Зображення користувача Народний Оглядач.
Народний Оглядач
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Українське козацтво: від раціоналізації держави до Третього Гетьманату

Світ:

Доповідь на круглому столі «Сутність і основні завдання сучасного українського козацтва» (Київ, Український військово-козацький інститут, 23 вересня 2006 р.)

МІСІЯ КОЗАЦТВА — ЗАХИСТ НАРОДУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

Місія організації — це сенс її існування, це її функція в системі. В нашому випадку системою є український народ, а козацтво — це його підсистема. Фундаментальним принципом ефективного розвитку народного організму є його структурування на 4 підсистеми, які в арійській традиції називаються варнами:

1) брахмани (від формули «Б-ра-х-ма», тобто «Бог-неба-і-землі») — це ті, які освячують, просвітлюють і зцілюють свій народ, дають йому істинні світогляд і знання про лад-правопорядок;

2) кшатрії (від кореня «кес-кас-кос» — меч, тобто «мечники») — це ті, які захищають свій народ і дають йому правову державу, забезпечують правильний лад-правопорядок;

3) бізнесмени (від кореня «бусі-весі-вайші» — справа, діло) — це господарі, організатори виробництва товарів і послуг;

4) спеціалісти (від кореня «спец» — особливий, відособлений, вузький) — це фахівці у конкретній діяльності, які займаються не організацією, а кваліфікованим виконанням роботи у визначеній галузі.

Слово «козаки» («косаки») однокореневе зі словом «кшатрії» і позначає людей, які за своєю природою і призначенням є воїнами та державними організаторами. Захист народу і забезпечення правопорядку — це головна функція козацтва; всі інші функції, в тому числі виробництво та торгівля, є вторинними і допоміжними для виконання головної функції — захисту народу і забезпечення правопорядку.

ГОЛОВНА МЕТА — ФОРМУВАННЯ ТРЕТЬОГО ГЕТЬМАНАТУ

Мета організації — це конкретний стан, якого вона прагне досягнути. На нинішньому етапі головною метою козацтва є формування української держави, яка відповідає Божим і природним законам, українській Традиції і сучасним досягненням науки управління, дає українському народу безпеку і вільний простір для самореалізації. Таку державу ми називаємо Третім Гетьманатом. Українське козацтво є фундатором Першого (1648—1764) і Другого (1918) Українського Гетьманатів. З прийняттям Президентом України у 2005 році Гетьманської булави започатковано правовий процес становлення Третього Українського Гетьманату. Створення держави Третього Гетьманату — це і є головною метою сучасного козацтва.

Для того, щоб побудувати новий будинок, потрібен ясний проект і кваліфіковані будівельники. Для того, щоб побудувати нову державу, потрібне ясне бачення держави і сильний народ, який прагне цієї держави. Звідси випливає три головні напрямки роботи: 1) розробка Конституції Третього Гетьманату; 2) популяризація державної моделі Третього Гетьманату; 3) формування мережі клубів Арійської Стрілецької Асоціації.

Конституція Третього Гетьманату

Держава — це форма самоорганізації народу. Конституція держави — це як статут акціонерного товариства чи громадської організації. Тому в ній мають бути чітко прописані мета держави, відповідальність Гетьмана та інших учасників цього суспільного договору, керівні органи та їх формування, контролюючі органи, порядок звітності тощо. Головна ідея: Третій Гетьманат — це конституційна виборна монархія на чолі з Гетьманом. Верховна Рада — це дорадчо-експертний представницький орган з правом ініціації дострокового переобрання (імпічменту) Гетьмана. Конституція з чітко прописаною метою держави приймається Установчими зборами і підтверджується всенародним референдумом. Гетьман і Верховна Рада спільно розробляють і постійно уточнюють національну стратегію досягнення конституційної мети. Гетьман несе персональну відповідальність за досягнення цієї мети — власним майном і власною свободою. Робота державних структур контролюється незалежним контролюючим органом, голова якого обирається всенародно. Населення озброєне за прикладом Швейцарії і організоване в систему народної самооборони — 100 полків арійського козацтва.

Популяризація державної моделі Третього Гетьманату

Українці матимуть таку державу, яку захочуть. Щоб побудувати Третій Гетьманат, треба щоб українці його захотіли. Для цього їх спершу треба ознайомити з українською традицією народовладдя починаючи від народження арійської раси в районі 55 ст. до н. е. Ця традиція знайшла своє втілення в багатьох українських державах, в тому числі Київської Русі та Українських Гетьманатів. Тому оновлення традиції народовладдя буде водночас потужним чинником пробудження родової пам’яті та відновлення зв’язку з енергетикою сотень поколінь наших предків.

Популяризація моделі Третього Гетьманату повинна привести до її розвитку і вдосконалення. Для цього вона має супроводжуватись загальнонародним обговоренням і колективним пошуком оптимальних форм з врахуванням сучасних умов і цивілізаційних тенденцій. Адже Третій Гетьманат — це не архаїка, а постіндустріальна держава майбутнього з високою конкурентоспроможністю в глобалізованому світі третього тисячоліття. А сучасні козаки — це не історично-військовий клуб, а фізично та інтелектуально розвинені українці, спроможні перемагати в тотальній війні на всіх її рівнях — фізичному, правовому, духовно-інформаційному.

Формування мережі клубів Арійської Стрілецької Асоціації

Демократія можлива лише тоді, коли населення здатне себе захистити — духовно, інформаційно, економічно, юридично, фізично. Тобто існує тісний зв’язок між культурою демократії і культурою зброї. Підтвердженням тези про взаємозв’язок між демократією і озброєнням населення є Швейцарія, яку безумовно можна вважати наочним зразком демократичного устрою. Ця країна займає перше місце в Європі за кількістю зброї на душу населення, бо ледь чи не в кожній сім’ї є або пістолет, або гвинтівка з оптичним прицілом. За давньою національною традицією, кожний дорослий швейцарець є оборонцем країни і зобов’язаний володіти щонайменше однією одиницею бойової вогнепальної зброї.

Хто ходить без меча, то від нього загине. Беззахисна людина провокує агресора, натомість навіть потенційна можливість жорсткого опору є стримуючим і умиротворюючим чинником. Ця істина підтверджена об’єктивною статистикою країн Європи та Північної Америки. В Україні вона набуває особливої актуальності після того, як замість гасла «Бандитам — тюрми!» було реалізоване протилежне «Бандитам — владу!»

З другого боку, відродження в українських чоловіків фундаментального архетипу воїна дозволить піднести самоповагу українського народу, почати його духовне та фізичне оздоровлення, дати йому сили для здійснення переходу до гетьманського устрою (див. статтю «Продай одежу й купи меч!»)

Для відродження в Україні культури зброї потрібна організація, яку ми називаємо Арійською Стрілецькою Асоціацією (АРСА). Чому арійською? Тому, що Україна є батьківщиною аріїв — давньої спільноти шляхетних, культурних, відважних і технологічно оснащених людей. А озброєна людина повинна бути культурною, шляхетною і дуже ввічливою, особливо якщо спілкуєшся з такою ж самою озброєною людиною. Крім того, усвідомлення себе сонячним арієм надає додаткової сили, самоповаги й життєвої стійкості. Згадайте перлину індоарійської літератури — «Божественну пісню» («Бгаґавад-ґіту»): «Той, хто в нещасті здригнувся душею, — не воїн. Арієць такий лиш ганьби і зневаги достоїн».

Головні функції АРСА: 1) розвиток стрілецького спорту, який є олімпійським видом спорту; 2) патріотичне виховання; 3) боротьба з пропагандою агресивності та жорстокості в ЗМІ; 4) боротьба з алкоголізацією та наркотизацією населення; 5) розробка і лобіювання закону про право носіння громадянами України, починаючи з козацтва, короткоствольної вогнепальної зброї.

ПЕРШИЙ КРОК — РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ

Фундаментальні перетворення треба робити поступово, поетапно. Перетворення України треба починати з виправлення найбільш брутальних деформацій нинішньої системи управління. Це системне оздоровлення ми називаємо «раціоналізацією держави». Ідея ґрунтується на аксіомі, що для нормального розвитку будь-якої організації потрібна ясно сформульована мета, повноважний і відповідальний керівник, стимули керівникові для досягнення мети та незалежний контролюючий орган. У нинішній системі державного устрою немає ЖОДНОГО з цих чотирьох базових організаційних елементів.

По-перше, Зміни, внесені Верховною Радою в Конституцію згідно із Законом N 2222-IV (2222-15) від 08.12.2004, суттєво зменшують повноваження Президента, через що Україна вже не має повноважного, а отже — відповідального керівника. Ще гірше те, що згаданий закон руйнує конституційне поле України — він змінює конституційний лад з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську республіку, а таке рішення можна приймати лише на всенародному референдумі — згідно зі 5-ю статтею Конституції: «Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами». Те, що називають «політреформою», насправді є сепаратною змовою владної верхівки задля збереження своїх привілеїв.

По-друге, в Конституції України нічого не сказано про мету державної влади, а оскільки немає мети, то неможливо оцінити, ефективна ця влада чи ні.

По-третє, Конституція не передбачає заохочення Президента до ефективної діяльності та його персональної відповідальності за результати свого правління.

По-четверте, в Україні немає жодного незалежного контролюючого органу, а це призводить до безконтрольності, безкарності та неефективності державної влади.

Пропозиція раціоналізації держави була обговорена і схвалена 19 серпня 2006 р. на засіданні Політологічної секції IV Всесвітнього форуму українців, яка ухвалила резолюцію №1: «Підтримати проект раціоналізації держави, що передбачає внесення до Конституції України положень про:

1) мету державної влади — збільшення кількості корінного населення України та зростання якості його життя, що визначається Індексом людського розвитку ООН;

2) матеріальне заохочення повноважного і відповідального Президента держави та його персональну відповідальність за досягнення цієї мети згідно з окремою юридичною угодою між Народом України і Президентом України;

3) всенародне обрання голови Рахункової палати та його персональну відповідальність за роботу цього головного незалежного контролюючого органу держави;

4) скасування антиконституційного закону України № 2222-IV “Про внесення змін до Конституції” від 8.12.2004, що змінив суспільно-політичний устрій держави без всенародного референдуму всупереч статті 5 Конституції України».


Наступного дня — 20 серпня 2006 р. — цю резолюцію підтримали загальні збори IV Всесвітнього форуму українців. Тому раціоналізація держави — це прояв волі світового українства.

ВИСНОВОК

1. Козацтво — це підсистема (варна) українського народного організму, функцією якої є правильна державна організація українського народу та його захист. Тому зусилля козацтва повинні концентруватися передусім на сфері правопорядку і захисту населення.

2. Головна мета сучасного козацтва — формування української держави Третього Гетьманату.

3. Головні напрямки: 1) розробка Конституції Третього Гетьманату; 2) пропаганда гетьманського устрою; 3) створення Арійської Стрілецької Асоціації.

4. Підтримка проекту раціоналізації держави, що передбачає скасування антиконституційної політреформи і внесення змін до Конституції щодо мети держави, відповідальності президента та створення в державі незалежного контролюючого органу.

--------------------------------------
В тему:

ВИШНЯ БОРІЯ: мережева гра-стратегія творчого класу

Сингапурський гетьманат

Стихійне покозачення населення України

Продай одежу й купи меч!

Резолюція Політологічної секції IV Всесвітнього форуму українців

Раціоналізація держави

Бі-Бі-Сі про перехід до Третього гетьманату

Час змінювати Систему

Глобальна криза і Великий перехід

 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи