Важливість: 
3

Спецтема:

Субсидії - це пастка, в яку заганяють людей, - Вадим Хабібуллін

Інформація, яка озвучена в цьому відео, достовірна. Субсидії доведеться повертати у подвійному розмірі. Згідно з урядовими планами, мають обдерти 85% українців, які повелися на цю аферу. 

 

pamyatn_goryz_s_dneproges.jpg

Боже, допоможи Україні!
Боже, допоможи Україні!

Виступає Вадим Хабібуллін - голова Київської обласної колегії адвокатів: 

Тільки 15% заповнених декларацій мають бути визнані правильними. Уряд планує отримати назад 40 мільярдів гривень. Міністерство юстиції готує законопроект про приватно-виконавчу службу України (про приватних бандитів). 


Коментар до цього виступу. 

Кожна людина має розуміти, що вона декларує:

"Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/ будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії".

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі — за місцем проживання):

  • заяву про призначення житлової субсидії;
  • декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Вищевказаною постановою спрощено форму декларації. Відтепер в декларації не зазначається сума доходу без урахування податку з доходів фізичних осіб, вказуються лише вид отримуваного доходу і джерело з якого отримані кошти;
  • договір найму (оренди) житла — для осіб, які винаймають житло;
  • довідки про доходи — у разі декларування доходів за три місяці, а також у разі зазначення у декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом управління праці та соціального захисту населення.

У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх управлінню праці та соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, сільських (селищних) рад.

Вказані документи також можуть бути надіслані поштою управлінню праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника.

(ВИТЯГ) Постанова КМУ  від 21 жовтня 1995 р. N 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-95-п

20. Надання раніше призначеної субсидії припиняється:

Сума  субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з  недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, зазначені у пункті  14 цього Положення, повертається ним за вимогою органу, що призначив субсидію.

У разі, коли  громадянин добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму субсидії,  питання про її  стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.

До посадових осіб, винних у надмірному  перерахуванні (виплаті) субсидії, вживаються заходи, передбачені законодавством.

14. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується:

Громадянин,  якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні  (будинку) осіб  (орендарі  -  про  осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку  отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних  послуг,  купівлю  товарів  або оплату послуг, передбачених підпунктом 5 пункту 5 цього Положення, шляхом подання відповідних документів.

5. Субсидія не призначається, якщо:

5)   будь-хто із зареєстрованих у житловому  приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за  житлово-комунальні  послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням  субсидії  (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу   (механізму), будівельних матеріалів, інших  товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги  з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного   засобу  (механізму), телефонного  (в  тому  числі мобільного)  зв'язку,  крім житлово-комунальних  послуг  у  межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними  послугами  та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням  життєдіяльності,  на  суму,  яка  на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

5-1.   Виходячи з  конкретних обставин,  що  склалися,  на підставі  рішень  районних,  районних у містах Києві і Севастополі державних  адміністрацій,  виконавчих  органів міських, районних у містах  (у  разі  їх  створення)  рад  або  утворених ними комісій структурні  підрозділи  з  питань  соціального  захисту  населення можуть  призначати  субсидії,  як  виняток, у разі наявності умов, зазначених  у  пункті  5  цього Положення. Рішення про призначення (непризначення)  субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Формаакта   обстеження   матеріально-побутових   умов  домогосподарства затверджується  Мінсоцполітики.

Сайт Міністерства соціальної політики.

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=4670B8FF6B1E10847E0A7D322C484791.app1?art_id=180302&cat_id=36392

Типовий комплект документів для оформлення житлових субсидій

-   заява

-   зразок заповнення заяви

-   декларація

-   зразок заповнення декларації

ДЕКЛАРАЦІЯ про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості

1. ____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2. Характеристика житлового приміщення/будинку:

загальна площа ____ кв. метрів; опалювальна площа ____ кв. метрів; будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити); кількість поверхів у будинку __________

3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народ-
ження

Серія
та номер паспорта

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Всі види доходів фактично проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб, які зареєстровані (не зареєстровані — для орендарів), за період з __________ 20__ р. до __________ 20__ року

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу

Найменування організації, де отримує дохід (для фізичних осіб — підприємців — група платника єдиного податку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії

Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна, товарів або оплачених послуг

Вартість, гривень

Дата придбання майна, товарів або оплати послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії.

                   

    ________________________                                                 ____ ______________ 20___ р.

                (підпис заявника)

 

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

Особи, для яких враховується дохід за попередні три місяці, додають довідки про доходи за цей період.

 

Наші інтереси: 

Корисна інформація. Попереджений - значить озброєний. 

Гравець: 
Сергій Остапенко
 
Форум Підтримати сайт Довідка