Зображення користувача Народний Оглядач.
Народний Оглядач

Сонячна революція, Третій Гетьманат

Програма Української Національної Асамблеї

1. КРИЗА ПЕРЕТВОРЕННЯ
Світ змінюється. Ми бачимо це в землі, ми бачимо це у воді. Дух перемін витає в повітрі. Сучасна цивілізація вичерпала існуючу екологічну нішу і входить у штопор глобальної кризи, що пронизує всі сторони нашого життя: клімат, екологію, генофонд, міжнародні відносини, мораль, сім’ю, державну організацію, технології.

Криза може мати лише два вирішення: або обвальна деградація людства в хаосі екологічних і соціальних катастроф, або його тотальне оновлення і рішучий перехід на вищий рівень. Косметичний ремонт вже нічого не дасть. Потрібен стрибок у чистий простір нової екологічної ніші: на вищий рівень стосунків «Людина—Бог», «Людина—Людина», «Людина—Природа» і «Людина—Техносфера». У грядущій боротьбі за землю і воду, їжу і повітря, дітей і віру вистоять лише ті народи, які спроможуться здійснити світоглядну революцію, соціально-організаційний, екологічний і технологічний прориви. «Оновитися!» — ось головне гасло сьогоднішнього дня.

Чи готова Україна до нинішніх і грядущих випробувань? Революція 2004 року пробудила український народ, він перестав боятися і повірив у свою здатність перемагати. З кожним днем він дедалі більше усвідомлює себе господарем рідної землі і розуміє, що може покладатися лише на власні сили і власний розум.

Час зробити наступний крок: перетворити мрії на реальність і сформувати державу, спроможну вистояти в планетарній кризі і дати своїм громадянам вихід на вищий рівень самореалізації. Після туманного оранжевого світанку завжди настає сонячний день — тож ми починаємо новий, сонячний етап перетворення України.

2. СВІТОГЛЯДНА РЕВОЛЮЦІЯ

Пізнай істину — і у твою кров увійде сонце! (Григорій Сковорода)

Сильну, здорову і одухотворену державу можна побудувати лише на твердому фундаменті ясного, раціонального мислення і морального закону, що лунає в наших душах. Раціональне мислення і вроджене відчуття правди кажуть нам, що людина — це втілена божественна особистість, яка є частинкою Творця Всесвіту. Вона приходить у наш фізичний світ для його одухотворення і творчого впорядкування; в ході цього вона пізнає світ і розкриває свої боголюдські потенції. Розвиток людини відбувається шляхом багаторазового земного втілення, в євангельській термінології — шляхом палінгенезії (Матвій 19.28). Причому кожне нове втілення зазвичай відбувається в середовищі того ж самого народу, на тій самій землі. Тому треба знати, що у наступному втіленні ми отримаємо те, що залишили після себе:

— якщо залишимо після себе здорових дітей і внуків, то народимося в здорових тілах;

— якщо залишимо після себе чисту природу, то народимося в земному раю, а не на смітнику;

— якщо залишимо після себе культуру, то народимося в світлі і знатимемо, хто ми, звідки прийшли і куди йдемо.

Так сталося, що ворог Бога і людини зумів поширити облудну думку, начебто людина — це лише розумна тварина, яка живе один раз на землі: помер, закопали і на цьому все скінчилось. Тому-то й панує гасло «Після нас хоч потоп!», а у держави завжди не вистачає грошей на дітей, екологію і культуру. Відновлення ведичних і євангельських уявлень про багаторазове втілення людини висуває протилежне гасло — «Світ після нас має стати кращим!» Внаслідок його сприйняття людина отримує заохочення для саморозвитку і продовження роду, а держава починає піклуватися про виховання здорового покоління, дбати про природне середовище, науку і культуру.

Повернення до правдивих уявлень про природу людини і світу дозволяє побудувати досконалу державу. Життєвий досвід людства вказує на істинність трьох універсальних принципів, на фундаменті яких стоять всі ефективні соціальні системи:

1. Єдиноначальність, або цілісність, яка забезпечує відповідальність влади і керованість державою.

2. Свобода, або різноманітність, яка забезпечує творчість і динамічний розвиток нації.

3. Справедливість, або вдячність, яка забезпечує внутрішню збалансованість і гармонію суспільства.

В умовах нинішньої глобальної кризи і все гострішої боротьби за ресурси ці три принципи набувають особливої актуальності. Єдиноначальність на всіх рівнях суспільної самоорганізації створює національну єдність і здатність до концентрації колективної енергії на головних напрямках цивілізаційного і культурного поступу. В конкурентній боротьбі переможуть найбільш творчі нації, а головною умовою творчості є різноманітність поглядів і свобода особистості. Для того ж, щоб ці вільні особистості посилювали одна одну і формували суспільну гармонію, потрібна справедлива винагорода, щира вдячність і суспільне визнання.

Для реалізації цих природних принципів, що ведуть до перемоги, нам потрібна нова держава.

3. ДЕРЖАВА УКРАЇНСЬКОЇ МРІЇ

ЗА РЕАЛЬНЕ НАРОДОВЛАДДЯ!
Гучні корупційні скандали в середовищі нової влади показали, що головна проблема не в людях, а в хибності самої моделі державної організації. Виявилося, що, попри гучні декларації, нинішній суспільний устрій не є демократичним, адже народ (демос) фактично відсторонений від влади і не контролює її. Сама ж влада розділена між взаємопоборюючими «гілками», тому є неефективною і безвідповідальною, адже «де відповідає більше одного, там уже не відповідає ніхто». Максимальна безвідповідальність у Верховній Раді: за якість законів взагалі ніхто не відповідає, оскільки «влада» розподілена аж між 450 особами, які переймаються не стільки чужим для них демосом, скільки рідним бізнесом. Між результатами їхньої праці і заробітною платнею немає жодного зв’язку, оскільки дві третини депутатського корпусу є мільйонерами.

За демократичного устрою народ подібний до сильного господаря, який запрошує на роботу відповідальних працівників, з якими укладає угоду (конституцію), контролює їхню роботу, оцінює кінцеві результати і здійснює винагороду чи покарання. За нинішнього ж устрою немає з кого запитати за плоди поганого управління, так, за 5-мільйонне скорочення населення України ніхто з колишніх керівників не заплатив навіть 5 гривень штрафу.

За всіма ознаками в Україні встановлено режим ОХЛОКРАТІЇ, тобто панування над натовпом, здійснюване прихованими (отже, безвідповідальними) центрами сили. Охлократична влада реалізується як за допомогою прихованих маніпуляцій, так і шляхом відверто-демонстративного терору, а також через системні зусилля, спрямовані на моральне розкладання та організаційне розчленування народу, цілеспрямоване зведення його до рівня натовпу (охлосу). Задля власного самозбереження і самовідтворення охлократична система послідовно намагається перетворити народ на бездумне і безвольне бидло, не здатне до мислення та опору.

Нормальне життя українського народу за нинішнього політичного устрою неможливе. Реальні зміни відбудуться лише після демонтажу охлократії і переходу України до демократичного політичного устрою.

ТРЕТІЙ ГЕТЬМАНАТ — ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА

Демократичний державний устрій України ми називаємо Третім Гетьманатом, оскільки він продовжує демократичні традиції українського козацтва і є третім після гетьманських держав Богдана Хмельницького та Павла Скоропадського. Третій Гетьманат ґрунтується на українських традиціях народовладдя і є втіленням цілісного світогляду, наукових принципів управління та передових технологій. При цьому дві попередні гетьманські моделі розглядаються не як ідеальні зразки, а лише як етапи історичного пошуку українським народом держави своєї мрії.

Системоутворювальним стрижнем держави Третього Гетьманату є повноцінне виконання всіх 7 умов демократичного устрою.

1. НАРОД. Український народ — повновладний господар своєї землі. Для професійного управління своїм господарством він запрошує кваліфікованих добровольців і наймає їх на визначений термін.

2. КОНСТИТУЦІЯ. Головною метою держави є реальне зростання якості життя українського народу та його чисельності, що фіксується на основі об’єктивних показників. Для цього держава передусім повинна: а) захищати права людини на свободу життя; б) захищати права людини на продукт власної праці та творчості; в) захищати національні надбання і національні інтереси. Основи національного способу життя («правила гри») фіксуються в демократичній Конституції, яку замість нинішньої охлократичної конституції має прийняти нова Верховна Рада, а ще краще — скликані нею Конституційні збори. Фактично, йдеться про конституційний договір між народом-господарем і кваліфікованими добровольцями, яких народ запрошує і наймає для здійснення функції державного управління. Перша у світі конституція розроблена українським козацьким гетьманом Пилипом Орликом (1672—1742).

3. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ГЕТЬМАН. Функція державного управління має здійснюватися під керівництвом людини, яка несе персональну відповідальність за результати своєї діяльності. За українською традицією такий вищий керівник називається не президентом, а гетьманом. Він обирається всенародно, що робить його виразником народної волі і надає його владі максимальної легітимності. Проте, на відміну від президента, гетьман особисто відповідає за стан справ у всій державі, подібно як голова людини відповідає за стан і поведінку керованого нею тіла. ЗА РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕТЬМАН ВІДПОВІДАЄ ВЛАСНИМ МАЙНОМ, ВЛАСНОЮ СВОБОДОЮ І ВЛАСНИМ ЖИТТЯМ. Цілковита персональна відповідальність гетьмана забезпечується тим, що він керує роботою законодавчої, виконавчої і судової влади, самостійно здійснює кадрову політику. Як наслідок, між трьома гілками влади зникає протистояння, здатне загальмувати або цілком зруйнувати будь-які перетворення у державі. Натомість гетьман отримує всі необхідні повноваження для здійснення системних перетворень. Персоналізація влади, реалізована на всіх рівнях державного управління і місцевого самоврядування, позбавляє її анонімності та колективної безвідповідальності.

Влада гетьмана обмежується Конституцією, за дотриманням якої слідкують обраний народом Конституційний суд (Вищий суд), інтелектуально-правові структури громадянського суспільства і всі громадяни в міру своїх можливостей. Конституція містить чітко прописаний механізм імпічменту гетьмана — подібно до конституції «П’ятої республіки» Шарля де Голля, котрий створив найавторитарніший, і водночас — найдемократичніший тип президентського правління в усій сучасній Європі.

Для управління державою гетьман видає універсали (розпорядчі адміністративно-політичні акти) і несе персональну відповідальність за їхню правочинність та їхнє виконання. Дієвість універсалів залежатиме від того, наскільки вони відповідатимуть інтересам різних прошарків і груп українського суспільства. Важливим інструментом врахування цих інтересів і оптимізації гетьманських універсалів є Верховна Рада, яка виступає в ролі ДОРАДЧО-ЕКСПЕРТНОГО ОРГАНУ. Універсали, окрім передбачених Конституцією винятків, повинні подаватися на експертизу ВР. Гетьман де факто зацікавлений у тому, щоб його універсали пройшли якісну експертизу, адже це дозволить зробити їх ефективнішими. Водночас гетьман МАЄ ПРАВО ПРОІГНО¬РУВАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВР (адже відповідальність несе він, а не ВР), проте сам факт залучення ВР до експертизи гетьманських універсалів сприятиме прозорості влади та поінформованості народу про динаміку правового поля. При розробці універсалів гетьман, окрім ВР, також опирається на державні та громадські інтелектуально-правові структури, враховує суспільну думку, стимулює народну активність за допомогою широкої просвітницької роботи і системи цільових грантів.

4. ВІДКРИТИЙ МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ. Принциповою особливістю Третього Гетьманату є прозорість управління і наявність СИСТЕМИ об’єктивного інформування громадян України про стан справ у всіх сферах життя національного організму. Інформація систематизу¬ється у формі узагальнених показників, розрахованих за допомогою відкритої і ясної методики, що передбачає можливість незалежного контролю. Для оцінки якості життя в міжнародній практиці використовується Індекс людського розвитку, який розраховується за методикою Програми розвитку ООН на основі індексів тривалості життя, досягнутого рівня освіти і реальних доходів на душу населення. Для найбільш узагальненої оцінки діяльності Гетьмана має використовуватися Національний індекс людського розвитку, який окрім трьох індексів ООН також включає індекс народжуваності. Значення Індексу та його складові публікуються щоквартально з кваліфікованими коментарями відповідальних керівників галузей і незалежних експертів, що дозволяє громадянам усвідомлювати динаміку стану справ у державі і відчувати до них особисту причетність.

5. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ГЕТЬМАНА. Гетьман обирається терміном на 5 років. У день голосування громадяни заповнюють не лише виборчий бюлетень, а й лист оцінки гетьмана за попередній період (те ж саме стосується виборних керівників нижчого рівня). Завдяки такому референдуму гетьманування оцінюється за 5-бальною шкалою:

5 балів. Гетьман має право на переобрання (зрозуміло, що таку оцінку виставлять ті, які бажають переобрати гетьмана). Якщо ж він не бажає працювати ще один термін, то за чесну працю отримує щедру винагороду: він стає почесним громадянином України і на все життя разом з родиною та нащадками отримує гідне державне утримання та захист.

4 бали. Те ж саме, але без права на переобрання (автоматично вибуває з другого туру виборів).

3 бали. За незадовільне правління гетьман має відповісти власним майном.

2 бали. Те ж саме плюс втрата свободи на визначений термін.

1 бал. Те ж саме плюс довічне ув’язнення.

6. ВИНАГОРОДА АБО ПОКАРАННЯ. Новообраний гетьман від імені народу на підставі виставленої суспільством оцінки «4» або «5» здійснює винагороду попереднього гетьмана, при нижчій оцінці — передає справу судовим органам, які здійснюють фахове розслідування і виносять виправдальний чи засуджуючий вирок.

7. ОПРИЛЮДНЕННЯ. Новообраний гетьман здійснює широке висвітлення винагороди або покарання попереднього гетьмана, забезпечує об’єктивний аналіз його діяльності та винесення з неї історичних уроків. Факт винагороди чи покарання має бути подією великого виховного значення для всієї нації — сучасників і нащадків.

ГАРАНТІЯ СТАЛОГО НАРОДОВЛАДДЯ

Для того, щоб концентрація великої влади в руках гетьмана не стала спокусою для узурпації ним цієї влади, система Третього Гетьманату передбачає чотири головні стримуючі чинники:

1. Формування відповідального за свою долю громадянського суспільства, перетворення українського народу на духовно і організаційно сконсолідований національний організм з авторитетним духовним проводом, в перспективі — на чолі з єдиною Національною Церквою, що гармонійно поєднує віру, науку, мистецтво та психофізичну досконалість. Сильний народ — головний чинник протидії можливій диктатурі. Слабкий же народ за будь-якої системи буде жертвою диктатури — як відвертої авторитарної (як за московської царської чи комуністичної влади), так і прихованої колективної (охлократичної — як сьогодні).

2. Наявність простої, ясної і зрозумілої громадянам Конституції (подібно до 10-ти пунктів американського «Білля про права») з чіткою і реальною процедурою імпічменту гетьмана (чого немає в нинішньому законодавстві), усвідомлення народом своїх прав і відповідальності, прозорість правового поля і державного управлін¬ня на всіх рівнях за допомогою ЗМІ та Інтернет-технологій, постійний відкритий моніторинг стану справ у державі, щоквартальна публікація Національного індексу людського розвитку. Захист конститу¬ційного ладу має стати особистою справою і прямим обов’язком кожного громадянина України.

3. Наявність Конституційного суду (Вищого суду), який постійно роз’яснює всьому народові, зокрема правоохоронним і силовим структурам, сутність «правил гри», здійснює правове виховання суспільства, повідомляє про порушення норм Конституції і здійснює заходи щодо їх захисту.

4. Плекання культури народної самооборони на всіх 7-ми рівнях буття національного організму:

- можливість самооборони, гарантування безпеки своєї території проживання, які забезпечуються наявністю в населення вогнепальної зброї за прикладом Швейцарії та інших демократичних держав;

- законний захист приватної, громадської і загальнонародної власності;

- громадський контроль якості харчових продуктів і медикаментів, культура продовження роду, екологічна культура;

- формування нового козацтва та інших правозахисних структур, забезпечення порядку для здорового способу життя;

- громадський контроль за якістю інформаційного простору, недопущення пропаганди агресії, насильства, паразитизму, аморальності та розпусти;

- культ героїв, плекання працелюбності та культурних традицій;

- сонячний світогляд, небесна підтримка світлих сил.

Із розвитку цих чотирьох складових громадянського суспільства має початися праця новообраного гетьмана. Це буде практичним підтвердженням того, що народ нарешті отримав демократичну владу. Адже охлократична влада завжди намагається ослабити, роз¬клас¬ти, роззброїти народ, натомість демократична влада прагне зробити його якомога свідомішим, сильнішим і здоровішим. Найпотужнішим джерелом сили держави є творча активність народу, а головною умовою творчості є свобода. Третій Гетьманат — це держава вільних творчих людей.

Перехід до демократичного державного устрою має відбутися правовим шляхом — через прийняття і всенародне схвалення Конституції Третього Гетьманату. Її має розробити, прийняти і затвердити на загальнонаціональному референдумі новообрана Верховна Рада України або, скликані нею, Конституційні збори. Для того, щоб прийняти демократичну Конституцію і здійснити цивілізований перехід до демократичного державного устрою, до Верховної Ради повинні увійти лише такі люди, які не причетні до існуючого корумпованого парламенту — не можна допустити передачу естафети зіпсуття від теперішньої ВР до наступної. Згідно з новою Конституцією, Верховна Рада має перетворитися на здоровий інтелектуально-правовий орган при відповідальному гетьмані України, що займатиметься не кримінальним перерозподілом народної власності, а прозорою і зрозумілою працею на благо всієї нації.

4. НАШІ ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ

Врятуй свою землю — і вона врятує тебе! (Девіз УНА)

Українська Національна Асамблея виступає за фундаментальні перетворення, тому здійснюватиме їх комплексно, поступово, поетапно, на науковій базі, з врахуванням світового досвіду. Структура цих перетворень випливає з необхідності оновлення всіх 7 базових рівнів життєдіяльності українського народу як цілісного геосоціального організму.

ВІДНОВЛЕННЯ ЧИСТОТИ І ЗДОРОВ’Я ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ

1. Ми не допустимо ринкового розпродажу земель сільськогосподарського призначення. Родючі ґрунти — це загальнонародна власність, головна умова успішного розвитку українського народу, стратегічний планетарний ресурс XXI століття.

2. Ми відновимо родючість орного шару українських чорноземів за допомогою сучасних біотехнологій. Для цього побудуємо принаймні 2 тисячі біоферментних заводів, що здійснюють переробку органічних відходів на екологічно чисті біодобрива.

3. Створимо загальнодержавну систему утилізації відходів, очищення земель, вод і повітря.

4. Розвантажимо великі міста шляхом розвитку малих міст і сільської інфраструктури, відродження місцевих громад, впровадження передових видів транспорту і зв’язку, оптимізації транспортних потоків.

ЕКОНОМІЧНА САМОДОСТАТНІСТЬ

5. Ми організуємо економічне переозброєння на передовій науково-технологічній і управлінській базі, створимо цілісні виробничі цикли, досягнемо енергетичної і ресурсної самодостатності України. Ми сформуємо соціально і екологічно орієнтовану економіку з першочерговим вирішенням проблем житла, енергії, води, харчування і транспорту. Ми створимо правову базу для реального захисту всіх видів власності.

6. Створимо потужні державні корпорації з ефективним управлінням для концентрації ресурсів на проривних напрямках розвитку і успішної конкуренції на глобальних ринках. Будь-яка енергійна людина, що має здібності і бажання працювати на Україну, отримає вільний простір для самореалізації.

7. Сформуємо сприятливий і стабільний правовий простір для розвитку середнього бізнесу, надамо повну свободу малому бізнесу з максимально простими і зрозумілими процедурами реєстрації та оподаткування.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА

8. Перенесемо центр ваги на профілактичну медицину, формування культури здорового способу життя, самозцілення, позитивного мислення і раціонального харчування, попередження травматизму і нещасних випадків, всезагальну диспансеризацію населення, розвиток інституту сімейних лікарів, національної системи фізичної культури і спорту, курортів, санаторіїв, внутрішнього туризму.

9. Втілимо в життя цілеспрямовану демографічну політику, спрямовану на збільшення народжуваності серед корінного населення країни, охорону дитинства, материнства і батьківства, зміцнення сім’ї, гармонізацію стосунків старшого і молодшого поколінь, плекання генофонду, підтримку людей з високими фізичними та розумовими якостями.

10. Різко підвищимо якість харчування шляхом державної підтримки виробництва натуральної продукції, жорсткого дотримання стандартів якості, припинення нинішнього харчового, алкогольного, тютюнового, наркотичного і фармацевтичного геноциду.

ЛЮДЯНА І ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА

11. Ми організуємо наукову розробку, всенародне обговорення і прийняття Конституції демократичної української держави — Третього Гетьманату — з легітимним переходом України до нового суспільно-політичного ладу.

12. Створимо систему об’єктивного і відкритого моніторингу діяльності держави, реальної динаміки соціальних та природних процесів.

13. Реалізуємо курс на політичну самодостатність, опору на власні сили, здобуття через ООН статусу нейтральної держави, налагодження щирих дружніх стосунків зі стратегічними партнерами без входження до жодного військово-політичого чи торгово-економічного союзу.

14. Започаткуємо державну політику формування точок росту нової цивілізації — соціополісів, кожен з яких спеціалізуватиметься на одному або кількох передових напрямках науки, технологій, виховання, охорони здоров’я, освіти, професійної перепідготовки тощо.

15. Здійснимо адміністративно-територіальну реформу: поступовий перехід до трьохрівневої системи управління «центр — органічний округ — місцева громада» з суттєвим підвищенням можливостей та відповідальності місцевого самоврядування. Близько сотні округів формуватимуться навколо соціополісів, новий устрій природно виростатиме зі старого.

16. Реалізуємо реформу Збройних сил України з формуванням воїнської верстви, створенням професійних військ швидкого реагування і системи територіальних формувань народної самооборони (новітнього козацтва) — на основі українських бойових традицій з використанням досвіду Швейцарії та інших країн. Створимо дійову і цікаву систему військово-патріотичного виховання.

17. Надаватимемо активну підтримку українській діаспорі як важливому чиннику пізнання Україною навколишнього світу і плідної взаємодії з усіма народами планети.

ЗДОРОВИЙ І ЦІКАВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

18. Очистимо національний інформаційний простір від бруду, агресивності, розпусти, тупості, бездарності, виродження і брехні, забезпечимо збільшення у ньому частки якісної інформації культурного, наукового, освітнього, професійного, практичного характеру — бо це ключовий чинник поліпшення народного здоров’я, розкриття індивідуального і колективного потенціалу, сприйняття навколишнього світу таким, який він є насправді.

19. Збільшимо різноманітність іноземних інформаційних джерел, передусім європейських, при цьому загальна їхня частка не повинна перевищувати 20% наповнення національного інформаційного простору. Решту 80% буде складати національний за змістом і походженням інформаційний продукт.

РОДОВА ПАМ’ЯТЬ І ЕНЕРГІЯ ПРЕДКІВ

20. Ми сприятимемо відродженню української Традиції як багатотисячолітнього духовно-культурного потоку, відновленню правдивої історії українського геосоціального організму, пробудженню в народі родової пам’яті, активізації енергетики сотень поколінь наших предків.

21. Активно підтримуватимемо наукове пізнання і творче використання потенціалу Української землі як прабатьківщини європейської раси, етнотворчого казана і «Ноєвого ковчега» грядущої цивілізації вищого рівня.

22. Нас цікавить актуалізація Традиції в сучасних історичних умовах та її творчий розвиток, особливо в аспектах виховання, народної медицини, соціальної самоорганізації, сакральних та бойових мистецтв.

СОНЯЧНИЙ СВІТОГЛЯД, ОНОВЛЕНА ДУХОВНА ГРОМАДА

23. Сприятимемо поверненню до витоків Євангельського вчення як вищого рівня розвитку давньоукраїнської ведичної Традиції, пізнанню Доброї Новини як Господнього послання сучасному людству і кожному з нас, прагненню кожної людини до реалізації прихованого в ній боголюдського потенціалу за прикладом втіленого Сина Божого.

24. Підтримуватимемо комплексні дослідження істинної природи видимого і невидимого світу, практику взаємодії з Богом-Творцем та його ангелами.

25. Створимо сприятливі умови для формування єдиної духовної громади і помісної Української Церкви, що гармонійно поєднуватиме віру, науку, мистецтво і фізичну досконалість. Ми маємо намір перетворити Україну на планетарний духовний центр, що несе народам світло істинних знань, вищий моральний закон, досконалу соціальну організацію і передові технології, підтверджені добрими плодами Українського Способу Життя.

Хай Буде!

---------------------------------
В тему:

Українська Національна Асамблея (УНА-УНСО): коротка історія, структура, контакти

УНА поставила Віктору Ющенку за роботу «трійку» і в якості «покарання» не проти забрати машину в його сина

З КУНу - до УНА

Повторимо вчинок Виговського?

Від газової кризи до Третього Гетьманату

Живе Слово творить життя! — нова книга Олександра Філатовича

Юрій Шухевич (УНА-УНСО): «Призначити всеукраїнський референдум для з’ясування доцільності зміни конституційного ладу" — звернення до Президента України

Конституційна криза вирішується легітимним переходом до Третього Гетьманату

З’їзд УНА проголосив початок Сонячної Революції

Ключові слова Сонячного Переходу: віра, тотальність, концентрація, вибуховість

Світоглядна доктрина УНА: ЖИТИ ЗА ЗАКОНАМИ РІДНОЇ ЗЕМЛІ!

2006: Рік Сонячного Переходу

Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

«Євангеліє Ісуса Хреста» (Львів, «ПІРАМІДА», 2017 - 596 с. Зладив Ігор Каганець)

Як придбати книгу «Євангеліє Ісуса Хреста» (Львів, «Піраміда», 2017)

Насамперед треба визначитися з варіантом палітурки книжки (тверда чи м’яка) і кількістю примірників, порахувати загальну вартість, надіслати переказ на картку Приватбанку і повідомити ел. поштою своє...

Останні записи