Важливість: 
5

Категорія:

Центр постіндустріальних досліджень Intermarium Institute – обговорення

Радіймо, шановні друзі! Настав час реалізувати нашу давню ідею цілісної (тотальної) освіти. Пропоную обговорити запропоновану концепцію. У контексті формування постіндустріального суспільства Інститут готує кваліфіковані кадри для розвитку інновацій, заснування вільних республік Міжмор’я та їх об’єднання у постіндустріальну цивілізацію – Співдружність Міжмор’я.

У світі відбувається перехід від індустріальної до постіндустріальної суспільно-економічної формації. Коли окремі паростки передового устрою об’єднуються в масштабну синергетичну систему, тоді народжується нова цивілізація. Співдружність Міжмор’я – це нова цивілізація, вільний простір для постіндустріальних інновацій.

Місія

Формування науково-світоглядних, культурних, соціально-організаційних і технологічних основ постіндустріального суспільства. Підготовка керівних кадрів для заснування Співдружності Міжмор’я.

Мета

Заснування Співдружності Міжмор’я у складі постіндустріальних республік Центрально-Східної Європи.

Завдання

  • Моніторинг світових постіндустріальних тенденцій, проведення власних досліджень, публікація аналітичних оглядів.
  • Екстернальне навчання, Радіо Нова Європа, журнал «Нова Європа».
  • Формування екосистеми постіндустріальних громад (демосів) на основі мережі сайтів Міжмор’я. 

Постіндустріальна освіта для творців нового світу

Учись працюючи, працюй граючись! Усі навчають усіх!

Концепція постіндустріальної освіти передбачає поєднання досліджень, навчання і роботи в гармонійну цілісність. Інститут ділиться результатами досліджень зі студентами, студенти практично реалізують здобуті знання, обмінюються досвідом зі своїми вчителями, збагачують власними знаннями існуючі навчальні програми, засновують нові спеціальності.

Для кожного різновиду діяльності максимально застосовується ігрофікація та розвивається інформаційна культура з використанням сучасних технологій.

У такий спосіб система постіндустріальної освіти розвивається природним шляхом – від маленького «зерна» до великого «дерева життя». Освітні курси формуються спільно викладачами і студентами, практична реалізація знань студентами відбувається за активної підтримки викладачів.

Дипломовані студенти можуть ставати викладачами, а викладачі можуть записуватися на курси до своїх колишніх студентів.

5 природних соціальних функцій – 5 кафедр Інституту

Постіндустріальне суспільство є екосистемою демосів – самоорганізованих спільнот чисельністю до 150 осіб з виборною старшИною (організаційного ядра) у складі 5 осіб. Кожен член старшини виконує одну з 5 базових соціальних функцій. Метою постіндустріальної освіти є опанування теорії і практики виконання цих 5 базових функцій. Відтак є 5 напрямків діяльності демосів і 5 кафедр:

  • голова: духовно-вольовий блок – Кафедра лідерства управління;
  • радник: науково-освітній блок – Кафедра постіндустріальної філософії;
  • правник: правовий блок – Кафедра права;
  • захисник: силовий блок – Кафедра захисту миру.
  • скарбник: економічний блок – Кафедра постіндустріальної економіки.

Кафедри Інституту розробляють відповідні навчальні курси, консультують, приймають екзамени, видають дипломи, організовують курси підвищення кваліфікації.

Навчання відбувається переважно дистанційно, екзамени здаються екстерном. Успішне проходження навчання засвідчується дипломом Intermarium Institute.

Тривалість навчання (не менше 1 місяця) визначається спроможністю студента захистити свій дипломний проект на самостійно обрану тему.

Темою дипломного проекту також може бути заснування на кафедрі Інституту нової спеціальності, створення тлумачних словників народів Міжмор’я, створення бюро перекладів, розробка комп’ютерних програм, заснування медіа-проектів, розвиток власного радіо і телебачення, розробка маршрутів постіндустріального туризму, поетична і пісенна творчість, фізична культура, образотворче мистецтво, дизайн сучасного одягу тощо.

Модель навчання

Студент реєструється на сайті обраної кафедри і знайомиться з теоретичним матеріалом. Студенти можуть ставити запитання, отримувати консультації, давати пропозиції, обмінюватися досвідом.

Відчуваючи спроможність здати екзамен, студент готує дипломний проект у вигляді тексту, діючої моделі чи відеофільму і захищає його у співбесіді з уповноваженим представником кафедри. Співбесіда може відбуватися очно або дистанційно. Екзаменатор може виїхати на місце реалізації дипломного проекту або скористатися оцінкою дипломованих експертів – випускників Інституту.

Обов’язковою умовою дипломного проекту є заснування демосу відповідного профілю – в рамках одного з 5 спрямувань. Це може бути територіальна, ділова чи духовна громада, філософський клуб, кооператив, третейський суд, стрілецький клуб, група територіальної оборони тощо.

Оплата усіх консультаційних та екзаменаційних витрат здійснюється студентом-дипломником у формі добровільних пожертв – безповоротної фінансової допомоги на розвиток кафедри.

Дипломні роботи за згодою сторін можуть публікуватися на сайті кафедри в якості навчальних та ілюстративних матеріалів.

Дипломовані випускники Інституту можуть долучатися до дослідницької й навчальної роботи своїх кафедр, здійснювати консультації та експертизи, приймати екзамени, засновувати на кафедрах нові спеціалізації та навчальні курси, надавати кваліфіковані послуги з організації демосів або вирішення актуальних проблем.

Кафедра лідерства і управління

Підготовка лідерів, спроможних засновувати демоси і ефективно ними керувати, взаємодіяти з іншими демосами, формувати структури вищого рівня – сотні, полки, коші. Психологія, політологія, дипломатія, геополітика, культура народів, мовознавство, соціальні зв’язки, пропаганда, політичний туризм.

Кафедра постіндустріальної філософії

Розуміння основ постіндустріальної цивілізації, до яких належать світогляд, етика, раціональне мислення, метафізика, історія, естетика, соціальна організація, екологія, технології, харчування, спосіб життя, практики самозцілення і притягування позитивних подій.

Кафедра постіндустріальної економіки

Сучасні методи організації бізнесу та прийоми кооперації, дослідження потенціалу територій і вміння його реалізувати, глобальні і локальні валютні системи, економіка дарування, спільнокошт, громади-корпорації, стартапи, кооперативи.

Кафедра права

Право і справедливість, історія правосуддя, третейський суд, копне право в постіндустріальну еру, психологія і метафізика суддівства, інформаційні технології.

Кафедра захисту миру

«Хочеш миру – готуйся до війни». Козацьке виховання, дослідження загроз гібридної війни, розвідка і контррозвідка, боротьба з диверсіями і тероризмом, організація територіальної оборони, взаємодія з цивільним населенням і регулярною армією.

У контексті формування постіндустріального суспільства Інститут готує кваліфіковані кадри для розвитку інновацій, заснування вільних республік Міжмор’я та їх об’єднання у постіндустріальну цивілізацію – Співдружність Міжмор’я.

Продовження: Що таке постіндустріальна освіта і як її реалізує Intermarium Institute

Наші інтереси: 

Постійне навчання і самовдосконалення! 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка