Зображення користувача Леонід Українець.
Леонід Українець
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Моза

SQL - це мова структурних запитів, скорочено моза.

Створення баз даних і таблиць

Створити базу даних можна виконуючи простий запит

CREATE DATABASE — це команда для створення бази даних.

Наприклад, потрібно створити базу даних з кінофільмами. Можна це зробити, виконавши наступну команду:

CREATE DATABASE movies;

Примітка. Можна також використовувати команду CREATE SCHEMA замість CREATE DATABASE.

А якщо база даних з такою назвою вже існує? Один сервер може мати кілька баз даних. Тому існує ймовірність спроби створення нової бази даних з назвою існуючої бази даних. Тож краще використовувати команду:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS movies;

Якщо в базі даних планується використовувати українську мову, то доречно використовувати набір символів з таблиці utf-8.

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS movies CHARACTER SET utf-8 COLLATE utf8_general_ci

Список існуючих баз даних можна переглянути, виконавши наступну команду:

SHOW DATABASES

Таблиці в базі даних можна створити за допомогою оператора CREATE TABLE і він має такий синтаксис.

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] `TableName` ('fieldname` dataType [optional parameters]) ENGINE = storage Engine;

"CREATE TABLE" — створення таблиці в базі даних.

"[IF NOT EXISTS]" є необов'язковим і дозволяє створити таблицю тільки тоді, коли не знайдено відповідної назви таблиці.

"fieldName" — це назва поля в таблиці, а тип даних визначає характер даних.

"[optional parameters]" додаткова інформація, зокрема, AUTO_INCREMENT, NOT NULL тощо.

Типи даних

Типи даних визначають характер даних, які можуть зберігатися в певному стовпчику таблиці.

MySQL має 3 основні категорії типів даних саме

Числові

Текст

Дата і час.

Числові типи даних

Числові типи даних використовуються для зберігання числових значень. Ось діапазони значень числових типів.

TINYINT () -128 до 127 зазвичай

Від 0 до 255 без знака.

SMALLINT () -32768 до 32767 нормально

Від 0 до 65535 без знака.

MEDIUMINT () -8388608 до 8388607 нормально

Від 0 до 16777215 без знака.

INT () -2147483648 до 2147483647 нормально

Від 0 до 4294967295 без знака.

BIGINT () -9223372036854775808 до 9223372036854775807 нормально

0 до 18446744073709551615 без знака

FLOAT Невеличке приблизне число з плаваючою десятковою крапкою.

DOUBLE (,) Велике число з плаваючою десятковою крапкою.

DECIMAL (,) Те саме, що і DOUBLE, але зберігається як рядок, що дозволяє встановити фіксовану десяткову точку. Хороший вибір для зберігання валютних цінностей.

Типи текстових даних

CHAR () Фіксований розділ від 0 до 255 символів.

VARCHAR () Змінний розділ довжиною від 0 до 255 символів.

TINYTEXT Стрічка з максимальною довжиною 255 символів.

TEXT - з максимальною довжиною 65535 символів.

BLOB рядок з максимальною довжиною 65535 символів.

MEDIUMTEXT з максимальною довжиною 16777215 символів.

MEDIUMBLOB з максимальною довжиною 16777215 символів.

LONGTEXT з максимальною довжиною 4294967295 символів.

LONGBLOB з максимальною довжиною 4294967295 символів.

Дата, час

DATE дата у форматі YYYY-MM-DD

DATETIME дата і час у форматі YYYY-MM-DD HH: MM: SS

TIMESTAMP штамп часу YYYYMMDDHHMMSS

TIME час у форматі HH: MM: SS

Інші типи даних в MySQL

ENUM Щоб зберегти значення тексту, вибране зі списку заздалегідь визначених текстових значень

SET Цей параметр також використовується для зберігання текстових значень, вибраних зі списку заздалегідь визначених текстових значень. Він може мати кілька значень.

BOOL Синонім TINYINT (1), який використовується для зберігання логічних значень

BINARY Подібно до CHAR, різниця в тому, що тексти зберігаються у двійковому форматі.

VARBINARY Подібно до VARCHAR, але тексти зберігаються у двійковому форматі.

Наші інтереси: 

Вивчаємо бази даних.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи