Важливість: 
5
Цілісність, різноманітність і справедливість в ієрархії Третього Гетьманату

Поговоримо про три системні принципи, на яких тримається життя і розвиток усіх живих істот. Одразу зазначимо, що це не «три кита», які знаходяться на одній площині. Принципи цілісності, різноманітності та справедливості перебувають між собою у відносинах чіткої ієрархії, тобто «священного ладу». Усвідомлення цього факту дозволяє правильно впорядкувати будь-який соціальний організм – від виробничого колективу до цілої нації з власною державою.

141230_startap.jpg

Хай Буде!
Хай Буде!

Цілісність, єдиноначальність, відповідальність

Головним є принцип цілісності, адже порушення цілісності негайно призводить до смерті системи. Тому для спільноти, як і для окремого живого організму, завжди на першому місці стоїть єдність: «Боже, нам єдність подай». Цілісність – це той фундамент, на якому можна будувати організацію. Без цілісності всі зусилля будуть витраченими намарно.

Зауважимо, що втрата різноманітності та справедливості також веде до смерті через зниження життєспроможності і розбалансування, але там ще залишається час для виправлення ситуації. При втраті цілісності часу на відновлення обмаль або взагалі нема.   

Цілісність має п’ять основних складників: духовно-світоглядний, психоенергетичний, організаційний, технологічний і расовий. Вони також перебувають у відносинах ієрархічного підпорядкування. Почнімо з первинного складника, який визначає всі наступні.  

1. Духовно-світоглядна єдність

Це спільний дух, що досягається спільним світоглядом. Якщо цей світогляд розвивається, то разом з ним розвивається уся спільнота. Ті, що не поділяють спільний світогляд, де-факто не належать до спільноти на цьому найважливішому, базовому рівні.  

2. Психоенергетична єдність

Це спільна душа і під’єднання до спільного бога-егрегора (когерентного поля), який є банком енергії та інформації. До цієї сфери належать емоції, візуальні образи, знання, методи, навики, стереотипи, рефлекси. Найголовнішим чинником психоенергетичної єдності є мова. 

Узагальнюючою характеристикою психоенергетичної єдності є загальний рівень вібрацій. Що вищий світогляд спільноти, то вищий рівень вібрацій. Частота вібрацій визначає простір подій. Приналежність спільноти до спільного когерентного поля та підвищення його частоти піднімає усіх членів спільноти до простору гармонійніших подій.

Ті члени спільноти, що мають вищий середнього рівень вібрацій, підносять спільноту догори. Ті, які мають нижчий рівень, стримують розвиток. Якщо різниця частот занадто велика, то відбувається енергетичний розрив і людина випадає зі спільноти з причини енергетичної невідповідності.  

3. Організаційна єдність

Це наявність єдиного керівного центру, тобто єдиноначальність. Досягається тоді, коли є людина, яка персонально відповідає за виконання керівної функції, а члени спільноти погоджуються виконувати накази керівника. Звідси вислів, що влада – це згода людей виконувати накази.

Організаційна єдність народу – це і є влада народу. Можливо, що саме слово «влада» (волада, звідси – володар) походить від «воля до ладу», адже внутрішня згода і наявність керівного центру є ключовими умовами ладу – соціальної гармонії.   

Організаційна єдність – влада – є реалізацією психоенергетичної єдності, яка, у свою чергу, є реалізацією духовно-світоглядної єдності. Тобто єдина організація – це черговий крок «матеріалізації ідеї», носієм якої є духовно-споріднена спільнота, включена в єдиний егрегор – психоенергетичний банк. Персонально відповідальний лідер (командир, гетьман, цар) є концентратором духу і душі спільноти.

Є два головні шляхи формування влади: згори і знизу. Згори – це коли з’являється яскравий виразник ідеї – лідер, до якого приєднується спільнота (лідер обирає групу). Знизу – це коли спільнота знаходить і висуває виразника ідеї (група обирає лідера). Між цими двома полюсами  можуть бути будь-які проміжні варіанти.  

Влада, тобто внутрішня згода і авторитетний керівний центр, ведуть до групової синергії – це коли 1+1 дорівнює не 2, а 11. Тому в багатьох мовах влада позначається словом «сила», напр. англ. «power» – потуга, сила, міць. Проте треба розуміти, що не сила створює владу, а влада є джерелом сили.    

4. Технологічна єдність

Це наступний крок «матеріалізації ідеї»: до неї належать система правил і засобів їх реалізації, інфраструктура, комунікації, техносфера, матеріальні ресурси, звичаї, система харчування тощо.

5. Расова єдність

Це реалізація духовно-світоглядної єдності спільноти на генетичному рівні. Йдеться про зміну генокоду і набуття якостей, які передаються спадково. Для здійснення цього остаточного кроку «матеріалізації ідеї» треба виплекати принаймні одне покоління. Зміна генокоду відбувається за допомогою механізмів епігенетики, тобто шляхом вмикання корисних генетичних програм і вимикання шкідливих. Ключовими технологіями «перемикання» є перехід на живу їжу і читання Живого Слова жінками під час вагітності, а хлопчиками під час статевого дозрівання.   

Темі цілісності значною мірою присвячена стаття «Основи магічного націоналізму».     

Різноманітність, свобода, змагальність

На фундаменті цілісності можна сміло розгортати найрізноманітніші проекти – без остраху, що вони призведуть до розпорошення і розпаду. У стартапі Третій Гетьманат це практично реалізується через вільне формування різноманітних груп: територіальних, ділових, за інтересами. Цій темі присвячена стаття «Практична самоорганізація ТГ».

Кожен гравець може заснувати свою групу і перевірити себе в якості лідера. Кожна група може обрати лідера і сформувати власний простір влади. Члени одного проекту можуть заснувати власні підпроекти, а різні проекти можуть об’єднатися в один мегапроект.

Групи перебувають між собою у стосунках взаємної підтримки або правильної змагальності. Правильна змагальність – це коли перевага досягається посиленням себе, а не послабленням суперника. Змагальність є внутрішнім мотором динамічного розвитку Третього Гетьманату.

Справедливість, вдячність, милосердя

Справедливість – це коли ті, які приносять більше користі, отримують більшу винагороду. Синонімом слову «справедливість» є слово «вдячність». Просто якщо справедливість має передусім раціональну, логічну основу, то вдячність робить наголос на почуття та емоції. Хто виявляє більше любові або  приносить більше користі, той викликає більше вдячності, отримує сильніший відгук, віддачу, зворотний зв’язок. Феномен любові та вдячності розглядається у статті «Коли радіє Всесвіт».

У нашій системі справедливість досягається шляхом голосування інвестиціями: що більший внесок зробила людина, то більшою є вагомість її голосу. Вдячність реалізується голосуванням галами за влучні статті чи коментарі. У майбутньому для виконання принципу справедливості ми створимо свою судову систему. Її можна буде формувати у демосах на основі божественного права.

Справедливість, вдячність – це відгук на добрі справи. Але щоб був відгук, спочатку має бути оклик. Таким окликом є здійснення добрих справ за власною ініціативою, як абсолютно добровільний акт виявлення божественної любові – «милосердя», «милості» (гелленською – «агапе»). Треба сказати, що весь наш проект тримається саме на виявленні нашими акціонерами божественної любові, адже вони підтримують нашу справу абсолютно безкорисно. Якщо ж це їхнє милосердя отримуватиме адекватний відгук, то це викликатиме ще більше бажання підтримувати спільну справу.

Відтак справедливість-вдячність є не тільки засобом підтримання внутрішнього балансу і заохочення всього продуктивного всередині проекту. Вона також є важливим чинником долучення до нашого проекту нових гравців та інвесторів: після кожного акту милосердя вони отримують зворотну енергетичну хвилю вдячності. Радіє Третій Гетьманат – радіє Всесвіт!

З другого боку, принцип справедливості забезпечує очищення системи від усього шкідливого. Самоочищення – це природна функція будь-якого живого організму. Її також можна розглядати як прояв милосердя: несумісні сутності розходяться і більше не мучать одне одного.

Від мережі до ієрархії

Ми живемо в часи великої популярності однорангових соціальних мереж. Проте це лише перший крок соціальної взаємодії. Наступним кроком є вертикальне структурування і формування ієрархічних мереж. Однорангові мережі – це безвладдя. З появою авторитетного керівного центру починає вибудовуватися священна влада – ієрархія. Цій темі присвячена стаття Масові соціальні мережі – це маніпульовані натовпи, майбутнє за ієрархіями

Ось за такими принципами формується зерно нового світу – стартап «Третій Гетьманат». 

Хай Буде!

Наші інтереси: 

Пізнаємо і застосовуємо системні принципи. 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка