Зображення користувача Володимир Щербина.
Володимир Щербина
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Сучасні психоінформаційні методи формування колективу

Світ:

Величезна розмаїтість форм організацій - державних, ділових, політичних, наукових тощо - вимагає такої ж розмаїтості їхніх функціональних структур. При розробці конкретної структури необхідно виходити з конкретних обставин, зокрема, враховувати кількісний і якісний склад організації, територіальну конфігурацію, характер відносин з іншими організаціями і т.і.

Величезна розмаїтість форм організацій - державних, ділових, політичних, наукових тощо - вимагає такої ж розмаїтості їхніх функціональних структур. При розробці конкретної структури необхідно виходити з конкретних обставин, зокрема, враховувати кількісний і якісний склад організації, територіальну конфігурацію, характер відносин з іншими організаціями і т.і.

Проте, існують деякі універсальні принципи, дотримання яких дозволяє формувати здорові й ефективно працюючі організації. І в основі усього лежить головний принцип: знайти компетентних людей і правильно організувати їхню взаємодію.


1. ГОРИЗОНТАЛЬНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ.

Почнемо з того, що діяльність організації можна розділити на зовнішню (взаємодія із зовнішнім світом) і внутрішню (розвиток самої організації).

У зовнішній діяльності чітко проглядаються дві, по своїй суті протилежні, функції:
а) одержання інформації із зовнішнього середовища, напр., про попит та пропозицію, діях і планах конкурентів, поточні та перспективні зміни у законодавстві;
б) виробництво для зовнішнього середовища, вплив на зовнішній світ (реклама, створення нових ринків споживання, формування суспільної думки).


Внутрішня діяльність також складається з пари протилежних функцій:
а) виконання оперативних задач, напр., забезпечення внутрішнього документообігу, узгодження роботи різних структурних підрозділів, дотримання процедур узгодження рішень;
б) виконання стратегічних задач, напр., довгострокове планування, науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, формування корпоративної філософії.


Таким чином, кожен керівник постійно зіштовхується з чотирма системними функціями, що вимагають якісного виконання і взаємного ув’язування:
1) Отримання інформації із зовнішнього світу;
2) Виконання внутрішніх оперативних задач;
3) Виконання внутрішніх стратегічних задач;
4) Створення кінцевої продукції (товарів, послуг тощо) для зовнішнього світу.


Зрозуміло, що фахівці, що ефективно виконують різну роботу, повинні психологічно істотно відрізнятися. Їхні здібності й кваліфікація повинні відповідати виконуваним системним функціям - тільки у цьому випадку вони будуть компетентними (від лат. competentis - відповідний). Зверніть увагу, що будь-яку корисну роботу здатні виконувати тільки компетентні працівники, всі інші тільки “проїдають” ресурси і роблять помилки, що змушені виправляти знову ж люди компетентні.

Для зручності дамо фахівцям, що ідеально виконують дані 4 функції, умовні назви:
1) Програматор
2) Синхронізатор
3) Коректор
4) Ефектор


Якими психічними якостями вони повинні володіти для компетентного виконання своєї роботи?

ПРОГРАМАТОР. По-перше, його життєві інтереси в основному повинні концентруватися на об'єктах зовнішнього світу, а не на власних переживаннях чи внутрішніх справах фірми. У протилежному випадку він може “проґавити” зміну кон'юнктури чи ринку не зреагувати вчасно на дії конкурентів. Така психічна орієнтація на зовнішній світ у психології називається екстраверсією, тому такий фахівець повинний бути екстравертом.

По-друге, він зобов'язаний мати “професійний нюх” на зміни, відчувати сховані процеси, що називається, “спинним мозком”. Напр., на підставі непрямої інформації передбачати зміни інвестиційного клімату чи податкового законодавства і вчасно попередити про це керівництво своєї фірми. Здатність осягати сутність явищ, проникати в майбутнє, робити вірні висновки на підставі здогадки й осяяння в психології прийнято називати інтуїцією, тому такий фахівець повинний бути інтуїтом. А тому що він постачає інформацію, на основі якої фірма генерує програму своїх дій, ми його називаємо програматором і пам'ятаємо, що це повинен бути інтуїтивний екстраверт.

СИНХРОНІЗАТОР.
Будь-яка організація повинна забезпечувати узгодження дій своїх співробітників, швидко й чітко реагувати на поточні зміни внутрішньої ситуації. Синхронізатор забезпечує “боєздатний” стан фірми в кожен конкретний момент. Його менше цікавить те, що відбувається за межами організації - його увага сконцентрована на внутрішніх проблемах, на вдосконаленні внутрішніх зв'язків, підвищенні їхньої якості й надійності. Така орієнтація на внутрішній світ, на вузьке коло, на пошуки глибини називається інтроверсією. А здатність швидко реагувати на стимул, скрупульозно враховувати найдрібні деталі, діяти “отут і зараз” прийнято називати сенсорикою. Таким чином, синхронізатор повинний бути сенсорним інтровертом.

КОРЕКТОР.
Організація може успішно вирішувати оперативні задачі, однак без правильної стратегії всі зусилля будуть марними. Коректор - це той, хто здатний відірватись від турбот поточного моменту і бачити свою організацію в цілому і як би з боку, з позиції стороннього спостерігача, залишаючись при цьому її невід'ємною частиною. Це той, хто вміє “подорожувати в часі” і бачити майбутнє. Той, хто почуває тонкі, невидимі зв'язки і схильний до умогляду. Той, кого не спантеличать хвилі на поверхні - він проникає вглиб і прагне пізнати сутність явищ, виробляючи при цьому рекомендації “глобального” характеру. Можна здогадатися, що коректор - це інтуїтивний інтроверт.

ЕФЕКТОР. Це той, хто формує кінцевий продукт діяльності організації і передає його у зовнішній світ (створює кінцевий ефект). Зрозуміло, що він повинен перебувати в постійному контакті із зовнішнім світом, тобто бути екстравертом. Крім того, він повинен діяти дуже конкретно, практично і вміло додавати кінцевому продукту виразну форму. Тому ефектор - це сенсорний екстраверт. Його ще називають “робочим органом” організації через властиву ефекторам енергійність, напористість, здатність до рішучих і чітких практичних дій.

Таким чином, для компетентного виконання основних системних функцій необхідно підбирати фахівців із досить чіткими психологічними характеристиками:
1) інтуїтивний екстраверт;
2) сенсорний інтроверт;
3) інтуїтивний інтроверт;
4) сенсорний екстраверт.


Кожна людина має уроджену схильність до того чи іншого типу мислення: логічного чи емоційного, абстрактного чи конкретного тощо. Психоінформатика розглядає кожну людини по чотирьох координатах (чи парах ознак). Крім уже згаданих пар ознак (ектраверт-інтроверт, інтуїт-сенсорик) використовуються ще дві: раціональні-ірраціональні, логіки-етики. Визначивши схильність людини по кожній з цих чотирьох пар ознак, визначають його тип, що його називають соціотипом, або типом інформаційного метаболізму (скорочено ТІМ). При цьому треба відзначити, що людина народжується вже з визначеним соціотипом. Залежно від виховання, умов життя, кола спілкування тощо, окремі риси типу підсилюються чи притупляються, людина виховує в собі окремі навички, але соціотип людини залишається тим самим.

Усього існує 16 психологічних типів, у кожного з яких своя спеціалізація. Ці 16 типів природним образом поєднуються в 4 групи психологічного комфорту - так звані КВАДРИ. Особливістю кожної квадри є те, що в ній присутні і програматор, і синхронізатор, і коректор, і ефектор. Але при цьому кожна квадра має й свої особливості, що дозволяють їй вирішувати деякі задачі краще за інших. Так, наприклад, квадра “альфа” відрізняється більш розкріпаченим мисленням, що сприяє пошуку нововведень, створенню творчих, дослідницьких, інноваційних колективів. Контрольні органи, служба безпеки, дослідний завод, військовий колектив - із цими завданнями краще впорається квадра “бета”. Розробка бізнес-плану, бухгалтерія, науково-дослідний полігон, робота з фінансами, прикладні галузі науки, перевірка чого-б-те-ні-було на життєстійкість - усе це поле діяльності квадри “гама”. Відділ кадрів, людські ресурси, запуск перевіреного зразка в серію й доведення його до досконалості, екологія - ці задачі краще доручити квадрі “дельта”.


2. ВЕРТИКАЛЬНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

Це була розглянута горизонтальна структура організації. Розглянемо тепер вертикальну.

Вертикальна структура організації складається з 4 рівнів.

На першому рівні виконуються роботи в рамках вузької професійної діяльності. Отут можуть працювати слюсарі й математики, столяри й комп’ютерщики, ливарі й лінгвісти - люди найрізноманітного фаху. Головне, що їх поєднує - це заглиблення в тонкощі своєї роботи і наявність чіткої професійної майстерності. Людей, що працюють на даному рівні, називають Спеціалістами.

Але оскільки існує професійна спеціалізація, то хтось повинен виконувати й функцію кооперування. Ясно, що це якісно інша системна функція. Виконуючі її люди вже не можуть бути вузькими фахівцями - адже їм необхідно інтегрувати зусилля багатьох людей, а це вимагає більш широкого погляду на виробничий процес. Працівників цього ієрархічного рівня називають загальним терміном Менеджер, хоча сюди відносяться і бригадири, і начальники відділів, і керівники управлінь тощо. Головне в тім, що вони сконцентровані винятково на управлінській роботі в рамках свого сектора відповідальності. За великім рахунком, Менеджер поступається Спеціалістові глибиною професійних знань, однак він здатний зрозуміти різних Спеціалістів і організувати їхню продуктивну взаємодію.

На третьому рівні діють керівники, що працюють на всю систему в цілому - будь те товариство, підприємство, галузь чи нація. Зрозуміло, вони можуть істотно відрізнятися масштабами своєї діяльності, але їх поєднує головне - ототожнення своїх інтересів з інтересами системи, служіння цій системі шляхом практичної роботи з її організації і захисту. Для позначення людей цього рівня в психоінформатиці використовується древній термін: Кшатрії. Це люди, що працюють на загальне благо і готові заради цього на особисті жертви. Відзначимо також, що Менеджери і Спеціалісти також за необхідності можуть піти на особисті жертви заради загальних корпоративних інтересів (це є бажаним і повинне заохочуватися), але формально вони цього робити не зобов'язані.

Але існує ще один четвертий рівень. Для іменування діючих на цьому рівні людей застосовується ще один древній термін - Брахмани. Якщо рівень Кшатрія пов'язаний з діяльністю всієї системи, то рівень Брахмана забезпечує її взаємодію з надсистемою (наприклад, національною й світовою економікою, суспільством, природою). У сферу діяльності Брахмана входить не тільки стан навколишнього середовища організації й прогнозування його розвитку, але також і питання моралі, ділової етики, науки, корпоративної філософії, місії організації. При цьому він не занурений у поточну діяльність, хоча має пряме відношення до вироблення стратегії.

Більш докладно про психоінформатику можна прочитати у відповідній літературі. Тут же я хочу звернути вашу увагу на наступний момент:

Людське співтовариство є цілісним соціальним організмом. Суспільство у порівнянні з людиною є організмом вищого порядку. Як клітина організму може існувати лише в організмі і всі її якості - суть результат її взаємодії з навколишнім середовищем (у тому числі і з іншими клітинами), так і людина може розвиватися лише в суспільстві, і тільки у взаємодії із собі подібними може розкрити свої суб'єктивні особливості. Як клітини організму мають свою спеціалізацію, так і люди мають свою вроджену спеціалізацію. Ми якось розуміємо, що без слуху неможливо стати музикантом, а низькоросла людина за всього бажання не стане великим баскетболістом. Настав час зрозуміти, що теж саме, тобто наявність уроджених здібностей, необхідно і для всіх інших сфер діяльності.

Допомогти кожній людині знайти своє місце, де вона зможе максимально себе реалізувати, а кожній клітинці колективу знайти відповідну їй людину - й покликана психоінформатика.


-------------------------------------------

Якщо ви бажаєте
- краще розібратись у власних сильних та слабких рисах
- навчитись визначати соціотипи інших людей,
- знаходити кращих партнерів для бізнесу, наукової дискусії, подорожі, “екстріму”, шлюбу тощо
- формувати злагоджені екіпажі, бригади, колективи фірм, учбові групи, клуби,

то читайте матеріали рубрики “Клуб знайомств “ПЕРЕХІД-IV”.

Клуб знайомств “Перехід-IV”: для тих, хто прагне більшого

1. Створи свою корпорацію
2. Очі та руки вашої організації
3. Підводна частина корпоративного айсбергу

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Останні записи