Важливість: 
5

Категорія:

Частота чи простота? – до стратегії розвитку мови Сенсар

У 2015 році ми дослідили можливості розвитку української мови. Головні напрямки: 1) наповнення слів точним сенсом, 2) використання давніх українських слів, 3) правильне застосування слів іноземного походження, 4) уніфікація правил, зміна правопису. Які висновки? Які рекомендації?

151230-mashyna-2.jpg

Першою машиною була мажа (мажина, мажара) - чумацький віз
Першою машиною була мажа (мажина, мажара) - чумацький віз

Почну з того, що будь-які новації треба проводити вчасно – подібно до того, що зерно треба сіяти навесні – у теплий і вологий ґрунт. Відтак окультурення української мови і перетворення її на Сенсар («носій сенсу») також потребує правильної послідовності.

Виправлення імен

Як свого часу гарно висловився Конфуцій, реформи суспільства треба починати з «виправлення імен», тобто повернення їм первинного, а отже правдивого сенсу. Тож головна робота у найближчі роки полягатиме в наповненні існуючих слів точним змістом.

На практиці це означатиме творення тлумачного і, водночас, етимологічного словника української мови. Наповнення слів правдивим сенсом – це головний чинник зміни народної свідомості, що веде до масової раціоналізації мислення, очищення від інформаційного бруду і помилкових стереотипів, підвищення ефективності усієї життєдіяльності народу.

Важливо, що наша сучасна робота в цьому напрямку не викликає зайвого опору, навпаки – розкриття прихованих значень слів зацікавлює людей, адже є своєрідною «грою в загадки».

Згадуємо давні слова

Правильне застосування давніх слів також може просуватися доволі легко, адже це та ж сама гра у загадки і відгадки, наприклад: Ану відгадай, що означає давнє українське слово «ґвер»? А слово «вар»? А слова «облочистий», «лага», «кес», «ук», «оу», «учта», «сва», «ща»?

Усі іноземні слова мають українське походження

Нам не треба боятися нових слів іноземного походження, особливо у сферах програмування та нових технологій. Якщо слово несе точний сенс і люди його правильно розуміють, то це саме те, що треба для Сенсара.

При цьому завжди треба пам’ятати, що всі індоєвропейські слова мають українське походження. Важливо тільки знаходити українські корені і пояснювати це людям. Наприклад,

link, лінк – від слова «линва» (шнурок),

ліга (об’єднання) – від «лигати» (в’язати),

машина – від слова «мажа» (віз),

принтер – від «перти» (друкувати, тиснути),

магніт – від «могутній, магічний»,

book (книга) – від «бук» (дерево), перші книжки були у вигляді скріплених шнурком букових дощечок – подібно до «Велесової книги»,

мотор – від «мотати, обертатися, крутитися» («Еней був парубок моторний»),

робот – від «робота»,

dance – від «танець»,

guard, гвардія – від «варта»,

mouse – від «миша»,

smile, смайлик :) – від «сміятися»,

фаєрво́л (мережевий екран), firewall («вогняна стіна», «ярий вал») – від «фір» – швидко горіти, яріти – і «вал», «стіна»,

window – від «вітер» (отвір для провітрювання),

town – від «тин», «огорожа»,

tree – від «дерево»,

love – від «любов»,

red – від «рудий»,

клей – від «глина, глей»,

line, лінія – від «линва», «линути».

Відомий напис у метро «DO NOT LEAN ON DOOR» («не притулятися») - це наше давнє «та не линь до дверей».    

Зміна правопису – передчасна  

У 2015 році ми почали досліджувати можливості спрощення української мови, зокрема, розглянули тему чергування голосних О, І, Е, А. Осмислюючи здобутий досвід, я дійшов висновку, що застосування «простішого варіанту» ускладнює ситуацію, оскільки написаний згідно з ним текст сприймається як насичений помилками і русизмами. Відтак увага читача спрямована не на сприйняття сенсу (заради чого й твориться Сенсар), а на «помилки», що підриває довіру до написаного.

Українська мова підвищує свої вібрації

Якщо людина вимовляє букви, то частота звуків підвищується в напрямку У – О – И – А – Е – І. Українська мова розвивається в напрямку заміни «о» на «і»: воля – вільний, конь – кінь, воск – віск, гром – грім тощо. Звук «і» має вищу частоту вібрацій у порівнянні зі звуком «о», відтак у порівнянні з давньою мовою сучасна мова стає легшою, витонченішою, делікатнішою.

Підвищення звукових вібрацій мови підвищує вібрації її мовників, а тому сприяє їх піднесенню у простір подій з вищими вібраціями і, відповідно, вищими можливостями. Найвищі вібрації властиві Простору волі (в євангельській термінології – Царству божому). Можна припустити, що у мові цього простору відносна частота вживання звуку «і» буде найвищою у порівнянні з нижчими просторами. Відтак тенденція заміни в українській мові «О» на «І» може означати прискорення руху до Простору волі.   

Функція утаємничення

Чергування голосних О, І, Е, А ускладнює українську мову. Проте таке ускладнення робить українську мову менш доступною для чужинців, отже допомагає українцям ідентифікувати своїх і чужих.

Зазначимо, що однією з головних причин розходження мов у споріднених народів було їх свідоме чи підсвідоме прагнення захиститися від чужинців мовним бар’єром.

Висновки

1. Розвиток української мови в напрямку до Сенсара треба здійснювати шляхом уточнення сенсу наявних слів, актуалізації давніх слів і правильного застосування іноземних слів з поясненням їх давньоукраїнського походження.

2. Зміна правопису на даному етапі є недоцільною, оскільки вона відволікає від головного завдання – відновлення правдивого сенсу слів.

3. Підвищення частоти вживання високовібраційної букви «і» в сучасній мові є позитивним процесом, сприятливим для піднесення українців у Простір волі, який володіє вищими вібраціями в порівнянні з нижчими просторами подій.   

Центр і периферія, або пробудження Пульсара - про те, що всі індоєвропейські слова мають українське походження.

Наші інтереси: 

Разом творимо мову Сенсар! 

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для популяризації НО

 
Форум Підтримати сайт Довідка