Зображення користувача Альберт Саїн.
Альберт Саїн
  • Відвідувань: 75
  • Переглядів: 79

Сильні і слабкі сторони

Що я можу, а що – ні?
Де межа можливостей?
Чом сьогодні як завжди,

Вчора ж у просвітленні
Душа Всесвіт відчувала –
Так вона розширилась...

Психіка людини, як і все в природі, підпорядковується її законам. Існує закон структури психіки людини – 1-й закон соціоніки:

 

Психіка – це чітко організована інформаційно-енергетична субстанція організму, яка забезпечує життєдіяльність людини і її адаптацію у зовнішньому середовищі. Має сильні і слабкі сторони - природну закономірну структуру, яка є вродженою і незмінною протягом життя.

 

За сильними сторонами людина намагається дати те, що може, - це її внутрішній потенціал, котрий вона реалізує. А за слабкими хоче взяти від інших те, чого їй не вистачає, - це її потреби, які їй необхідно задоволити.

 

Сильні сторони – це позитивність в характері людини, її достоїнства, ті якості, проявляючи які вона впевнена і компетентна. Слабкі – це те, що люди називають недоліками, якості, проявляючи які, людина відчуває тривогу і невпевненість, внутрішній дискомфорт і напруження, що призводить до негативності, адже людина нервується й дратується, розгублюється, бо їй важко діяти. Тут людина відчуває потребу у допомозі і порадах. Змінити цього ніяк не можна, крім того, щоб надавати перевагу позитивності, а отже, сильним якостям.

 

Для успішної самореалізації треба знати і грамотно використовувати свої сильні сторони за покликанням, а також знати і визнати для себе слабкі, задовольняючи потреби. Проблеми і нещастя людей полягають саме в тому, що вони помиляються щодо себе, тобто переоцінюють одні свої якості і недооцінюють інші, або взагалі не знають себе і діють навмання. Звідси помилки у виборі професії, непорозуміння із друзями і близькими, інші проблеми, коли переслідують хвороби і відчуваємо себе нещасними, сприймаючи життя як тягар. Бо беремо на себе чужу роль, задіюємо слабкі сторони, тоді й не дивно, що почуваємося кволо, виснажено. Така діяльність неефективна, вона просто не має сенсу, енергія витрачається в нікуди.

 

Якщо знати і використовувати свої сильні сторони, жити стає легко і весело, збільшується енергія, з’являється бадьорість і завзяття, зростає самоповага через відчуття власної сили і можливостей. Здається, що й зусиль особливих не прикладається, а справа виконується найкращим чином. Діяльність результативна і гідно оцінюється. При усвідомленні власних сильних сторін життєдіяльність стає усвідомленою, організованою і доцільною, і результати не змушують на себе чекати.

 

На жаль, людям притаманно недооцінювати свої сильні сторони і переоцінювати власні недоліки, які і є слабкими сторонами. Сильні сторони людина сприймає, як справжній дар і ставиться до нього, як до приємної і необтяжливої якості натури, що полегшує життя по принципу “душа відпочиває”, або, “добре, хоч тут без проблем”. А як немає проблем, то нема і потреби звертати уваги. От і зосереджується людина на перевиховуванні себе, на вдосконаленні слабкостей. Мучить і виснажує цим себе. А їй достатньо тільки пізнати себе і робити те, що легко дається, що просто, приємно й необтяжливо.

 

Не варто ігнорувати і власні слабкі сторони, адже саме вони допомагають нам у виборі партнера – тому що вони вразливі і потребують підтримки зі сторони, - це наші потреби, які ми підсвідомо прагнемо задовольнити за допомогою партнера, а точніше, шукаємо такого партнера, який зміг би ці потреби задовольнити. Це ті “антени”, завдяки яким людина вловлює, той поруч партнер, чи ні. А якщо тривалий час їх задіювали і стали психічно надломленими і неприємними як для себе, так і для інших, можна, знаючи їх, вирівняти психіку.

 

Знання соціонічного типу розкриває в людині її сильні і слабкі сторони. Тоді вона знає, які якості їй треба розвивати, а на які не варто загострювати уваги, а покладатися на допомогу інших людей, в котрих ці якості сильні. Важливо відділяти поняття “вдосконалюватися” – що є безкінцевим процесом, адже всі люди мають недоліки, від поняття “досконалість” – що є вже результатом, якого досягти, на жаль, неможливо, через те, що неможливо зробити слабкі сторони сильними.

 

Саме тому не варто концентрувати увагу на слабких сторонах психіки, а надавати основного значення її сильним сторонам, які не всі можуть гідно оцінити. Треба знати й свої слабкості і бути вкрай чесним перед собою. Але як цього досягти?

 

При загальному розвитку інтелекту і підйомі рівня культури вдосконалюються слабкі сторони за умови, якщо не акцентувати уваги на них, - виробляється певний норматив від росту об’єму інформації. При цьому варто знати, що нам легко розвивати, а що важко, і той шлях, що веде до успіху саме нас. І визнати власну недосконалість, розуміти, що ми живі люди і маємо недоліки, тому розвиватися, дотримуючись певних правил, щоб не надірватися, «тренуючи» слабкі якості. І чи варто шкодити власному здоров’ю, намагаючись розвивати в собі якісь якості тільки тому, що вони є в інших людях, якщо це складно? Чи не краще цінувати і розвивати власні сильні сторони і, віддаючи належне достоїнствам інших людей, рахуватися з їхніми слабкостями, приймаючи себе й інших такими, як ми є.

 

Від того, які якості психіки переважно задіюємо - сильні чи слабкі, залежить наше життя. Якщо віддаємо перевагу сильним якостям, відчуваємо себе впевнено, є господарем власної долі. Стаємо вищими за обставини, керуємо ними, вільні у власному виборі. Творимо своє життя свідомо, впевнено, так, як вважаємо за потрібне, самостійно. Тоді ми сильні. І вільні.

 

Якщо ж на перший план виступають слабкі якості, то відчуваємо себе невпевнено. Підкоряємось долі, тобто обставинам, пливемо за течією. Розгублені і прислухаємось до порад інших, відчуваючи власне безсилля щось змінити в своєму житті, не знаємо, який зробити вибір. Відчуваємо себе безвольними, слабкими. І залежними.

 

Чи не помічали Ви за собою, що в одних обставинах Ви дієте рішуче, впевнено, вміло, а в інших - вагаєтесь, відчуваєте невпевненість, тривогу й острах, брак волі й енергії. В одних випадках Ви людина сильна, в інших – слабка. Наше оточення теж впливає на нас: в присутності одних людей ми сміливішаємо, стаємо розкутими, інші впливають негативно - ми відчуваємо себе другорядними, безсилими. Одні люди пригнічують нас, інші окрилюють. До речі, в стосунках з дуалом не відчуваються власні слабкості, вони віддаються під захист сильним сторонам партнера, якому природно передається ініціатива, і людина відчуває себе і впевненою, і захищеною.

 

Одна й та сама людина може бути і сильною і слабкою, це залежить від того, які сторони психіки функціонують у той чи інший період. Від нас самих залежить, чи відчуватимемо себе впевненими, чи слабкими, треба тільки знати свою психіку, щоб навчитися відчувати її стан, який підказує, як діяти в тій чи іншій ситуації. Знання своїх сильних і слабких сторін дають орієнтацію, де діяти самостійно, а де прислухатися до думок тих людей, які за своєю природою сильні в цих питаннях. Щоб знати, до кого варто звернутися за підказкою, порадою в тому чи іншому випадку, треба знати і соціонічні типи людей нашого оточення.

 

Сильні і слабкі сторони – назва умовна. Кожна психічна властивість необхідна і корисна - виконує своє певне завдання. Тільки сильні – основні, а слабкі – допоміжні. Сильні – це наша самореалізація, а слабкі допомагають адаптуватися, це - наші потреби. Якщо вони задовольняються, почуваємось спокійно і впевнено. Сильні сторони мають найбільшу кількість енергії, а слабкі - енергетично менш насичені. Ми чітко відчуваємо й аналізуємо прояви сильних сторін, а тому контролюємо їх, а от прояви слабких виходять з-під осмисленого контролю, і тут ми губимось, не володіємо собою - втрачаємо самоконтроль.

 

Кожна ситуація вимагає певної реакції, і щоб ця реакція була результативною і правильно сприймалася оточуючими, ми повинні мати максимум енергії – а значить, задіювати тільки сильні сторони психіки. На жаль, люди підвладні стереотипам поведінки і суспільним нормам. І вважають, що певна ситуація вимагає застосування тільки певних якостей. Наприклад, у вихованні, навчанні, командуванні тощо вимагається тільки силовий тиск – от і застосовують вольову сенсорику, але не у всіх людей вона є сильною. І людина, у якої вольова сенсорика – слабка, буде напружуватися, кричати, нервуватися, а в результаті – виглядатиме скоріше кумедною, ніж суворою. І у навчанні, і у командуванні головне – бути впевненим і спокійним. У спілкуванні прийнято бути дипломатичним, чуйним, приємним, лагідним – щоб сподобатись. Тільки дійсно сподобатись можуть лише ті люди, у яких психічна ознака етики є сильною, інші у такій ролі тільки відштовхуватимуть – здаватимуться підлабузниками.

 

Якщо реагуємо згідно усталених норм, а не згідно своєї природи, то автоматично задіюємо не тільки сильні, а й слабкі якості, які вимагають більших енергетичних витрат, ніж вони природно мають у своїх запасах. Тоді енергія перетікає від сильних каналів до слабких, і ми швидко виснажуємось, відчуваємо внутрішню нестабільність, діємо невпевнено, втрачаємо самоконтроль. І не керуємо собою.

 

Слабкі сторони можуть проявлятися час від часу, але коли вже вони задіюються, людина стає ніби не схожою на себе – як монстр якийсь. І тому такі її якості називають недоліками. Немає недоліків у людини – вона є цілісною істотою, довершеним творінням природи, а недолік полягає лише в недоліку знань про саму людину.

 

Негативні ситуації виникають від халатності й негативних проявів людей. А можна їх не допускати. Хто знає себе і володіє собою, може вміло змінити негативну ситуацію, або вийти з неї. Як це робити? Як реагувати і діяти, щоб не бути втягнутим у негативні ситуації і мати некеровану поведінку, задіюючи ті сторони психіки, які для цього не призначені, а самому керувати ситуацією і власними проявами?

 

Перш за все, треба знати себе – закономірні прояви сильних і слабких сторін свого типу. Знаючи це, можна керувати своїм внутрішнім станом, і таким чином стати над ситуацією, не уподобитися їй. Наприклад, коли потрібне задіювання слабких сторін - бути врівноваженим, просто не реагувати тимчасово, не зважати на ситуацію, можна і вийти з неї, а з часом все змінюється, з’являються інші ситуації, де можна впевнено реагувати через свої сильні сторони. Оптимальний для всіх варіант: передаємо ініціативу до дій “у руки” тому, хто зможе реагувати на ситуацію за своїми сильними сторонами. Тоді треба знати соціонічні типи людей свого оточення і покладатися перш за все на дуалів. Адже тільки дуал природно перекриває своїми сильними сторонами наші слабкі, і передача ініціативи виходить невимушено.

 

Щоб бути щасливим, достатньо використовувати тільки сильні свої якості. І знання себе дає правильний напрям у всіх життєвих виборах.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Натисни кнопку!

Вічне життя: 7 необхідних компонентів режиму керованої молодості

Творення нової цивілізації – це надзвичайно тривалий процес. Для досягнення в ньому успіху треба жити не просто довго, а дуже довго. Ще десяток років тому вершиною наших мрій у цій справі було...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Гарне відео:
Віктор Франкл. Знаменна промова 1972 року:
"...У якомусь сенсі нам доводиться бути ідеалістами, оскільки в результаті ми виявляємось справжніми реалістами..."

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Коментарі

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Гарне відео:
Віктор Франкл. Знаменна промова 1972 року:
"...У якомусь сенсі нам доводиться бути ідеалістами, оскільки в результаті ми виявляємось справжніми реалістами..."

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Дійсно, гарне відео.

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Хто із громади НО хоче бути ідеалістом, щоб стати реалістом? ;) Спілкуймося! :)

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)