс Фальке.
0
Ще не підтримано

Кожного разу повертаюся до цієї статті. З'явилися думки, що лексику та граматику Сенсару варто було б поповнювати зі ВСІХ слов'янських мов.

Миролюбність і озброєність!