Важливість: 
2
Англійська мова в Україні: навчають від 3-го рівня, мавпýючи методики Британії, США, Австралії

4-й рівень – це рівень, що дозволяє брати участь у філософcьких диспутах, наукових симпозіумах, а 3-й рівень – для розчúнення в англомовному середовищі, тобто мова вивчається як рідна – від дитячих забавлянок-примовок  до шедеврів класики.

2-й рівень – для ділового спілкування – Globish (від Global English – спрощений варіант англійської, в якому ≈ 1500 слів і проста граматика.

1-й рівень – для загального розвитку учнів: запам’ятання значень слів (подібних та інтернаціональних);  для поглибленого засвоєння шкільних дисциплін (у т. ч.  рідної мовиза допомогою співставлень і порівнянь).

У школах України  англійської навчають  від 3-го рівня, мавпýючи методики Британії, США, Австралії. Наші учні  з більшості звичайних шкіл застрягáють у цьому рівні, бо не мають "трампліна" – мовленнєвого досвіду англомовних дошкільнят.

Щоб не марнувати час на продирáння «до зірок» крізь терни і хащі 3-го рівня, дорόслі початківці мовою 4 рівня складності мали б опанόвувати одразу після засвоєння  2-го рівня, а школярі – після послідовного засвоєння 1-го і 2-го рівнів.

Про 1-й рівень

Пропозиція для  "Говоріння-слухання".

– Необхідно укласти «Посібник для батьків» із усіма найважливішими текстами, на основі яких відбуватиметься"говоріння-слухання"  в 1-2 класах.  Усі текcти мають бути записані  англійською, УТАМ  [українською транскрипцією англ.мови]  і озвучені CD-додатком.  Слід також дати їх літературний і дослівний переклади.

Пропозиція  для "Писемно-читального періоду".

– Перед засвоєнням дітьми англійських літер доцільно спочатку навчити їх "української комп’ютерної латинки".  Пригадаймо з учнями: що таке йотόвані звуки,  як на математиці озвучують літери  ABC,  як пишеться укр. літера  Х.  

 А = a, Ґ = g, Ж = w [zh], Ї = ji, М = m, Р = r, Ф = f, Ш = sh,

 Б = b, Д = d, З = z, Й = j,  Н = n, С = s, Х = х, Щ = q [shch],

 В = v,  Е = e, И = y, К = k, О = o, Т = t, Ц = с, Ь = ' (апостроф),

 Г = h,  Є = je, І = і, Л = l, П = p,  У = u,  Ч = ch, Ю = ju,  Я = ja.

Пропозиція  для  "Розширення лексичного запасу учнів".

– Англійська мова має декілька сотень слів, подібних виглядом, звучанням на їх українські відповідники. Розгляд цих слів – найдоцільніший початок знайомства з англійською, бо перші заняття нею – це по суті укладання максимуму речень із мінімуму вже засвоєних слів  [див. Google → rozrobka.ho.ua → Лексичний додаток до підручників «English»].

Приклад домашнього завдання  з  англійської мови:

– Записати математичну задачу арабськими числами, українською кирилицею, українською латинкою; записáти і промовляти англійською.

1 + 1   /   Один плюс один.   /   Оdyn pljus odyn.    ///   Оne plus one.

2 крокодили + 3 зебри.   /   Dva krokodyly pljus try zebry.   ///    Two crocodiles plus three zebras.

До слова.

Фінські школярі дуже багато пишуть (вчаться грамотно формулювати і висловлювати думку);  наші – записують відповіді (заповнюють зошити "з друкованою основою").

Про засвоєння 2-ї мови (3, 4-ї...): 

Спішімо до мети повільніше;  ідімо-втішаймося ще не протόреною, але коротшою і цікáвішою стежкою, яку дарує  здоровий  глузд.

Наші інтереси: 

Методики викладання англійської мови в Україні однозначно потрібно переглядати. Цей допис – цікава спроба це зробити. Від подачі матеріалу і методики викладання іноземної мови залежить успіх і прогрес твого учня. Отже не боїмося експериментів і пробуємо нові методи навчання!

Гравець: 
Олена Каганець

Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

Loading...
 
Форум Підтримати сайт Довідка