Зображення користувача Альберт Саїн.
Альберт Саїн

Міфи та реалії введення «спеціального» статусу в Донецькій та Луганській областях

Спецтема:

В даній аналітичній статті проаналізовано текст Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (далі – Закон), з метою розвіяння політичних міфів та жахіть.

Даний аналіз не був замовлений жодною політичною силою, а є бажанням розтлумачити положення Закону для всіх зацікавлених!!!

Проаналізуємо ключові тези Закону:

1. Територія, на яку розповсюджується дія особливого порядку місцевого самоврядування, визначається рішенням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Закон не передбачає конкретної території його дії, а отже, громадськість може проконтролювати та впливати на відповідні рішення Антитерористичного центру.

 -

2. Відповідно до ст. 3 Закону, Україна гарантує недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання  осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей.  

Дане положення відповідає заявам Президента України та, на нашу думку, покликано стимулювати складання зброї терористами.

-

3. Законом гарантується право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.

Нічого нового! Відповідні положення закладені у численних нормативно-правових актах як України, так і міжнародного співтовариства.

-

4. Окремо, зазначається про сприяння, в окремих районах Донецької та Луганської областей, використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.

Жодного слова про «одержавлення» російської мови!

-

5. На відповідній території  місцеве самоврядування здійснюється відповідно до Конституції та законів України відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування.

Це ключове положення!!! Нічого не міняється, територія лишається українською, без жодних змін статусу чи «державноподібних» повноважень!

-

6. Повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим Законом, не можуть бути достроково припинені.

Погоджуємось, це є певним ускладненням щодо контролю та впливу на представників територіальної громади. Проте, дане положення не є критичним та не впливає на статус території, що є територією суверенної України!

-

7. В окремих районах Донецької та Луганської областей законами України запроваджується особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.

Цього давно чекали органи місцевого самоврядування! Це є кроком до самоврядності та децентралізації. Інше питання, якість обраних до органів місцевого самоврядування представників. Але, в Законі не зазначається про змінення процесу виборів чи законодавства про вибори на відповідній території.

-

8. Для забезпечення узгодженої діяльності органів місцевого самоврядування та центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів.

Прекрасне положення! Це треба запровадити на всій території України! Місцеве самоврядування потребує такої допомоги та реалізації відповідних проектів.

-

9. Державна підтримка полягає у запровадженні законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення об’єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих місць, залучення інвестицій і кредитів для відновлення та розвитку об’єктів, розташованих в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Щодо цих положень є питання – що означає «відмінний» економічний режим? Це питання має бути проконтрольовано громадськістю на рівні громадських рад при відповідних міністерствах та відомствах, з метою недопущення створення можливості для корупції, «чорних» схем та налагодження «квазі офшорних» зон!

-

10. Органи виконавчої влади сприяють розвитку в окремих районах Донецької та Луганської областей транскордонного співробітництва, спрямованого на вирішення спільних проблем розвитку, посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод про прикордонне співробітництво, що укладаються територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами у межах компетенції, встановленої законом.

Дане положення є необхідним та відповідає міжнародним нормам щодо транскордонного співробітництва. Проте, співробітництво із країною, що є агресором та ініціатором війни – це величезне питання!

-

11. В окремих районах Донецької та Луганської областей рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах цих районів.

Дане положення є позитивним для створення муніципальної міліції, але є і загрозою легалізації військових формувань терористів!

 

Як ми бачимо, жодного слова про федералізацію, спеціальний юридичний статус чи відокремлення території від України – не йдеться.

Дійсно, окремі положення можуть бути використані для укріплення сил бойовиків. Проте, загроза приходу до влади негідників є завжди! Інше питання, що це має контролюватись центральною владою та громадянським суспільством, під час проведення виборів та підрахунку голосів на відповідних територіях.

Отже, на нашу думку, Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» є наміром влади «прикормити» місцеве населення Донецької та Луганської областей, з метою зниження рівня напруги та збільшення кількості прихильників влади та єдності України.

Автор: Панасюк Сергій Анатолійович – фахівець у галузі конституційного та муніципального права, викладач, науковець.

Інші статті наших фахівців щодо законодавства, політики та життя країни – Варта Права


В тему:

Донецька республіка. Це вже було

Підписуюсь на новини