Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 9
  • Переглядів: 9

Керрі Болтон про політичні погляди Говарда Лавкрафта та його уявлення про фашизм як форму аристократії

Категорія:

Лавкрафт вважав, що ієрархічний порядок, найбільш придатний для практичного життя під час нової машинної доби – це «фашизм». Його цікавила ідея знищення «комерційних олігархів». Він шукав таку систему, що змогла б подолати циклічні закони занепаду – це також було мотивацією фашистів.

220111govardlavkraft-1.jpg

Говард Філіпс Лáвкрафт (Howard Phillips Lovecraft; 1890–1937)
Говард Філіпс Лáвкрафт (Howard Phillips Lovecraft; 1890–1937) – американський письменник, журналіст та поет

“Фашизм був рухом за забезпечення національного відродження, учасники якого відчували загрозу руху до занепаду та смерті, але призначені були для життя, причому до життя чудового” (Освальд Мослі)

Пропонуємо статтю сучасного ультраконсервативного мислителя Керрі Болтона, уперше опубліковану мовою оригіналу на сторінках журналу «NorthAmericanNewRight» (23 серпня 2010 р.). Переклад українською Олександра Артамонова (Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2015. Випуск 7. С. 368–373)

ПЕРЕДМОВА ПЕРЕКЛАДАЧА

Актуальність Лавкрафта для сучасного суспільства полягає в тому, що він у першій половині ХХ ст. критикував ліберальний вектор розвитку США, пропонуючи власну консервативну модель американізму, яка ґрунтується на Пансаксонстві й за суттю є різновидом фашистського режиму. Звернення до консервативних ідей Лавкрафта через призму сучасних суспільно-політичних реалій допомагає усвідомити загальні помилки, котрих допустилася еліта США, але котрі ще стоять під знаком питання для української нації.

Звідси випливає другий важливий аспект статті К. Болтона: подолання обмеженого розуміння фашизму. Сучасний ліберальний світ створено на руїнах нацистської Німеччини та комуністичного СРСР: це призвело до поширення негативного розуміння і фашистської, і комуністичної політичних теорій. Власне, слово «фашист» сьогодні має чітко виражену негативну конотацію. Публікація К. Болтона змальовує фашизм у його повноті й багатоманітності, фашизм, що постав задовго до Гітлера як політична теорія, опозиційна до капіталістичного і комуністичного матеріалізму. Так, розгляд творчості Г. Лавкрафта через призму його суспільно-політичних ідей дає змогу доповнити сучасне розуміння фашизму, зробивши спробу реабілітації фашистської політичної теорії загалом.

Отже, переклад статті К. Болтона – один з перших кроків, реалізованих задля інтеграції творчості Г. Лавкрафта до української гуманітарної науки.

Керрі Болтон. ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ Г. Ф. ЛАВКРАФТА

З точки зору багатьох своїх шанувальників, найстрашніші речі Г. Ф. Лавкрафт писав не про Ктулху, а про політику. Втім, я б хотів показати, що політичні погляди цього майстра химерного, ірраціонального, метафізичного жаху цілком базуються на реальності та розумі.

Лавкрафт, як і багато інших освічених людей, що зверталися до лівих чи правих політичних напрямів на початку ХХ століття, цікавився впливом капіталізму та техніки на суспільство та культуру. Економічний редукціонізм капіталізму просто віддзеркалювався марксизмом – обидві течії були виявами одного й того самого модерного матеріалістичного Духу Часу. Починаючи з кінця ХІХ століття, поширене незадоволення матеріалізмом призвело до пошуку альтернативної форми суспільства, включаючи альтернативні засади соціалізму, що охопив провідних соціалістичних мислителів на кшталт Жоржа Сореля. Рух, що виник на початку ХХ століття, називався по-різному: «неосоціалізмом» чи «планізмом» – найвидатнішими його представниками були Марсель Діт у Франції та Анрі де Ман в Бельгії. Неосоціалізм, в свою чергу, зумовив появу фашизму [1].

Неосоціалісти головним чином боялися, що матеріальне збагачення та дозвілля, обіцяні соціалістами, призведуть до занепаду та баналізації суспільного буття без їхнього поєднання з ієрархічним баченням культури та освіти.

Через таку призму, наприклад, розглядає ситуацію Оскар Уайльд в «Душі людини за соціалізму», де приділяється увага індивідуалістичному соціалізму, що звільнив людство від економічної необхідності прагнення до самоактуалізації, відкривши шлях до вищої культурної та духовної активності, навіть якщо така активність полягає в тихому спогляданні космосу [2]. Не варто ставитися до таких ідей, як до занепадницького дендізму. Вони поширювалися, наприклад, і відомим новозеландським політиком-лейбористом епохи депресії Джоном А. Лі, одноруким героєм Першої світової війни – тим, що більше за будь-кого іншого намагався примусити лейбористський уряд дотримуватися своїх передвиборчих обіцянок стосовно банківської системи та державного кредиту [3]. Сам Лі казав: «Джо Севідж… розуміє соціалізм як чесно порівну розподілені гори продуктів, та порівну розподілену працю. Я впевнений, що він зовсім не дивиться на це як на можливість грати в футбол, загоряти на пляжі, танцювати фокстрот, лежати горілиць під деревами, насолоджуватися віршами, ароматами квітів, радощами літератури чи трелями музики» [4].

Лі змальовував таку форму соціалізму, що є передусім безпосередньо спрямованою на «гори продуктів та працю, порівну розподілені», не як на головну ціль, але як на засоби досягнення вищих рівнів буття.

Позиції цих неосоціалістів поділяли також фашисти та націонал-соціалісти. Боротьба проти знесилюючих та нівелюючих ефектів багатства та дозвілля, а також виховання характерів та смаків мас – такими були тривожні для лівих соціалістів цілі «Дополяворо» у фашистській Італії, та «Сили через Радість» у націонал-соціалістичній Німеччині. Видається, що Лавкрафт не знав про це ідеологічне сум’яття в межах європейського соціалізму, а це значить, що він самостійно дійшов до аналогічних висновків у деяких ключових питаннях.

Лавкрафт, як і багато інших письменників, що відкидали Марксизм [5], вбачав як у демократії, так і в комунізмі шлях, «хибний для Західної Цивілізації» [6]. Натомість, Лавкрафт відзначав: «…різновид фашизму, який, замість того, щоб допомагати небезпечним масам в їхньому прагненні до безтурботного багатства, зберігає основи традиційної цивілізації та надає політичну владу в руки обмеженого та розвиненого (і при цьому не занадто багатого) правлячого класу, приналежність до якого загалом є спадковою, з умовою розширення за рахунок тих індивідів, що досягнуть того ж культурного рівня…» [7].

Лавкрафт остерігався, що соціалізм, як і капіталізм, призведе до універсальної пролетарізації та пов’язаної з нею деградації культури. Тому він пропонував замість того повне працевлаштування та скорочення робочого дня за рахунок механізації під культурним керівництвом аристократичного соціалістично-фашистського режиму.

Це знову, вочевидь, було результатом осяяння, якого Лавкрафт досяг незалежно від Європи, хоча й велика частина тогочасних ідей в галузі економіки відповідала його поглядам. В Англії, фабіанський журнал «Нова Доба», під редакцією соціаліста А. Р. Ораджа, став полем дискусії щодо теорії «Соціального Кредиту», створеної К. Г. Дугласом та запропонованої в якості альтернативи до боргової фінансової системи: за теорією, усім громадянам видавався б «соціальний кредит» у вигляді «Національних Дивідендів», що дозволило б споживати повний обсяг виробленої продукції. Також, прихильники цієї теорії наполягали на форсуванні процесу механізації з ціллю скорочення робочих годин та збільшення дозвілля, з якого, на їхню думку, мала б розквітнути культура. (Ці ідеї знов набувають актуальності, коли восьмигодинний робочий день, довгоочікуваний здобуток раннього робочого руху, тепер стає рідкістю). Езра Паунд та новозеландський поет Рекс Фейрбьорн були прихильниками теорії Соціального Кредиту, тому що вважали її найкращою економічною системою з огляду на мистецтво та культуру.

Лавкрафт був зацікавлений усуненням причин соціальної революції, і захищав обмеження широкого збільшення багатства, розуміючи необхідність утвердження нерівності, що ґрунтується на чеснотах. Лавкрафта цікавила ідея знищення «комерційних олігархів» [8], в якому і полягала практична мета теорії Соціального Кредиту та неосоціалізму.

Розглядаючи центральну мету нації як розвиток відповідно до найвищих естетичних та інтелектуальних стандартів, Лавкрафт виявив, що таке суспільство має базуватися на традиційній суспільній організації «порядку, відваги та витримки», визначивши цивілізацію як соціальний організм, присвячений «високій якісній меті», утвердженій у зазначеному етосі.

Лавкрафт вважав, що ієрархічний порядок, найбільш придатний для практичного життя під час нової машинної доби – це «фашизм». Мотив попиту-пропозиції мав би витіснити мотив вигоди в межах підпорядкованої державі економіки, в межах якої зменшилися б робочі години та збільшилися б години дозвілля. Громадяни в такому суспільстві могли б культурно та інтелектуально зростати, відповідно до їхніх вроджених здібностей, «так, що їхній відпочинок був би відпочинком цивілізованої особи, а не дозвіллям лінивого лайдака, що тиняється кінотеатрами, танцполами та басейнами».

Лавкрафт не бачив нічого мудрого в загальному виборчому праві. Він відстоював певний тип нео-аристократії або меритократії, в якому права обирати та бути обраними мають належати «надзвичайно обмеженій» кількості людей. Технологічна, спеціалізована цивілізація зробила загальне виборче право «насмішкою та позерством». Він писав, що «загалом люди не мають достатньої кмітливості для ефективного керування технологічною цивілізацією». Такий антидемократичний принцип Лавкрафт вважав справедливим, незважаючи на соціальну та економічну позицію людини: нехай вона буде хоч лакеєм, хоч академіком.

Голосування невігласів, на якому базується демократія, є, як пише Лавкрафт, «предметом галасливого космічного сміху». Універсальне право голосу призводить до того, що представники певних «прихованих інтересів», не маючи ніяких спеціальних здібностей, можуть зайняти державну посаду лише на засаді «найжвавішого язика» та «блискавичних гасел».

Його відсилка до «прихованих інтересів» розкриває Лавкрафтове розуміння олігархічної природи демократії. Альтернативним є «раціональний фашистський уряд», де одержанню державної посади обов’язково передував би іспит з економіки, історії, соціології та державного управління, а звідси випливає, що кожен – окрім чужинців, не здатних до асиміляції – мав би можливість балотуватися [9].

Через рік після того, як Муссоліні отримав владу в 1922, Лавкрафт пише: «демократія – це фальшивий ідол – швидше, це лозунг та ілюзія нижчих класів, містиків та вмираючих цивілізацій». Він вбачав у фашистській Італії «різновид авторитетного суспільного та політичного контролю, що здатен робити життя гідним того, щоб його проживати».

З цієї ж причини Езра Паунд захоплювався фашистською Італією, пишучи: «Муссоліні сказав своєму народові, що поезія є необхідною для держави» [10]. А також: «я не вірю в те, що Муссоліні можливо зрозуміти, не відштовхуючись від його пристрасті до конструювання. Якщо побачити в ньому митця, всі деталі прийдуть до ладу. Якщо ж художника в ньому не помічати – ви заплутаєтеся в протиріччях» [11]. Такі постаті, як Паунд, Марінетті та Лавкрафт розглядали фашизм як рух, що міг би успішно підпорядкувати сучасну технологічну цивілізацію вищому мистецтву та культурі, звільняючи маси від грубої та брутально комерціалізованої популярної культури.

Для Лавкрафта космос та людство існували в єдності, і з цього він робив єдиний висновок: людське існування призначене для досягнення вищих рівнів ментального та естетичного розвитку. Те, що сер Освальд Мослі називав актуалізацією Вищих Форм у своїх післявоєнних розмислах [12], і те, що Ніцше називав метою Вищої Людини або Надлюдини [13], неможливо досягнути «на засадах низьких культурних стандартів малорозвиненої більшості. Цивілізація, призначена лише для того, щоб люди могли працювати, їсти, пити, одружуватися та ліниво тинятися чи інфантильно гратися, не варта підтримки». Це – форма повільної смерті, надзвичайно болісна для культурної еліти.

Лавкрафт зазнав серйозного впливу Ніцше та Освальда Шпенглера [14]. Він розумів, що органічна, циклічна сутність культури з її народженням, юністю, зрілістю, старістю та смертю, є основою історії злетів та падінь цивілізацій. Так, криза Західної Цивілізації, спричинена машинною добою, не була унікальною. Лавкрафт цитує Шпенглерів «Занепад Європи» для посилення своєї ідеї: цивілізація досягла циклу «старості».

Лавкрафт розумів культурний занепад як повільний процес, що охоплює від 500 до 1000 років. Він шукав таку систему, що змогла б подолати циклічні закони занепаду – це також було мотивацією фашистів [15]. Лавкрафт вважав, що нову рівновагу можна встановити протягом 50-100 років, стверджуючи: «цивілізації ніщо не загрожує, поки зберігаються мова та центральна культурна традиція». Культурна традиція має існувати поза та понад економічними змінами [16].

У 1915 р. Лавкрафт заснував власний політичний журнал під назвою «Консервативний», що виходив усього 13 разів до 1923 р. Центральною темою журналу був захист високих культурних стандартів, особливо в галузі письмової культури, а також – критика пацифізму, анархізму та соціалізму разом з підтримкою «поміркованого здорового мілітаризму» та «Пансаксонізму» в значенні «домінування англійської та споріднених з нею рас над меншими угрупуваннями людства» [17].

Як і неосоціалісти в Європі, Лавкрафт критикував матеріалістичну концепцію історії – як буржуазну, так і марксистську. В комунізмі він вбачав «знищення сенсу життя» заради теорії [18]. Відкидаючи економічний детермінізм як головний мотив історії, він говорив про «природніх аристократів», що постають з усіх категорій населення з будь-яким економічним статусом. Суспільство ж тяжіє до підміни «персональної вищості економічною позицією» [19] – такі погляди, незважаючи на те, що Лавкрафт вважав себе супротивником соціалістів, є такими ж, як погляди Анрі де Мана, Марселя Діта та інших. Фашизм для Лавкрафта був формою аристократії в контексті модерного індустріального та технологічного суспільства.

Лавкрафт бачив у прагненні до «рівності» деструктивне обґрунтування «атавістичного перевороту», спрямованого людьми безкультурними проти цивілізації. Такий самий мотив був і коренем більшовизму, Французької революції, культу природи Руссо та раціоналізму XVIII століття. Лавкрафт вважав, що такий самий переворот реалізували і «відсталі раси» під проводом більшовиків [20].

Вочевидь, ці погляди є ніцшеанськими, але ще більше вони нагадують позицію, висловлену в книзі «Повстання проти цивілізації: загроза унтерменша» [21] популярного автора Лотропа Стоддарда, чия праця, безумовно, привабила Лавкрафта своєю увагою до встановлення та відродження цивілізації разом з відкиданням нівелюючих ідей. Хоча Лавкрафт і відкидав егалітаризм, він не підтримував і тиранію, за якої декілька людей експлуатують маси. Втім, правління еліти він розумів як міру, необхідну для досягнення вищих цілей культурної актуалізації. Лавкрафт хотів, щоб якомога більше людей досягли рівня еліти [22]. Окрім того, він відкидав і поділ на класи, що є завжди хибним – проведений хоч пролетаріатом, хоч аристократами. «Треба або позбавитися класів, або мінімізувати їх – щоб офіційно їх не існувало». Лавкрафт пропонував замінити класові конфлікти інтегральною державою, що відображала б «центральний культурний рух». Між індивідом та державою має існувати обопільна лояльність.

Лавкрафт називав пацифізм «збоченням та ідеалістичною балаканиною». Інтернаціоналізм він визначав як «ілюзію та міф» [23]. Ліга Націй була для нього «комічною оперою» [24]. Війни є постійним історичним явищем, і готуватися до них треба шляхом загальної мобілізації [25]. Історично війна зміцнювала «національний дух», але механізована зброя звела цей процес нанівець; фактично, дисгенний ефект масових технологічних знищень протягом Першої Світової Війни є широко визнаним фактом. Незважаючи на це, європейці, а особливо англосакси, мають утверджувати свою вищість за допомогою зброї, оскільки «куля ворога солодша за батіг господаря» [26]. Окрім того, Лавкрафт (чого і варто було очікувати від анти-матеріаліста) заперечував типову причину війни – боротьбу за економічне домінування – і зазначав, що «захист власної землі та раси є правильним приводом для бойових дій» [27].

Лавкрафт вважав, що єврейські мотиви в мистецтві є причиною того, що Френсіс Паркер Йокі називав «культурним спотворенням». Нью Йорк було «повністю семітизовано», і нація втратила це місто. Семітські впливи в літературі, драмі, фінансовій системі та рекламі призвели до створення штучної культури та ідеології, «радикально ворожої до мужніх американських звичаїв». Як і Йокі, Лавкрафт вбачав у єврейському питанні швидше приклад «антагоністичної культури-традиції», ніж расову проблему. Таким чином, євреї теоретично могли б бути асимільованими американською культурною традицією. Щодо проблеми з неграми, то для Лавкрафта це було виключно біологічне питання, що мало бути вирішено встановленням «абсолютної кольорової межі» [28].

Короткого викладу, на мою думку, достатньо для того, щоб показати: Лавкрафт належить до яскравого списку творчих геніїв ХХ століття – разом з В. Б. Єйтсом, Езрою Паундом, Д. Г. Лоуренсом, Кнутом Гамсуном, Генрі Вільямсоном, Віндемом Льюїсом та Юкіо Місімою – чиє розуміння матеріалізму, егалітаризму та культурного занепаду зумовило їхній пошук живої, ієрархічної альтернативи як капіталізму, так і комунізму, пошук, що привів їх до захоплення прото-фашистськими, фашистськими чи націонал-соціалістськими ідеями.


НОТАТКИ

[1] Zeev Sternhell, Neither Left Nor Right: Fascist Ideology in France (Princeton: Princeton University Press, 1986).

[2] Oscar Wilde, The Soul of Man Under Socialism, 1891.

[3] Після того, як Дуглас відвідав Нову Зеландію, народні маси дуже добре зрозуміли сутність банківської системи та лихварства – тому банківська реформа стала головною обіцянкою лейбористів, що дозволила їм перемогти. Як і можна було передбачити, вони одразу після перемоги спробували зрадити своїх виборців, але Лі вдалося змусити уряд видати одновідсотковий державний кредит через резервний банк, та створити взірцевий та перспективний державний будівельний проект, що одразу ж знизив безробіття на 75%. З часом, Лі став найбільшим опонентом лейбористського опортунізму. Що стосовно того випадку видачі державного кредиту, багатьма забутого, то він являє собою яскравий приклад кредиту, виданого урядом без залучення приватних банків.

[4] Erik Olssen, John A. Lee (Dunedin, New Zealand: University of Otago Press, 1977), p. 66.

[5] K. R. Bolton, Thinkers of the Right (Luton: Luton Publications, 2003).

[6] H. P. Lovecraft: Selected Letters, ed. August Derleth and James Turner (Wisconsin: Arkham House, 1976), Vol. IV, p. 93.

[7] Selected Letters, vol. IV, p. 93.

[8] Selected Letters, vol. V, p. 162.

[9] Selected Letters, vol. IV, pp. 105–108.

[10] Quoted by E. Fuller Torrey, The Roots of Treason (London: Sidgwick and Jackson, 1984), p. 138.

[11] Ezra Pound, Jefferson and/or Mussolini, 1935 (New York: Liveright, 1970), pp. 33–34.

[12] Oswald Mosley, Europe: Faith and Plan (London: Euphorion, 1958), “The Doctrine of Higher forms,” pp. 143–47.

[13] Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra (Middlesex: Penguin Books, 1975), “The Higher Man,” pp. 296–305. Проблиск ніцшеанства з’являється в творі Лавкрафта “Крізь браму срібного ключа”, де Картер розрізняє слова, що не вкладаються в повсякденне світосприйняття. “‘Людина істини є поза добром та злом,’ промовив голос. ‘Людина істини осягнула Все-в-Одному…’” (Lovecraft, The Dream Quest of Unknown Kadath [New York: Ballantine Books, 1982], “Through the Gates of the Silver Key,” p. 189).

[14] Oswald Spengler, The Decline of The West, 1928 (London: George Allen and Unwin, 1971).

[15] “Фашизм . . . був рухом за забезпечення національного відродження, учасники якого відчували загрозу руху до занепаду та смерті, але призначені були для життя, причому до життя чудового”. Sir Oswald Mosley, My Life (London: Nelson, 1968), p. 287.

[16] Selected Letters, vol. IV, p. 323.

[17] H. P. Lovecraft, “Editorial,” The Conservative, vol. I, July 1915.

[18] Selected Letters, vol. IV, p. 133.

[19] Selected Letters, vol. V, pp. 330–33.

[20] Selected Letters, vol. V, p. 245.

[21] Lothrop Stoddard, The Revolt of Against Civilization: The Menace of the Underman (London: Chapman and Hall, 1922).

[22] Selected Letters, vol. IV, pp. 104–105.

[23] Selected Letters, vol. V, pp. 311–12.

[24] Selected Letters, vol. IV, pp. 15–16.

[25] Selected Letters, vol. IV, p. 22.

[26] Selected Letters, vol. IV, pp. 311–12.

[27] Selected Letters, vol. IV, p. 31.

[28] Selected Letters, vol. IV, pp. 193–95.

© Олександр Артамонов, переклад з англійської, 2015.

Наші інтереси: 

Пізнаємо історію ідеологій, досліджуємо перспективи солідаризму.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Микола Погорілець.
0
Ще не підтримано

Цитата:
надає політичну владу в руки обмеженого та розвиненого (і при цьому не занадто багатого) правлячого класу, приналежність до якого загалом є спадковою, з умовою розширення за рахунок тих індивідів, що досягнуть того ж культурного рівня…» [7].

Кастова Індія вже відбулася. За спадковою, загалом, системою.
Дивіться. Вивчайте. Розбирайтеся з критеріями культурного рівня.

Якщо Індія не подобається, подивіться на механізм євробюрократії. Дуже схожа система.

Загалом висновок простий: суть - у "культурному рівні".

Коментарі

Зображення користувача Микола Погорілець.
0
Ще не підтримано

Цитата:
надає політичну владу в руки обмеженого та розвиненого (і при цьому не занадто багатого) правлячого класу, приналежність до якого загалом є спадковою, з умовою розширення за рахунок тих індивідів, що досягнуть того ж культурного рівня…» [7].

Кастова Індія вже відбулася. За спадковою, загалом, системою.
Дивіться. Вивчайте. Розбирайтеся з критеріями культурного рівня.

Якщо Індія не подобається, подивіться на механізм євробюрократії. Дуже схожа система.

Загалом висновок простий: суть - у "культурному рівні".

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

В Індії соціальний стан (майно, права та обов'язки) успадковувався. Тобто, визначався, найбільше, походженням людини. А, при фашизмі (солідаризмі, сучасною мовою),соціальний стан визначається здобутками та здібностями і якостями самої людини. І, походження людини при цьому відіграє другорядну роль.

Цитата:
Відкидаючи економічний детермінізм як головний мотив історії, він говорив про «природніх аристократів», що постають з усіх категорій населення з будь-яким економічним статусом.

Але, визначною рисою фашизму є те, що такі важливі речі, як здобутки, здібності та якості людини чітко визначаються та фіксуються. І, це смертельно небезпечно для усіляких паразитів! Бо, таким чином, вони виявляються та називаються чітко та однозначно!

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Питання в механізмі висування еліти. Традиційний арійський механізм – висування лідерів у громадах та об'єднання громад у багаторівневу республіку (сокупію, синархію).

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Погорілець.
0
Ще не підтримано

Якраз у розумінні еліт і є моя незгода з тобою.
Якщо цінності суспільства хибні, навіть найдосконаліший механізм буде формувати есенцію хибності.

Матеріалістичні цінності, якщо є лише вони, неминуче призведуть до війн та горя. До розділення на "своїх" і "чужих". А значить - до брехні і маніпуляцій.

Зображення користувача Юр Цікавий.
0
Ще не підтримано

А в чому, власне, незгода? Може справа в розумінні системи? Може замість "механізму" ліпше обрати "організм", тобто живу систему? Адже механізм не передбачає самокорекції, він жорсткий, практично неадаптивний, його можна замінити, а корекція призводить до руйнування.

Зображення користувача Юр Цікавий.
0
Ще не підтримано

В живій системі немає раз і назавжди обраних, тобто "еліти", згадаймо, як влаштований людський, та й тваринний організм: будь яка клітина може бути замінена іншою, будь яка підсистема відновлюється, якщо їй не заважати дурницями, видума
ними інтелектом.

Зображення користувача Юр Цікавий.
0
Ще не підтримано

Наш інтелект боїться нашого духу (монади), тому тікає від нього у визначеність, так йому комфортніше...

Зображення користувача Микола Погорілець.
0
Ще не підтримано

<blockquote><strong>Микола Стригунов wrote:</strong> Але, визначною рисою фашизму є те, що такі важливі речі, як здобутки, здібності та якості людини чітко визначаються та фіксуються. І, це смертельно небезпечно для усіляких паразитів! Бо, таким чином, вони виявляються та називаються чітко та однозначно!</blockquote>
Ким виявляються? Ким називаються?
Судді хто?
Критерії?
Громади -- ОК.
Хто з вас готовий стати лідером громади на умовах громади? Тобто, без оплати, з максимальною відповідальністю і ризиком для життя?
Те, що роблять наші воїни на передовій.

Зображення користувача Микола Погорілець.
0
Ще не підтримано

Розглядаючи центральну мету нації як розвиток відповідно до найвищих естетичних та інтелектуальних стандартів, Лавкрафт виявив, що таке суспільство має базуватися на традиційній суспільній організації «порядку, відваги та витримки...

Естетичні та інтелектуальні...
Тоді це ще було зрозуміло. Але ЗАРАЗ??? Навіщо викопувати те, що є доведено шкідливим?

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ми тільки починаємо розуміти, що таке фашизм. Велику допомогу надає професор Гріффін: Палінгенетичне ядро фашистської ідеології – Роджер Гріффін (Оксфорд, Англія).

Микола Погорілець wrote: Розглядаючи центральну мету нації як розвиток відповідно до найвищих естетичних та інтелектуальних стандартів, Лавкрафт виявив, що таке суспільство має базуватися на традиційній суспільній організації «порядку, відваги та витримки», визначивши цивілізацію як соціальний організм, присвячений «високій якісній меті», утвердженій у зазначеному етосі. Естетичні та інтелектуальні...Тоді це ще було зрозуміло. Але ЗАРАЗ??? Навіщо викопувати те, що є доведено шкідливим?

 

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Андрій Будкевич.
0
Ще не підтримано

Художні твори цього загадкового автора читав давненько, з великою цікавістю... Шкода, доводилося знайомитися з оповіданнями та повістями Говарда Філіпса Лавкрафта московською мовою. Нині вже є видані його твори в перекладі - рідною, українською! Придбати можна в книгарнях "Є".