Зображення користувача Володимир Федько.
Володимир Федько
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Гвідо де Джорджіо: «Традиція спрямовує будь-яку діяльність в русло божественного»

«Традиція розкриває всі можливості. Вона подібна до гігантського проекту, який вказує шлях до необмеженого і невичерпного розкриття людської свободи, націленої на вдосконалення власної природи, яка досягає обожнення, якщо діє в повній відповідності зі справедливістю та істиною».

Guido de Giorgio, "Diorama filosofico", 17.05.1939.

04guido.jpg

Гвидо Де Джорджио (італ. Guido Lupo Maria De Giorgio; 3 жовтня 1890, Сан-Лупо – 27 грудня 1957, Мондови) – італійський філософ, Традиціоналіст.

Кожна раса володіє власною Традицією, яка має священне походження. Це означає, що раса являє собою певну сукупність принципів і норм, які ієрархічно осягають всю область людської діяльності, спрямованої на осягнення єдиної істини, починаючи від найвищого до найнижчого рівня. Поза рамками Традиції не існує ніякого життя в істинному розумінні цього слова. Природно, мова йде про вищу Традицію, а не про те, що стали розуміти під цим словом на Заході, починаючи з кінця Середньовіччя, коли в результаті торжества анархічних настроїв, єдина Традиція розпалася на безліч замкнутих відокремлених областей зі своєю окремою назвою – філософія, мистецтво, наука, політичне право і так далі.

Боротьба проти Традиції викликана не тим, що затверджувані нею принципи не здатні задовольнити прагнення духу до реалізації своїх законних і природних потреб, але нездатністю людей зрозуміти ці принципи. Божественні істини, які становлять сутність Традиції, одночасно прості, складні і глибокі; вони вимагають особливого складу розуму, здатного піднятися над собою, і особливої сприйнятливості, чуйної до висхідного руху духу, який поступально піднімається в усі вищі сфери, перетворюючи життя і розвиваючи сукупно всі можливості самовираження, якими обдарувала його доля.

Традиція розкриває всі можливості. Вона подібна до гігантського проекту, який вказує шлях до необмеженого і невичерпного розкриття людської свободи, націленої на вдосконалення власної природи, яка досягає обожнення, якщо діє в повній відповідності зі справедливістю і істиною. Таким чином, Традиція не обмежує, але звільняє, не пов'язує, але розв'язує, не принижує, але спокутує, не зменшує людські можливості, але збільшує і підсилює їх, спрямовуючи по осі розвитку, що включає все вищі щаблі, по мірі подолання яких, крок за кроком, піднімаючись з однієї сфери в іншу, досягнуте людиною знаходить все більшу ступінь реальності. Такий традиційний динамізм в його строгому етимологічному значенні, який не має нічого спільного з тим змістом, який вкладають в це поняття сучасні пустомелі, які охоче викривляють навіть сам сенс використовуваних ними слів. Порушення, переривчастий розвиток, ламана дуга, обмежена дія – все це застій, інерція, падіння, а не динамізм, напруга і подолання, так як напруга вичерпується в одній єдиній області, що розглядається як мета в собі, а, отже, є помилковою і ілюзорною.

Традиція направляє будь-яку діяльність в русло божественного, дає людині свободу, образно кажучи, наділяє її правами в очах Бога, роблячи її активним учасником, а не пасивним спостерігачем істин, збагненних тільки за умови їх практичної реалізації та інтеграції. Сучасні люди упираються в своїй омані, вважаючи, що Традиція – це засохле дерево, застиглий, мертвий пам'ятник, на який можна дивитися ззовні з поблажливою і глузливою повагою, як на щось, що належать давно минулим старим часам, після яких, на їхню думку, почалося справжнє життя, справжня свобода, справжнє завоювання. Скажемо відразу, що речі є такими, якими ми бажаємо їх бачити; скриня, повна скарбів, залишиться непотрібною річчю до тих пір, поки її не відкриють, і не побачать краси і цінності захованих в ній скарбів. Точно так Традиція мертва, поки мертві ті люди, які повинні її зрозуміти, пережити і оспівати, будь-то офіційні представники або самотні провісники, тобто ті на кого покладено це завдання. Тому безглуздо говорити про цінності якоїсь Традиції, це абсурдно, оскільки будь-яка Традиція є тим, чим вона повинна бути, і призначена певній раси, чиї найбільш глибокі потреби вона висловлює і якій вона відкриває найбільш широкі можливості. Навпаки, потрібно говорити про невірність раси своїй власній Традиції, нерозуміння її, спотворенні її принципів і норм, що посилює виродження, що є результатом повстання проти традиційної орієнтації.

... Кожна раса має зберігати вірність своїй Традиції, але не зовні, не на словах, а на ділі, стверджуючи її всім своїм існуванням, харчуючись нею як невичерпним джерелом життя, самовираження і прийдешніх досягнень. Природно, оскільки Традиція священна як за самою своєю природою, так і за своїм призначенням, сучасним людям, спантеличеним спотвореною луною профанічної безодні, вкрай складно повернутися до усвідомлення суті традиційних цінностей і втілити їх в життя заради посилення їх впливу і розширення сфери їх дії. Сучасних людей притягує все зовнішнє, те, що вони називають конкретним, але, що насправді, мертво, так як вичерпується сферою тільки людського і не здатне подолати межі цього світу, будучи обмеженим простором і часом. На противагу цьому, для традиційного динамізму характерна внутрішня глибина, бо сфера його дії залишається недоступною просто людському погляду. Таким чином, Традиція є священним і невідчужуваним духом раси; люди, здатні це усвідомити, зробити (Традицію) частиною власного життя і реалізувати (її) на практиці, є справжніми представниками Раси Духа і будуть першими. І навіть якщо світ прирече їх бути останніми з людської точки зору, вони завжди будуть тріумфаторами, переможцями, перетворювачами, володарями і дарувальниками життя; не безглуздими надлюдинами, що ностальгічно мріють про туманний естетизм, але носіями світла. Тільки тоді зможуть здійснитися слова, які Ніцше, на жаль, нехтуючи священним характером Традиції, вклав в уста свого Заратустри: «Aus Betenden müssen wir Segnenden werden!», зміст яких полягає в тому, що носієм світла може бути тільки той, хто сам випромінює світло, і тим самим, замикається коло, що підносить вгору від людини до Бога і повертає вниз від Бога до людини, як завершення і піднесення.

Кульмінацією Духа Раси є Раса Духа. Неможливо дати правильної оцінки окремим тілесним характеристикам і психічним схильностям того чи іншого расового типу, не розуміючи суті Традиції, яка служить підставою для даної раси. Так само, не осягнувши найглибшим чином власної Традиції, марно звертатися до інших традицій, причому осягнути її необхідно не абстрактно як залишок давнього минулого, але переживши її всім своїм єством. Чітке розуміння того, хто ми є, дозволяє нам краще пізнати, що представляють собою ті, хто не такі як ми, і зрозуміти, чому вони відірвалися від своєї Традиції, в чому причини їх виродження. Інакше кажучи, неможливо бути реально причетним Духу Раси, якщо не належиш Расі Духа, для якої дух раси в його вищому втіленні вкорінений в тій же Традиції, в її висхідній і низхідній цілісності, яка охоплює всю діяльність людини, відповідно до реальності і істини.

Раса починає вироджуватися, коли вона відходить від відповідної їй Традиції, яка її сформувала, коли вона її зраджує, відмовляється від неї або вступає з нею в пряме зіткнення, дозволивши збити себе зі шляху світськими помилковими цінностями індивідуалістичного Заходу. Таким чином, можна сказати, що раса тим молодше, сильніше і могутніше, чим більш живий в ній дух Традиції, оскільки в цьому випадку раса йде до перемоги, навіть якщо в окремі періоди, обумовлені несприятливим збігом обставин, вона виявляється у вкрай ворожих зовнішніх умовах .

Що ж стосується ядра Традиції, то, повторимо, що воно утворюється істинами метафізичного порядку, які ніколи не можуть бути виражені адекватним чином, але можуть бути, умовно кажучи, представлені за допомогою символів, що осягаються за допомогою творчої людської інтуїції. Це інтуїтивне розуміння доповнюється формою традиційного суспільства, тобто сукупністю установ, в яких завжди повинен відбиватися священний дух. З чисто зовнішньої точки зору ці установи мають всього лише відносну цінність, тому ніякі міркування чисто профанаційного і утилітарного характеру не можуть служити виправданням для їх захисту. Тому, коли говорять, що даний народ повинен зберігати вірність даним конкретним засадам і інститутам, це слід розуміти в одному єдиному сенсі – він повинен зберігати вірність духу цих засад або інститутів, так як саме дух, расовий дух, сформований і орієнтований на відповідну йому Традицію, відрізняє дану расу від інших рас, причетних іншим традиціям. Більш того, саме згода в питанні про традиційні принципи формує справжню Расу Духа, що стоїть на незрівнянній висоті в силу височини тієї сфери, де вона зберігається в незміненому вигляді, і в її важкій досяжності для профанів, які шумно кружляють навколо неї подібно рою безплідних трутнів навколо бурштинових сотів, наповнених золотистим медом. Расові тілесні характеристики, психічні реакції знаходять сенс тільки при наявності традиційного духу, без якого неможлива ні духовна єдність, ні дух раси.

Без Традиції люди, що народжуються на одній землі і живуть в порівняно однаковому кліматі, практично нічим не відрізняються від предметів, що випускаються на одному і тому ж заводі, але значно різняться за формою і призначенням. Перевага однієї раси над іншою визначається тим, наскільки строго вона дотримується духу своєї Традиції, її здатністю до вічного оновлення, яке здійснюється в суворій відповідності з притаманними їй духовними істинами, ієрархічно осягаючи всі рівні існування, включаючи біологічний і фізичний, в ім'я досягнення справжньої єдності, внутрішньої, сутнісної і непереборної єдності, завжди тріумфуючої над усіма зовнішніми обставинами.

Джерело:

Guido de Giorgio, "Diorama filosofico", 17.05.1939. (Скор. переклад з франц. (по зб. L’instant et L’Eternite) Вікторії Ванюшкіної; переклад українською В. Федько).

***

Біографічна довідка:

Вікторія Ванюшкина (Щербакова) (14 жовтня 1966, Москва – 24 листопада 2013, Москва) – російський перекладач з італійської, англійської, французької мов, публіцист і відомий блогер.

Перекладами з італійської почала займатися з середини 80-х, поширюючи в самвидаві. У перебудовні роки Ванюшкіна примикала до однієї з гілок ультраправої організації «Пам'ять». У 1995 році член громадської редколегії (відділ перекладів) журналу «Нация». З 1996 по 1997 – в складі громадської редколегії газети «Штурмовик», що видавалася Російським національним союзом (РНС). У 2001-2004 роках входила до редакційної колегії газети «Правое сопротивление», яка видавалася рухом «Русское действие» (колишній РНС). З середини 2000-х займалася, в основному, перекладами і громадською діяльністю.

Перекладала праці Юліуса Еволи, Рене Генона, Хосе Антоніо Прімо Де Рівери, Мирча Еліаде, Алена де Бенуа, Гвідо де Джорджіо, Миколи Лосського, Же Патріка, Леона Дегрелля, Єдоардо Лонго, Жана Робена, Філіппа Паруа та інших. Найбільшу відомість отримала як перекладач і популяризатор праць Юліуса Еволи: «Люди и руины», «Оседлать тигра», «Лук и булава», «„Рабочий“ в творчестве Эрнста Юнгера», «Фашизм: критика справа» та ін. В останні роки працювала над перекладом основоположної праці Еволи «Восстание против современного мира». Переклала з італійської праці Антоніо Менегетті по психології і філософії: «Учебник по онтопсихологии», «Образ и бессознательное», «Рождение „Я“».

Публікувала статті і переклади в газетах «Завтра», «Эра России», «Философская газета», «Штурмовик», журналах: «Волшебная гора», «Нация. Журнал русских новых правых», «Золотой лев. Издание русской консервативной мысли», «Реванш», «Наследие предков», «Европеецъ», «Кровь и дух: Вопросы ариософии», «ULTIMA THULE» та інших.

Вікторія була воїном. І вибравши один раз рубіж, стояла на ньому. Слово було для неї справою. Усім своїм життям Вікторія стверджувала ті цінності, в які вірила. З нею можна було не погоджуватися, але не поважати її було не можна.

«Праворуч нас – тільки стінка», – по повному праву могла сказати Вікторія.

Своє повстання проти сучасного світу Вікторія Ванюшкина не програла.


Наші інтереси: 

Знати історію ідеологій і політичних вчень минулого; знати праці теоретиків Традиції. Знати Воїнів Традиції.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Ціную твій гумор, Друже!

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Коментарі

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

?На скільки вузьким чи широким є поняття Раса? ?Тобто, чи можна до однієї раси віднести українців і москалів?

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Ціную твій гумор, Друже!

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

1.Що робити коли Традиція не відповідає Духу Часу і Раса перестає розвиватись.Традиція в такому разі буде виконувати роль якоря чи короткого ланцюга для Раси.
2.Знаючи Традицію Раси і те,що Раса цій Традиції сліпо вірить і наслідує,можна вносити деструктивні паразитичні програми у Традицію,що приведе до демонтажу і Раси і Традиції.Потім силове нав"язування нової Традиції і через деякий час знову демонтаж і тотальний грабунок Раси і земель на яких вона (Раса) мешкає.І так по колу століттями.

Думаю,що Традицію повинна захищати і при потребі коректувати Расова еліта.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

1. "...коли говорять, що даний народ повинен зберігати вірність даним конкретним засадам і інститутам, це слід розуміти в одному єдиному сенсі – він повинен зберігати вірність духу цих засад або інститутів..."

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Світ Зелений.
0
Ще не підтримано

Тому безглуздо говорити про цінності якоїсь Традиції, це абсурдно, оскільки будь-яка Традиція є тим, чим вона повинна бути, і призначена певній раси, чиї найбільш глибокі потреби вона висловлює і якій вона відкриває найбільш широкі можливості.

"призначена певній раси" мабуть краще "призначена певній расі "

#ВсеБудеДобре!
Бойовик, з'їдаючи в кущах смажену яєшню, вгледів профіль ґрунтознавця.