Зображення користувача Еней Харалужний.
Еней Харалужний
 • Відвідувань: 12
 • Переглядів: 12

Книги Олександра Філатовича про Живе Слово. Витяги (Частина 2)

Для будь-якої втіленої живої істоти, яка має зовнішність людини (триєдиної або двоєдиної втіленої сутності), планета Земля є Навчальним класом, де людина зобов’язана пройти один з чергових етапів Навчання, Творення, Вдосконалення всіх своїх тіл: — Духу (якщо він присутній); — душі; — плоті.


Попередні теми:

1.Олександр Філатович про таємниці Живого Слова (аудіо-відео запис від 28 вересня 2013р.)

2.Книги Олександра Філатовича про Живе Слово. Витяги (Частина 1)


Всі ми, живі істоти — люди, тварини, рослини та планетарні об’єкти, проживаємо в одній цілісній домівці, назва якої Творець Всесвіту = Ієрархія Системи Управління Світлом = Єдине Інформаційне Поле Навчання — Творення — Вдосконалення = Ієрархія Духу.

Кожен з нас є часточкою Творця, який пройшов і далі продовжує Рух надзвичайно потужним, динамічним, гармонійним Шляхом Навчання — Творення — Вдосконалення.

Незалежно від нашого сприйняття, знань, життєвого досвіду, кожен з нас живе у Всесвіті, де існують чітко виважені Правила Творця.

Якщо вивчаєш, знаєш, виконуєш ці Правила, стаєш Людиною — Триєдиною Втіленою Творчою Сутністю, послідовником задумів Творця — Спів Творцем. Твоє життя є Світлим, успішним, гармонійним!

Якщо не вивчаєш, не знаєш, не виконуєш — стаєш чужорідним елементом, якого виштовхують, карають. Життя — темне, збиткове, руйнівне.

Правила Творця,  розміщені на п’ятому інформаційному рівні планети Земля — Кристалічній Сітці Свідомості Людини, яка сформована зі Звуконів, Інформосот та Енергосот.

Знати, виконувати Правила Творця — обов’язок кожного, хто прагне Світлого, успішного, гармонійного сьогодення і майбутнього.

Для будь-якої втіленої живої істоти, яка має зовнішність людини (триєдиної або двоєдиної втіленої сутності), планета Земля є Навчальним класом, де людина зобов’язана пройти один з чергових етапів Навчання, Творення, Вдосконалення всіх своїх тіл: — Духу (якщо він присутній); — душі; — плоті.

Нижче по тексту і далі слово „Людина” буде писатися з великої літери за умови, що мова йтиме про триєдину втілену Сутність — Дух, душу, плоть. В усіх інших варіантах — слово „людина” з малої літери.

Дух —Вища суть Людини, складова Творця, яка формує душу, реалізує Вдосконалення душі та фізичного тіла.

Дух — це Інформаційна Матриця, яка включає в себе Правила  Творця. Тут і далі по тексту замість слова „Бог” буде використовуватися слово „Творець” і його синоніми. Чому? Тому що, нажаль, сьогодні багато людей використовують слово „Бог” як символ матеріального збагачення, символ політичної і економічної влади.

Хочу уточнити — Правила Творця — це 3 великих групи: Правила Навчання, Правила Творення, Правила Вдосконалення.

Чим Світліший Дух, тим більший об’єм Інформаційної Матриці Правил Навчання— Творення — Вдосконалення він в себе включає! Дух є власністю Творця. Людина є тільки орендарем Духу.   Творець Всесвіту надає Дух в оренду Людині за умови успішної реалізації нею процесу Навчання — Творення —Вдосконалення.

Творець Всесвіту — це сумарний об’єм всіх Духовних втілених і невтілених сутностей. Невід’ємною складовою Духу є Слово — Інструмент Творення, завдяки якому формується та реалізується Інформаційна Матриця самого Духу, формується Світло.

Тут і далі по тексту слово „Світло” писатиметься з великої літери — це означатиме інформаційно — енергетичний Потік, який реалізує процес Життєтворення Духу, душі, фізичного тіла живих істот і формується завдяки озвученню Живого Слова. Синонімом слова „Світло” є „Світловий Потік”.

Душа людини — високоорганізована тонкопланова структура, основним завданням якої є інформаційне забезпечення гармонійної життєдіяльності фізичного тіла людини.

Фізичне тіло людини — це її матеріальна складова, спроможна проявляти свою життєдіяльність лише завдяки інформаційному забезпеченню Інформаційної Матриці душі.

Фізичне тіло людини — це планетарна структура (хімічні речовини — мінерали, вода) надана людині в тимчасове користування планетою Земля.

Фізичне тіло людини — це матеріальний засіб — інструмент, необхідний для забезпечення процесу Вдосконалення Духу і душі в умовах планети Земля.

Одне з основних Правил Творця — постійне динамічне Навчання —Творення — Вдосконалення!

Для людини — втіленої живої істоти планета Земля є Навчальним класом. Людина на планеті Земля — Учень.

Хто є Автором — Режисером процесу Навчання — Творення — Вдосконалення?

Автором — Режисером, який:

1. Створює випробувальні тести для Учня.

2. Стимулює Навчальний процес, заохочує: — матеріально; — душевно; — Духовно.

3. Аналізує та оцінює правильність відповідей.

4. Нагороджує або карає Учня на всіх рівнях Навчання —Творення — Вдосконалення.

5. Підіймає або опускає Учня по щаблях:

  — фізичного світу (матеріального);

 • тонкого світу (душевного);
 • Вогняного Поля (Духовного).

Автором — Режисером є Ієрархія Системи Управління Світлом = Творець Всесвіту.

Творець реалізує процес Навчання — Творення — Вдосконалення через живих носіїв, які в реальному житті є батьком, сусідом, товаришем, колегою по роботі, братом, тещею тощо. Саме вони виконують Роль Учителів у Навчальному класі життя. Як уже раніше було сказано, кожне втілення Духу та душі є одним із чергових етапів Навчання — Творення — Вдосконалення в умовах планети Земля, людської спільноти.

Етап Навчання — Творення — Вдосконалення протягом одного втілення обов’язково включає три паралельні завдання:

1. Навчання — Творення — Вдосконалення у світі фізичному.

2. Навчання — Творення — Вдосконалення у світі душі.

3. Навчання — Творення — Вдосконалення на рівні Духу.

Наприклад:

1-ше завдання — Навчання — Творення — Вдосконалення у світі фізичному (матеріальному). У матеріальному світі людина на ім’я Микола повинна освоїти спеціальність будівельника. Для цього Микола повинен пройти наступні щаблі:

1) курс навчання в загальноосвітній школі;

2) навчальний курс середній — спеціальний в будівельному технікумі або в вищому навчальному будівельному закладі;

3) влаштуватися працювати в будівельній організації за фахом будівельника;

4) освоїти практичні фахові навички будівельника, пройшовши кар’єрний шлях від будівельного майстра до керівника будівельної організації;

5) справу будівничу не просто освоїти досконало, професійно, стати одним з найкращих, а надати нові творчі ідеї, розробки, які спричинять потужний поштовх будівельній справі (це вже Щабель Творення).

Якщо всі ці щаблі пройдені, включаючи і Щабель Творення, завдання фізичного Навчання — Творення — Вдосконалення в даному втіленні можна вважати успішним, виконаним.

2 — е завдання — Навчання — Творення — Вдосконалення у світі душі.

Навчання — Творення — Вдосконалення душі Микола повинен реалізувати паралельно, разом із фізичним та Духовним Навчанням — Творенням — Вдосконаленням. Микола повинен вивчити надбання національної культури: — пісні; — танці; — вірші; — прозу; — національні обряди; — живопис. Для цього він повинен пройти відповідні щаблі, починаючи від:

1) — навчання культурним традиціям в загальноосвітній школі до щабля 5) особистий творчий внесок у культурні традиції Української Нації ( 5-й — Щабель Творення).

3-тє завдання — Навчання — Творення — Вдосконалення Духу.

Шлях Навчання — Творення — Вдосконалення Духу є найважливішим — це є Шлях Вдосконалення самого Творця.

Тут визначальними є три ключові моменти:

1. Світлове єднання з Творцем шляхом постійного наповнення своїх тіл Світлом за допомогою Живого Слова.

2. Пізнання, вивчення Правил Творця.

3. Дотримання Правил Творця в повсякденному житті.

А тепер — як це все відбувається…

Серце періодично почало давати збої — аритмія, слабкість серцевого м’яза (серцево-судинна недостатність) спричинили незадовільне насичення тканин та органів фізичного тіла киснем, поживними речовинами. Почали страждати життєвоважливі органи: — недостатність кровопливу у басейні судин головного мозку спричинила руйнацію мозкових клітин — так звана енцефалопатія; — порушення функції нирок призвело до незадовільної фільтрації та виділення сечі; — печінкова, спочатку функціональна, а згодом органічна недостатність призвела до інтоксикації організму.

Це — процес старіння фізичного тіла, який на кінцевому етапі призводить до нездатності функціонування клітин, органів, органосистем людського фізичного тіла. І от, з причини органічної непридатності фізичного тіла душа та Дух покидають його.

Після прощання Духу і душі з фізичним тілом в ньому припиняється процес життєдіяльності, розпочинається процес руйнації клітин. Клітини розпадаються на прості органічні та неорганічні речовини. На кінцевому етапі розпаду фізичне тіло стає часточкою речовини фізичного тіла планети Земля. Того фізичного тіла Планети, яка свого часу надала мікроелементи, воду для внутрішньоутробного розвитку плода, а в подальшому — для розвитку та функціонування цілісного фізичного тіла, яке необхідне Духу та душі людини для реалізації одного з етапів Навчання — Творення — Вдосконалення на планеті Земля протягом одного втілення.

Фізичне тіло розпадається, а Дух і душа в цей час працюють далі.

Одна доба — термін, протягом якого душа (тонке тіло) повинна записати, зафіксувати всю інформацію останнього втілення конкретного Духу та душі в хронологічному порядку на Інформаційну Матрицю душі.

Записується інформація пройденого життєвого шляху, виділяються „жирними” літерами ключові, визначні моменти життя від часу народження до фізичної смерті.

Душа одну добу перебуває поряд з фізичним тілом. Наступні тридцять дев’ять діб Екзаменаційна Комісія Творця аналізує, оцінює всі етапи пройденого життєвого шляху протягом останнього втілення.

Кожен: — вчинок — дія; — Слово-фраза; — думка — мисле форма оцінюються у відповідності з Правилами Творця. Якщо людина мислила — говорила — діяла згідно Правил Творця, вона примножує об’єм Світла своєї Інформаційної Матриці душі. Якщо проживала всупереч Правилам Творця — людина примножує об’єм інформаційного бруду. На завершення екзаменаційної сесії, згідно з отриманими екзаменаційними оцінками визначається загальний об’єм Світла та об’єм бруду Інформаційної Матриці душі і визначається щабель, на якому душа спроможна буде продовжити свій подальший процес Навчання — Творення — Вдосконалення.

Щабель для душі, яка припинила етап втілення — це один з дванадцяти підрівнів семи інформаційних рівнів Землі. Інакше кажучи, це один з 84 підрівнів, на яких спроможна надалі продовжити процес Навчання — Творення — Вдосконалення душа, але вже без фізичного тіла. Чим більший об’єм бруду завантажила людина в свої тіла в процесі проживання, тим нижчий щабель займає душа, ближче до світу Збиткового, руйнівного.

Чим більший об’єм Світла напрацювала людина на етапах втілення, тим вищий щабель в Ієрархії займає душа, тим кращі умови для подальшого Навчання — Творення — Вдосконалення.

Після сорокового дня з моменту смерті фізичної плоті та виходу душі — Духу за межі фізичного тіла, душа розміщується на одному з підрівнів Планети, де продовжує процес Навчання — Творення — Вдосконалення.

Дух протягом цих сорока діб проходить екзаменаційну сесію на Вогняних Полях Творця.

Далі розпочинається новий етап Навчання — Творення —Вдосконалення Духу та душі, але без фізичного тіла.

Для душі — на одному з інформаційних підрівнів Планети.

Для Духу — на Вогняному Полі Творця.

Через певний час Творець визначає, чи є потреба в наступному втіленні Конкретного Духу в межах планети Земля, в умовах людської спільноти. Якщо Дух і душа отримують дозвіл на наступну реінкарнацію, відбувається пошук батьків, які в цей час проживають як втілені сутності (люди) на планеті Земля.

Пошук батька та матері може відбутися тільки серед людей, об’єм Світла яких на даний час відповідає об’єму Світла душі і Духу, що потребують втілення.

Якщо об’єм Світла душі і Духу, які в цей час перебувають на тонкопланових рівнях Землі та Вогняних Полях Творця високий, втілення відбувається в Світлій, чистій, гармонійній сім’ї. Якщо рівень Світла Духу і душі низький, а рівень бруду великий, душа втілюється в несприятливих сімейних умовах:

 • матеріальна скрута;
 • постійні конфліктні ситуації;
 • пияцтво, тютюнопаління;
 • низький рівень освіти, виховання, культури батьків.

Слід запам’ятати важливу істину: 

Попереднє втілення могло бути визначним в розумінні світу фізичного (матеріального) — фінансовий магнат, король, цар, принцеса, мільярдер, але неправомірне життя (постійне порушення Правил Творця) призводить до руйнації Духу та душі людини і наступне втілення мусить бути у складних несприятливих умовах, у тому числі і матеріально несприятливих, збиткових.

ПОЧАТОК ЧЕРГОВОГО ЕТАПУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДУХУ В ЯКОСТІ ВТІЛЕНОЇ СУТНОСТІ (ЛЮДИНИ). 

Якщо знайдені споріднені Світловим об’ємом батько та мати, відбувається зачаття дитини — нової Втіленої Сутності. В момент запліднення суміщається Інформаційна Матриця батьківської ДНК (носієм є сперматозоїди), Інформаційна Матриця материнської ДНК (носієм є яйцеклітина) та Інформаційна Матриця Духу, душі нової Втіленої Сутності.

Саме таким чином — шляхом інформаційного об’єднання створюється нова Інформаційна Матриця втіленої живої істоти.

Ще раз хочу наголосити на тому, що суміщення Інформаційних Матриць батька, матері та майбутньої дитини можливе лише за умови, коли їхній об’єм Світла співпадає.

Далі — дев’ятимісячний внутрішньоутробний розвиток плода.

Далі — пологи і початок життя нової втіленої сутності згідно з Інформаційною Матрицею Духу і душі.

З моменту народження людини (втілення Духу — душі) розпочинається черговий етап Навчання — Творення — Вдосконалення в умовах планети Земля.

Основне завдання людини — втіленої сутності — успішна реалізація чергового втілення стану Навчання — Творення —Вдосконалення.

Дитина приходить в матеріальний світ на планету Земля. Кожна з клітин фізичного тіла дитини отримує інформацію, носієм якої є Інформаційна Матриця її душі. Якщо в попередньому втіленні життєвий шлях був конфліктним, руйнівним, супротивним Правилам Творця, то в нинішньому втіленні, навіть з моменту народження дитини, інформація руйнації зразу переноситься на рівень клітин фізичного тіла дитини.

Тяжкі, руйнівні захворювання можуть проявляти себе у фізичному тілі дитини навіть з перших днів народження.

Усі Уроки, які не освоєні в попередньому втіленні, зафіксовані на Інформаційній Матриці душі і вони обов’язково будуть повторені в нинішньому втіленні, але більш жорстко, брутально.

Таким є процес Навчання —Творення — Вдосконалення.

В процес Навчання неправильна відповідь через:— думку; — Слово; — реалізований вчинок — дію призводить до ще грубішого повтору такої ж життєвої ситуації.

Якщо людина не розуміє, знову діє супроти Правил Творця, можливий кармічний удар — травма, тяжке захворювання, матеріальні збитки, руйнівні конфлікти — матеріальні, душевні, Духовні.

Узагалі, процес фізичного, душевного, Духовного Навчання — Творення — Вдосконалення в реальному житті проходить, ніби театральне дійство.

Розподіляються Ролі — хтось виконує Роль батька, хтось матері, хтось дитини, хтось онуки, бабці, діда.

Кожен проживає певну реальну подію лише для:

 • отримання запитання — тестування;
 • надання відповіді через мислеформу — Слово-вчинок;
 • оцінки своїх думок — Слів — вчинку відповідно до Правил Творця;
 • отримання нагороди або покарання.

Цікавою є та річ, що в Ролі Учителя в певний проміжок часу може виступати батько для дитини, а в інший проміжок часу —дитина для батька.

В певній ситуації мати може виступати в Ролі Учня, а донька — в Ролі Учителя.

Інколи запитання —тестування звучить устами дитини, а відповіді повинні давати батьки. Найчастіше в Ролі Учнів, Учителів виступають люди з найближчого оточення: діти, батьки, діди, баби, сусіди, співпрацівники, компаньйони і т.д.

Починаючи від моменту народження і закінчуючи часом прощання Духу та душі з фізичним тілом та матеріальним світом в конкретному втіленні, Навчання — Творення — Вдосконалення людини проходить на планеті Земля в людській спільноті за однією і тією самою схемою — в чотири етапи:

1. Запитання — тестування

2. Відповідь

3. Оцінка

4. Заохочення (нагорода або покарання).

1-Й ЕТАП — ЗАПИТАННЯ — ТЕСТУВАННЯ.

Запитання — життєве тестування формує Автор — Режисер (Творець) вустами — вчинками живих носіїв, які виконують певну Роль. Подія на життєвій стрічці людини, в якій вона повинна брати безпосередню участь, і є тим запитанням — тестуванням.

Саме завдяки участі людини в конкретній події визначається готовність або неспроможність її проживати за Правилами Творця.

Події на життєвій стрічці можуть бути невеличкими, незначними, а можуть бути гострими, яскравими. Події можуть бути низькими або високими, об’ємними або малопомітними. Все залежить від сили Духу конкретної Людини (об’єму Світла її Духу).

Для кожної людини Творець формує тільки таке тестування — випробування, яке людина спроможна осилити.

Приклади подій:

Подія 1 — зустріч з однокласниками через 10 років після закінчення загальноосвітньої школи;

 — зустріч в теледебатах в якості кандидата в депутати з політичними опонентами в період виборчої кампанії.

Подія 2 — зустріч сина-студента з батьками;

— зустріч з бізнесовими конкурентами у зв’язку з необхідністю перерозподілу сфер економічного впливу.

Подія 3 — поїздка з друзями для відпочинку на південний берег Криму;

 • поїздка в якості студента вищого навчального закладу на екзаменаційну сесію.

Подія 4 — поїздка в якості учасника на спортивні змагання з легкої атлетики;

 • поїздка на фронт в якості захисника Вітчизни — члена військового формування (часи Другої світової війни).

Всі вищенаведені приклади подій відрізняються одне відодного не лише емоційним забарвленням, а також і ступенем відповідальності, ступенем фізичної напруги, ступенем ризику для здоров’я та особистого життя.

2-Й ЕТАП — ВІДПОВІДЬ.

Формує Учень (людина — втілена сутність, яка проходить тестування).

Відповідь формується через думку, Слово, реалізовану дію — вчинок шляхом участі в події. Приклади:

Подія 1 Зустріч в теледебатах в якості кандидата в депутати з політичними опонентами в період виборчої компанії.

1 варіант відповіді — обіцянки підвищення середньомісячних зарплат та пенсій громадянам України на 100% протягом календарного року. Це є явною брехнею, намаганням сподобатись виборцям будь-якою ціною (ціною брехні).

2 варіант відповіді — щиро зізнатися, що 100% зростання пенсій та зарплат можливе тільки за умови інфляції — коли протягом календарного року ціни на товари першої необхідності зростуть на 200%. У нормальних економічних умовах зростання пенсій та зарплат співпадає з приростом валового національного продукту і може бути в межах 6 — 20%.

Подія 2 Зустріч з бізнесовими конкурентами у зв’язку з необхідністю перерозподілу сфер економічного впливу.

1 варіант відповіді — шлях обману, інтриг, підкупу, неправомірного насильницького загарбання чужого майна.

2 варіант відповіді — визнається право власності тільки на майно, зароблене своєю працею, працею своєї бізнесової команди.

Подія 3 Поїздка в якості студента навчального закладу на екзаменаційну сесію.

1 варіант відповіді — ігнорування необхідності навчання, отримання нових знань, складання іспитів шляхом підкупу викладача — екзаменатора (в матеріальному світі таке можливе).

2 варіант відповіді — наполегливе навчання, підготовка до екзаменаційного іспиту, розуміння тієї істини, що, чим більш пізнаєш, тим вищий щабель посідаєш.

Подія 4 Поїздка на фронт в якості захисника Вітчизни — члена військового формування (часи Другої світової війни).

1 варіант відповіді — усі свої зусилля направити на влаштування в безпечних тилових підрозділах, за всяку ціну зберегти своє фізичне життя, навіть шляхом ігнорування необхідності захисту від ворогів своїх співвітчизників — рідних, близьких, товаришів, друзів.

2 варіант відповіді — всі зусилля націлити на свою підготовку — навчання в якості воїна — захисника та рішучий захист Вітчизни від загарбників, бажано зі збереженням свого життя.

У вищенаведених прикладах 1-ші варіанти відповідей — це приклади протидії Правилам Творця, які призводять до накопичення інформаційного бруду в людських тілах та реалізації руйнації. 2-гі варіанти відповідей — це приклади виконання Правил Творця, які дають наповнення людських тіл Світлом та реалізації процесу Навчання — Творення — Вдосконалення.

Саме так проходить процес Навчання — Творення — Вдосконалення — шляхом участі людини в конкретній події через формування мислеформи, озвучення Слів і здійснення реалізованих дій — вчинків в конкретній події.

Беручи участь у події — тестуванні, кожна людина має багато варіантів відповідей, але всі вони підпорядковані 3-м категоріям:

1. Відповідь згідно Правил Творця.

2. Відповідь всупереч Правилам Творця.

3. Відмова брати участь в тестуванні.

Що означає відмова?

Це відсутність відповіді — ні „за”, ні „проти” Правил Творця.

Людина відмовляється будь-яким чином визначати свою позицію. Така людина завжди „пливе” за течією будь-якої річки — або чистої або нечистої. Це категорія людей, які заради збереження свого фізичного існування готові служити будь-кому — Світлому або нечистому.

Це категорія тих, хто сповідує філософію „моя хата скраю” — це категорія бездухих!

Небажання визначати свою позицію в конкретній події — тестуванні, боротися за або проти, небажання йти шляхом проб та помилок, фактична відмова брати участь у тестуванні — це є шлях протидії Творцеві, протидії процесу Навчання — Творення — Вдосконалення людини, це — шлях руйнації.

Стає зрозумілим, чому людська спільнота — будь-який народ, який неспроможний визначити свою позицію, протидіє Правилам Творця, неспроможний бути вільним, сильним,самодостатнім, успішним!

3-Й ЕТАП — ОЦІНКА.

Аналізує, оцінює Автор — Режисер (Творець).

Визначається спроможність або нездатність людини діяти згідно Правил Творця.

Якщо людина мислить, озвучує Слова, реалізує свої вчинки — дії згідно Правил Творця — оцінка позитивна. Якщо людина мислить, озвучує Слова, реалізує свої вчинки — дії всупереч Правилам Творця (є супротивником Творця) — оцінка негативна.

Що найцікавіше, немає на планеті Земля, в людській спільноті — будь-якого вчинку — дії; — будь-якого озвученого Слова; — будь-якої особистої думки, які були б таємними для Творця!!! Іншими словами, неможливо в умовах Всесвіту здійснити будь-яку дію, озвучити будь-яке Слово або промислити (сформувати мислеформу), які не стали б відомі Творцеві.

Будь-яка інформація у вигляді думки, Слова, реалізованої дії миттєво стає відомою Творцеві!!! Світла, чиста, добра думка — Слово — вчинок — дія — у відповідь таку ж матеріалізовану подію на своєму життєвому шляху людина отримує.

Брудна, руйнівна, нечиста думка — слово — вчинок — дія — людина отримує таку ж руйнівну подію на своєму життєвому шляху. І не варто себе тішити ілюзією, що можна сховатися, захиститися від руйнівного кармічного удару після того, як почав завдавати болю та руйнації своєму ближньому.

Ієрархія Духу, яка і є Творцем = Єдиним Інформаційним Полем Навчання — Творення — Вдосконалення, працює чітко, швидко, згідно Правил Творця!

Формуєш Світло — отримуєш Творення!

Накопичуєш бруд — отримуєш руйнацію!

Творець завжди дбає про свою цілісність і самозбереження і саме з цієї причини виштовхує, розчиняє, ліквідовує будь-яку руйнівну, брудну інформацію!

Будь-який інформаційний бруд, внесений людиною в лоно Творця, є елементом руйнації Духу самого Творця.

Інформаційний бруд — це елемент деградації, руйнації.

Саме з цієї причини, будь-який інформаційний бруд виштовхується, стирається, розчиняється Творцем і його послідовниками. Будь-яка жива істота, яка є носієм інформаційного бруду, є суб’єктом, який чужорідний Творцеві. Світло і бруд — несумісні! Збереження цілісності Духу можливе лише шляхом примноження об’єму Світла, а значить, Шляхом Навчання — Вдосконалення — Творення.

Шлях Навчання — Вдосконалення — Творення:

1. Наповнення своїх тіл Світлом, завдяки якому відбувається Світлове Єднання з Творцем. Інструмент — Живе Слово.

2. Пізнання Правил Творця.

3. Життя згідно Правил Творця.

4-Й ЕТАП — ЗАОХОЧЕННЯ (НАГОРОДЖЕННЯ АБО ПОКАРАННЯ).

Заохочує — нагороджує або карає Автор — Режисер (Творець).

Якщо відповідь співпадає з Правилами Творця — оцінка позитивна, збільшується об’єм Світла людини, створюються більш сприятливі умови для подальшого Навчання — Творення — Вдосконалення.

Якщо відповідь супроти Правил Творця — накопичується об’єм інформаційного бруду, створюються несприятливі, більш жорсткі умови проживання, які повинні підштовхнути людину рухатися Шляхом Навчання — Творення — Вдосконалення.

Якщо відповідь супроти Правил Творця - ситуація обов’язково через певний час повторюється, але повторюється у брутальнішій формі.

Чим більше відповідей співпадають з Правилами Творця, тим більший об’єм Світла, вищий щабель, ближче Людина до світу Сонячного.

Чим більше відповідей супроти Правил Творця, тим менший об’єм Світла, нижчий щабель, глибше опускання людини в світ Збитковий.

Існування в Збитковому світі — це постійна боротьба за кусень хліба, житло, одяг, це постійні конфлікти, руйнація…Прискорюється час прощання душі з фізичним тілом. Якщо людина взагалі нездатна йти Шляхом Навчання — Творення — Вдосконалення — Дух і душа покидають фізичне тіло і наступні реінкарнації (перевтілення) припиняються!

Висновки:

1. Процес Навчання — Творення — Вдосконалення Духу безмежний у Часі та Просторі.

2. Чергове втілення Людини на планеті Земля є одним з чергових етапів постійного Навчання — Творення — Вдосконалення Духу, душі і плоті.

3. Від моменту народження Триєдиної Втіленої Творчої Сутності до моменту біологічної смерті Людина щоденно, щогодинно, щохвилинно проходить курс Навчання. Кожна подія, в якій людина бере участь, є тестом на відповідність Правилам Творця! За кожну думку, Слово, реалізовану дію — вчинок людина несе цілковиту персональну відповідальність перед Творцем згідно з Правилами Навчання — Творення - Вдосконалення!

4. Кожна жива істота, яка проживає в межах Всесвіту, перебуває під пильним, постійним, неусипним Оком Творця. Кожен рух, Слово, думка зчитуються, аналізуються, оцінюються. Для чого? Чому? Тому що кожна жива істота, незалежно від свого усвідомлення, розуміння, бажання, щохвилини, щосекунди, щомиті проходить процес Навчання —Творення — Вдосконалення, формує своє минуле, сьогодення, майбутнє. Саме за змістом думки, Слова, реалізованої дії — вчинку оцінює людину Творець. Оцінює, і згідно до Правила Причинно-Наслідкового зв’язку реагує!!!

5. Людина кожен Урок Навчання — Творення —Вдосконалення проходить в 4 послідовних етапи:

1. Запитання — тестування

2. Відповідь

3. Оцінка

4. Заохочення ( нагорода або покарання).

Підсумком кожного Уроку Навчання — Творення —Вдосконалення є наповнення людських тіл Світлом або інформаційним брудом. Відповідно, Людина, наповнена Світлом,підіймається на щабель вище до світу Сонячного. Людина, наповнена інформаційним брудом, по щаблях спускається у світ Збитковий.

6. Основним завданням Людини як Втіленої Творчої Сутності є:

1 – підтримання Світлового зв’язку з Творцем (наповнення всіх трьох Людських тіл Світлом) за допомогою Живого Слова;

2 – пізнання Правил Творця;

3 – життя згідно Правил Творця.

7. Сенс життя Людини, яка є втіленою триєдиною Творчою Сутністю (Дух-душа-плоть) полягає не в тому, щоб народитися, їсти, спати, тішитися матеріальними здобутками, народити собі подібних і померти. Сенс життя в тому, щоб успішно пройти черговий етап триєдиного Навчання — Творення — Вдосконалення в умовах планети Земля, серед представників людської спільноти. Шлях людини до успішного, гармонійного сьогодення та майбутнього лежить тільки через постійне триєдине Навчання —Творення — Вдосконалення: — Духу; — душі; — плоті!

Далі Буде...

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Хосе Рамірес.
0
Ще не підтримано

Варто додати, що "людина" буквально перекладається як "гравець". Відповідно, найкращою формою для її навчання-творення-вдосконалення є Гра. В міру підняття людини у вищі простори подій, її життя дедалі більше насичується ігровими моментами.

Все, що не має формальної логіки, є маразмом.

Коментарі

Зображення користувача Хосе Рамірес.
0
Ще не підтримано

Варто додати, що "людина" буквально перекладається як "гравець". Відповідно, найкращою формою для її навчання-творення-вдосконалення є Гра. В міру підняття людини у вищі простори подій, її життя дедалі більше насичується ігровими моментами.

Все, що не має формальної логіки, є маразмом.

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

І, де оце "далі", що буде ?!?

Якщо прагнеш чуда - створюй його!