Зображення користувача Олександр Білий.
Олександр Білий
  • Відвідувань: 55
  • Переглядів: 57

Символи, як зашифровані знання

Знання є чи не найголовнішим фактором нашого життя. Тим більше, коли вони є знання наших пращурів, які бажали передати їх нам через тисячоліття.

no.png

Релігійні символи у їх взаємозв'язку

У трактуванні символів релігії послуговуються тими «істинними» значеннями які їм дістались у спадок від недалекого минулого, додавши до цього нашарування своєї релігійної фантазії, обмеженої рамками їх доктрин.

Але графіка і чітка геометрія символів вказує на інші епохи – епохи високих знань, що передували часам варварства у які скотились люди, можливо, через всепланетний катаклізм

Минулі віки наклали свій відбиток на символи приписавши їм значення у відповідності до своєї примітивної рефлексії на форму їх графіки. Так появились зірки, колеса, промені, риби, коловороти, сонця, роги,  тільці і т.п..  Все це перейшло у спадщину «новим» релігіям, які «абсорбували» їх  таку спадкову інтерпретацію, пристосувавши  для своїх потреб, щоб «освятити» древністю свою «новизну».

А чи є такими плодом фантазії і древні символи, беручи до уваги, що вони своєю графікою виражають числа1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

         Ось наприклад такі символи і їх числа: Гора – 4, шестикутна зірка – 6 і 3; 60, 30; коловорот – 8; колесо сансари – 8 і 8+1(центр); восьмикутна зірка – 8; юдейська менора (підсвічник) –  6+1.

                                           
Релігійні символи у їх взаємозв'язку

Різна графіка, різні релігії, різні епохи, різні місцевості, різні культури і різне трактування у відповідності до релігій, епох, місцевості, культури і фантазій; і досить важко припустити їх єдність у єдиній доктрині.

Якщо спробувати розсекретити ці числа, опираючись тільки на вільні асоціації, то такі зусилля, мабуть, будуть марними, бо числа не несуть  і не виражають якоїсь простої очевидної асоціації для упізнання.  Для когось це було теж очевидно, тому – так як справа має відношення до певних утаємничених знань – тут задіяли певний ключ, який відкриває їх секрет – ключ донедавна втрачений у тьмі тисячоліть і, разом з тим по невідомим причинам, проявлений для сучасних поколінь  і  відомий вже на протязі 2000 років у вигляді притчі про сіяча Євангелій. 

         Отже нічого не лишається, як тільки скористатись цим подарунком, звернувшись до самої притчі.

        

Притча про сіяча. Євангеліє від Марка 4;1

3. Слухайте: ось вийшов сіяч сіяти. 4. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство й ви­дзьобало його. 5. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було багато землі, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. 6. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і, за браком коріння, висохло. 7. А інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила, і воно не дало плоду. 8. Ще інше впало на добру землю і, вигнавшись гарно вгору, при­несло плід: одне у тридцять, одне у шістдесят, а одне у сто разів більше. 9. І додав: Хто має вуха слухати, хай слухає!

З чисел 30, 60, 100 можна отримати дві послідовності. Перша: 1×10; 3×10; 6×10; 10×10 і друга, якщо скоротити на 10, це: 1; 3; 6; 10.  Число 10 входить у послідовність чисел притчі таким собі підспудним їх елементом.

Так як 100(10×10) є завершальним числом, то ми маємо очевидну градацію з 10, тобто щось є поділене на 10. Не важко припустити, що це є, це – коло – що підтверджує і 100 як 10×10 – символ вищої завершеності. Щось, як 10,  пройшло всі 10 етапів чогось і таким чином завершило свій шлях. 

                         

Отже звернемось до кола поділеного на 10 частин. Воно цікаве тим, що у ньому 0 і 10 співпадають. Це, по суті, спів падіння початку і кінця, що вже саме по собі досить симптоматично, бо  має своє відображення у вислові: « Я – початок, Я – кінець».  Отже, враховуючи це, чисел лишається 9. Їх можна назвати умовно планами, по скільки притча сама декларує щось подібне, описуючи умови проростання зерна.  У ній три умови-плани є безплідні і тільки четвертий дає плід. Ось ці три плани і є ключем до чисел символів. Лишилось відняти їх від 9-ти, і ми отримаємо 6-ть планів само посталого буття. Четвертий план є планом початку розгортання Буття, що символізують числа 30 і 60, так і планом, який приносить вищий плід – 100.

Числа 6 і 3 є сакральними числами у релігійних доктринах – уривок знань, який зберігся до наших днів, але було втрачено знання про їх походження і значення.

У наш час вони збереглись як знання про шість чакр людського тіла плюс сьома, яка вже презентує собою  область божественного (саме поступове проходження цих чакр приводить людину до просвітлення – до сьомої чакри); шість днів, на протязі яких Бог творив Світ (нажаль, три виявились фальстартом) і сьомий відпочивав; це демонструє юдейський символ менор (підсвічник) – 6+1; і шість променів і кутів у шестикутної зірки.  Все це відноситься до системи градації з 10-ти, яку вводить притча.

Можна тепер з деякою впевненістю припустити, що символи не є пустопорожньою фантазією, наліт якої їм надають сучасні релігії, а є певною системою знань можливо закладеною у них для їх збереження. Якщо відштовхуватись від цього, то, щоб передача знань через графіку спрацювала, вона повинна бути проста  (складна була б, або не зрозумілою і відкинутою, або сильно спотвореною)  однозначна і очевидна, і могла б легко визвати асоціації з тою ідеєю яка у неї була закладена, мабуть не простенькою пов’язаною з колесами, зірками, променями, частинами світу, рогами і до цього подібних примітивних асоціацій, якими наділено символи.

Для дешифрування символів потрібна епоха не кам’яного віку, а з достатньо розвиненою математикою, філософією, системою абстрактних понять поширених серед широкого загалу, щоб кінець кінцем визвати потрібну асоціацію. Епоха з рівнем знань відповідних, чи наближених тій, що породила ці символи.

Подивимось, які аналогії дістались  символам з минулого. Самі прості.

Символ Гора – скоріше за все – повернутий хрест; коловорот говорить за себе, може бути і сонце; колесо сансари теж – колесо; восьмикутна зірка – і зірка, і сонце(майже кругле) і всі сторони світу. Тепер добавте деяку фантазію, бажано релігійну, і ви отримаєте феєрверк значень і томи пояснень.

А тепер вгадаємо, яку асоціацію  визвала б у математика графіка цих символів, коли б він, нічого не підозрюючи, кинув би ненароком погляд на них через ваше плече і здивовано вигукнув: « Гей! Ти зацікавився графіком модуля числа. Чого б це?».

Так, мабуть по задуму, все повинно було і здійснитсь.  І коловорот і сансара і символ Гора особливо, і восьмикутна зірка – безпосередньо, напряму – всі вони є графіком модуля (я його називаю повним графіком модуля) абсолютного числа, у крайньому разі можуть з ним повністю асоціюватись.

                                                                      

Достатньо добавити до символу Гора систему координат, чи позначити їх стрілками у сансарі і ви отримаєте повний графік модуля числа, а восьмикутна зірка у вигляді квадратів безпосередньо є самим графіком, навіть з дотриманням математичних умов його існування. У математиці саме квадрат задає систему координат, а його діагоналі – потрібний нам графік. Таким чином асоціація не носить чисто сліпий суб’єктивний характер і не є нашаруванням релігійної фантазії, бо вже з самого початку не відноситься напряму до релігії, а до математики, у своїй основі далекої від релігійної екзальтації, яка може видати бажане за дійсне.

У повному графіку вигляд самих функцій і їх послідовна зміна цього вигляду могли налаштувати вас – якщо ви вивчали, чи просто цікавились релігійними доктринами Сходу – на відповідність їх певній схемі розгортання буття, певній ідеї-концепції, особливо якщо ви на щось подібне були налаштовані. Деяким додатковим фактором, що підтверджує такий підхід, служить графік функції у = х, що пронизує повний графік модуля числа, об’єднуючи в щось одне його верхню і нижню частину. Він якнайкраще відповідає умові якоїсь утаємниченої, не проявленої сили, прихованої у самому графіку, яка розгортається у буття, бо кінцевим результатом цього розгортання є та ж сила Х тільки вже з модулем /Х/.  Я – початок, Я – кінець.

 Виходячи з цього, очевидно, чому на протязі віків графік не був упізнаний. Модуль числа був уведений у математику тільки у середині 19-го століття, це вже у наш час він вивчається у середніх класах школи.

Суть доктрини, можна виразити коротко послідовністю з графіка:

                              (х) --- (-/х/) --- (-/-х/) --- (/-х/) --- (/х/)

(х) – утаємничена не проявлена Причина;  (-/х/) – поставання форм світу – Буття ((-/ /) – модуль; означає форму). Трансцендентне окутується саме в собі формою(точно  як  модулюється; як бачимо, підібрано точний математичний вираз того, що хотіли висловити); при цьому (х), як причина,  лишається  складовою форми. Таким чином вона проявляє в собі свою властивість само-модуляції, само поставання, само розгортання.

                                                                                    

Форма, з початку, є негативністю по відношенню до Утаємниченого, як любе «фізичне» є протилежністю трансцендентному; другий член (-/-х/) – форма,  в якій проявлена  сама скрита Причина, причому у негативній іпостасі по відношенню до самої себе як – (х) позитивне. Тут теж є чітка умова, яка з математичною точністю показує,  що  (-х) є тотожне (х) – тобто та ж прихована Причина, тільки іншої направленості – у стані проявлення.

 Ця точність обумовлюється присутністю ще одного – прихованого графіка(ось і умова прихованості і не проявленості, виражена  математичним методом). Це графік  функції у = х.  Він пронизує повний графік, об’єднує його в одне ціле і, являючись однією нерозривною лінією, має у собі дві різнознакові, різнонаправлені,  частини.  Дана умова не залишає ні найменшого сумніву в тому, що прихована Причина при певній розвинутій формі проявляється як суть – Сама! Як негативність. І весь цей процес формоутворення переслідує лише одну ціль – утворення цієї форми в якій вона може проявитись, і не лишає сумніву її початкова негативна направленість цієї проявленості.

Далі, з такою ж математичною точністю стверджується, що процес набуває характеру поступового розвитку у сторону зняття цієї негативної направленості – до позитивності форми і, в кінцевому підсумку, до позитивності себе – повернення до Себе з певним надбанням(модуль / /), що дає можливість стверджувати про проявлення – перехід з небуття у Буття скритої Причини самій у собі – кінцеве (/х/). Це проміжок розвитку відображений через члени  послідовності – (-/-х/) ----- (/-х) ----- (/х/); у графіку кінцеве  (/х/)  означає( з тою ж таки математичною відповідністю) – Абсолютне Значення (числа), того (х), що на початку було прихованим,  не проявленим і невизначеним.

 Таким чином сформулюємо це коротко:

прихована, не проявлена причина; -- далі – форма як негативність; --  потім -  розвинута форма з негативною внутрішньою складовою(подвійна негативність – проявлення самої Причини як(-)); -- в подальшому і до кінця поступовий розвиток і зняття негативності; -- і фінал – як певне надбання і проявлення.

Послідовність:

                    (х) --- (-/х/) --- (-/-х/) --- (/-х/) --- (/х/).

До графіка також мають відношення  коловорот і Сварга, які собою виражають, в даному випадку, певний напрямок руху, який відображає ідею поставання буття. Стовщення на символі Гора теж вказує напрямок  розгляду цієї схеми  і  початкову лінію; на цей напрямок руху вказує і синя Сварга і відповідний їй Коловорот. Жовта Сварга і інший Коловорот можуть виражати собою ідею оберненого руху – повернення до себе – руху проти потоку буття.

                                                                        

Сама послідовність графіка: (х) --- (-/х/) --- (-/-х/) --- (/-х/) --- (/х/) являє собою коло – завершеність, де (х) і (/х/) співпадають. Умова завершеності є ключовою умовою отримання знання – проявлення чогось. Крім того вона проявляє стан протилежностей (х) і (/х/), бо це у дійсності є протилежності які можна виразити як – знання і незнання. Таким чином пряма і обернена Сварга вказують на взаємопов’язаність протилежностей – знання і незнання. Якщо рухатись від незнання, то приходимо до знання, якщо від знання, то приходимо до незнання, тобто знання породжує, є причиною – незнання; а незнання породжує, є причиною – знання. Це показує циклічність проявів: періоди знання, так і незнання.  День і ніч Брами. Так і у самій верхній точці відбувається перехід від проявленості(знання) до не проявленості(незнання) – до нового кола поставання Буття.

Також ідею розгортання і згортання, прямого і оберненого руху виражає собою шестикутна зірка, яка є внутрішньою складовою графіка модуля числа. У її будові, як і у самому графіку модуля, прослідковується зв’язок  з числами притчі про сіяча - 30, 60, 100; 

Як видно з малюнка, шестикутна зірка – це трикутник з кутом 60°, що є частковим випадком кута графіка – 90°, який є виразником 9-ти планів поставання буття притчі. Тут також присутня певна зона, яка сумарно дорівнює 30° між кутами 90° і кутом 60° - відображення безплідних планів і не тільки. Кут у 30°є ще внутрішнім кутом  60°, і у такому значенні має відношення до… квантової картини Світу, про що буде сказано у інших статтях.

На малюнку не відображено ще кут у 100°, що відповідає числу 100 притчі, як її найвищий плід, тобто є «кінцем», а значить і «початком», і міг би бути основою для 90°,  як той – для 60°. Але це є область тільки мислима, поза проявленим, що є кут у 90°. Це є область утаємниченої Причини, це 10 – що випадає.

                                                  

 Органічною графікою шестикутної зірки є другий  малюнок, у якому вершина кожного трикутника розташована на горизонтальній стороні іншого. Тут добавилась точка – 0. Що вона собою уособлює. Це «початок» розгортання Буття, точка тла – основи, підґрунтя посталого Світу. Повний графік модуля числа демонструє, що верхнє – божественне – ніби втягується у цю нульову точку, трансформуючись – розгортаючись у буття, що символізує собою синій трикутник – 90°, у якому безпосередньо «матеріальному» світу припадає кут у 60°. Це відповідає руху вниз – падіння в «матерію». На відповідному етапі  розгортання, буття досягає своєї цілі – форми, у  якій  може  проявитись сама Причина – жовта  точка  на синій  лінії   -/-х/. З досягненням цієї цілі, Причина має можливість рухатись до себе, має можливість пізнати себе, що уособлює вже жовтий трикутник і жовта горизонтальна лінія цього трикутника це вже лінія завершення матеріального, вище неї досягається плід 100 – загальна ціль всього дійства, тобто ціль поставання Світу. На шість планів Причина опускається у «матерію», шістьма і піднімається – шість чакр, і сьома і далі – завершення.

В точці /х/ утаємничена  Причина отримує в собі  для себе певне надбання, що можна назвати – ароматом буття – бо «фізична форма» і саме Буття мають специфічну особливість своєї природи, яка пов’язана з самою Причиною, точніше, з її проявом як «матеріальність».

Далі іде злиття з собою як Небуттям, бо Світ – то тільки фрагмент себе непізнаного. Це, точніше, не злиття, бо досягнення знання себе вже є і миттю втрати себе – миттю незнання себе нового.  Тобто досягнення кута у 100° - цілковитого завершення /х/ – є повернення до стану (х) утаємниченості і незнання Себе, що одночасно  є «початком» розгортання іншого Буття через ту ж таки точку 0, яка є – тло – підґрунтя Буття.  

Таким чином іде вічний кругообіг  Причини Світу у собі, бо пізнати можна тільки те, що є обмеженим. Тому, само обмежуючи себе у собі у Світ, і може утаємничена Причина пізнати себе як фрагмент себе. Вічна череда «зупинок» у собі, вічна фрагментація себе, вічне самопізнання, що дає буття Світам.

Звідси напрошується висновок, що «наше» теперішнє буття є вже минуле – спогад себе Причиною світу, тобто ми живемо постфактум – це все вже здійснилось і завершилось. А нове – це ще тьма незнання, бо є незавершеним.

Ще шестикутна зірка виражає собою через зовнішні кути числа: 6 - гострі і 6 - тупі; а також через два трикутники: 3 і 3. Таким чином вона проявляє їх як - 33 і 66. Це числа символу інь-янь, які безпосередньо мають відношення до пустих планів і етапу розгортання форм. 

Тепер, після вище сказаного, якщо  подивитись на послідовність  графіка то видно, що повне коло до своєї  проявленості проходить скрита Причина (х).  Тому можна записати послідовність притчі в певному вигляді і порівняти її з послідовністю графіка.

                                                      (х) --- (-/х/) --- (-/-х/) --- (/-х/) --- (/х/);

                                                      10 --- 3*10 ----  6*10    -----   10*10

Тут 10 буде скритою Причиною; член послідовності (3*10) буде означати само поставання життя – форми; 6*10 – складна форма; 10*10 – загальна  фабула проявлення, проходження повного кола – всі 10 планів, що розкриває того істинного, хто «спасається», точніше – пізнає себе, хто   входить в негативність і, через поступовий розвиток, знімає негативність і повертається до себе, тобто скрита Причина – число 10.

 З даної послідовності чисел притчі можна припустити, враховуючи постулювання ними біологічного життя, що 6*10 символізує людину – п’ять органів чуття і свідомість – всього разом 6. Якщо взяти до уваги, що людина є матеріальна істота, а значить як «матерія» є негативна до трансцендентного( те саме стосується і 3*10 як форми) і зі свого народження є «суцільний гріх», то число 6 можна виразити як(-/-6/), тобто подвійною негативністю як формою, так і змістом. Але тут випливає деяка цікава річ. У виразі 6*10 – число 10 символізує скриту Причину, і очевидно позитивну і в її вищих аспектах ( це як х  без мінуса у -/-(х)/). Тоді, що ж проявляється в якості негативної направленості? Є тільки одне, що цьому відповідає і є носієм цієї направленості у людини у Світі – та ж свідомість.

Значить свідомість і є  проявлена прихована Причина у своїй негативності, коли вона  направлена суто саме на Світ.

Всі ці символи: восьмикутна зірка; шестикутна зірка(зірка Велеса, як її ще називають); Сварга; Коловорот; інь-янь(ви будете здивовані тим його виглядом, який зберігся саме у нас); і, особливо, такий простий і непримітний собою сивол - коло, який є рівнозначний за своїм значенням і інформаційним навантаженням з восьмикутною зіркою - всі вони є нашим надбанням, яке нам дісталось у спадщину - це знання, які важко переоцінити.

Ще на додаток.

Відповідно древній традиції, Божественне асоціюється з вогнем, а матеріальне – з водою. Якщо взяти повний графік модуля числа і зафарбувати зони Божественного і матеріального у відповідні кольори, то отримаємо прапор України і він повинен бути саме у такому положенні: жовте – Божественний вогонь – зверху, а земне – синє – знизу і ніяк інакше.

                                     

 

 

 

 

Наші інтереси: 

Той, хто має знання - той озброєний.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Теги: 
арії
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Френк Герберт: Ну як вам друге дно Вулика Геллстрома?

«Вулик Геллстрома», «Дюна» і 10 принципів Джигаду – політичний проект Френка Герберта

«Життя у вулику передбачає не регламентовану монотонність, а МЕТАМОРФОЗУ. Коли комаха досягає межі своїх можливостей, вона чудесним чином перетворюється на абсолютно нову істоту. У цій метаморфозі я...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

При бажанні можна взяти будь-який символ і згенерувати навколо нього цілу філософію з формулами, графіками, статистикою.

Питання лише в тому, яка практична користь з таких досліджень, окрім літературного розвитку їх автора.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Коментарі

Зображення користувача Олександр Білий.
0
Ще не підтримано

Я що, повинен сам собі коментувати

Зображення користувача Олександр Білий.
0
Ще не підтримано

Прошу не зважати на цей коментар. Це технічна помилка, яку чомусь не можна виправити, бо мені закритий доступ до функції редагування свого власного коментаря.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Коментарі можна редагувати протягом кількох хвилин. Після цього вони фіксуються для того, щоб розмова була "документованою".

Олександр Білий каже:
Прошу не зважати на цей коментар. Це технічна помилка, яку чомусь не можна виправити, бо мені закритий доступ до функції редагування свого власного коментаря.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

При бажанні можна взяти будь-який символ і згенерувати навколо нього цілу філософію з формулами, графіками, статистикою.

Питання лише в тому, яка практична користь з таких досліджень, окрім літературного розвитку їх автора.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Олександр Білий.
0
Ще не підтримано

Можливо що так. Тоді візьміть символ Інь-Янь і виведіть з нього філософію, щоб вона мала свій аналог у міфах Греції і співпадала з картами Таро і щоб її число співпало по величині і змістом з тими ж міфами і картами і більше того, з квантовим числом сталої Планка. Чи не забагато було б співпадінь.Так, я теж весь час сумнівався у правильності інтепретації символів, але кожен раз підветалось щось: міфи, Аристотель, карти і, на кінець, висловлювання Будди в його Золотих сутрах, яке поклало край сумнівам.

Зображення користувача Олександр Білий.
0
Ще не підтримано

Практична користь - філософія, якій немає аналогів і сучасному світі. Думаю, це вагома причина приділити цьому увагу, правда якщо є голод по знанням і здатність їх сприйняти.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Цікаве математичне обгрунтування...

Цитата:
Відповідно древній традиції, Божественне асоціюється з вогнем, а матеріальне – з водою. Якщо взяти повний графік модуля числа і зафарбувати зони Божественного і матеріального у відповідні кольори, то отримаємо прапор України і він повинен бути саме у такому положенні: жовте – Божественний вогонь – зверху, а земне – синє – знизу і ніяк інакше.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Олександр Білий.
0
Ще не підтримано

Дякую, що прочитали. Якщо вистачить сили волі, то є ще дві статті - продовження цієї. Було б цікаво отримати більш розлогий коментар. Просто цікаво як вони сприймаються.

Зображення користувача Наталка Артанія Кобза.
0
Ще не підтримано

Дякую, пане Олександр. Мені дуже сподобався Ваш виклад. Знаки і символи це такі магнітно притягуючі речі:) Інтерпретація Вами притчі про зерна просто вражає своєю довершеністю. Про модуль числа і кольори прапора також дуже цікаво. Будь ласка, досліджуйте, творіть далі!

Sapienti sat.

Зображення користувача Олександр Білий.
0
Ще не підтримано

Дякую Вам, пані Наталка, що прочитали і написали коментар. Як на мене, дана робота співзвучна Вашому віршу. Якщо дещо розширити інтерпретацію послідовності у відповідності фізичному світу і життю людини, то співпадіння буде повним. Тут представлена скорочена версія. Ваш вірш - це ще одне підтвердження правильності інтепретації символів, яких вже ціла низка. Вони супроводжують мене на всьому етапі роботи з ними, мабуть щоб додавати впевненості мені у собі.
Ще раз дякую.