Зображення користувача Оксана Колосовська.
Оксана Колосовська
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Рейтинг важливості міжнародних подій для України

Категорія:

Світ:

Спецтема:

В інформаційному середовищі, до якого має доступ пересічний українець, панує хаос. Особливо це стосується міжнародних подій. Часто звертається увага на дрібні і далекі події. Цілком ігноруються події важливі, які можуть істотно впливати на ситуацію не лише в тих країнах, де, вони відбуваються, але і в Україні. Для упорядкування уваги до міжнародних подій доцільно виділити основні процеси, які можуть впливати на нашу країну й основні країни, через яких може здійснюватися цей вплив.

Вміння виділити подію і бачити її у процесі вимагає досить складного аналізу. Значно легше впорядковувати увагу, виходячи із значимості для України змін, що можуть відбуватися у різних країнах. Такими країнами є передовсім найбільші країни, які впливають на ситуацію в світі та сусіди України. При цьому серед них істотними є події в тих країнах, де можливі істотні зміни стосовно їх ставлення до України та впливу на Україну. Адже, якщо ситуація в країні стабільна і не може бути змін її впливу на Україну, події в ній не мають великого значення для України.

Виділимо десять країн світу за порядком важливості для України, за подіями в яких доцільно слідкувати, щоб передбачити, як вони вплинуть на Україну і готуватися до відповідної реакції на цей вплив.

1. США

Найсильніша політична, військова, інформаційна країна світу, в якій триває внутрішня боротьба між різними групами, для яких місце України у світі різне. З позиції демократів Україна має бути слабкою країною, можливо і розділеною. Республіканці зацікавлені робити ставку на Україну, як одну з важливих країн у Східній Європі.

2. Росія

За економічним, військовим і геополітичним впливом не входить в першу п’ятірку країн світу. Але Росія наш найбільший сусід, з який протягом останніх трьохсот років мав найбільший вплив, переважно негативний. В цій країні очікуються бурхливі зміни через невідповідність її реального потенціалу і того місця у світі, яке владна ідеологія утверджує у свідомості населення Росії.

Тому події у цій країні, які пришвидшують чи сповільнюють її ослаблення, як імперії, і дають початок відродження націй дуже важливі для України. Але позитивний вплив США може компенсувати будь-який негативний вплив Росії на Україну.

3. Польща 

Протягом останніх трьохсот років друга після Росії за впливом сусідня країна. Вплив переважно негативний, хоча були і позитивні моменти, наприклад, участь Польщі у розвалі соціалістичної системи.

Відбувається боротьба між шовіністами, для яких тиск на Україну є одним з ключових положень ідеологічної платформи, і дружніми до України політичними силами, які спираються на ідеологію польської інтелігенції: відродження національного не над сусідніми націями, а спільно із сусідніми націями.

Але Польща зазнає тиску від Німеччини. Цей тиск у Європі намагаються приховати. Для політичної реабілітації Німеччини після поразки у двох світових війнах, вона б мала повернути свої історичні етнічні території, які зараз знаходяться у складі Польщі.

На відміну від польських претензій на українські території, на яких етнічні поляки були колоністами завезеними для панування над непокірним місцевим українським населенням, на історично німецьких територіях у складі Польщі німці проживали з давніх часів, хоча часто упереміш з місцевим слов’янським населенням. Через те загроза відторгнення Польщею українських територій у перспективі є меншою ніж загроза дестабілізації в Польщі через внутрішні конфлікти і зовнішні поразки.

Через тісні зв’язки з Україною будь-яка нестабільність у Польщі зачепить і нашу державу. Тому Україна зацікавлена, щоб у Польщі зміцнювалися дружні до України сили, які б забезпечували стабільність, як Польщі, так і сусідніх країн. Проте до такої стабільності поки що досить далеко.

4. Білорусь

Україна має з Білоруссю другий за протяжністю кордон після російського.

Протягом останнього століття Україна з Білоруссю мала різні геополітичні спрямованості. Білорусь шукала на сході допомоги для захисту від тиску із Заходу, Україна шукала на Заході захисту від тиску Сходу.

До Люблінської унії геополітичне спрямування Білорусі і України було однакове. Після цього шляхи обох країн суттєво розійшлися. Відтак Білорусь більше інтегрована у зону впливу Росії.

Однак, якби зараз відбулося відновлення геополітичної єдності України і Білорусі, то разом з традиційною дружніми з Україною Литвою на Сході Європи виникло б міждержавне утворення, яке за рівнем економічного, культурного і політичного впливу могло б переважати Францію і конкурувати з Німеччиною. До такої співдружності об’єктивно зацікавлені приєднатися Швеція, Прибалтика, а також балканські країни.

При цьому досвід політичної, економічної і культурної взаємодії і об’єктивні інтереси дають підстави вважати, що ця співдружність буде будуватися не на гегемонії одних націй над іншими, як було в Російській та Австро-Угорській імперіях, а також у Речі Посполитій, а на гармонії і взаємодоповненні між ними. Отже зміни в Білорусі, які об’єктивно цілком можливі, могли б кардинально покращити геополітичне становище України.

5. Німеччина 

Найбільша країна Європи, яка прагне відновити свою роль після поразки у двох світових війнах.

Мала значний вплив на Україну не тільки через спільних сусідів, але й безпосередньо. Цей вплив був, як позитивний, так і негативний. І надалі залежно від того, яка концепція щодо України і Східної Європи загалом, а також від того, який варіант самореалізації німецької держави переможе, залежить вплив цієї країни на Україну.

Тому події в Німеччині безперечно важливі. Але від них не варто очікувати таких кардинальних змін, які можуть бути від подій у Польщі чи Білорусі.

6. Іспанія

Можливий новий статус Каталонії (наприклад, суттєве розширення автономії) відразу змінює принцип формування об’єднаної Європи, з “Європи держав” до “Європи націй”. Очевидно, для України така зміна буде дуже важливою.

Зараз в Україні домінуючим зовнішньополітичним стереотипом є входження до єдиної Європи. Британський “Brexit” помітно послабили цей стереотип, але привабливість єдиної Європи, а також економічна залежність від об’єднаної Європи, через працю багатьох українських заробітчан, зберігається. Тому дуже важливе значення мають ті країни, які можуть або зміцнити, або розвалити, або кардинально трансформувати єдину Європу.

Зараз такою країною є Іспанія. якщо каталонці і баски доб’ються незалежності, створять незалежні держави, а після цього відбудеться розпад Бельгії на Валонію і Фландрію, то зміниться концепція європейського устрою. Європа перестане бути Європою держав, які сформувалися історично відповідно до обставин, які складалися, а стане Європою націй.

Безперечно у такій Європі Україна мала б значно кращу перспективу ніж в Європі держав в яких інтереси народів підпорядковані інтересам транснаціональних економічних структур.

Хоча події в Іспанії в українському середовищі трактуються неоднозначно і їм надається мало уваги, але вони можуть кардинальним чином змінити стосунки між Україною та Європою.

7. Туреччина

Країна, що як показний провідник тюркського світу, впливає на процеси в Росії і через неї на Україну.

Туреччина є територіальним наступником Візантії, яка мала на Україну великий політичний і культурний вплив більше позитивний ніж негативний. Туреччина може впливати на процеси в Росії, пришвидшувати їх чи сповільнювати, але не здатна їх кардинально міняти, бо основний акцент у своїй політиці все таки робить на Близький і Середній Схід, а не на європейське Причорномор’я.

Тому події в цій країні мають дещо менше значення для України, ніж події у найважливіших для нас європейських країнах Польща, Білорусь, Німеччина, але слідкувати за ними необхідно.

8. Румунія

Сусідня середня за величиною країна, в якій щодо України є дві стратегічні лінії.

  • Перша - створення великої Румунії, яка мала б займати територію, де є хоча б частина румуномовного населення.
  • Друга - збереження теперішнього територіального статусу з тісною економічною, культурною і політичною співпрацею.

Ідея “Великої Румунії” не має геополітичної перспективи через етнічні проблеми у самій Румунії, де є велика угорська, німецька та українська меншими.

Не маючи відповідного потенціалу прихильники “Великої Румунії”, можуть довести свою країну до стану “Малої Румунії”. Проте. Дестабілізація цієї країни небажана.

Румунія, як і Україна зазнає тиску від Угорщини і є природним союзником у протидії такому тиску. Історично Україна і Румунія були більше союзниками (наприклад проти Туреччини, Угорщини, Австрії) ніж ворогами. Тому події, які сприяють дружнім чи конфронтаційним стосункам між Україною та Румунією є важливими для нашої країни.

9. Казахстан

Пострадянська територіально друга після Росії країна.

Має великий демографічний, економічний та культурний потенціал. Є географічним центром тюркських народів. Об’єктивно претендує на лідерство і консолідацію тюркського світу.

Туреччина, яка зараз виступає в ролі лідера тюркомовних держав, знаходиться на окраїні тюркського світу, має великі, як зовнішні, так і внутрішні проблеми, тому реально місце Туреччини може зайняти Казахстан, що відразу ж підсилило б Україну.

Крім того тюркська співдружність на основі Казахстану була б позитивним буфером між Європою та Китаєм, в чому зацікавлена об’єднана Європа.

10. Франція, Ізраїль

З європейських країн наступною за значимістю для України є Франція. Теперішнє керівництво намагається консолідувати Європу, зокрема намагаючись залучити східні європейські країни, які не є членами ЄС Україну і Молдову.

Дії теперішнього керівництва Франції позитивні для України. Проте ці дії не мають перспективи. (щодо об’єднання Європи), оскільки відцентрові процеси в Європі, активніші, ніж доцентрові. Тому більше значення для України події в Ізраїлі ніж у Франції.

Ізраїль має великий вплив на єврейську частину населення України. Протягом багатьох століть єврейське населення мало свою особливу нішу в економічному і культурному житті України. Виникнення і зміцнення держави Ізраїль створило додатковий геополітичний центр такого впливу.

Тому події в Ізраїлі і вплив Ізраїлю на Україну, хоч і не надто помітні, але відіграють велике значення для України. Пріоритетними є не конфронтація, а позитивна взаємодія на основі розуміння і узгодження спільності і відмінності інтересів.

Є ще дві групи країн, які не потрапляють до рейтингу, оскільки в таких країнах не доводиться очікувати значної зміни ситуації у ставленні до України, незалежно від внутрішньої ситуації в них.

Велика Британія, Канада, Швеція, Литва

Важливі дружні країни, які постійно позитивно впливають на події в Україні, але ближчим часом не можна сподіватися істотних змін щодо цього впливу. Об’єктивні інтереси цих країн такі, щоб максимально сприяти Україні, незалежно від того, яка влада буде у цих країнах і які внутрішні зміни будуть тут відбуватися.

Україна зацікавлена в тому, щоб у цих країнах все було якнайкраще, але поточні події в цих країнах не вплинуть суттєво на ставлення до України.

Китай та Угорщина

Країни, які мають великий вплив на Україну. Цей вплив переважно негативний, але близьким часом не можна очікувати зміни цього впливу у кращу для України сторону. Китай використовує, як свій геополітичний інструмент Росію, що є агресором для України і знаходитеся в протилежному геополітичному таборі до дружніх з Україною країн таких, як Велика Британія і США.

Китай не досяг вершини свого геополітичного потенціалу, тому позитивних змін для України, які б могли бути пов’язані із зменшенням китайського впливу у світі, зараз очікувати не доводиться.

В Угорщині практично нема політичних сил, які б не розглядали територій України, де проживають етнічні угорці, своєю невід’ємною частиною. Ці сили відрізняються за тактикою, але стратегія тиску на Україну для них єдина. Тому і в цій країні не можна очікувати в політиці позитивних щодо України змін.

Отже, розглядаючи події в країнах світу, українці передовсім мають аналізувати події у цих десяти найзначніших для нас країнах, оцінювати варіанти їх впливу на Україну. Вітати зміцнення країн з позитивним впливом і остерігатися зміцнення двох країн з негативним впливом.

Автори: Петро Жук, Назар Мазур, Роман Соломонюк
Лабораторія суспільно-політичного аналізу
Центру з інформаційних проблем територій
Наші інтереси: 

Вміти виокремлювати важливе серед непотрібного інформаційного бруду.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи