Категорія:

Вертикальна структура арійського суспільства

Еліта зобов’язана виявляти ініціативу, брати владу у свої руки і організовувати свій народ, інакше його «організує» ворог, розпочавши зі знищення цієї еліти.

150412-prapor.jpg

22 березня - Свято сонячно-блакитного прапора природного порядку
22 березня - Свято сонячно-блакитного прапора природного порядку

Три рівні еволюційного розвитку людини

Людина є триєдиною сутністю: вона має дух, душу (психіку) і плоть. Цим вона відрізняється від тварин, які мають тільки психіку і плоть.

Проте не всі люди усвідомлюють, що вони є втіленими духовними сутностями, натомість вважають себе розумними тваринами. Це особливо характерно для тих, які навіть не задумуються над тим, хто вони.

Відтак людьми, в точному сенсі цього слова, можна вважати тільки тих, які поводяться як духовні істоти. Натомість усіх інших доцільно розглядати як потенційних людей, тобто таких, які мають потенціал зростання до рівня людини.

З цієї причини в мові Сенсар («носій сенсу»), тобто в окультуреній українській мові, використовуємо такі терміни:

Гомо сапієнс (Homo sapiens) – втілена духовна сутність, яка не усвідомлює своєї духовної природи. Латинське слово «Homo» (англ. Home – оселя) означає «вмістилище для духа», «психофізична оболонка». Слово «sapiens» означає «розумна», а розум є властивістю душі. Тому  «гомо сапієнс» живе як істота, яка має плоть і психіку («гардвар» і «софтвар», на Сенсарі – гард і софт ). 

Людина (буквально «гравець», Homo ludens) – втілена духовна сутність, яка усвідомлює свою духовну природу. Людина – це звучить гордо. Це звання зобов'язує. Якщо продовжувати комп’ютерні порівняння, то людина, це не лише гард і софт, а й оператор, який керує психофізичною системою згідно з власною волею. Видимою ознакою зв’язку з «духовним оператором»  є наявність совісті (*со – спільний, *вість – звістка, інформація). Людина завжди має совість. Якщо совісті нема, то це лише Гомо сапієнс – потенційна людина. 

Кожна духовна сутність є носієм божественного ядра, іскри Божої (образу Божого), є божественною сутністю. Якщо людина усвідомлює свою боголюдську природу, то вона є боголюдиною.

Боголюдина – це людина, яка досягла релігійної мети (релига – відновлення зв’язку) і усвідомлює себе втіленою божественною сутністю – частинкою Творця Всесвіту. Синонімами слову «боголюдина» є син Божий (той, хто перебуває в повній єдності з Творцем Всесвіту), хрестос (*хр–*ст – постійно красивий-хороший), мамай (первинний, першолюдина), будда (пробуджений). Видимою ознакою зв’язку зі своєю божественною сутністю є спроможність творити добро. Повне відновлення зв’язку приводить до фізичної метаморфози – перетворення плоті, формування «прославленого тіла» (див.: Динамізм – філософський фундамент аріохрестиянства).   

Отже, за рівнем еволюційного розвитку розрізняємо:

Гомо сапієнс (потенційна людина, душевна істота)

Людина (гравець, вольовий актор)

Боголюдина (реалізована людина)

Людина і шляхетна людина

Людина є шляхетною тоді, коли вона йде шляхом самовдосконалення задля досягнення релігійної мети – поєднання божественного і людського. Кожна людина має свій індивідуальний релігійний шлях, який позначається терміном дгарма. Якщо людина не йде шляхом самовдосконалення, то вона не є шляхетною людиною.

У широкому значенні слово «дгарма» означає цілісну сукупність законів і правил, що ведуть до мети. Дгарма стосується і окремої людини, і соціальної підсистеми (варни), і всього народу, і навіть Усесвіту.

Народ і нація

Народ – це спільнота, яка належить до одного біосоціального організму, незалежно від рівня еволюційного розвитку його членів. Тобто народ складається з боголюдей, людей і гомо сапієнс.

Головними об’єднуючими ознаками для народу є спільна мова і спільна психоенергетика (під’єднання до народного егрегора, психоенергетична цілісність). Ці два чинники дають відчуття єдності та ідентичності, що дозволяє чітко розрізняти «своїх» і «чужих». 

Народ може перебувати на різних рівнях внутрішнього впорядкування: від аморфного стану етносу («етнічний натовп») до високо організованого стану нації. Тобто етнос і нація – це дві крайні форми організації народу. Нація – це ієрархічна (вертикально структурована) організація людей одного народу.

Арійське ядро нації

Слово «арійський» означає «шляхетний». Аріями є люди, які усвідомлюють свою дгарму і йдуть релігійним шляхом самовдосконалення. Кожен вільно обирає свій шлях.

Є чотири різновиди такого шляху: дгарма брахмана (мудреця), дгарма кшатрія (воїна), дгарма господаря (бізнесмена) і дгарма спеціаліста (виконавця, найманого працівника).

Якщо людина відчуває, що обраний шлях не відповідає її природі, талантам і здібностям, то вона його змінює і пробує йти іншим шляхом.  

Арії, що йдуть тим самим релігійним шляхом, тяжіють один до одного. Це веде їх до об’єднання у три арійські варни: брахмани, кшатрії і господарі.

Спеціалісти (виконавці, наймані працівники) – є шляхетним середовищем, з якого арійські варни черпають кадри.  

Таким чином, одночасно маємо:

  • народ,
  • націю (організацію людей і гомо сапієнс)
  • арійське ядро з варновою структурою (організацію шляхетних людей). 

Арійська нація

Народ розвивається правильно, якщо в ньому постійно збільшується частка арійського ядра. Народ, в якому домінують організовані шляхетні люди, перетворюється на арійську націю.

В ідеальній арійській нації кожний член народного організму усвідомлює свою дгарму і організаційно належить до одного з чотирьох об’єднань (соціальних підсистем) шляхетних людей.

Принцип цілісності, або закон 95%

Головною умовою існування будь-якого організму є збереження його цілісності. У людських спільнотах цілісність досягається тим, що до самостійного мислення спроможні не більше 5%, натомість 95% схильні їх підтримувати. Це фундаментальний механізм самозбереження нації, який діє на рівні колективного (соціобіологічного) інстинкту. Це той випадок, коли «одна голова – добре, а дві – погано». 

На практиці описаний інстинкт самозбереження виявляється в тому, що 95% членів спільноти чекають від 5% чітких пропозицій, щоб їх дружно підтримати. Якщо ж пропозицій нема, то ці 95% переживають стан інтелектуального ступору і готові підтримати що завгодно.

Відповідальність національної еліти

5% самостійно мислячих людей концентруються в арійському ядрі. Це еліта нації. Розуміючи свою відповідальність, вона повинна відмовитися від помилкового уявлення, наче більшість щось може вирішувати і цей «вибір» треба поважати. Більшість може тільки підтримувати.

Еліта зобов’язана виявляти ініціативу, організовуватися, брати владу у свої руки і організовувати свій народ, інакше його «організує» ворог, розпочавши зі знищення цієї еліти.

Нам пощастило жити у прекрасні часи. Україна народжує нову українську націю і починає жити за природними законами. Настає час шляхетних людей. Радіймо!  

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

Loading...
 
Форум Підтримати сайт Довідка