Й. Гейзінга

Як ми ся грали (згадуючи себе)

А й, дійсно! 1. Гра є добровільною: «Отже, передовсім усяка гра є добровільною діяльністю. Гра за наказом — це вже не гра, а, в щонайкращому випадку, її силувана імітація. Вже завдяки саиому цьому...