Зображення користувача Валерій Швець.
Валерій Швець
  • Відвідувань: 16
  • Переглядів: 17

Який він, типовий європеєць: дослідження за групами крові вказує на арійську прабатьківщину

Категорія:

Світ:

Один з варіантів біологічної ідентифікації людей – це ідентифікація їх за групами крові. Розглянемо найпопулярнішу систему ідентифікації груп крові за антигенами А і В та резус-фактором.

Для першої групи крові характерна відсутність обох антигенів. Для другої характерна наявність на поверхні еритроцита антигену А, третьої – В, четвертої – обох антигенів А і В. З урахуванням наявності або відсутності у кожної групи крові резус-фактора маємо вісім груп крові. Частоти – частки населення з даною групою крові у відсотках, з якими зустрічаються різні групи крові у різних народів, різні. Для споріднених народів ці частки ближчі. Для неспоріднених народів вони відрізняються більше. За цим показником можна з’ясувати ступінь спорідненості різних народів. Але нас цікавитиме образ абстрактного європейського народу з усередненими значеннями частот різних груп крові. В якості такого середнього не можна брати середнє арифметичне для кожної з груп крові. Європейські країни суттєво відрізняються за чисельністю, а середнє арифметичне не враховує цю відмінність. Теорія ймовірностей пропонує розв'язання проблеми – знайти такий середній за допомогою формули повної ймовірності

Дані щодо частот груп крові серед населення різних країн ми взяли з англійського варіанту Вікіпедії [1]. Від українського варіанту Вікіпедії [2] ці дані відрізняються більшою кількістю країн (125 проти 105). Зокрема, в них присутня Білорусь, що відсутня в українському варіанті. Для переважної більшості країн, присутніх в обох статтях, дані щодо частот груп крові збігаються. Для невеликої частини є невеликі відмінності, пов’язані з дещо різною часовою прив’язкою цих даних. Лише для однієї країни ці відмінності суттєві – для Російської федерації. До квітня 2021 року вони також були ідентичними в обох статтях. З квітня 2021 року в англійському варіанті Вікіпедії вони суттєво змінились, тому ми використовуємо їх старі значення, ідентичні українському варіанту Вікіпедії. На жаль, іншими мовами аналогів цих статей автору знайти не вдалося.

Є ще одна обставина, взята автором до уваги. Переважна більшість європейських країн – це мононаціональні країни, хоча приплив емігрантів в останні роки почав цю ситуацію в деяких країнах  дещо змінювати. Проте суттєва неоднорідність етнічного складу спостерігається лише у двох великих європейських країнах – це Російська федерація та Україна. Тому для цих двох країн ми провели розрахунки у двох варіантах. Перший варіант – взяли до уваги все населення даної країни. Другий варіант – взяли населення України без росіян, що складають 20% населення України, і населення Російської федерації без українців. Останні за нашими оцінками складають до 15% населення Російської федерації. Мовна ідентифікація в даному разі ролі не грає.

Використання наведеної формули дає нам наступні результати для груп крові середньостатистичної європейської країни – другий рядок таблиці. Такі ж розрахунки, виконані для 125 країн світу містяться у третьому рядку таблиці. Для зручності ми результати наводимо у відсотках.

З порівняння цих даних видно, що для європейців характерне при позитивному резус-факторі суттєве перевищення долі другої групи крові у порівнянні зі світовим рівнем, суттєво менша частка першої групи крові та майже удвічі менша частки третьої групи. Ще однією характерною рисою європейців є у рази більша частка різних груп крові з негативним резус-фактором.

У четвертому рядку таблиці міститься інформація щодо українців. Частки різних груп крові для них мало відрізняються від відповідних часток для середньої європейської країни. Можна звернути увагу хіба що на помітно більшу частку другої групи крові з позитивним резус-фактором.

 

0+

А+

В+

АВ+

0-

А-

В-

АВ-

Європа

33.804

33.888

12.203

4.584

6.292

6.189

2.170

0.862

Світ

37.57

27.154

22.766

6.223

2.678

2.087

1.153

0.366

Україна

33.231

35.231

13.462

4.385

5.031

6.062

1.631

0.969

Значний інтерес становить з’ясування питання: наскільки суттєві відмінності у значеннях часток різних груп крові для різних європейських країн відносно середньоєвропейських даних.

Математика дозволяє безпосередньо порівнювати між собою лише дійсні числа. Які дійсні числа – по одному для кожної країни слід взяти до уваги для такого порівняння?

Ми пропонуємо розглядати частки, що відповідають восьми групам крові для конкретної країни у якості координат точки у восьмивимірному просторі. Тоді кожній країні відповідає одна така точка. Ступінь близькості країн або народів за групами крові тоді можна виміряти як відстань між відповідними точками

Якщо частки груп крові однієї з країн замінити на середньоєвропейські значення цих часток, то ми отримаємо відстань відповідної країни від середньоєвропейського рівня. 

Розрахунки виконані для всіх європейських країн і наведені у наступній таблиці. Одиниці вимірювання відстані можна обрати довільно. Проте, оскільки координатами точки є частки груп крові, виміряні у відсотках, то ми залишили саме це мірило відстані.

З таблиці видно, що середньоєвропейські значення часток груп крові не відповідають жодній з 40 європейських країн. Проте ступінь близькості часток їх груп крові до зазначених середніх даних часто відрізняється у рази. На першому місті за близькістю до середньоєвропейських стандартів виявились українці. Це не суперечить поширеній ще в 19 сторіччі гіпотези про те, що колискою індоєвропейських народів була територія України між Дніпром і Доном.

На сьогодні так вважає більшість дослідників. Далі йдуть серби, словени та литовці. Зазначимо, що близькість до певного стандарту означає і взаємну близькість. Найдалі від середньоєвропейських значень часток знаходяться Російська федерація (без українців), Велика Британія, Ісландія та Ірландія.

Проте віддаленість від середніх значень не означає взаємну близькість. У даному разі причини віддаленості перерахованих країн різні. Мешканці Британських островів найменше зазнали змішування з народами Азії, що сотнями років хвилями накочувались на Європу. Російська федерація такі впливи зазначала у найбільшій мірі через своє відкрите з боку Азії географічне положення. Кількісний аналіз фактора змішування вимагає окремого дослідження на основі аналізу такої фізичної характеристики як ентропія

Другий варіант наших розрахунків стосувався населення України, а не лише українців, так само як і всього населення Російської федерації. Тут Україна відразу віддалилась від початку таблиці на 5 позицій, а Російська федерація віддалилась від кінця таблиці на 9 позицій. На першу позицію таблиці вийшла Сербія. Проте й у цьому разі Україна залишається серед лідерів близькості до середньоєвропейських значень часток груп крові.

До кола європейських народів ми долучили також і Туреччину. З таблиць видно, що вона за формулою крові є типовим європейським народом. Основа цієї єдності, очевидно, була закладена ще у часи Римської імперії.

Висновки:

1. Наші розрахунки підтверджують гіпотезу про прабатьківщину індоєвропейських (арійських) народів, локалізовану на території України.

2. Українці й на тепер у Європі найбільше відповідають середньоєвропейським показникам формули крові.

3. Населення України й на тепер у Європі є одним з найближчих до середньоєвропейських показників формули крові.

4. Наш шлях до політичної, економічної й військової інтеграції до Європи є поверненням в родину братніх нам народів.

Література:

1.Wikipedia: Blood type distribution by country https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_type_distribution_by_country.

2.Wikipedia:Розподіл популяції за групами крові за країною https://uk.wikipedia.org/wiki

Наші інтереси: 

Розуміти, що як би нам не намагалися втюхати про те, що всі рівні й всі однакові, кров залишається мірилом того, хто є хто.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вгору просування – без краплі вагання!

Динаміка демосів: стартап, ріст, розмноження, омолодження – дороговказ для Aryan Softwerk

Для досягнення режиму керованої молодості – «вічного життя» – демос має бути досить численним. Тож йому треба кількісно зростати, але зростати не механічно, а органічно – як жива істота. Аналогії між...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Чудова стаття про можливості математичних методів! Виявляється, що прабатьківщину Білої раси можна знайти на основі статистики груп крові з Вікіпедії!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Чудова стаття про можливості математичних методів! Виявляється, що прабатьківщину Білої раси можна знайти на основі статистики груп крові з Вікіпедії!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Валерій Швець.
0
Ще не підтримано

Багато з того, що лежить на поверхні, люди намагаються описати словами, замість використання методів математичного моделювання. Це дозволяє уникнути непродуктивних суперечок. Процес моделювання суспільних процесів тільки но розпочався. Це один з напрямків моєї наукової роботи. Я з жахом думаю про те, що залишиться від божої сустності людини, якщо застосувати до опису її спонукальних мотивів, її алгоритмів життя сучасні математичні методи, що доволі успішно вже застосовані до неживої матерії.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Багато що з моделювання людської поведінки вже активно застосовується в торгівлі та політиці. Але це працює лише на рівні психіки, тобто автоматичних процесів. На духовному і тим більше божественному рівні все по-іншому. Так що божественній сутності нічого не загрожує :)

Все, що робиться з власної волі, – добро!