Зображення користувача Оксана Колосовська.
Оксана Колосовська
  • Відвідувань: 498
  • Переглядів: 538

Історія євгеніки: пояснення термінів, спростування упереджень

Світ:

Термін євгеніка ґрунтується на уявленні про  хороший  рід  і означає  рух за поліпшення природи людини.

olenabryzgalina00.jpg

Олена Бризгаліна, кандидат філософських наук, завідувач кафедри філософії освіти філософського факультету МДУ, фахівець з філософських проблем біології і медицини

Євгеніку зазвичай відносять до діяльності напівлегендарного засновника Спарти Лікурга, де, як відомо, була традиція не залишати в живих дітей, що народилися ослабленими, і скидати їх зі скелі.

У багатьох традиційних кочових народів був звичай не брати з собою при зміні місця стоянки, наприклад на зимівлю, тих, хто хворів або, в силу віку, був тягарем для свого роду. Навіть у папуасів Нової Гвінеї були подібні звичаї.

Про євгеніку, як про соціальний рух зазвичай говорять, маючи на увазі два варіанти досягнення мети поліпшення людини.

Перший варіант називають позитивною євгенікою. Це ситуація, коли з безлічі варіантів тієї чи іншої ознаки відбирається той, який визнається суспільством кращим. Причому це визнання базується не обов'язково на якихось наукових уявленнях. Це може бути звичайне уявлення про затребуваність, наприклад, карих очей або високого інтелекту.

Особливістю позитивної євгеніки є те, що цілеспрямованими методами в низці поколінь домагаються такої ситуації, коли середні прояви ознаки наближаються до кращих проявів, ніж в попередніх поколіннях. Це можуть бути такі заходи, як наприклад стимулювання народжуваності між людьми, які володіють затребуваними суспільством ознаками.

Другий варіант євгеніки - так звана негативна євгеніка. Мета мається на увазі та сама, а ось методи - інші. Про негативну євгеніку говорять у тому випадку, коли від репродуктивної функції (народження дітей) тим чи іншим способом усуваються ті, чиї ознаки є незатребувані суспільством. Наприклад, носії психічних або психо-соматичних захворювань. І звичайно, методи усунення - це або стерилізація, або фізичне знищення.

Євгеніка починається як соціальний рух через діяльність двоюрідного брата Чарльза Дарвіна - Френсіса Гальтона.

Гальтон виходив з уявлення про те, що талант і інтелект - це успадковані ознаки. І людство повинно ставитися до свого продовження роду так само уважно і відповідально, як виводить нові породи свійських тварин або нові види рослин.

Він пропонував поширити дарвінівські уявлення про штучний відбір на людину. Але при цьому  прекрасно розумів, що змусити людину примусово схрещуватися і відбраковувати до 95% покоління, як це відбувається при штучному відборі рослин і тварин, неможливо.

Тому Гальтон пропонував звести євгеніку в ранг свого роду релігії, для того щоб кожна людина просто вірила в те, що виконання репродуктивної функції (народження дітей) має бути не випадковим.

Ось така пропаганда поліпшення людської природи в цілому увінчалася успіхом. І до року смерті Гальтона, а помер він в 1911 році, вже в багатьох країнах світу стали створюватися євгенічні товариства, видаватися євгенічні журнали.

Якщо ми уявимо собі ситуацію початку 20 століття в Європі, ці соціальні очікування, прагнення людей до поліпшення життя за рахунок кардинальних змін, стане зрозуміло, чому ідея євгеніки знайшла благодатний соціальний ґрунт, наприклад, в скандинавських країнах або в Радянській Росії.

У Радянському Союзі становлення євгеніки відбулося в 20-і роки, коли відразу в декількох містах від Петрограду до Москви та Києва виникли центри, які поставили перед собою завдання в першу чергу наукового дослідження спадковості.

Треба сказати, що радянські євгеніки, в умовах коли генетика тільки проходила етап становлення, вирішували дуже цікаві наукові завдання.

Наприклад, досліджували фактори успадкування багатьох соматичних захворювань: дальтонізму, діабету. Намагалися показати, що коріння таланту та обдарованості є у вихідців з народу. Але разом з цим євгеніка в Радянській Росії не була позбавлена ​​спрощення. Наприклад, пропонували створити банк сперми керівників Комінтерну для того, щоб прискорити світову революцію.

До 1925 року євгеніка як ідея вступила в жорсткий конфлікт з марксистською традицією. Тому що генетика, яка вже зароджувалась, показувала значимість ненаправлених випадкових мутацій, а марксизм наполягав на тому, що соціальні зміни і зміни природи людини як наслідок соціальних процесів, можливі. Під впливом цього ідеологічного конфлікту до 1930-х років євгеніка фактично зійшла нанівець.

Євгеніка зазнала і людських втрат і інституціональних. І на тлі того, що в 30-х роках після приходу нацистів до влади, євгеніка стала практикою нацистської Німеччини, про неї на довгий час, особливо після Другої Світової війни, забули.

Однак сучасний розвиток генетичних досліджень, можливості втручання в геном людини, в тому числі в низці поколінь, а також розвиток уявлень про вплив факторів середовища на формування тих чи інших ознак, змусили знову звернути увагу на ідеї євгеніки. Але був змінений термін.

В кінці 20-го століття почали говорити про неоєвгеніку. Під неоєвгенікою стали розуміти спрямовані зміни середовища. Для того, щоб після визначення генетичної схильності у конкретної людини можна було створювати таке середовище, в якому  з одного боку не виявлялися б спадкові задатки захворювань, а з іншого боку складалися б умови для кращого прояву затребуваної ознаки. Наприклад, обдарованість музична чи художня.

Однак зміна терміна не означала зміни загальної ідеологічної спрямованості євгеніки. Євгенічні проекти слід відрізняти від медичної генетики.

Медична генетика завжди пов'язана з індивідуальним консультуванням людини або сім'ї. Про євгеніку можна говорити тільки в тому випадку, коли змінюється репродуктивна практика всієї популяції, коли дітонародження стає не випадковим.

Євгеніка як наука звичайно сьогодні розглядатися не може. Але як соціальний рух і як ідея, євгеніка продовжує існувати.

Наприклад Сінгапур ще в кінці 20 століття став єдиною країною світу, яка проголосила на рівні державної політики євгенічне завдання поліпшити спадкові задатки нації.

Причому сучасний Сінгапур використовує поєднання як методів негативної євгеніки, пропонуючи, наприклад, стерилізацію одному з подружжя за рішенням родини в обмін на грошову компенсацію, якщо сім'я має низький достаток і декількох дітей, так і заходи позитивної євгеніки, коли країна намагається подолати загальносвітову демографічну тенденцію, згідно з якою високоінтелектуальні люди як правило одружуються в більш дорослому віці, а жінки в високими балами IQ, як правило мають невелику кількість дітей.

Сінгапур, намагаючись працювати в окремо взятій країні проти такої світової тенденції, підбирає з особливих анкет інтелектуальних чоловіків і жінок, що не вступили до сих пір у шлюб, і відправляє їх за рахунок держави в так звані любовні круїзи, обіцяючи дітям, які народилися в результаті таких поїздок, місця в елітарних школах, а їх матерям - всіляку підтримку.

Євгеніку як поняття і як ідею на сьогоднішній день не можна викреслити з суспільної свідомості, не дивлячись на те, що цей термін викреслений зі списку наукових понять.

Сьогодні дуже багато відомо про генетику, про те як проявляється ознака в середовищі, однак євгенічні ідеї також вельми популярні.

У першій половині 20-го століття євгеніка була дуже популярна в скандинавських країнах.

У багатьох країнах на рівні законодавства приймалися акти, які  по суті були євгенічними проектами. Вони були спрямовані на запобігання в'їздів в країну, наприклад,  людей, які не відносилися до англосаксонської раси, або примусову стерилізацію тих, хто був носієм генних комплексів, пов'язаних з будь-якими захворюваннями, наприклад з недоумством.

У США було дуже багато прихильників євгеніки на рівні вищого керівництва країни.

У Великобританії відомий фантаст Уеллс всіляко пропагував ідеї євгеніки.

Світова еліта часто була зацікавлена ​​в євгенічних проектах, оскільки євгеніка проголошувала нерівність людей по відношенню до можливостей досягнення тих чи інших проявів ознаки.

Але на початку 20-го століття спостерігалася явна недостатність об'єктивних наукових знань про те, як пов'язані прояви ознаки і генетика. Оскільки євгенічний проект завжди спрямований проти причини, він впливає на спадковість, а оцінювання відбувається за зовнішнім проявом ознаки. Це методологічне протиріччя, яке виникає в євгеніці, досить пізно було осмислено.

У сучасній науці з'являються нові можливості для технологічної зміни ознак людини різними методами.

Це і пряме редагування генома, і можлива оцінка ознак ще не народженої дитини, наприклад, зачатої за допомогою екстракорпорального запліднення. Це і можливість застосування ксенотрансплантації для того, щоб поліпшити ті чи інші ознаки людини.

Справа в тому, що етичне і правове регулювання впливу на дорослу народжену людину відрізняється від регулювання робіт з біологічним матеріалом, наприклад, на рівні генів, хромосом, на рівні окремих клітин.

У майбутньому перспективи євгеніки як ідеї і як практики можуть бути пов'язані саме з переходом від відбору і оцінювання людей до відбору та оцінювання біологічного матеріалу. На рівні тих же самих ідей і гасел, зміщення об'єкта оцінювання може породити істотні етичні та правові проблеми.

На сьогоднішній день не у всіх країнах світу є закони, що регламентують роботу з клітинним та генетичним матеріалом. Як правило, заборони стосуються конкретних технологій, наприклад технології клонування, але відсутня юридична заборона на дослідження і практику роботи з окремими генами.

Ця відсутність правового регулювання та недостатність етичного регулювання може стати підставою для того, щоб євгеніка відродилася на рівні практики.

Автор: Олена Бризгаліна, кандидат філософських наук,
завідувач кафедри філософії освіти філософського факультету МДУ,
фахівець з філософських проблем біології і медицини
Наші інтереси: 

Розкриваємо суть понять.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Дякую, Оксано, за велику роботу з розшифровки цього інтерв’ю!

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Коментарі

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Дякую, Оксано, за велику роботу з розшифровки цього інтерв’ю!

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Цитата:
"До 1925 року євгеніка як ідея вступила в жорсткий конфлікт з марксистською традицією"...
А як же інакше.Було б дивно,якби було не так.

Вірю в те, що розумію.