25 травня 2015 року ми започатковуємо перехід до етапу цілеспрямованого націотворення. Для цього застосовуємо лідерський варіант читання Живого Слова.

150525_lebedi.jpg

Лебідь – символ шляхетної людини
Лебідь – символ шляхетної людини

У 2014 році Україна народила новий український козацький етнос. Подібним чином батьки народжують дитину, яка стає спадкоємцем і продовжувачем їхнього роду.

Згідно з визначенням, козаки – це вільні озброєні люди. Сучасні козаки – це ті, які активно долучилися до війни України за волю. Новий козацький етнос – це етнос волонтерів: ті, які з власної волі і власним коштом воюють за Україну, постачають їй продовольство і амуніцію, дають гроші, підтримують інформаційно та духовно.

Етнос – це аморфний стан народу. Основоположним завданням етносу є посилення його єдності. Вона досягається чіткою ідентифікацією «ми–вони», спільною мовою, відчуттям спільної долі, усвідомленням спільної мети. Що однорідніший етнос, то він згуртованіший. На цьому етапі наголос робиться на те, що ми однакові. Етнос – це наче однорівнева соціальна мережа. Гасло етносу: Ми – єдність!

ЕТНОС – це консолідована однорідність.

Наступним етапом розвитку етносу є перетворення його на націю. Нація – це вертикально структурований етнос. Нація – це ієрархічна мережа з власними органами координації та спеціалізованими підсистемами.

Перетворюючись на націю, етнос самостійно вирощує собі голову. Гасло нації: Ми – структура!

НАЦІЯ – це організована різноманітність.

На етапі націотворення відбувається висування етносом нових лідерів та їх організація. Нація відрізняється від етносу наявністю організованої еліти. Критерієм сформованої нації є власна національна держава.

25 травня 2015 року ми започатковуємо перехід до етапу цілеспрямованого націотворення. Головні зусилля спрямовуємо на формування української еліти, спроможної перемагати. Для цього вона повинна перебувати у просторі перемоги, який ми називаємо Простором волі (євангельський термін – Царство боже).

Оскільки людина є триєдиною істотою, то для піднесення у простір вищих вібрацій діємо на всіх трьох рівнях: духу (воля та світогляд), душі (психіка, знання, інтелект, емоції), плоті (харчування, здоров’я, тренованість).

З цією метою на ТБ-7 започатковуємо нові телепрограми і розвиваємо існуючі: 

Ключовою технологією піднесення у Простір волі є Живе Слово. На етапі етнотворення ми використовували тексти Живого Слова у множині (Вдосконалюємо! Відновлюємо! Виконуємо!...).

На етапі цілеспрямованого націотворення додаємо читання Живого Слова в однині (Вдосконалюю! Відновлюю! Виконую!...).

Для нових аріїв, які відчувають у собі лідерський потенціал, можна повністю перейти на лідерський варіант читання Живого Слова вже після проходження 40-денного базового курсу (читається у множині). Проте корисно отримати досвід читання у множині всіх текстів Живого Слова. 

Нова еліта організовується у Просторі волі. Вона творить Третій Гетьманат – передову українську державу нового циклу. Відтак фундамент нової держави закладається у просторі позитивних подій.

Національна еліта – це ті українці, що випереджують інших у розвитку і підтягують їх до свого  рівня. Еліта показує особистий приклад і творить якісні зразки, а всі інші її підтримують, приєднуються, наслідують. Так формується шляхетна нація. Третій Гетьманат – це держава шляхетних людей.

Головна властивість лідерів нового циклу – забезпечення успішності проектів своєї громади. Лідер не тільки генерує ініціативи і організовує громаду – він приносить їй щастя, служить у ролі чарівного талісмана. Перебування у Просторі волі – головна вимога до нових лідерів.  

Оновлені й уточнені тексти Живого Слова незабаром будуть опубліковані на сайті Народний Оглядач. Обговорення цієї теми триватиме у Телевізійній школі Живого Слова.    

Хай Буде!

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка