Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 3
  • Переглядів: 3

Три поверхи Великого Переходу: соціальний, національний, магічний

Нинішні соціальні і національні рухи України перебувають у плачевному стані. Головна проблема: вони намагаються покращити своє життя в системі, яка безнадійно хвора, розкладається і вмирає. Своїми протестами вони мобілізують цю систему і надають їй динаміку, відтягуючи її закостеніння і крах. При цьому жоден з цих протестних рухів – чи то захисту підприємців, чи підтримки пільговиків, чи політичні партії – не ставить питання про вдосконалення самої людини, хоча саме з неї починається вдосконалення суспільства.

Аудіоверсія цієї статті

Великим позитивом нинішнього часу є те, що дедалі більше людей ставить перед собою запитання: Що робити? Але щоб відповісти на нього, спочатку треба зрозуміти, а що, власне, відбувається. 

Чим серйозніша проблема, тим потужніші засоби необхідні для її подолання. Уявіть собі, що на дні моря є скарб, і ви прагнете його дістати. Якщо це мілководдя, то достатньо просто попірнати. Якщо глибина більша, то не обійтися без водолазного костюма. Якщо ж дуже глибоко, то відразу ж готуйте батискаф, інакше так можете пірнати все життя.

Яке це має відношення до України? А таке, що вже два десятиліття вона безрезультатно пірнає, і займатиметься цим безглуздям доти, доки не усвідомить характер і глибину проблеми.

1. ТРИ РІВНІ КРИЗИ

Для розвитку Українського народу властива циклічність. Народ (від слова «рід») – це певна генетична лінія, люди зі спільними предками, біосоціальний організм. Оскільки він міцно вкорінений в Українську землю, то про нього можна говорити як про геосоціальний організм Україна. Його життя регулюється сонячно-місячним циклом, що триває 532 роки. Раз на 532 роки Україна породжує новий етнос, який виростає з середовища попереднього етносу.

Наприклад, нинішній козацький етнос народився з етносу русичів, русичі – з етносу антів, анти – з етносу сарматів. Якщо продовжити далі цю генетичну лінію, то побачимо етноси сколотів (скіфів), кімерійців, пелазгів, самарів-сумерів – аж до первинного арійського етносу, з якого почалася Арійська раса і матеріальні залишки якого нині називаємо Трипільською археологічною культурою.

Всі згадані етноси пов’язані між собою як дід – батько – дитина – внук – правнук... Протягом перехідного періоду батьківський етнос і народжений ним етнос-дитина живуть разом, тобто відбувається співіснування старої і нової системи.

Народження нового етносу – це ситуація кризи; в цей час батьківський і синівський етноси є особливо вразливими.

Проте в житті Українського геосоціального організму бувають ще масштабніші кризи – кризи цивілізаційно-расового переходу.

Дещо відомо про три попередні кризи Великого Переходу:

1) 50 тис. років тому («дитинство»): формування неоантропів, першої людської раси з білою шкірою, «дитячим» мисленням і первісною – Ностратичною – мовою, основаною на звукоімітаціях;

2) 25 тис. років тому («юність»): ліквідація неандертальців як конкуруючої раси і формування раси кроманьйонців-борійців з такими новими якостями як розвинена довгострокова пам’ять, конкретне нормативне мислення, Бореальна мова;

3) 7,5 тис. років тому («молодість») – формування Арійської раси (гіперборійців): пісенність, абстрактно-логічне творче мислення, Арійська мова, наступне поширення якої народило сім’ю арійських(індоєвропейських) мов.

2. ТРИ РІВНІ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ

Якщо народ перебуває у формі сформованого етносу – нації (вищої форми розвитку етносу) з власною державою, то вирішення його внутрішніх проблем може здійснити соціальний рух. Тобто для подолання існуючих деформацій достатньо енергетики руху за соціальну справедливість.

Якщо народ знаходиться в поневоленому стані або тільки формує свою націю і державу, то для цього йому потрібен на порядок потужніший національно-визвольний рух – рух за національну справедливість.

Якщо ж народ здійснює перехід до нової раси, то тут не обійтися без магічної енергетики духовно-світоглядного руху, спрямованого на зміну мислення і стрибок свідомості. Енергетика такого руху на порядок вища енергетики національно-визвольного руху.

Все це можна побачити на прикладі розвитку України. Так, кожен расовий перехід викликав згадані вище докорінні зміни мислення, світогляду, соціальної організації, технологій, харчування і всього способу життя, що врешті-решт впливало на зміну антропологічного типу (наприклад, грацилізація арійців у порівнянні з більш масивними кроманьйонцями).

Етнічні переходи приводили до зміни етнічної самосвідомості. Наприклад, з кінця 15 ст. почалось «покозачення» українців, а через століття вони вже фігурували як «нація козаків». Цікаво, що козацький етнос відрізнявся від батьківського етносу русичів не тільки ментально і енергетично (козаки володіли вищою пасіонарністю), а й антропологічно. Як установив видатний український антрополог Хведір Вовк, завдяки селекції національно-визвольної війни, населення козацьких сіл різко відрізнялося від населення кріпацьких сіл вищим зростом і більшим коефіцієнтом брахікефальності (тобто круглоголовістю), що є прогресивними еволюційними ознаками - див. книгу Арійський стандарт (2004).

Соціальні рухи приводили до зміни суспільного устрою, наприклад, об’єднаний рух військовиків і хліборобів започаткував Другий гетьманат Павла Скоропадського (офіційна назва – Українська Держава), що 29 квітня 1918 року прийшов на зміну Українській Народній Республіці.

3. ЩО СЬОГОДНІ МАЄМО В УКРАЇНІ

Маємо кричущу соціальну несправедливість, отже, потрібен широкий соціальний рух. Проте всі попередні спроби організувати такий рух не дали значимого результату. Чому? Хоча б тому, що не була включена енергетика корінного етносу цієї землі – українського.

Для активізації етнічних українців потрібен рух за національне визволення, за творення української національної держави. Проте ще на зорі державної незалежності цей рух був успішно заглушений пропагандою поліетнічності, мультикультурності і мультирасовості держави Україна, отже – її принципової «неукраїнськості». У 1996 році цей принцип було реалізовано в Конституції України, яка починається словами: «Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей…». Відбулась фальсифікація поняття Український народ (що значить – «люди одного роду») – ним почали позначати не етнічних українців, а громадян України будь-якого етнічної чи расової приналежності. Нині українофобська пропаганда дійшла до абсурду: згідно з нею будь-який свідомий українець – це переконаний фашист, ксенофоб і расист, а також потенційний терорист.

Чому національно-визвольний рух в Україні не зміг подолати антиукраїнську реакцію?

Тому що український геосоціальний організм переживає не тільки соціальну і національну, але й цивілізаційно-расову кризу. Україна вже увійшла в процес чергового Великого Переходу. Це значить, що нова українська етнічна нація має стати нацією нової раси. Отже, для національного визволення українцям необхідне докорінне оновлення свідомості, стрімкий вихід на вищий рівень світогляду, організації, технологій і всього способу життя. Для здійснення такого стрибка потрібен духовно-світоглядний рух.

Отже, Україна здійснює четвертий цивілізаційно-расовий перехід, або Перехід-IV. Після проходження вже згаданих вище стадій «дитинства», «юності» і «молодості», 40-тисячолітній Український геосоціальний організм виходить на рівень «зрілості».

Визначальною якістю цього рівня є цілісне мислення – це коли будь-яке повідомлення чи подія автоматично розглядається в нерозривній єдності з іншими доступними повідомленнями чи подіями, внутрішнім і зовнішнім космосом, минулим і майбутнім. Таке мислення опирається на нову метафізику і досвід її практичного застосування, а його головним технологічним інструментарієм є пошукові системи, бази знань та Інтернет у цілому. Для цього рівня розвитку властиві повна гармонія між думкою, словом і ділом, тут стають майже неможливими брехня, шахрайство, соціальний паразитизм.

4. ДО РЕЧІ, ПРО ПАРАЗИТІВ...

Чинник паразитизму надзвичайно важливий. Річ у тім, що Україна найбільше за всіх вражена соціальними паразитами. Щоб у цьому переконатися, достатньо згадати три загальновідомі факти: в Україні один з найвищих в Європі рівень корупції і один з найнижчих в Європі рівень життя, – і це при тому, що за своїми природними і людськими ресурсами це найбагатша країна світу.

Ми згадали про паразитизм тому, що кожний з трьох рухів дозволяє досягнути певного рівня очищення – у відповідності до рівня енергетики, яку може задіяти цей рух:

соціальний рух пригальмовує паразитів, стримує розрив між багатими і бідними;

національний рух відсікає чужоземних паразитів, оскільки включає «економічний націоналізм»; щоправда, лишаються «свої» паразити, але вони на порядок дрібніші;

духовно-світоглядний рух після здійснення расового переходу взагалі ліквідує паразитування, адже в умовах тотальної прозорості, автоматизації рутинних процедур і цілісного мислення паразитування стає непрестижним, некомфортним і небезпечним.

На перехідному етапі всі три рухи існують паралельно, кожен з них залучає до своїх лав людей з відповідним рівнем свідомості.

5. СОЦІАЛЬНИЙ РУХ: ПОЛІПШУЄМО СВОЄ ЖИТТЯ ВЖЕ СЬОГОДНІ

Найпростіше долучитися до соціального руху, який є фундаментом системних перетворень. Для цього не обов’язково ходити на мітинги чи брати участь у страйках, тут навіть не потрібна етнічна самосвідомість. Достатньо мати бажання полегшити собі життя. Це можна зробити, якщо почати звільнятися від впливу «Матриці» – системи зомбування, маніпуляцій, контролю і паразитичного висмоктування життєвих соків. Починати можна – і треба – з найпростіших речей.

1. «Матриця» керує свідомістю населення через засоби масової інформації, передусім телебачення. Тому перше гасло соціального руху: Продай телевізор – купи комп’ютер! Маючи доступ до Інтернету, ти зможеш спілкуватися хоч з усім світом, отримувати новини з тих джерел, яким довіряєш, дивитися кінофільми без виснажливої реклами.

2. Паразитична система боїться надмірної активності «донорів», тому постійно придушує пасіонарність населення через зниження рівня його здоров’я. Тож коли «Міністерство охорони здоров’я» називають «Міністерством скорочення населення» – це не жарт, а об’єктивна реальність. Найпотужнішим чинником підриву здоров’я є масова вакцинація населення, причому за його ж гроші (люди платять або за вакцинацію, або за відмову від неї у вигляді хабарів медперсоналу). Вакцинаційний бізнес – це потужний чинник корупції, «відкатів», «розпилювання бюджету» тощо. Тому наступне гасло соціального руху: Вакцинатори, коліться самі! – тому що паразити не вакцинуються і не вакцинують своїх дітей.

3. Наступний чинник контролю населення і придушення його пасіонарності – це просування горілки, пива, тютюну, а також різних слабоалкогольних і газованих солодких напоїв. До цього переліку можна додати й нездорову їжу (в т. ч. з ГМО) – легальну чи сфальсифіковану. «Матриця» знову вбиває двох зайців: витягує величезні гроші у населення і підриває його спроможність до інтелектуального й фізичного опору. Звідси ще одне гасло соціального руху: Оздоровлюйся! Переходь на козацьку їжу! Члени Січового братства вважали себе бойовими монахами, тому харчувалися, за винятком походів, тільки вегетаріанською їжею з додаванням сала. В поєднання з фізичною активністю і регулярними молитовними практиками це давало їм фундаментальне здоров’я.

Людина, яка курить і п’є, не має морального права нарікати на існуючу владу, адже сама фінансує олігархічний бізнес, добровільно підриває своє здоров’я і руйнує майбутнє своїх дітей.

Свідома відмова від вакцинацій, алкоголю, тютюну, шкідливої їжі не потребує грошей, навпаки – економить їх і зменшує витрати на лікування. Це найпростіший спосіб протидії паразитичній системі. Після цього здорові і самостійно мислячі люди застосовують різноманітні форми самоорганізації, найпотужнішою з яких на нинішньому етапі є Конституційні збори.

6. НАЦІОНАЛЬНО-СОЦІАЛЬНИЙ РУХ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Національно-визвольний компонент різко посилює енергетику соціального руху, адже заради життя свого народу люди готові жертвувати власним життям. На рівні національно-соціального руху активуються такі потужні чинники солідарності як національна культура, мова, звичаї, героїчна історія, ідеологія національного солідаризму, а також такий інструмент як економічний націоналізм.

Гарним прикладом є рух за бойкот іноземних товарів, успішно реалізований ще Махатмою Ганді. Завдяки цьому водночас скорочувався ринок для британських і взагалі європейських товарів у Індії, підтримувалися національні товаровиробники, а самі гандисти внаслідок відмови від зайвих речей морально очищувалися та вдосконалювалися.

У практиці українців це відповідає принципу «Свій до свого по своє», або «Український гріш – в українські руки». Його успішна реалізація відбулась у відверто несприятливих умовах польської окупації. Тоді, наприклад, український «Маслосоюз» став провідним експортером міжвоєнної Польщі, а без українського представника на варшавській зерновій біржі не могли встановити ціну хліба.

Надзвичайно важливим чинником посилення пасіонарності населення є використання української мови. Розуміючи це, паразитична «Матриця» докладає чимраз активніших зусиль для заглушення української мови. Зменшення квоти українського продукту в ефірі, всі ці російськомовні шоу або двомовні «штепселі і тарапуньки» – це насправді інструментарій контролю пасіонарності населення. Стримування національного руху автоматично веде до нейтралізації руху соціального. Натомість природним засобом його посилення є «українізація українців», тобто повернення етнічних українців до рідної мови, що включає генетичну пам’ять, активує приховані здібності і наснажує силою рідної землі.

Треба сказати, що досі «Матриця» успішно боролася з національно-визвольним рухом. Але це тільки тому, що Україна переживає період руйнування старої нації і творення нації нового циклу. Тому саме час включати енергетику найвищого рівня.

7. ВИШНЯ БОРІЯ: АРІЙСЬКА МАГІЯ + ІНТЕРНЕТ

Йдеться про розгортання духовно-світоглядного руху, орієнтованого на пробудження прихованих в людині можливостей і активну діяльність в гармонії з природними законами. Це продовження на вищому рівні згаданого вище руху за оздоровлення з застосуванням магічних можливостей української мови і сучасних знань про природу нашого світу. Застосування доволі простих практик, передусім технології самозцілення Живе Слово, дозволяє повністю вийти з-під контролю паразитичної «Матриці» і нарешті почати повноцінне життя. Основні кроки щодо практичного здійснення цивілізаційно-расового переходу:

1. Людина взагалі перестає хворіти, тому повністю звільняється з цупких обіймів офіційної медицини. Якщо в неї є діти, то вони також перестають хворіти, бо сім’я – це єдина енергетична система, а діти знаходяться під захистом енергетики батьків. Саме тут повноцінно спрацьовує гасло: Оздоровлюйся!

2. Спрацьовує принцип «Що всередині, те й назовні»: до людини починають притягуватися позитивні люди і позитивні події. Спочатку вона потрапляє у Простір пригод, а згодом починає поступово оволодівати Простором волі. Нерідко в людини починають розкриватися дрімаючі досі таланти і здібності. Починається повноцінна реалізація гасла: Роби те, що любиш!

3. Люди, які вже діткнулися до Простору волі, відчувають себе іншими людьми, новим народом. Вони починають шукати подібних до себе і об’єднуватися з ними, а також просвітлювати людей з Простору боротьби і підтягувати їх до свого рівня. Так відбувається реалізація гасла: Тримайся за своїх!

Духовно-світоглядний рух вмикає чудесно-магічну енергетику Золотої доби часів Трипілля і євангельської Галілеї. Тому для цього руху доступні найрадикальніші новації, зокрема, творення власної системи освіти, організоване освоєння територій за межами міст, творення мережі екополісів, різке зростання народжуваності, творення самодостатніх громад нової української нації і нової раси.

Сучасні технології комунікації дозволяють об’єднати українців цілого світу в передову національну формацію нового циклу – глобальну українську духовно-економічну державу-корпорацію Вишня Борія. Якщо глобалізацію не можна зупинити, то її треба очолити: українці мають стати найрозвиненішою глобальною нацією третього тисячоліття.

Духовна єдність, цілісне мислення, прозорість управління, автоматизація рутинних процедур дозволять різко спростити державну організацію і вийти на вищий рівень ефективності, адже простота – це потужна продуктивна сила.

8. ЧИ ТРЕБА СТАБІЛІЗУВАТИ ХВОРИЙ МУРАШНИК?

Нинішні соціальні і національні рухи України перебувають у плачевному стані. І справа не тільки в тому, що вони роз’єднані. Головна проблема: вони намагаються покращити своє життя в системі, яка безнадійно хвора, розкладається і вмирає. Своїми протестами вони мобілізують цю систему і надають їй динаміку, відтягуючи її закостеніння і крах. При цьому жоден з цих протестних рухів – чи то захисту підприємців, чи підтримки пільговиків, чи політичні партії – не ставить питання про вдосконалення самої людини, хоча саме з неї починається вдосконалення суспільства.

Тому згадані рухи насправді є частиною «Матриці», вони грають за її правилами і, по суті, працюють на її стабілізацію та збереження в майбутньому. Скажімо, жодна політична сила, за винятком партії «Нова Сила», не висловилася проти масової добровільно-примусової вакцинації, тобто проти тихого геноциду населення, починаючи з найбільш беззахисної його частини – маленьких дітей.

Тож всі ці протести проти існуючого режиму – це якби мурахи протестували проти загнивання свого мурашника, безнадійно враженого паразитами, яких ці ж мурахи й годують. Перспективу мають тільки ті рухи, які спрямовані на оновлення людини і суспільства, на творення нових правил гри, на вихід в нову екологічну нішу, тобто до нової системи стосунків з людьми, всесвітом, природою, техносферою. В термінах мірмекології (мурахознавства) це називається вихід з існуючого мурашника й заснування нового – чистого і здорового.

Звільнення зі щупальців паразитичної «Матриці» відбудеться тільки тоді, коли люди перестануть добровільно фінансувати паразитів, знищуючи себе інформаційно і фізично – через залежність від олігархічних засобів масової інформації, алкоголю, тютюну, через отруєння себе брудними думками, негативними емоціями і шкідливою їжею.

9. ОНОВЛЕННЯ ЗГОРИ

Згідно з універсальними системними принципами, подолання проблеми в системі можливе тільки при виході в надсистему. В термінах сучасної метафізики, нинішня цивілізаційна система перебуває у Просторі боротьби і Просторі страждань. Подолати сучасну кризу може тільки нова сила, що перебуває у Просторі волі, тобто над проблемною системою. Саме в цьому просторі нині формується духовно-світоглядний рух – пророкована Доброю Новиною мережа громад Воанергес.

Тільки цей духовно-світоглядний рух спроможний надати енергію національно-визвольному руху, спрямувавши його до творення оновленої України – української нації Золотої доби.

Оскільки духовно-світоглядний рух є виразно україноцентричним, то йому найпростіше і найефективніше взаємодіяти саме з українським національним рухом. Після цього національний рух спроможеться влити енергію в широкий соціальний рух і спрямувати його до творення нового світу.

Таким чином, рух за оновлення може і повинен розгортатися одночасно на всіх трьох рівнях суспільного буття. Верхні рівні підживлюють енергією нижні, а тому спрямовують їх у правильному напрямку. Соціальний рух підтримується і надихається національним рухом, а національний – духовно-світоглядним.

На нинішньому перехідному етапі українці ще не мають своєї національної держави. Це має свої плюси і мінуси. Мінус – неймовірний рівень паразитизму і вразливість щодо зовнішніх загроз. Плюс – повна відкритість до творення нових державних і цивілізаційних форм. Системна пластичність дозволяє українцям сформувати соціальну організацію, яка ідеально відповідає інформаційній епосі.

10. ВИСНОВКИ

1. Україна переживає тотальну кризу, що має соціальну, національну і цивілізаційно-расову складові.

2. Для подолання кризи потрібно одночасно розгортати духовно-світоглядний, національний і соціальний рухи.

3. Подолання кризи передбачає оновлення людей і звільнення їх з паразитичної «Матриці», яку люди самі ж і утримують добровільно або добровільно-примусово.

4. Нинішні соціальні і національні рухи мимоволі підтримують існуючу систему, тому є безперспективними.

5. Звільнення починається з простих речей, які доступні кожному і не вимагають додаткових витрат, а навпаки – дають суттєву економію.

6. Перехід до нової цивілізації і нової раси починається з духовно-світоглядного імпульсу.
 


В тему:
Оптимізм Золотої доби і чесноти доби Заліза (аудіо)
Тризуб свободи і Дракон волі
Модель «Галілея»: програма-інсталятор Золотої доби
Щеплення як різновид підлого бізнесу на геноциді
Три «О» Доброї Новини: Оновлюйся! Організовуйся! Озброюйся!
Добра Новина: настанови для Дітей блискавки
В Україні розпочалася підготовка до Конституційних зборів
Стабілізація і Реформація, або Як прискорити Перехід
Глобальна криза і нова раса 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Френк Герберт: Ну як вам друге дно Вулика Геллстрома?

«Вулик Геллстрома», «Дюна» і 10 принципів Джигаду – політичний проект Френка Герберта

«Життя у вулику передбачає не регламентовану монотонність, а МЕТАМОРФОЗУ. Коли комаха досягає межі своїх можливостей, вона чудесним чином перетворюється на абсолютно нову істоту. У цій метаморфозі я...

Останні записи